Centrum Ceraneum Uniwersytetu Łódzkiego. Łączą energię i pokolenia
„Gazeta Wyborcza”, 31 lipca 2017 r. Aleksandra Pucułek

– Nowe pomysły, koncepcje na badania przychodzą na zasadzie kuli śniegowej. Jak mamy jeden projekt, to na jego bazie pojawiają się kolejne, wcześniej nieosiągalne lub niedostrzegalne.

Kiedy dr Zofia Brzozowska, historyczka i paleoslawistka, zaczynała pracę w Centrum Ceraneum Uniwersytetu Łódzkiego, nieraz od osób niezwiązanych z dyscypliną słyszała pytania: komu to potrzebne, kto na to da pieniądze? – W polskim społeczeństwie wciąż krąży mit, że humanistyka nie jest finansowana, a to nieprawda – przyznaje. Na przykład teraz dr Brzozowska w Ceraneum rusza z kolejnym projektem, tym razem wartym ponad 160 tys. zł.

Zaczęło się od nieformalnych spotkań i zbieżności zainteresowań historyków bizantynistów i paleoslawistów z Uniwersytetu Łódzkiego. Były wspólne wykłady otwarte, publikacje. W końcu w 2010 roku naukowcy doszli do wniosku: współpracę dobrze byłoby zinstytucjonalizować. – Trzonem były dwa zespoły: Katedra Historii Bizancjum, której wieloletnim kierownikiem był prof. Waldemar Ceran, stąd nazwa Ceraneum, i Katedra Filologii Słowiańskiej – wspomina dr hab. Ivan Petrov, paleoslawista z Uniwersytetu Łódzkiego.

Cały artykuł:
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,154682,22165424,centrum-ceraneum-uniwersytetu-lodzkiego-lacza-energie-i-pokolenia.html

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne nagrodziło autorów najlepszych prac magisterskich
„Dziennik Łódzki”, 8 czerwca 2017 r. Paweł Patora

Rozstrzygnięto dziewiątą edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi A Gala laureatów odbyła się 31 maja.

– W tym roku do konkursu zgłoszono 11 prac i wszystkie były bardzo dobre – mówi dr hab. Dagmara Hajdys, prof. UŁ, przewodnicząca Komisji Konkursowej. – Dlatego przyznając cztery nagrody, nie zdecydowaliśmy się na wytypowanie prac do wyróżnień, gdyż wszystkie pozostałe były na zbliżonym, bardzo wysokim poziomie i zasługiwałyby na wyróżnienie.

Prof. Hajdys podkreśla, że autorzy prac konkursowych pokazali, iż umieją powiązać zdobytą na uczelni wiedzę teoretyczną z elementami praktycznymi, które niesie współczesny świat i dzięki temu zaproponować rozwiązania istniejących problemów (…)

Dwa równorzędne pierwsze miejsca uzyskał Norbert Krupiński i Piotr Bęczkowski. Pierwszy z nich jest autorem pracy „Sprawozdawczość banków islamskich na tle relacji polskich i międzynarodowych”. Jej promotorem był dr Jacek Gad z Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Z kolei Piotr Bęczkowski zdobył pierwsze miejsce w konkursie za pracę „Transformacja gospodarcza Chin”, napisaną pod kierunkiem dra hab. Piotra Urbanka, prof. UŁ z Katedry Ekonomii Instytucjonalnej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym.

Drugie miejsce zostało przyznane Patrycji Góralczyk za pracę „Koncepcja Lean Menagement a system rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach na przykładzie spółki z branży BPO”. Promotorką tej pracy była dr Marzena Krawczyk z Katedry Finansów i Rachunkowości MSP na Wydziale Ek-Soc UŁ. Trzecie miejsce zajęła Justyna Kowalska za pracę „Realizacja potrzeb transportowych a rozwój miast na przykładzie Aglomeracji Łódzkiej”, napisaną pod kierunkiem dr Urszuli Motowidlak z Katedry Logistyki Instytutu Ekonomik Stosowanych i Informatyki na Wydziale Ek-Soc UŁ.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/edukacja/a/polskie-towarzystwo-ekonomiczne-nagrodzilo-autorow-najlepszych-prac-magisterskich-zdjecia,12162010/

Uniwersytet Łódzki. Nowy kierunek – jedyny w Polsce
„Gazeta Wyborcza”, 7 czerwca 2017 r. Małgorzata Kozerawska

To absolutnie autorski i jedyny w Polsce kierunek: biomonitoring i biotechnologie ekologiczne. Od jesieni uruchamia go Uniwersytet Łódzki.

Potencjał naturalny naszego statku kosmicznego o nazwie Ziemia dramatycznie się kurczy. Możemy z tym walczyć w dwojaki sposób – ograniczając zużycie i zwiększając zasoby ekosystemu – mówi wspołtwórca polskiej ekohydrologii z UŁ, prof. Maciej Zalewski.

Łódź – choć na tle kraju – leży w strefie największej suszy, jest niewątpliwą kolebką nowoczesnej nauki o zależnościach między organizmami żywymi a cyklami hydrologicznymi. Od października tego roku przybędzie nam jeszcze jedno narzędzie pomocne w badaniu, analizie i ochronie zasobów naturalnych.

– Otwieramy nowy, absolutnie autorski i jedyny w Polsce kierunek biomonitoring i biotechnologie ekologiczne. Będzie kształcił studentów w zakresie obserwacji, analizy i oceny zagrożeń dla środowiska oraz uczył zapobiegania negatywnym skutkom działalności człowieka i wdrażania rozwiązań wykorzystujących naturalne procesy, które efektywnie ochronią ekosystemy wodne i lądowe – zapowiada prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, prof. Maciej Bartos.

Nowe studia I stopnia zakończone tytułem licencjata przeznaczone są dla 60 osób o zainteresowaniach przyrodniczych i mają charakter interdyscyplinarny: nauka obejmuje m.in. fizjologię, botanikę, mikrobiologię, a nawet genetykę. Uczelnia oferuje też bardzo szeroki wachlarz zajęć praktycznych w terenie, w stacjach przyrodniczych oraz staże w instytucjach zajmujących się monitorowaniem środowiska. Ta ostatnia możliwość zwiększa szanse zatrudnienia. Absolwenci mają być wysokiej klasy specjalistami nie tylko biomonitoringu, ale również ekspertami dla firm konsultingowych i biznesowych przy projektach nowych inwestycji, a także opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego.

Cały artykuł:
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,21927936,wiecej-ekologii-w-lodzi-nowe-studia-i-miedzynarodowe-sympozjum.html

„REWITALIZACJA MIAST” – NOWYM KIERUNKIEM STUDIÓW
TVP Łódź, 22 maja 2017 r. Monika Aleksandrzak

Politechnika Łódzka i Uniwersytet Łódzki wspólnie będą prowadzić nowy kierunek studiów: Rewitalizacja miast. Dziś rano obie uczelnie podpisały umowę o współpracy w tym zakresie. Interdyscyplinarne studia rozpoczną się w październiku.

Nowy kierunek: rewitalizacja miast to studia drugiego stopnia.W rekrutacji, którą będzie prowadziła Politechnika Łódzka mogą wziąć udział studenci posiadający tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.

Zajęcia będą prowadzone przez wydział budownictwa, architektury i inżynierii środowiska politechniki łódzkiej i cztery wydziały uniwersytetu łódzkiego: ekonomiczno-socjologiczny, nauk geograficznych, zarządzania i nauk o wychowaniu.
Studia będą trwały pięć semestrów.

Studia prowadzone przez uniwersytet i politechnikę mają mieć wymiar praktyczny. Na wykłady będą zapraszane osoby na co dzień zajmujące się rewitalizacją. Cykl spotkań poprowadzi też prezydent Łodzi, która dziś zapewniała, że studenci nowego kierunku nie będą mieli problemu ze znalezieniem pracy.

Cały artykuł:
https://lodz.tvp.pl/30891257/rewitalizacja-miast-nowym-kierunkiem-studiow

Finansowanie uczelni wyższych. Bonusy za przyjmowanie prymusów
„Dziennik Łódzki”, 16 maja 2017 r. Maciej Kałach

Im więcej prymusów przyjętych na studia, tym więcej pieniędzy na działanie uczelni. W Łodzi najwięcej takich osób przyciąga Uniwersytet Medyczny.

Bonus za przyjmowanie prymusów zaczął obowiązywać w finansowaniu szkół wyższych z początkiem bieżącego roku. Nic dziwnego, że większość z nich zaczyna się teraz prześcigać w specjalnych ofertach w związku z rozpoczynającym się naborem. Prymus może np. mieszkać w akademiku za pół ceny albo ubiegać się o spore granty na badania naukowe. Kto to jest prymus i ile jest wart?

Tuż przed długim weekendem mówiła o tym prof. Teresa Czerwińska, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego: – Skierujemy do uczelni 82 mln zł, aby zachęcały wybitnie uzdolnionych młodych ludzi do podjęcia studiów u siebie (…)

Ogółem ministerstwo wyliczyło, że w poprzedniej rekrutacji prawie 8,6 tys. prymusów zaczęło studia na 117 polskich uczelniach. W zeszłym tygodniu zapytaliśmy resort, ile ze wspomnianych 82 mln zł przypadło trzem największym uczelniom w naszym regionie.

Liderem jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Dzięki 248 przyjętym przymusom otrzymał dodatkowo od ministerstwa nauki prawie 2,5 mln zł.

Uniwersytet Łódzki za sprawą 107 prymusów zyskał prawie milion, zaś Politechnika Łódzka wypada na tym tle bardzo blado – tylko czterech prymusów, co przełożyło się na niecałe 40 tys. zł.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/edukacja/a/finansowanie-uczelni-wyzszych-bonusy-za-przyjmowanie-prymusow,12079876/

Absolwent UŁ na stażu w ONZ
„Dziennik Łódzki”, 12 maja 2017 r. Jacek Losik

Zaczął od Erasmusa w Belgii, a skończył na stażu w Nowym Jorku. Absolwent politologii na Uniwersytecie Łódzkim pokazuje na swoim przykładzie, że warto starać się o zagraniczne praktyki.

Filip Zadworny, absolwent politologii Uniwersytetu Łódzkiego, to bardzo dobry przykład tego, w jaki sposób można zorganizować sobie ciekawe staże za granicą. 26-latek może pochwalić się m. in. pracą w ambasadzie RP w Londynie oraz dla Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. A wszystko zaczęło się od wyjazdu na Erasmusa do Belgii w 2014 roku.

Pojechałem na przedostatnim roku studiów magisterskich. Początkowo miałem wybrać się z kolegą, ale ostatecznie zostałem sam. Łatwo nie było, bo akurat Erasmus w Gent nie jest serią niekończących się imprez. Żadnej taryfy ulgowej nie było, aby skończyć semestr musiałem szybko nauczyć się języka angielskiego na poziomie akademickim. Udało się jednak, moja pewność siebie rosła z każdym dniem, więc zacząłem planować kolejne wyjazdy – mówi pan Filip.

Po powrocie student złożył dokumenty na wyjazd do Porto (jesień 2015). Aby mieć za co żyć w Portugalii, młody politolog pojechał w wakacje do pracy do Londynu. Przy okazji, żeby mieć kolejny wpis do CV, jeszcze przed wyjazdem postarał się o praktyki w ambasadzie Polski. Ofertę stażu znalazł na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/edukacja/studenci/a/absolwent-ul-na-stazu-w-onz,12070180/

Trzy nowe kierunki oferuje Uniwersytet Łódzki
Nauka w Polsce, PAP, 10 maja 2017 r.

Ekspertów ds. rynków azjatyckich, producentów teatralnych i organizatorów widowisk oraz popularyzatorów fizyki – wykształci na trzech nowych kierunkach Uniwersytet Łódzki w roku akademickim 2017/18. Rekrutacja potrwa do 10 lipca.

O rozpoczęciu naboru na studia i nowościach w ofercie kształcenia Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ) przygotowanej w tym roku dla absolwentów szkół średnich poinformował podczas środowej konferencji prasowej prorektor uczelni ds. kształcenia prof. Sławomir Cieślak.

„Rekrutacja wystartowała we wtorek w południe i pierwszy chętny zapisał się na Filmoznawstwo. Pierwszego dnia zanotowaliśmy ponad 500 rejestracji” – prof. Sławomir Cieślak. „W tym roku dla nowych studentów przygotowaliśmy ok. 21 tys. miejsc na wszystkie rodzaje studiów, w tym trzy całkowicie nowe kierunki studiów I stopnia: Popularyzacja i nauczanie fizyki, Studia azjatyckie oraz Produkcja teatralna i organizacja widowisk” – wyjaśnił.

Dodał, że utworzenie nowych kierunków to odpowiedź uczelni na rzeczywiste zapotrzebowanie zmieniającego się rynku pracy. „Od lat otrzymujemy też sygnały od kandydatów, którzy chcą uzyskiwać umiejętności praktyczne” – podkreślił.

Cały artykuł:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,414121,trzy-nowe-kierunki-oferuje-uniwersytet-lodzki.html

Studenci chcieli postawić huśtawkę przy przystanku. Nie można!
„Gazeta Wyborcza”, 9 maja 2017 r. Agata Kupracz

Koło naukowe z Uniwersytetu Łódzkiego złożyło do budżetu obywatelskiego wniosek. Chcieli postawić huśtawkę koło przystanku autobusowego. Przez przepisy łodzianie się nie pobujają.

Studenckie Koło Naukowe SPATIUM, działające na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, skupia się na zmianie wizerunku miasta. Zrzesza studentów gospodarki przestrzennej, więc przestrzeń miejska jest ich priorytetem. W ubiegłym roku na jednym ze spotkań doszli do wniosku, że chcieliby zmienić coś w okolicy swojego wydziału, która często jest zaniedbana. – Nie chcieliśmy ingerować w kwartały przeznaczone do rewitalizacji obszarowej, więc wybraliśmy przestrzeń najbliżej budynku uczelni – tłumaczy Adam Wojech ze SPATIUM. Na skrawku zieleni za przystankiem autobusowym u zbiegu ul. Rewolucji 1905 r. i ul. Kilińskiego chcieli postawić huśtawkę. – Byłaby i dla studentów, i dla mieszkańców, którzy z przystanku korzystają bardzo często – tłumaczy Wojech. O ileż przyjemniej czekałoby się na spóźniony autobus, gdyby można popatrzeć w niebo, a nie w dziury na ulicy!

Studenci przygotowali projekt i zgłosili go w ubiegłym roku do budżetu obywatelskiego. Wniosek przeszedł weryfikację pod kątem zgodności z lokalnym prawem i odpowiednimi ustawami. Niestety, w głosowaniu zabrakło mu punktów. A szkoda, bo poparł go samorząd studencki i przedstawiciel władz – dr hab. Mariusz Sokołowicz, prodziekan ds. projektów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym.

Cały artykuł:
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,21786637,uniwersytet-lodzki-studenci-chcieli-postawic-hustawke-przy.html

4 miliony turystów w Łodzi i województwie. Zostawili ponad 1,2 mld zł
„Dziennik Łódzki”, 27 kwietnia 2017 r. Marcin Darda

Na otwarcie sezonu turystycznego na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ zaprezentowano wyniki badań ruchu turystycznego w naszym regionie.

-Wróciliśmy do badań po czterech latach przerwy. I mam dobre wiadomości: łódzkie plasuje się w środku stawki województw w Polsce pod względem atrakcyjności turystycznej – mówi prof. Bogdan Włodarczyk, dziekan Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Łódzkie odwiedziło w 2016 r. blisko 4,1 mln turystów – wynika z przedstawionych wczoraj badań ruchu turystycznego. To o prawie 250 tys. więcej niż w roku ostatniego pomiaru, czyli 2012. Blisko 30 proc. z nich odwiedziło Łódź, ponad 70 proc. pozostałą część naszego regionu.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/wiadomosci/lodz/a/turysci-w-lodzkiem-w-2016-r-lodz-i-wojewodztwo-odwiedzily-4-miliony-turystow,12027258/

Uniwersytet Łódzki. Żeby żyć w lepszym, ciekawszym mieście
„Gazeta Wyborcza”, 24 kwietnia 2017 r. Szymon Bujalski

Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego pomagają lepiej zrozumieć kluczowe dla rozwoju miast tematy.

Rewitalizacja to najważniejsze zadanie dla władz Łodzi na najbliższe lata. Zresztą nie tylko Łodzi, bo podobne działania prowadzi także wiele innych samorządów. Wiele z nich wciąż ma jednak problemy ze zrozumieniem, na czym tak naprawdę polega rewitalizacja. A ta, w myśl przyjętej w 2015 roku ustawy, oznacza nie inwestycje w infrastrukturę i remonty, lecz przede wszystkim w mieszkańców.

Z tego powodu niezwykle istotnym aspektem staje się społeczna strona rewitalizacji. I to właśnie z myślą o niej powstała książka „Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny”. Jej autorka, doktor Justyna Przywojska z Uniwersytetu Łódzkiego, podkreśla: – Dzięki ustawie prowadzona przez samorządy polityka społeczna ma być czymś więcej, niż tradycyjną pomocą społeczną i wsparciem dla osób marginalizowanych lub wykluczonych. Z tego powodu w swej książce piszę między innymi o włączaniu mieszkańców w proces rozwoju wspólnot. Bo rewitalizacja ma być wsparciem dla mieszkańców całego obszaru, czyli także tych, którzy nie mają problemów społecznych i nie wywodzą się z trudnych środowisk.

Cały artykuł:
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,154682,21627545,uniwersytet-lodzki-zeby-zyc-w-lepszym-ciekawszym-miescie.html

Łodzianka przewodniczącą delegacji w Kwaterze Głównej ONZ
„Gazeta Wyborcza”, 24 kwietnia 2017 r. Blanka Rogowska

Jest dopiero na II roku studiów. Młoda łodzianka przewodniczącą delegacji prestiżowego stowarzyszenia podczas obrad ONZ w Nowym Jorku.

Magdalena Węgłowska jest dopiero na drugim roku prawa. Studentka Uniwersytetu Łódzkiego, jako jedyna z Polski i jedna z pięciu z Europy, została wytypowana do udziału w delegacji do Kwatery Głównej ONZ w Nowym Jorku.

Kiedy dwa lata temu dostała się na wymarzone prawo, wiedziała już czym chce się zajmować.

– Już przed rozpoczęciem studiów interesowałam się tematyką dyplomatyczną i prawem międzynarodowym – mówi Magda. – Prawnicy kształcą się w systemie prawnym jednego kraju. Wiedziałam, że nie chcę ograniczać się do możliwości praktykowania zawodu tylko w Polsce. Chciałam działać w szerszym zakresie.

Niedługo po rozpoczęciu studiów Magda została członkinią ELSA International (The European Law Students’ Association). To międzynarodowa organizacja zrzeszająca młodych prawników i studentów prawa. Jej tradycje sięgają 1981 roku. Działa na 375 uniwersytetach w 43 krajach. Stowarzyszeni w niej młodzi adepci prawa mogli aplikować do udziału w sesji ONZ. Kandydatura Magdy została przyjęta. Pierwszy raz wzięła udział w obradach w lutym. Była delegatem II Grupy Roboczej, powołanej do rozwiązywania konfliktów w ramach UNCITRAL – Komisji ONZ ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego .

– Znalezienie się w ONZ było naturalnym krokiem – tłumaczy. – To największa i najważniejsza organizacja tego typu, a jej prawodawstwo ma znaczący wpływ na arenę międzynarodową.

Cały artykuł:
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,21681439,mloda-lodzianka-przewodniczaca-delegacji-w-kwaterze-glownej.html

Zagraniczni studenci uczyli się lepić pierogi w Łodzi
„Dziennik Łódzki”, 22 kwietnia 2017 r.

22 kwietnia w Bistro Rajskie Jadło grupa 15 studentów Uniwersytetu Łódzkiego z całego świata, m.in. Brazylii, Chin i Gruzji uczyła się lepić tradycyjne, polskie pierogi.

Tradycyjna polska kuchnia jest doceniana przez studentów zagranicznych, uczących się w Łodzi. Bistro Rajskie Jadło nie tylko oferuje wiele smakowitych wersji polskich pierogów, ale nauczyło piętnastu studentów różnej narodowości ich przygotowywania. Warsztaty pozwoliły studentom spoza naszego kraju nabyć zupełnie nową, nieoczekiwaną umiejętność: tradycyjnego, polskiego lepienia pierogów.

Na spotkanie zaproszono studentów nie tylko programu Erasmus+, ale również osoby, które przyjechały z odleglejszych zakątków świata, m.in. z Brazylii, Ekwadoru, Kolumbii, Azerbejdżanu, Chin i Gruzji. W Uniwersytecie Łódzkim studiują reprezentanci aż 95 narodowości!

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/wiadomosci/lodz/a/zagraniczni-studenci-uczyli-sie-lepic-pierogi-w-lodzi-zdjecia,12011029/

Wielkanocny obiad dla zagranicznych studentów
Nauka w Polsce, PAP, 10 kwietnia 2017 r.

Wielkanocny obiad dla zagranicznych studentów organizuje Uniwersytet Łódzki. Jego uczestnicy będą mieli okazję spróbować tradycyjnych polskich potraw świątecznych oraz wziąć udział w grach i zabawach związanych z Wielkanocą.

Jak poinformował PAP rzecznik uczelni Tomasz Boruszczak, wydarzenie jest realizowane w ramach projektu Uniwersytet Różnorodny (University Diversity). Dodał, że wśród atrakcji zaplanowano – oprócz tradycyjnego obiadu świątecznego – także m.in. malowanie pisanek oraz konkurs wiedzy o polskich zwyczajach.

Ze względu na duże zainteresowanie przewidziano dwa świąteczne obiady – w poniedziałek i wtorek. Każdego dnia w wydarzeniu ma wziąć udział 90 studentów, którzy na Uniwersytecie Łódzkim kształcą się na studiach pełnych lub w ramach wymiany. Rzecznik zapowiedział, że podczas spotkań zjawią się studenci z całego świata, m.in. z Boliwii, Azerbejdżanu, Chin, Kazachstanu, Hondurasu, Francji, Hiszpanii, Turcji czy Ukrainy.

Cały artykuł:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,413798,lodz-wielkanocny-obiad-dla-zagranicznych-studentow.html

Fotorelacja z wydarzenia:
https://www.flickr.com/photos/promocja_ul/sets/72157682410303526

Nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Łódzkim
TVP Łódź, 8 kwietnia 2017 r.

Popularyzacja i nauczanie fizyki to nowy, unikatowy w skali kraju, kierunek studiów, który w tym roku otworzy Uniwersytet Łódzki we współpracy z potencjalnym pracodawcą dla jego przyszłych absolwentów – Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.

„Nowy kierunek powstał na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej; pozwoli na uzyskanie kompetencji nauczyciela fizyki, ale również popularyzatora nauki. Chodzi o to, by absolwent zyskał nie tylko umiejętność nauczania, ale też przekazania w prosty i atrakcyjny sposób wyników badań naukowych. 75 proc. programu tych studiów będą stanowiły przedmioty ścisłe, a 25 proc. – społeczne, dające umiejętności tzw. miękkie” – podkreślił podczas sobotniej konferencji, prorektor UŁ ds. kształcenia prof. Sławomir Cieślak.

Na nowym kierunku przygotowano 60 miejsc. Jak przyznał Cieślak, jednym z istotnych impulsów do jego otworzenia była zapowiedź otwarcia, w grudniu tego roku, Centrum Nauki i Techniki w kompleksie dawnej elektrociepłowni EC1 i nawiązanie współpracy między UŁ i EC1 Miasto Kultury.

„Planujemy, że będzie to praktyczny, a nie ogólnoakademicki profil studiów, z bardzo rozbudowanymi praktykami m.in. dydaktycznymi. Nowością będzie aż 80 godzin praktyk realizowanych w Centrum Nauki i Techniki” – dodał.

Program kierunku, który – zdaniem władz UŁ – jest unikatowy na polskim rynku edukacyjnym, uwzględnia standardy międzynarodowe dotyczące przygotowania do działań popularyzacyjnych, komunikacji naukowej oraz samego nauczania. Studentom zaproponowane zostaną innowacyjne rozwiązania. W tworzeniu programu studiów uczestniczyli pracownicy Centrum Nauki i Techniki, które dla absolwentów ma być jednym z potencjalnych pracodawców.

Cały artykuł:
https://lodz.tvp.pl/29861608/nowy-kierunek-studiow-na-uniwersytecie-lodzkim

Studenci z Łodzi najlepsi w Polsce
„Dziennik Łódzki – Strona Młodych”, 7 kwietnia 2017 r. Paweł Patora

Zespół studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pokonał krajowych konkurentów w międzynarodowym konkursie. Będzie reprezentował Polskę w finale w USA.

Pojutrze w Waszyngtonie rozpoczną się finały prestiżowego konkursu dla studentów prawa „ The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition”, z udziałem zespołu z Uniwersytetu Łódzkiego. Jest to największy i najstarszy konkurs typu „moot court” (symulacja rozprawy sądowej). W tym roku odbywa się jego 58. edycja. Przystąpiło do niej popnad 2 tys. studentów z 550 wydziałów prawa z ponad 100 państw. W konkursie biorą udział zespoły z najlepszych uczelni na świecie.

Cały artykuł:

„Dziennik Łódzki – Strona Młodych”, 7 kwietnia 2017 r. str. 12

„Łódzkie Eureka” na początek XVII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki
Radio Łódź, 3 kwietnia 2017 r. Agata Gwizdała/Izabella Berkowska

Wydarzenie rozpoczęło wręczenie statuetek za wybitne osiągnięcia. Festiwal jest interdyscyplinarną imprezą popularyzującą między innymi dokonania łódzkich uczelni. W tym roku odbywa się pod hasłem „Łódź innowacyjna”.

Wręczenie statuetek odbyło się sali koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi.

– Łódzkie Eureka to nagrody za niezwykłe osiągnięcia naukowe. Chcemy pokazać osoby, które odnoszą sukcesy nie tylko na terenie łódzkim, ale także szerzej w Polsce i na całym świecie – tłumaczył dyrektor Łódzkiego Towarzystwa Naukowego dr Edward Karasiński.

W tym roku wręczono cztery nagrody. W kategorii sztuka – reżyserowi Grzegorzowi Wiśniewskiemu i dr hab. Ludwice Żytkiewicz-Ostrowskiej z ASP im. Władysława Strzemińskiego. W kategorii technika nagrodę odebrał dr hab.inż. Grzegorz Granosik z zespołem z Politechniki Łódzkiej.

Ostatnim wyróżnionym jest prof. Bogusław Śliwerski z Uniwersytetu Łódzkiego, wyróżniony w kategorii nauka. – W ubiegłym roku otrzymałem nagrodę Prezesa Rady Ministrów za trzy publikacje naukowe, związane z badaniami w zakresie makropolityki oświatowej. Są to interdyscyplinarne badania naukowe, skupiające uwagę na procesach zarządzania szkolnictwem – wyjaśnia prof. Śliwerski.

Cały artykuł:
https://www.radiolodz.pl/posts/34363-lodzkie-eureka-wreczone-xvii-festiwal-nauki-techniki-i-sztuki-w-lodzi

W poniedziałek rozpoczyna się Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki
Polska Agencja Prasowa, Nauka w Polsce, 2 kwietnia 2017 r.

Kilkaset wydarzeń naukowych, kulturalnych i artystycznych przygotowanych m.in. przez łódzkie uczelnie wyższe oraz inne instytucje naukowe i kulturalne znalazło się w programie 17. Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, który rozpoczyna się w poniedziałek w Łodzi.

Tegoroczna impreza odbywa się pod hasłem „Łódź innowacyjna od zawsze”. Jej organizator – Łódzkie Towarzystwo Naukowe – zwraca uwagę, że łódzki Festiwal różni się od podobnych imprez odbywających się w innych akademickich miastach Polski, ponieważ obok naukowych skupia także wydarzenia artystyczne.

Festiwal rozpocznie się w poniedziałek wręczeniem statuetek „Łódzkie Eureka” przyznawanych za wybitne osiągnięcia w minionym roku naukowcom, których dokonania zostały dostrzeżone w kraju lub zagranicą. Później zaplanowano musical operowy „Łódź Story” w wykonaniu studentów łódzkiej Akademii Muzycznej. Przez cały tydzień w kilkudziesięciu lokalizacjach w mieście odbywać się będą występy artystyczne, dyskusje, wykłady, prezentacje i warsztaty. Dokładny program można znaleźć na stronie internetowej
www.festiwal.lodz.pl

Cały artykuł:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,413693,lodz-w-poniedzialek-rozpoczyna-sie-festiwal-nauki-techniki-i-sztuki.html

Zwycięzcy konkursu Matematyka Moja Pasja 2017
naszemiasto.pl, 25 marca 2017 r. Paweł Patora

Anna Łeń i Paweł Kaźmierski są laureatami konkursu „Matematyka Moja Pasja” w 2017 roku. Konkurs matematyczny organizowany jest przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata i Polskim Towarzystwem Matematycznym.

Współorganizatorem w kategorii gimnazjów był też Łódzki Kurator Oświaty.

W siódmej edycji konkursu Matematyka Moja Pasja wzięło udział prawie 2 tys. uczniów z 57 gimnazjów i 52 szkół ponadgimnazjalnych z woj. łódzkiego.

Konkurs był trzyetapowy. Pierwszy etap odbywał się w macierzystych szkołach uczestników, a dwa następne w budynkach Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ oraz Publicznego LO UŁ.

Uroczysta gala, podczas której ogłoszono wyniki i wręczono nagrody laureatom, odbyła się 24 marca w auli Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ.

Zdobywcy czołowych miejsc otrzymali nagrody (drony, smartwatche i kalkulatory naukowe) ufundowane przez firmę Ericsson – strategicznego partnera i sponsora konkursu.

Cały artykuł:
http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/zwyciezcy-konkursu-matematyka-moja-pasja-2017-zdjecia,4060324,artgal,t,id,tm.html

Tłumy maturzystów na Targach Szkół Wyższych w Radomiu
wyborcza.pl, 14 marca 2017 r. Amanda Grzmiel

– Szacujemy, że odwiedziło nas nawet 2 tys. osób – mówił Tomasz Magnowski, koordynator XIV Ogólnopolskich Targów Szkół Wyższych w Radomiu. Zaprezentowało się aż 30 wystawców a przyszli studenci mogli dowiedzieć się jakie trzeba spełnić kryteria, by dostać się na wymarzone uczelnie.(…)

– To jedna z najlepszych edycji. Wydaje mi się, że najlepsza, wystawia się dziś ponad 30 uczelni i dużo organizacji, m.in. Wojewódzki Urząd Pracy, Stowarzyszenie Młodzieży „Arka”, Komenda Wojewódzkiej Policji. Jest bardzo dużo uczelni wojskowych, co pokazuje mniej więcej, jakie są zainteresowania młodzieży. Wydaje mi się, że odwiedziło nas dziś koło dwóch tysięcy osób, na wykładach było koło 350-400 osób – mówi Tomasz Magnowski, koordynator targów.

Podczas targów uczniowie mieli możliwość w jednym miejscu zapoznać się z ofertą ośmiu uczelni spoza Radomia i tych rodzimych. Pytali nie tylko o kryteria, ale też o wszelkie nowości, którymi chwaliły się uniwersytety. By jak najlepiej dotrzeć do przyszłych żaków, wystawcy krótko przedstawiali się na scenie. Było również bardzo dużo ciekawych stanowisk, które zostały nagrodzone i wyróżnione.

– Dużo maturzystów, głównie chłopców, pytało o kierunki techniczne. Interesowały ich: informatyka, fizyka, matematyka, bezpieczeństwo narodowe. Dziewczęta pytały o psychologię, pedagogikę – mówiła Joanna Mordzak z Centrum Promocji Uniwersytetu Łódzkiego.

Z pewnością do stanowiska przyciągnęły ich roboty wykonane z części wydrukowanych na drukarkach 3d. Stanowisko Uniwersytetu Łódzkiego wygrało konkurs w kategorii najciekawsze stanowisko spoza Radomia.

Cały artykuł:
http://radom.wyborcza.pl/radom/7,48201,21497600,tlumy-maturzystow-na-targach-szkol-wyzszych-w-radomiu-zdjecia.html

Absolwenci Uniwersytetu Łódzkiego zarabiają lepiej niż ich koledzy z Poznania czy Lublina
„Dziennik Łódzki”, 12 marca 2017 r. Alicja Zboińska

Uniwersytet Łódzki wśród 18 publicznych uniwersytetów w Polsce znalazł się na 4. miejscu. Absolwenci z Łodzi zarabiają lepiej niż absolwenci z Poznania, Katowic i Lublina.

Absolwenci studiów drugiego stopnia Uniwersytetu Łódzkiego mogą mieć powody do zadowolenia. Znaleźli się bowiem na czwartym miejscu pod względem wysokości zarobków w ubiegłym roku. W zestawieniu firmy Sedlak&Sedlak uwzględniono 18 publicznych uniwersytetów w kraju.

Zestawienie zostało przygotowane na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2016 roku, w którym udział wzięło ponad 17,5 tys. Polaków z tytułem magistra jednego z polskich publicznych uniwersytetów. Mediana ich zarobków (połowa badanych zarabia powyżej, a połowa poniżej tej kwoty) wynosiła 4200 zł brutto.

W najlepszej sytuacji są ci magistrowie, którzy ukończyli studia na Uniwersytecie Warszawskim. Mediana ich zarobków wynosiła 5500 zł brutto. O tysiąc złotych brutto mniej zarabiają absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego – drugie miejsce w zestawieniu, natomiast na trzecim znaleźli się byli studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z medianą 4430 zł brutto.

Tuż za podium uplasowali się właśnie absolwenci z Uniwersytetu Łódzkiego, a mediana ich zarobków to 4300 zł brutto. To miejsce dzielimy z Uniwersytetem Wrocławskim. Pod względem wysokości zarobków nasi absolwenci wyprzedzili m.in. tych, którzy ukończyli studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie czy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/edukacja/studenci/a/absolwenci-uniwersytetu-lodzkiego-zarabiaja-lepiej-niz-ich-koledzy-z-poznania-czy-lublina,11873106/

Uniwersytet Łódzki. Nagroda dla dziennikarki „Wyborczej”
wyborcza.pl, 1 marca 2017 r. Mikołaj Góralik

Studenci oraz doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego, reprezentujący różne wydziały i niekiedy bardzo odległe zainteresowania naukowe, wzięli udział w Seminarium Młodych Naukowców. Warunek był jeden – na prezentację wyników swoich badań każdy miał zaledwie 10 minut.

W Sali Senatu nowego budynku Rektoratu UŁ, mieszczącego się przy ulicy Narutowicza 68, odbyło się pierwsze Seminarium Młodych Naukowców. – Uczelnia zmierza do rozwoju działalności naukowej. Priorytetem jest wsparcie dla młodych naukowców, którzy wiążą swoją przyszłość z pracą naukową – mówił Adrian Witczak, pełnomocnik Rektora UŁ ds. nowych metod kształcenia. W konferencji wzięło udział 20 studentów oraz doktorantów uczelni, najlepsze prezentacje zostały nagrodzone. Pod uwagę była brana zarówno wartość merytoryczna, jak również klarowność wypowiedzi dla osób reprezentujących inne dyscypliny naukowe. Zadanie nie było łatwe, bowiem na zaprezentowanie rozwijanych niekiedy latami badań, uczestnicy mieli tylko 10 minut.

O szerokich zainteresowaniach naukowych studentów Uniwersytetu Łódzkiego świadczą tematy wyróżnionych prac. Na trzecim miejscu uplasował się referat Michała Żytomirskiego dotyczący cyfrowych śladów jakie pozostawiają po sobie użytkownicy Internetu. To, co dzieje się z danymi, które gromadzą na przykład popularne serwisy społecznościowe wciąż jest tematem tabu i wymaga dopiero naukowego opracowania.

Drugie miejsce zajęła Estera Flieger, która zaprezentowała wybrane problemy z przygotowywanej rozprawy doktorskiej poświęconej polskim studiom nad Zagładą.

Nagrodę za pierwsze miejsce odebrała Olga Antczak z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii referująca dokonania zespołu naukowego, który na podstawie analizy niewielkich organizmów żywych zrekonstruował ewolucję fosy średniowiecznego gródka w Rozprzy.

Cały artykuł:
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,21440888,uniwersytet-lodzki-nagroda-dla-dziennikarki-wyborczej.html

Ruszyła przebudowa muzeum w parku im. Sienkiewicza
„Express Ilustrowany”, 23 lutego 2017 r.

Nieco przestarzałe Muzeum Przyrodnicze w parku im. Sienkiewicza zamieni się w nowoczesną placówkę nie tylko wystawienniczą, ale i dydaktyczno-oświatową.

Właśnie ruszyły roboty w budynku głównym, w którym na początku ubiegłego wieku prowadzono jadłodajnię. Wraz z dawnym domem ogrodnika zostanie gruntownie wyremontowany, a oba obiekty połączy nowa budowla – łukowate atrium z przeszklonym dachem i elewacją pokrytą lustrzanymi panelami. W głównym budynku znajdą się również kawiarnia, sala wykładowa i szatnia.

Prace budowlane potrwają do marca przyszłego roku. Potem jeszcze trzeba będzie na nowo rozlokować bogate zbiory liczące kilkadziesiąt tysięcy eksponatów. Na czas remontu zostały one przeniesione do jednego z budynków Uniwersytetu Łódzkiego.

Cały artykuł:
http://www.expressilustrowany.pl/lodz/a/ruszyla-przebudowa-muzeum-w-parku-im-sienkiewicza,11821533/

Najbardziej niebezpieczne skrzyżowania w Łodzi
„Dziennik Łódzki”, 20 lutego 2017 r. Maciej Kałach

Gdzie w Łodzi najłatwiej o wypadek lub kolizję? Które skrzyżowania są najbardziej niebezpieczne i co można zmienić, aby poprawić bezpieczeństwo łodzian na drodze? „7 najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w Łodzi” to raport przygotowany przez naukowców z Wydziału Zarządzania UŁ.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego przedstawił raport „Ranking 7 najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w Łodzi”. Naukowcy WZ UŁ wzięli pod uwagę policyjne dane z 3,5 lat, a oprócz samego zestawienia dostarczyli rozwiązania, których zastosowanie może sprawić, że wypadków i stłuczek będzie mniej.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/komunikacja/drogi/a/najbardziej-niebezpieczne-skrzyzowania-w-lodzi-mapy,11809656/

Nowa aula na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ jest już gotowa
naszemiasto.pl, 18 lutego 2017 r.

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiem ma nową aulę. Uroczyste otwarcie nowego obiektu miało miejsce w piątek, 17 lutego.

Nowa aula znajduje się w budynku u zbiegu ulic Kopcińskiego i Narutowicza. Ma ponad 600 metrów kwadratowych i może pomieścić 300 osób. Aula została zaprojektowana w formie amfiteatru greckiego i wyposażona została w nowoczesne urządzenia multimedialne oraz specjalny system wentylacyjny. Jej budowa kosztowała prawie 5 mln zł.

– Nowa Aula to nie tylko zdecydowana poprawa warunków studiowania na naszym wydziale, ale także całkiem nowa jakość jego działania – mówi prof. Bogdan Włodarczyk, dziekan Wydziału Nauk Geograficznych UŁ. – Tutaj będą się odbywały posiedzenia Rady Wydziału. Tutaj organizować będziemy konferencje naukowe, seminaria, konkursy, olimpiady.

Cały artykuł:
http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/nowa-aula-na-wydziale-nauk-geograficznych-ul-jest-juz,4020428,artgal,t,id,tm.html

Profesor Uniwersytetu Łódzkiego ambasadorem w Japonii
wyborcza.pl, 17 lutego 2017 r.

Minister spraw zagranicznych w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy wręczył profesorowi Jackowi Izydorczykowi nominację na ambasadora Polski w Japonii.

Witold Waszyczkowski, minister spraw zagranicznych, wręczył w czwartek profesorowi dr hab. Jackowi Izydorczykowi nominację na stanowisko ambasadora Polski w Japonii. – Bardzo dobrze znam Japonię i Japończyków. Posługuje się językiem japońskim – mówi dyplomata.

Profesor Izydorczyk podkreśla, że Polska i Japonia, zwłaszcza na polu kultury i nauki są bardzo dobre. Ale gospodarcze mogłyby poprawić się, co będzie wyzwaniem. Dlaczego? – Japoński rynek jest zamknięty – odpowiada ambasador.

Jacek Izydorczyk to absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2011 roku został kierownikiem Zakładu Postępowań Szczególnych.

Cały artykuł:
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,21385085,profesor-uniwersytetu-lodzkiego-ambasadorem-w-japonii.html

Milion złotych dotacji dla filmoznawcy z Uniwersytetu Łódzkiego
Radio Łódź, 16 lutego 2017 r. Agata Gwizdała

Dr hab. Konrad Klejsa – filmoznawca z Uniwersytetu Łódzkiego otrzymał milion złotych dofinansowania z Narodowego Centrum Nauki na projekt badawczy dotyczący rozpowszechniania filmów w okresie PRL.

Taka kwota dotacji to rzadkość w naukach humanistycznych. Pieniądze przyznano w ramach konkursu SONATA BIS. – To nie są pieniądze dla mnie, to są pieniądze na zatrudnienie nowych pracowników. Trzy osoby przez trzy lata będą nad tym pracowały. Pensje w całości są finansowane z tego funduszu. Oprócz tego trzy stypendia dla doktorantów. Chodzi o to, żeby stworzyć zespół naukowy, który będzie pracował nad szerszym zagadnieniem. Nie polega więc to na tym, że ktoś siedzi nad książką, czyta ją przez trzy lata i za to otrzymuje pieniądze – mówi dr Konrad Klejsa.

Efektem prac mają być publikacje w języku polskim i angielskim, a także internetowa baza danych zagranicznych filmów rozpowszechnianych w kinach i w telewizji w okresie PRL. Projekt uwzględniać ma też kontekst łódzkiej kultury filmowej. – Postanowiliśmy sprawdzić z jakimi zagranicznymi filmami mogli mieć kontakt polscy twórcy filmowi, ale także polscy widzowie. Zbadamy konkretne tytuły i sprawdzimy repertuary kin na podstawie aglomeracji łódzkiej – dodaje Klejsa.

Prace rozpoczną się w maju. Realizacja projektu przewidziana jest na pięć lat.

Cały artykuł:
https://www.radiolodz.pl/posts/32928-milion-zlotych-dotacji-dla-filmoznawcy-z-uniwersytetu-lodzkiego

Magistrat i uczelnie zadbają o poprawę jakości wód powierzchniowych
Wp.pl, PAP, 1 lutego 2017 r.

Poprawa jakości wód powierzchniowych na terenie Łodzi jest celem umowy podpisanej w środę przez prezydent miasta Hannę Zdanowską oraz rektorów Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego. Sygnatariusze będą współpracować m.in. przy tworzeniu systemów oczyszczania i odprowadzania wód opadowych.

„Łódź leży nad 19 rzekami, ale bardzo mało z nich jest na powierzchni. W większości stały się one ciekami wodnymi, płynącymi pod powierzchnią ulic w specjalnie zbudowanych kanałach. Wspólnie z pracownikami Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej będziemy zastanawiać się, co zrobić, by przywrócić je mieszkańcom, by stały się miejscami rekreacji i poprawiły jakość życia w mieście, pozytywnie wpływając na jego mikroklimat” – podkreśliła Zdanowska w czasie uroczystości podpisania listu intencyjnego w Pałacu Poznańskich.

Sygnatariusze listu zobowiązali się do podjęcia współpracy na rzecz poprawy jakości wód w zbiornikach i ciekach miejskich. Planuje się m.in. badania identyfikujące źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i ocenę wielkości ładunków zanieczyszczeń emitowanych z terenów zurbanizowanych do środowiska wodnego. Magistrat – przy wsparciu uczelni i przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań – będzie dążył do uporządkowania gospodarki wodami opadowymi.

„Pierwszy etap tego projektu – badania rzeki Olechówki prowadzone przez Wydział Nauk Geograficznych – został już zapoczątkowany i będzie kontynuowany. Nasza kadra naukowa uczestniczyła też w badaniach dotyczących renaturyzacji rzeki Ner oraz w opracowaniu koncepcji unikania zakwitów sinicowych w akwenach w Arturówku” – zaznaczył rektor UŁ prof. Antoni Różalski

Cały artykuł:
http://finanse.wp.pl/kat,1034079,title,LodzMagistrat-i-uczelnie-zadbaja-o-poprawe-jakosci-wod-powierzchniowych,wid,18691063,wiadomosc.html?ticaid=1188d9

Uniwersytet Łódzki. Doceniono szefową Biura Współpracy z Zagranicą
„Dziennik Łódzki”, 24 stycznia 2017 r. Paweł Patora

Liliana Lato, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego została wybrana, podczas spotkania we Wrocławiu, na przewodniczącą Rady IROs Forum (International Relations Offices Forum) – sieci biur współpracy międzynarodowej polskich akademickich uczelni państwowych.

Organizacja ta zrzesza 20 szkół wyższych, wśród nich największe uniwersytety. Celem IROs jest poprawa jakości, efektywności i zakresu współpracy międzynarodowej polskich uczelni, m. in. poprzez wymianę doświadczeń, organizowanie warsztatów i realizację wspólnych projektów.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/edukacja/a/uniwersytet-lodzki-doceniono-szefowa-biura-wspolpracy-z-zagranica,11722020/

QWERTY pracuje nad elastyczną elektroniką drukowaną
evertiq.pl, 19 stycznia 2017 r.

Liczne zespoły badaczy na całym świecie pracują nad tanimi i wydajnymi metodami wytwarzania elastycznej elektroniki. Swoją cegiełkę zamierza dołożyć także polska firma produkująca klawiatury foliowe.

Konsorcjum Uniwersytetu Łódzkiego i Towarzystwa Elektrotechnologicznego QWERTY realizuje projekt wielowarstwowego druku elastycznych układów elektronicznych. W skrócie chodzi o to, by udało się drukować wielowarstwową, elastyczną elektronikę przy użyciu tylko jednej drukarki, w jednym procesie drukowania. Teoretycznie jest to już możliwe, ale żeby przemysł mógł faktycznie zacząć korzystać z takiej metody produkcji, trzeba przezwyciężyć jeszcze kilka barier.

Cały artykuł:
http://evertiq.pl/news/18399

Ponad 3,6 mln zł na termomodernizację Uniwersytetu Łódzkiego
OdnawialneŹródłaEnergii.pl 10 stycznia 2017 r.

Dzisiaj, 10 stycznia 2017 r. podpisano kolejną umowę w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, którego instytucją wdrażającą jest NFOŚiGW. Projekt Uniwersytetu Łódzkiego będzie kosztował ok. 5,8 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie ponad 3,6 mln zł. Dzięki realizacji przedsięwzięcia zmodernizowane zostaną dwa budynki o łącznej powierzchni 19 673 m2. Natomiast szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych to 137,92 MgCO2/rok, a zmniejszenie zużycia energii końcowej to 3 289 GJ/rok.

Umowę w tej sprawie podpisali dzisiaj w siedzibie NFOŚiGW: prof. dr hab. Antoni Różalski, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego oraz Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt przewiduje termomodernizację i renowację elewacji budynku Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Uniwersyteckiej 3 oraz budynku biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 32/38 – o łącznej powierzchni 19 673 m2. Najważniejszymi celami przedsięwzięcia są: zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych i poprawa warunków użytkowania obiektów.

Cały artykuł:
http://odnawialnezrodlaenergii.pl/oze-aktualnosci/item/3023-ponad-3-6-mln-zl-na-termomodernizacje-uniwersytetu-lodzkiego

Uniwersytecki Festiwal Sportów Zimowych w Chinach. Pierwsze miejsce łódzkich curlerów
„Dziennik Łódzki” 2 stycznia 2017 r.

Polska reprezentacji curlingu zajęła pierwsze miejsce na Uniwersyteckim Festiwalu Sportów Zimowych w Chinach.

Zespół studentów Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej złożony z zawodników Polskiej Organizacji Sportowej w składzie Marcin Kłos, Paweł Włodarczyk, Jeremi Telak, Aleksander Grzelka zajął pierwsze miejsce. W finale Polacy pokonali akademicką reprezentację Chin 7:3. Trzecie miejsce zajęli Rosjanie.

We wszystkich 6 dyscyplinach (snowboard, curling) Polska zdobyła 4 złote i 4 srebrne medale.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/sport/a/uniwersytecki-festiwal-sportow-zimowych-w-chinach-pierwsze-miejsce-lodzkich-curlerow,11648050/

Więcej uczniów na uczelniach
„Dziennik Łódzki- Kocham Łódź, strona młodych”, 30 grudnia 2016 r. Maciej Kałach

Aż pięć projektów uczelni z Łodzi zdobyło w grudniu pieniądze na prowadzenie zajęć dla osób w wieku od 6 do 16 lat z rządowego programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy.

Łódzkie uczelnie przyjmą w 2017 roku więcej uczniów. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybrało w minionym tygodniu najlepsze z ponad 200 pomysłów nadesłanych do programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Wśród 65 pomysłów wybranych z całej Polski pięć powstało w łódzkich uczelniach. Będą realizowane od lutego do czerwca i uzupełnią ofertę już działających w mieście uniwersytetów dziecięcych.

Uniwersytet Łódzki otrzymał z ministerstwa dwie dotacje – po 40 tysięcy złotych. Trafiły one do Wydziału Chemii oraz do Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej (WFiIS).

Fizycy wkrótce zaproszą łódzkich uczniów do wzięcia udziału w spotkaniach z cyklu „W czasie i przestrzeni”. (…) – To będzie grupa minimum 70 uczniów – opowiada dr Paweł Barczyński z Pracowni Dydaktyki Fizyki WFiIS. – Zajęcia będą odbywać się na zmianę: w aulach i laboratoriach wydziału przy ul. Pomorskiej 149/153 oraz poza wydziałem. (…)

Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego zdobył ministerialne dofinansowanie, dzięki któremu zrealizuje program „Na Tropie Odkryć – Kreatywni w Gimnazjum”. Jak opowiada dr Anna Wrona-Piotrowicz, projekt zakłada stworzenie czterech grup, które będą wymieniać się w realizacji kolejnych bloków tematycznych: dotyczących między innymi chemii organicznej i kosmetycznej.

Cały artykuł:
„Dziennik Łódzki- Kocham Łódź”, 30 grudnia 2016 r. str. 10

Boże Narodzenie 2016. Zaprosili cudzoziemców do wigilijnego stołu
„Dziennik Łódzki”, 24 grudnia 2016 r. Matylda Witkowska

Aż dwa programy pozwalające zaprosić do wigilijnego stołu zupełnie obcych cudzoziemców ruszyły w tym roku w Łodzi. W sumie do polskich domów trafiło około 20 osób.

Dr Agata Rudnicka-Reichel z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zaprosiła do siebie na wigilię dwie studentki z Rumunii. Razem z jej mężem pojadą na kolację do jej rodziców.

– Studiujemy prawo. Zostałyśmy, bo chciałyśmy zobaczyć jak wyglądają święta w Polsce. Poza tym wracamy do Rumunii w lutym i nie opłacało nam się jechać do domu tylko na święta – mówi Ioana Elisei, studentka Rumunii, która ze swoją koleżanką Mihaelą Popą, spędza święta w polskim domu.

Jak tłumaczy dr Rudnicka-Reichel trzeba pomóc osobom, które z różnych powodów nie mogą być w domu na święta. – Nie musiałam nawet pytać rodziców, czy mogę. Po prostu powiedziałam, kogo przyprowadzimy – tłumaczy.

Łodzianka wzięła udział w uczelnianym programie „Gość na gwiazdkę”. W jej ramach studenci i wykładowcy Uniwersytetu Łódzkiego mogli zapraszać studiujących na uczelni obcokrajowców, którzy z różnych powodów nie wrócą do rodzinnych stron na święta. Zgłosiło się 11 rodzin, które przyjmują 15 osób.

http://www.dzienniklodzki.pl/swieta24/a/boze-narodzenie-2016-zaprosili-cudzoziemcow-do-wigilijnego-stolu-zdjecia,11621348/

Uniwersytet Łódzki przydzielił mentorów zdolnym studentom. Pogram Absolwent VIP 2016
„Dziennik Łódzki”, 13 grudnia 2016 r. Maciej Kałach

Uniwersytet Łódzki po raz czwarty przydzielił mentorów swoim studentom, którzy zgłosili się do uczelnianego programu Absolwent VIP. Mentorzy do czerwca 2017 będą pomagać swoim podopiecznym w rozwoju zawodowym i osobistym.

Mentorzy to absolwenci UŁ, którzy odnieśli sukces w życiu zawodowym. Na prośbę uczelni zgodzili się przekazywać swoje doświadczenia podczas indywidualnych spotkań z przydzielonymi im studentami. Prezentacja par czwartej edycji programu odbyła się we wtorek (13 grudnia) w Pałacu Biedermanna. Wśród 34 mentorów dominują menadżerowie z międzynarodowych firm obecnych w Łodzi, ale są też m.in. sędziowie: Anna Maria Wesołowska (w stanie spoczynku) i Małgorzata Pyzaik-Szafnicka (zasiada w Trybule Konstytucyjnym). Do grona polityków można zaliczyć Joannę Chełmińską (byłą wojewodę) oraz Małgorzatę Niemczyk (posłankę PO).

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/edukacja/studenci/a/uniwersytet-lodzki-przydzielil-mentorow-zdolnym-studentom-pogram-absolwent-vip-2016,11573862/

Maciej Rogala z Uniwersytetu Łódzkiego zdobył grant z Narodowego Centrum Nauki
„Dziennik Łódzki”, 8 grudnia 2016 r. Maciej Kałach

Dr Maciej Rogala z Uniwersytetu Łódzkiego zdobył półmilionowy grant z Narodowego Centrum Nauki. Prowadzi badania nad elementem przyszłego komputera, którego praca odwzoruje ludzki mózg.

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ może wnieść wkład w prace nad sztuczną inteligencją, rozumianą jako stworzenie komputera, który „myśli” jak ludzki mózg. Dr Maciej Rogala z Katedry Fizyki Ciała Stałego UŁ zaczyna realizację projektu, na który otrzymał grant wartości pół miliona zł z programu „Sonata” Narodowego Centrum Nauki (przeznaczonego na badania prowadzone przez młodych doktorów). Zespół dr Rogali sprawdzi, czy ditlenek tytanu, związek chemiczny badany na UŁ, może się sprawdzać jako sztuczna synapsa w komputerze pracującym jak ludzki mózg.

– Nad stworzeniem takiego komputera pracują badacze na całym świecie. Obecne komputery, owszem, świetnie radzą sobie z powtarzalnymi procesami obliczeń, ale mają problemy np. z zapamiętywaniem obrazów – opowiada dr Rogala. – Każdy człowiek rozpozna na obrazku kota, nawet jeśli będzie on różowy i z doczepionymi skrzydełkami. Komputer o „tradycyjnej” architekturze tego nie zrobi. Poradzą sobie z tym programy opracowane np. przez firmę Google, ale do naprawdę potężnych operacji potrzeba nie tylko programu, ale komputera typu neuromorficznego. Te, którym dotąd zdarzało się pokonywać szachistów, to potężne zestawy maszyn: nieekonomiczne, zużywające milion razy więcej prądu niż mózg.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/edukacja/a/maciej-rogala-z-uniwersytetu-lodzkiego-zdobyl-grant-z-narodowego-centrum-nauki,11548682/

Uniwersytet Łódzki. Łodzianie napisali Dyktando Mikołajkowe
„Gazeta Wyborcza”, 6 grudnia 2016 r. Agata Kupracz

W mikołajki na Wydziale Filologicznym łodzianie napisali dyktando. Z zawiłościami polskiej ortografii i interpunkcji zmierzyła się ponad setka uczestników.

W mikołajkowe popołudnie studenci, pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego i inni miłośnicy ortograficznych trudności napisali dyktando. Organizatorami były koła naukowe, działające na Wydziale Filologicznym UŁ. To już trzecia edycja wydarzenia. Co roku tekst dyktanda odczytuje inny lektor. Dwa lata temu był nim Tomasz Boruszczak, rzecznik UŁ, w ubiegłorocznej edycji Tomasz Zimoch, komentator sportowy.

Tegoroczne dyktando przeczytał Mirosław Henke, wykładowca łódzkiej Szkoły Filmowej i aktor Teatru Powszechnego. – Przyprószona już gdzieniegdzie z rzadka śniegiem ponaddwumiliardowa inwestycja z hiperpostindustrialnym wykończeniem…

Cały artykuł:
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,21081332,uniwersytet-lodzki-lodzianie-napisali-dyktando-mikolajkowe.html

Nowy doktor honoris causa UKW. Uczelnia wyróżniła pedagoga z Łodzi
metropoliabydgoska.pl, 5 grudnia 2016 r. Justyna Wróblewska

Doktor honoris causa to najwyższe wyróżnienie, jakie uczelnia może przyznać osobie szczególnie zasłużonej dla nauki i kultury. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uhonorował w ten sposób już dwanaście osób. Od poniedziałkowego popołudnia w tym gronie znajduje się prof. dr hab. Bogusław Śliwerski.

Bogusław Śliwerski to pedagog, profesor zwyczajny Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego i profesor wizytujący Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pełni on wiele funkcji to jest między innymi przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN oraz eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W jego dorobku zawodowym znajduje się również promowanie doktorów nauk społecznych, kierowanie projektami badawczymi oraz uczestnictwo w międzynarodowych i ogólnokrajowych zespołach badawczych. Jako autor, współautor, tłumacz i redaktor wydał 65 monografii naukowych oraz ponad 800 artykułów naukowych i popularnonaukowych w recenzowanych czasopismach i monografiach zwartych. Ponadto w 2016 r. prof. Śliwerski został laureatem Nagrody Naukowej Prezesa Rady Ministrów w dziedzinie nauk społecznych.

Propozycję nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr. hab. Bogusławowi Śliwerskiemu zgłosił prof. dr hab. Roman Leppert, pełniący funkcję kierownika Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej UKW, który przedstawił tę kandydaturę podczas spotkania Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii UKW. Co zadecydowało o wyborze pedagoga z Łodzi? – Jego osiągnięcia naukowe, zasługi dla rozwoju polskiej pedagogiki i zasługi dla naszego wydziału związane z udziałem w konferencjach naukowych, promowaniem kadr naukowych – wymienia prof. Leppert.

Cały artykuł:
http://metropoliabydgoska.pl/nowy-doktor-honoris-causa-ukw-uczelnia-wyroznila-pedagoga-z-lodzi-zdjecia/

Uniwersytet Łódzki. Studenci zapraszają na Dyktando Mikołajkowe
„Gazeta Wyborcza”, 5 grudnia 2016 r. Agata Kupracz

Studenci Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego po raz trzeci organizują Dyktando Mikołajkowe. Do udziału zapraszają wszystkich łodzian.

Na Wydziale Filologicznym od trzech lat organizowane jest Dyktando Mikołajkowe. Z wyzwaniami polskiej ortografii mierzą się nie tylko studenci i pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego, ale także łodzianie i mieszkańcy regionu. Organizatorami wydarzenia są dwa koła naukowe: Koło Naukowe Językoznawców i wKoło Języka.

-Każdego roku tematyka dyktanda jest inna, ale zawsze nawiązujemy do aktualnych wydarzeń – tłumaczy Alicja Karwowska z Koła Naukowego Językoznawców. -Dwa lata temu uczestnicy pisali listo Świętego Mikołaja, w ubiegłym roku tematem były sporty zimowe. Teraz będziemy nawiązywać do otwarcie dworca Łódź Fabryczna – opowiada. Tekst dyktanda ułożyli studenci i doktoranci.

Cały artykuł:
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,21072012,uniwersytet-lodzki-studenci-zapraszaja-na-dyktando-mikolajkowe.html

Senat UŁ odnowił doktoraty Stanisławy Borkowskiej i Tadeusza Janusza
„Dziennik Łódzki”, 3 grudnia 2016 r. Paweł Patora

W Pałacu Biedermanna podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Łódzkiego odnowiono w piątek doktoraty dwojgu profesorom.

Prowadzący piątkową uroczystość prof. Antoni Różalski, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, przypomniał, że w marcu 2000 r. senat UŁ, pragnąc docenić osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora na Uniwersytecie Łódzkim i w sposób szczególny zasłużyły się dla nauki lub kultury polskiej, ustanowił zwyczaj uroczystego odnawiania doktoratów po 50 latach od uzyskania tego stopnia. Tym razem odnowione zostały doktoraty dwojgu naukowcom związanym z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, którzy doktoryzowali się w 1966 r.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/aktualnosci/a/senat-ul-odnowil-doktoraty-stanislawy-borkowskiej-i-tadeusza-janusza,11533368/

Stypendia uczelni wyższych w Łodzi. Sprawdzamy, która uczelnia najhojniej nagradza prymusów
„Dziennik Łódzki”, 28 listopada 2016 r. Maciej Kałach

Uniwersytet Łódzki (UŁ) w tym roku akademickim hojniej nagradza swoich prymusów. Sprawdzamy, jakie stawki przyznały także Politechnika Łódzka i Uniwersytet Medyczny.

Prymusi z trzech największych łódzkich uczelni znają już wysokości stypendium rektora. Zgodnie z przepisami, każda ze szkół wyższych nagradza pieniędzmi 10 proc. najlepszych studentów na danym roku i kierunku. W tym roku akademickim szczególne powody do radości mają pilni studenci Uniwersytetu Łódzkiego – wzrosły dwie najczęściej przydzielane stawki. Według ustawy o szkolnictwie wyższym, kwota wydatków uczelni na nagrody dla prymusów nie może przekroczyć 40 proc. sumy przeznaczonej na wszystkie stypendia, czyli także na świadczenia socjalne. Czy szkoła wyższa wykorzysta cały ten limit – i jak go podzieli (np. wprowadzając progi) – to już kwestia negocjacji władz rektorskich z samorządem studenckim. Jeśli prymus twierdzi, że otrzymuje za mało, to do tego ostatniego ciała powinien zwrócić się z pretensjami.(…)

Na Uniwersytecie Łódzkim istnieją aż cztery: 1000 zł (I stopnia), 800 zł (II), 650 zł (III) oraz 500 zł (IV). W stosunku do poprzedniego roku akademickiego wzrosły dwie najniższe stawki (o 50 zł), jednak zaszła jeszcze istotniejsza zmiana. Przed rokiem na stypendium III stopnia punkty zebrało tylko 169 prymusów, zaś na IV – 2514. Teraz na III stopień zasłużyło aż 1677 studentów. A to oznacza, że prymus z uniwersytetu dostaje w bieżącym roku akademickim najczęściej 650 zł, zamiast 450 zł.

– Przyznawane stypendia mają charakter motywacyjny, podnosząc stawkę, chcemy jeszcze mocniej zmotywować studentów do działalności w obszarach, które są punktowane – informuje Adrian Witczak, pełnomocnik rektora UŁ ds. nowych metod kształcenia. – Jesteśmy również pod wrażeniem dużego zaangażowania studentów w działalność naukową, której wynikiem są liczne publikacje i wystąpienia na konferencjach. Chcielibyśmy, aby tacy studenci czuli się docenieni i mogli angażować swój czas w rozwijanie swojego warsztatu badawczego.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/edukacja/a/stypendia-uczelni-wyzszych-w-lodzi-sprawdzamy-ktora-uczelnia-najhojniej-nagradza-prymusow,11509049/

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego: Humanistyka nie umarła. Problemy z brakiem studentów są przejściowe
newseria.pl, 24 listopada 2016 r.

Kierunki humanistyczne mimo mniejszego zainteresowania studentów nie powinny być zamykane – uważa prof. Antoni Różalski, rektor Uniwersytetu Łódzkiego. Niższa liczba chętnych jest przejściowa, a kolejnym rocznikom potrzebne będą wykwalifikowane kadry. Do wyzwań stojących przed władzami polskich uczelni należeć będzie ich utrzymanie. Rektor UŁ uważa, że nauki humanistyczne mają się dobrze, o czym świadczą prace instytutów badawczych i wydziałów humanistycznych. Promowaniu takich prac służyć ma Nagroda im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego przyznawana przez łódzką uczelnię.

– Nie zgadzam się ze sformułowaniem, że humanistyka musi się odrodzić, gdyż sugeruje ono, że umarła. Istnieją wspaniałe wydziały humanistyczne i instytuty badawcze, na których powstają bardzo dobre prace naukowe. Na przedstawicielach uczelni spoczywa duża odpowiedzialność. Mimo sytuacji trudnych, gdy przejściowo brakuje chętnych na dany kierunek humanistyczny, należy dołożyć wszelkich starań, by tę specjalizację utrzymać. Jeśli nie w tym roku, to w następnym kandydaci zaczną się pojawiać. Najważniejsze jest to, żeby zachować najlepszą kadrę i ją kształcić – mówi agencji Newseria Biznes prof. Antoni Różalski, rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

Cały artykuł:
http://www.biznes.newseria.pl/news/rektor_uniwersytetu,p1212483811

Uniwersytet Łódzki z nagrodą konkursu Eduinspiracje 2016
Radio Parada, 21 listopada 2016 r. Miłosz Grzelak

Uniwersytet Łódzki zdobył pierwsze miejsce w konkursie Eduinspiracje 2016 w kategorii „Edukacja zawodowa”. Realizowany w latach 2012-2013 projekt Homoresponsabilis in the Globalized World koordynowany przez dra Janusza Reichela z Wydziału Zarządzania UŁ został doceniony przez kapitułę konkursu za innowacyjne podejście do nauczania i skuteczność w wykorzystaniu rezultatów projektu. Statuetkę wręczono podczas Gali zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 17 listopada 2016 roku.(…)

– Bardzo nas cieszy to wyróżnienie. Od samego początku bardzo spodobał się nam pomysł wdrożenia innowacyjnego narzędzia edukacyjnego w postaci gry biznesowej. Potwierdzeniem sukcesu jest to, że rezultaty projektu nadal są aktywnie wykorzystywane: odbywają się kolejne sesje gry, które zawsze spotykają się z dużym zainteresowaniem i są wysoko oceniane zarówno przez studentów, jak i uczniów uczestniczących w grze. Mimo iż projekt został zakończony w 2014, sesje warsztatowe odbywają się na bieżąco. Do tej pory zrealizowano kilkadziesiąt sesji, w których wzięło udział już ponad 700 uczestników.

Podejście oparte na pedagogice aktywnego uczenia się sprawdza się i warto je rozwijać – przyznaje dr Janusz Reichel, kierownik projektu. Zwycięski projekt zrealizowany został w ramach programu Leonardo da Vinci. Działania po stronie UŁ realizowane były przez zespół z Wydziału Zarządzania w składzie dr Janusz Reichel, dr Agata Rudnicka, dr Błażej Socha oraz dr Maciej Turała przy wsparciu Karoliny Tomczyk z Biura Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych.

Cały artykuł:
http://parada.fm/uniwersytet-lodzki-z-nagroda-konkursu-eduinspiracje-2016/

Nagroda im. Tadeusza Kotarbińskiego. Dr Ewa Kołodziejczyk laureatką
„Dziennik Łódzki”, 20 listopada 2016 r. Paweł Patora

Dr Ewa Kołodziejczyk została laureatką drugiej edycji Nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego.

„Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza” – to tytuł dzieła, za które Kapituła Nagrody Humanistycznej im. prof. Tadeusza Kotarbńskiego, pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego nagrodziła dr Ewę Kołodziejczyk z Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie.

Nagrodzona praca jest poświęcona kilkuletniemu pobytowi Czesława Miłosza na placówce dyplomatycznej w Stanach Zjednoczonych tuż po II wojnie światowej.(…)

– Zachęcam wszystkich do lektury tej książki. Jest znakomita i świetnie się ją czyta – powiedział w niedzielę prof. Włodzimierz Nykiel, przewodniczący kapituły, inicjator nagrody, były rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

– Jestem oszołomiona – powiedziała dziennikarzom wkrótce po ogłoszeniu decyzji kapituły dr Ewa Kołodziejczyk. – Ponieważ wiedziałam, jak dobre książki zostały wybrane do tej nagrody, nie spodziewałam się, że właśnie moja zostanie tak doceniona.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/wiadomosci/lodz/a/nagroda-im-tadeusza-kotarbinskiego-dr-ewa-kolodziejczyk-laureatka-zdjecia,11482932/

Ranking łódzkich liceów. Które są najlepsze? Wiedza rośnie najbardziej w LO przy uczelniach
„Dziennik Łódzki”, 14 listopada 2016 r. Maciej Kałach

Licea przy Politechnice Łódzkiej oraz przy Uniwersytecie Łódzkim dają uczniom największy przyrost wiedzy spośród łódzkich szkół.

Dyrektorzy miejskich ogólniaków mają prawo mieć podrażnioną ambicję. W tegorocznym badaniu przyrostu wiedzy uczniów – przez okres ich przebywania w danej placówce – wszystkie szkoły samorządowe zostały wyprzedzone przez dwa licea akademickie. Już przed rokiem największy przyrost wiedzy badacze odnotowali w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Łódzkiej. W 2016 r. lider się nie zmienił, w dodatku wiceliderem zostało Publiczne LO Uniwersytetu Łódzkiego.

Jak mierzy się przyrost wiedzy? Na początku dekady podległy MEN Instytut Badań Edukacyjnych stworzył specjalny wzór. W przypadku LO eksperci porównują wiedzę uczniów przyjmowanych do liceów, czyli ich wyniki z egzaminu gimnazjalnego, z wiedzą „wynoszoną” po trzech latach – na podstawie wyników matur tej samej młodzieży. Ten sposób fachowcy uważają za najbardziej sprawiedliwy dla oceny pracy szkoły.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/edukacja/a/ranking-lodzkich-liceow-ktore-sa-najlepsze-wiedza-rosnie-najbardziej-w-lo-przy-uczelniach,11449340/

Muzeum w parku Sienkiewicza czeka wielki remont
„Gazeta Wyborcza”, 8 listopada 2016 r. Agata Kupracz

Muzeum Przyrodnicze w parku Sienkiewicza przejdzie diametralne zmiany. Dwa budynki połączy lustrzany łącznik, a powierzchnie wystawowe zwiększa się czterokrotnie.

Uniwersytet Łódzki czeka duża inwestycja. Uczelnia chce zmodernizować Muzeum Przyrodnicze przy ul. Kilińskiego 101 (w parku im. Sienkiewicza).

– To jedno z trzech najstarszych muzeów w Łodzi. Działa od lat 30. XX wieku. W tej chwili jesteśmy tak ściśnięci, że nie ma mowy o większych ruchach. Posiadamy dwa budynki, które są w stanie niemal krytycznym pod względem wystawowym – mówi prof. Jerzy Nadolski z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, kierownik Muzeum.

Placówka jest własnością Uniwersytetu Łódzkiego od 1962 roku. Do tej pory przeszła kilka remontów, ale nadchodzące zmiany wydają się być największe.

Muzeum zostanie przebudowane. Między istniejącymi budynkami pojawi się łącznik z lustrzaną elewacją. – W tym przeszklonym łączniku będą odbijać się drzewa, więc będzie sprawiał wrażenie niewidzialnego – tłumaczy prof. Nadolski.

Cały artykuł:
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,20946508,muzeum-w-parku-sienkiewicza-czeka-wielki-remont-wizualizacje.html

Projekt łódzkiego konsorcjum wyróżniony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Polska Agencja Prasowa, Nauka w Polsce, 5 listopada 2016 r.

Projekt konsorcjum Uniwersytetu Łódzkiego i Towarzystwa Elektrotechnologicznego Qwerty z Łodzi znalazł się wśród 19 innych, innowacyjnych projektów wyróżnionych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na jego realizację konsorcjum otrzyma 3,7 mln zł dofinansowania.

Poinformował o tym PAP rzecznik łódzkiej uczelni Tomasz Boruszczak.

Wyróżniony projekt dotyczy wielowarstwowego drukowania elastycznych układów elektronicznych. Jak wyjaśnia kierownik Katedry Fizyki Ciała Stałego UŁ prof. Zbigniew Klusek, kierownik Katedry Fizyki Ciała Stałego UŁ, projekt polega na opracowaniu technologii pojedynczego wielowarstwowego druku. Chodzi o to, aby drukowanie elastycznych układów elektronicznych było wykonywane przy użyciu tylko jednej drukarki, w jednym procesie drukowania. To ma dać zupełnie nowe możliwości; pozwoli tworzyć znacznie nowocześniejsze urządzenia.

Według profesora ta technologia będzie nie tylko znacznie tańsza i szybsza, ale także zdecydowanie bardziej ekologiczna niż dotychczasowe systemy drukowania układów elektronicznych. Podstawowym zadaniem naukowców z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego będzie testowanie, badanie i analizowanie dostarczonych przez firmę wydruków oraz poszukiwanie rozwiązań problemów technologicznych pojawiających się w procesie produkcyjnym.

Cały artykuł:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,411888,projekt-lodzkiego-konsorcjum-wyrozniony-przez-narodowe-centrum-badan-i-rozwoju.html

Łódź: powstało Centrum Współpracy Badawczo-Naukowej Polska-Ukraina
onet.pl, Polska Agencja Prasowa, 3 listopada 2016 r.

Na Uniwersytecie Łódzkim powstało Centrum Współpracy Badawczo-Naukowej Polska-Ukraina. Naukowcy z łódzkiej uczelni i Ługańskiego Państwowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Starobielsku prowadzą m.in. wspólne badania dotyczące internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ) oraz Ługański Państwowy Uniwersytet im. T. Szewczenki w Starobielsku podpisały umowę o współpracy naukowej i badawczej w lipcu br. Jak poinformował Wydział Zarządzania łódzkiej uczelni, dotychczasowa współpraca okazała się tak udana, że w październiku powołano do życia Centrum Współpracy Badawczo-Naukowej Polska-Ukraina, którego zadaniem jest prowadzenie badań naukowych w ukraińskich i polskich firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Mają one dotyczyć internacjonalizacji przedsiębiorstw i warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Ukrainy i Polski.

– Wyniki badań pierwszych firm zostaną opublikowane podczas konferencji „Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw – uwarunkowania, modele, wyniki badań”, która odbędzie się w dniach 21-22 listopada. Jeden z prezentowanych artykułów dotyczyć będzie wybranych problemów klasyfikacji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce i na Ukrainie oraz ram instytucjonalnych dotyczących transformacji. Mamy już pierwsze teoretyczne i praktyczne aspekty porównania MŚP w Polsce i na Ukrainie – ich nazewnictwa, postrzegania, klasyfikacji ustawowej – i czy instytucjonalne ramy ich transformacji przebiegały podobnie. To oczywiście dopiero pierwsze wnioski – powiedziała kierownik Centrum, dr Beata Glinkowska z Wydziału Zarządzania UŁ.

Cały artykuł:
http://lodz.onet.pl/lodz-powstalo-centrum-wspolpracy-badawczo-naukowej-polska-ukraina/cdtmpt

XXII Kwesta na Starym Cmentarzu w Łodzi
TVP3 Łódź, 1 listopada 2016 r.

Przedstawiciele władz miasta i województwa, pracownicy uczelni, dziennikarze i politycy biorą udział w kweście na rzecz ratowania zabytków Starego Cmentarza. Na tej trójwyznaniowej nekropolii pochowani są katolicy, ewangelicy i wyznawcy prawosławia.

Tegoroczna kwesta trwa od soboty. Pieniądze zbierała już młodzież z łódzkich szkół, przewodnicy i miłośnicy tej historycznej nekropolii zrzeszeni w Towarzystwie Opieki na Starym Cmentarzem. Po raz pierwszy w ponad 20-letniej historii udział w kweście wzięli przedstawiciele organizacji patriotycznych i historycznych.

W dniu Wszystkich Świętych do zbierania pieniędzy włączyli się znani mieszkańcy miasta. Tradycyjnie spotkać ich można m.in. przy głównej alei na katolickiej części cmentarza.

Wśród kwestujących był nowy rektor Uniwersytetu Łódzkiego – prof. Antoni Różalski. Według niego włączenie się w tym dniu do akcji, to obowiązek wobec tych, którzy pochowani są na tym cmentarzu. Przypomniał, że jest tam wiele grobów przedstawicieli Łodzi akademickiej – naukowców Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Medycznego, a także profesorów szkół artystycznych.

Cały artykuł:
http://lodz.tvp.pl/27558814/xxii-kwesta-na-starym-cmentarzu-w-lodzi

Uniwersytet Łódzki wesprze studentów wchodzących na rynek pracy
onet.pl, Polska Agencja Prasowa, 25 października 2016 r.

Centrum Karier Uniwersytetu Łódzkiego ruszyło z nowym projektem wsparcia studentów wchodzących na rynek pracy. W ciągu trzech lat opieką objętych zostanie tysiąc osób. Uczelnia uzyskała na ten cel 1,5 mln zł dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

– Jako jedyna łódzka uczelnia możemy pochwalić się sukcesem w konkursie na dofinansowanie tego typu projektu. „KreaTOR KARIERY” adresowany jest do studentów UŁ. Zaplanowaliśmy, że obejmiemy wsparciem tysiąc osób na przestrzeni trzech lat – poinformował we wtorek na konferencji prasowej dyrektor Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami UŁ Dariusz Koperczak.

W ramach programu na wsparcie mogą liczyć studenci wszystkich wydziałów UŁ – wszystkich kierunków i specjalności. Priorytetowo przyjmowani będą studenci studiów stacjonarnych ostatnich dwóch semestrów studiów I i II stopnia.

– Projekt obejmuje szereg działań, które pomogą absolwentom uczelni w wejściu na rynek pracy – szczególnie tym, którzy nie do końca wiedzą, w jakim iść kierunku, w jakich branżach i sektorach mogliby wykorzystać swoją wiedzę. Dzięki dofinansowaniu rozwiniemy szczególnie cztery formy wsparcia – doradztwo zawodowe, indywidualne doradztwo dotyczące zakładania działalności gospodarczej, coaching oraz mentoring dla osób podejmujących pracę – wyjaśnił Koperczak.

Cały artykuł:
http://lodz.onet.pl/uniwersytet-lodzki-wesprze-studentow-wchodzacych-na-rynek-pracy/zq8ccs

Rektor wita najmłodszych studentów
„Gazeta Wyborcza”, 10 października 2016 r. Estera Flieger

W niedzielę rektor Antoni Różalski zainaugurował nowy rok akademicki na Uniwersytecie Łódzkim dla Dzieci. Najmłodsi studenci otrzymali indeksy. Wysłuchali wykładu o dzieciństwie owadów, który żywo komentowali.

Pani Maria zapisała 8-letnia Zosię na zajęcia prowadzone przez wykładowców i studentów Uniwersytetu Łódzkiego po raz drugi. Dlaczego? – Dziecko rozwija się. Widziałam to na wycieczce w lesie. Zosia rozpoznała dźwięki ptaków, bo uczyła się tego na warsztatach. Chętnie opowiada o tym, czego się uczy – odpowiada mama.

Cały artykuł:
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,20811820,uniwersytet-lodzki-dla-dzieci-rektor-wita-najmlodszych-studentow.html

Uniwersytet Łódzki zainaugurował rok akademicki 2016/2017
„Dziennik Łódzki”, 3 października 2016 r. Paweł Patora

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 odbyła się w poniedziałek w Uniwersytecie Łódzkim – największej uczelni w regionie

Z pełnym przekonaniem rekomendowałem pana kandydaturę i z radością przyjąłem imponujący wynik wyborów – mówił podczas uroczystości do prof. Antoniego Różalskiego, nowo wybranego rektora UŁ, prof. Włodzimierz Nykiel, rektor ustępujący po dwóch czteroletnich kadencjach. – Dlatego dziś z satysfakcją w pana ręce przekazuję berło, które symbolizuje władzę i mądrość oraz łańcuch – znak więzi łączącej rektora ze społecznością akademicką uniwersytetu.

– Przyjmując insygnia rektorskie, przyjmuję odpowiedzialność za rozwój i przyszłość Uniwersytetu Łódzkiego – odpowiedział rektor Różalski. – Jestem przekonany, że wspólną pracą umocnimy naszą pozycję wśród uniwersytetów i sprawimy, iż studiowanie i praca na naszej uczelni będzie, jak dotychczas, powodem do dumy i satysfakcji.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/edukacja/a/uniwersytet-lodzki-zainaugurowal-rok-akademicki-20162017-zdjecia,10697546/

Radio Kiks w archiwum Biblioteki UŁ
„Dziennik Łódzki”, 26 września 2016 r. Anna Gronczewska

Do Biblioteki UŁ trafiły archiwalne taśmy z nagraniami studenckiego radia Kiks.

Archiwalne nagrania ACR Kiks zachowały się dzięki Wojciechowi Barczakowi i Bogdanowi Wojdyle. Wojciech Barczak z Akademickim Centrum Radiowym Kiks związany był od 1980 do 1990 r. Potem pracował w telewizji. Postanowił przenieść audycje z taśm na nośnik cyfrowy. Digitalizacji archiwalnych nagrań dokonał z sentymentu. – Chciałem zachować własną młodość, a przy okazji udało się coś uratować – tłumaczy. – Chciałem, by tamte audycje znalazły godne miejsce.

Do Kiksa trafił na pierwszym roku studiów. Współpracował z nim także jako absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. – W studenckim radiu można było głośno powiedzieć więcej niż w innych miejscach – mówi kiksowicz. – Na studiach niekoniecznie były takie warunki, na pewno nie na każdych zajęciach. A radio jak to radio… Można było zrobić fajną audycję z podtekstami i to było emitowane, szło w eter.

Radio utworzono w 1972 r. 25 lat później ówczesny rektor UŁ podjął decyzję o likwidacji Kiksa. Cały majątek rozgłośni, czyli sprzęt postanowiono zezłomować, a bogate archiwum radia… zniszczyć.

– Kiedy się o tym dowiedzieliśmy, zdecydowaliśmy, że wykradniemy te taśmy – wyjaśnia Wojciech Barczak. – Mogę o tym głośno mówić, bo tę sprawę obejmuje już przedawnienie. To był początek myślenia o archiwizacji tego materiału. Udało się odzyskać ok. 200 taśm z materiałami Kiksa. – Przegraliśmy je w formacie plików wave – mówi kiksowicz. – Udało się zdigitalizować wszystkie formy radiowe – słuchowiska, reportaże, felietony, koncerty. Powstało prawie 1100 plików dźwiękowych.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/aktualnosci/a/radio-kiks-w-archiwum-biblioteki-ul,10668696/

Studenci z Europy zaprojektują gry i aplikacje dla miasta Łódź
Polska Agencja Prasowa, Nauka w Polsce, 9 września 2016 r.

Studenci z Europy będą tworzyć prototypy gier i aplikacji promujących Łódź Akademicką, przybliżających i prezentujących Łódź jako miejsce atrakcyjne dla polskich i zagranicznych studentów. Projekt GGULIVRR@Lodz2016 współfinansowany jest przez miasto.

Od 12 do 23 września na Uniwersytecie Łódzkim realizowany będzie projekt GGULIVRR@Lodz2016. To międzynarodowy projekt IT, którego celem jest włączenie do wspólnej pracy naukowo-badawczej studentów i naukowców z Portugalii, Irlandii, Belgii, Finlandii i Polski.

Cały artykuł:
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=02e909ea26b9c7bc02e9090000a9287f&ku=62d89289e2ada638c82f

Liczba studentów z Ukrainy w Łodzi zbliża się do tysiąca
„Dziennik Łódzki”, 9 września 2016 r. Maciej Kałach

Uniwersytet Łódzki coraz bardziej przyciąga kandydatów z Ukrainy, a jedna z naszych prywatnych uczelni myśli o utworzeniu fili w Kijowie.

Ukraińcy trafiający do naszego regionu zdecydowanie najczęściej wybierają jego największą uczelnię – Uniwersytet Łódzki. Gdy poprzednio pytaliśmy o liczbę studentów z tego kraju, na początku 2016 r., UŁ meldował o 235 takich osobach. W zbliżającym się roku akademickim będzie to już 450 studentów (na pierwszym roku i kontynuujących naukę) – z tego 330 na studiach płatnych (są darmowe w przypadku posiadaczy Karty Polaka oraz stypendystów rządu).

Ogromnie wzrosła liczba płacących za studia: jeszcze na początku dekady były to pojedyncze osoby, w roku akademickim 2014/2015 – 24 zrekrutowanych, w ostatnim – 89, zaś w nadchodzącym – aż 248 osób przyjętych na pierwszy rok. – Na pewno na wzrost popularności UŁ na Ukrainie wpłynęło obniżenie opłat dla obywateli tego kraju, ale o wszystkich motywacjach dowiemy się podczas powitalnych spotkań z cudzoziemcami, jakie odbędą się na początku października – opowiada Liliana Lato, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą UŁ. Mowa o uchwale senatu uczelni, który „obciął” czesne Ukraińcom od roku akademickiego 2015/2016 o połowę – z poziomu 2-3 tys. euro za rok nauki. Władze UŁ uzasadniały podjęcie uchwały m.in. sytuacją ekonomiczną ukraińskich rodzin związaną z pogorszeniem się warunków życia wskutek kryzysu politycznego w tym kraju.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/edukacja/a/liczba-studentow-z-ukrainy-w-lodzi-zbliza-sie-do-tysiaca,10602516/

Sześć polskich uczelni w rankingu QS World University
Polska Agencja Prasowa, Nauka w Polsce, 7 września 2016 r.

Sześć polskich uczelni znalazło się w tegorocznej edycji rankingu QS World University Ranking. Pierwsze trzy miejsca zajęły uczelnie ze Stanów Zjednoczonych. Wygrał słynny Massachusetts Institute of Technology. Spośród polskich uczelni najlepszą pozycję 366. zajął Uniwersytet Warszawski.

Ranking przeprowadzany jest od 2004 roku przez organizację Quacquarelli Symonds, zajmującą się problematyką nauczania na poziomie wyższym. Najważniejszym celem rankingu jest umożliwienie kandydatom na studia racjonalnego wyboru uczelni oraz popularyzacja idei studiowania poza krajem ojczystym. Zestawienie obejmuje 4 proc. najlepszych szkół wyższych na świecie, w tym tylko sześć uczelni w Polsce.(…)

W rankingu znalazło się sześć polskich uczelni. Najwyżej – na 366. miejscu – sklasyfikowano Uniwersytet Warszawski. Uniwersytet Jagielloński znalazł się w grupie rankingowej 431-440, Politechnika Warszawska w grupie 601-650, a Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Wrocławski w grupie 701+.

Cały artykuł:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,411077,szesc-polskich-uczelni-w-rankingu-qs-world-university.html

„Boys Reading”. Chłopaki jednak czytają
Radio Łódź, 30 sierpnia 2016 r. Krzysztof Boczek, Izabella Berkowska

Od 2014 roku Uniwersytet Łódzki realizował projekt „Boys Reading – Chłopaki czytają”. W ramach projektu trzy szkoły z regionu łódzkiego otrzymały zestawy książek, a młodzi chłopcy – szansę na dorastanie z literaturą.

Wyniki badań czytelnictwa w Polsce są bardzo niepokojące. Prawie połowa Polaków nie przeczytała w ciągu roku żadnej książki. Chłopcy w przedziale wiekowym 11-15 lat czytają niechętnie i mają gorsze wyniki w nauce niż dziewczęta w tym samym wieku. Według informacji przekazywanych przez bibliotekarzy, nastoletni chłopcy nie są bywalcami czytelni. W bibliotekach pojawiają się zazwyczaj wtedy, gdy istnieje w nich możliwość korzystania z gier komputerowych. Zachęceni do czytania, najczęściej wybierają komiksy. Sytuację miała zmienić trwająca dwa lata kampania.

Cały artykuł:
https://www.radiolodz.pl/posts/27940-boys-reading-chlopaki-jednak-czytaja

Aula za 5 mln zł. Rozbudowa Wydziału Geografii UŁ
„Gazeta Wyborcza”, 24 sierpnia 2016 r. Estera Flieger

Studenci geografii będą mieć wykłady w nowoczesnej sali. Koszt inwestycji to 5 mln zł. Projektanci gwarantują dobrą widoczność i akustykę. Poza tym, budynki przy ulicy Kopcińskiego 31 i Narutowicza 88 są modernizowane.

Na dziedzińcu Wydziału Geograficznego u zbiegu ulic Kopcińskiego i Narutowicza trwa budowa nowoczesnej sali wykładowej. Zaczęła się w kwietniu. – Aula w kształcie amfiteatralnym ma powstać do końca roku. Przewidujemy 300 miejsc siedzących. W czasie budowy wydział będzie działać normalnie – mówi Tomasz Boruszczak, rzecznik prasowy Uniwersytetu Łódzkiego.

Koszt inwestycji to 5 mln zł. Projekt przygotowała łódzka pracownia Archidea Królikowski Wichliński. Umowa z wykonawcą zawarta jest do 15 lutego 2017 roku. – Z zewnątrz aula nie będzie widoczna, ale ma tworzyć ciekawą przestrzeń wewnątrz kompleksu uczelnianych budynków – opowiada Łukasz Królikowski, architekt i współwłaściciel firmy Archidea.

Amfiteatr ma gwarantować dobrą widoczność dla wszystkich uczestników zajęć. – Prowadziliśmy wyliczenia pod kątem strat cieplnych, ale również ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem. Ceramiczne żaluzje mają umożliwiać prowadzenie wykładu przy świetle dziennym – tłumaczy Królikowski. Zdaniem Łukasza Królikowskiego, projekt długo czekał na realizację, ponieważ plac budowy jest wymagający. Trudno wjechać ciężkim sprzętem na tak małą przestrzeń.

Dodatkowo zostanie przebudowany węzeł ciepłowniczy. Zaplanowano modernizację systemu grzewczego w obu budynkach (Kopcińskiego 31 i Narutowicza 88). Będzie on również funkcjonował w nowej auli. – To nowoczesny, inteligentny system oparty na monitoringu pogodowym – zdradza Tomasz Boruszczak.

Cały artykuł:
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,20589369,aula-za-5-mln-zl-rozbudowa-wydzialu-geografii-ul-wideo.html

Bezpłatne studia dla osób 35+ mają wzięcie
„Dziennik Łódzki”, 3 sierpnia 2016 r. Maciej Kałach

Ponad pół setki chętnych skończyło pierwszy rok politologii na UŁ dla osób 35+ jako weekendowe studia bezpłatne. Trwa nowy nabór.

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego (WSMiP UŁ) uznał za sukces pierwszy rok prowadzenia kierunku politologia jako studia stacjonarne, czyli bezpłatne, dla kandydatów w wieku 35+. Propozycja WSMiP UŁ była wyjątkowa, bo jako terminy zajęć wydział zaproponował piątkowe popołudnia i soboty (są też zajęcia prowadzone przez wirtualną platformę). Wcześniej takie udogodnienia dla pracujących oferowały jedynie studia niestacjonarne – czyli płatne. Zaś grupa 35+ na WSMiP nie dość, że nie płaci, to może m.in. zaliczyć praktyki studencki w związku z wykonywana pracą.

Na pierwszy rok studiów licencjackich politologii 35+ zapisało się w poprzednim naborze 31 osób, zaś studiów magisterskich – 33 osoby. (…)

W badaniach ankietowych po pierwszym roku studenci 35+ wskazywali, że na WSMiP UŁ trafili z nadzieją przełożenia zdobytego tam dyplomu na awans zawodowy, a przyciągnęły ich terminy zajęć, niekolidujące z pracą oraz brak opłat.

Cały artykuł:
„Dziennik Łódzki”, 3 sierpnia 2016 r. str. 6

Uniwersytet Łódzki. Mali inżynierowie konstruują roboty
„Gazeta Wyborcza”, 27 lipca 2016 r.

Fundacja Akcelerator Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała półkolonie, na których dzieci konstruują i programują roboty. – Mają zajęcia, na których poznają prawa fizyki czy podstawy informatyki i robotyki – wyjaśnia Ewa Postolska, prezes zarządu.

Uczestnicy warsztatów podzieleni są na dwie grupy wiekowe. Najmłodsi – w wieku od sześciu do ośmiu lat – korzystają z instrukcji na monitorach komputerów. – Gotowe roboty wykonane z klocków można podłączyć do komputera. Następnie są one programowane. To intuicyjne i dzieci świetnie sobie radzą.

Nie muszą umieć czytać, żeby im się udało – opowiada pani Katarzyna, opiekunka grupy.

W starszej grupie, gdzie mali konstruktorzy mają od 9 do 14 lat, praca wygląda nieco inaczej. Dzieci nie budują robotów korzystając z gotowego wzoru, ale same wymyślają jak będzie on wyglądał.

Cały artykuł:
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,20456612,uniwersytet-lodzki-mali-inzynierowie-konstruuja-roboty.html

Rekrutacja na studia. Uniwersytet Łódzki ogłosił dodatkowy nabór. Sprawdź, gdzie są miejsca
„Dziennik Łódzki”, 18 lipca 2016 r. Maciej Kałach

8 z 12 wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego ogłosiło dodatkowy nabór na bezpłatne studia pierwszego stopnia. Jest oferta dla poprawiających maturę.

Główna faza zapisów na stacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie skończyła się na UŁ 8 lipca. Tydzień później uczelnia ogłosiła listy wstępnie zakwalifikowanych, a 27 lipca ukaże się lista przyjętych – tych, którzy dostarczyli swoje dokumenty. Ale już teraz duża część wydziałów UŁ wie, że po głównej fazie zostaną jej wolne miejsca na studia bezpłatne. Wydział Biololgii i Ochrony Środowiska zaprasza na oba kierunki tworzące jego nazwę, oraz na biomonitoring (elektroniczne zapisy do 23 lipca).

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny ogłosił dodatkową rekrutację na analitykę społeczną, ekonomię (w jęz. angielskim), ekonomię-ekobiznes, ekonomię miasta zrównoważonego, gospodarkę przestrzenną, informatykę i ekonometrię, pracę socjalną oraz rynek finansowy. Zapisy trwają do 14 września, co oznacza, że jest to oferta adresowana także dla osób zdających w sierpniu poprawkową maturę (jeśli ją zaliczą, dostaną świadectwa dojrzałości 12 września).

Jak 8 lipca tłumaczył na spotkaniu sumującym główną fazę naboru prof. Jarosław Płuciennik, prorektor UŁ, to same wydziały decydują, kiedy zaprzestać rekrutacji: jeśli wciąż będą miały miejsca, mogą wydłużać obecnie terminy.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/edukacja/rekrutacja-na-studia/a/rekrutacja-na-studia-uniwersytet-lodzki-oglosil-dodatkowy-nabor-sprawdz-gdzie-sa-miejsca,10419406/

Szkoła Letnia Uniwersytetu Łódzkiego. W tym roku o rewitalizacji
Radio Łódź, 14 lipca 2016 r. Krzysztof Boczek

Wykłady, spotkania w Łodzi oraz wycieczki do innych miast to tylko niektóre z atrakcji, w których mogli uczestniczyć zagraniczni studenci podczas kończącej się właśnie dwunastej edycji Szkoły Letniej. Hasłem tegorocznej edycji była rewitalizacja miast europejskich.

W tym roku po raz dwunasty już zagraniczni studenci mogli wziąć udział w Szkole Letniej organizowanej na Uniwersytecie Łódzkim. – To już łódzka tradycja – mówi Ryszard Piasecki kierownik Katedry Katedry Ekonomii Rozwoju na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego i dyrektor Szkoły Letniej. – Studenci, którzy przybywają do naszego miasta mają okazję uczestniczyć w tematycznie ukierunkowanych wykładach odbywających się w języku angielskim. W weekendy odbywają się natomiast wycieczki do innych miast- Wiednia, Berlina, Pragi, Oświęcimia, czy Krakowa. W tym roku mamy niezwykle ciekawy i ważny temat – rewitalizację miast europejskich, w którym Łódź pełni centralną rolę – podkreśla.

– Tegoroczny temat- kulturalne i materialne dziedzictwo miasta jest bardzo interesujący. Pozwala nam on odkryć bogactwo i siłę w historii Łodzi, w której nie brakowało przecież niepokoju i konfliktów – mówi jeden z uczestników Szkoły Letniej, który do łodzi przyjechał z Uniwersytetu w Padwie. – Wczoraj odwiedziliśmy kompleks Scheiblera i zobaczyliśmy jak przemysłowe miasto wybudowane przez fabrykantów zostało częściowo zrewitalizowane – dodaje.

Cały artykuł:
https://www.radiolodz.pl/posts/26742-szkola-letnia-uniwersytetu-lodzkiego-w-tym-roku-o-rewitalizacji

Światowe Dni Młodzieży w Archidiecezji Łódzkiej
TVP 3 Łódź, 13 lipca 2016 r.

Pierwsza – licząca ok. 2 tys. osób – grupa pielgrzymów przybywających z różnych stron świata na ŚDM pojawi się w Łodzi już w najbliższy piątek. O ostatnich przygotowaniach do przyjęcia w Łodzi ok. 11 tys. gości mówili w środę w łódzkiej kurii organizatorzy oraz przedstawiciele urzędów i służb.

„Pierwsze spotkania z młodymi z całego świata rozpoczną się w Łodzi już w najbliższy piątek. Przez cały najbliższy tydzień kolejne grupy będą – przed spotkaniem z papieżem Franciszkiem – poznawać nasze miasto i region” – podkreślił dyrektor organizacyjny ŚDM w Archidiecezji Łódzkiej ks. Marcin Jarzenkowski.(…)

„Z naszych szacunków wynika, że pielgrzymów przybywających do woj. łódzkiego będzie 11 tys., z czego 9,4 tys. na terenie Archidiecezji Łódzkiej. Na naszym terenie będzie odbywać się szereg imprez – to wyzwanie dla funkcjonariuszy, zarówno tych umundurowanych, jak i operacyjnych. Musimy zadbać, by uczestnicy czuli się bezpiecznie, by w miejscach noclegów nie dochodziło do żadnych incydentów” – wyjaśnił Adam Kolasa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Od 3 lipca w łódzkiej KWP działa całodobowe centrum operacyjne, które w wyznaczonych terminach będzie zasilane przez przedstawicieli innych służb, by zapewnić możliwość jak najszybszej reakcji w razie potrzeby. Z Uniwersytetu Łódzkiego oddelegowano 33 studentów (z czego ponad 20 na terenie Łodzi) znających różne języki obce, którzy będą służyć pomocą w porozumieniu się z pielgrzymami.

Cały artykuł:
http://lodz.tvp.pl/26140357/swiatowe-dni-mlodziezy-w-archidiecezji-lodzkiej

Nagrody za najlepszą rozprawę habilitacyjną, doktoraty, magisterki i prace dyplomowe przyznane
„Dziennik Łódzki”, 12 lipca 2016 r. Maciej Kałach

Dr hab. Anna Janiszewska z Uniwersytetu Łódzkiego otrzyma 16 tys. zł nagrody za najlepszą rozprawę habilitacyjną w konkursie marszałka województwa. Pisała o „zachowaniach matrymonialnych i prokreacyjnych”. Nagrody przypadły też autorom innych najlepszych prac (doktorskich, magisterskich oraz dyplomowych) związanych z regionem łódzkim.

Przyznanie Nagród Marszałka Województwa Łódzkiego w XVII edycji konkursu (za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim) potwierdziła uchwała zarządu województwa z wtorku (12 lipca). Do konkursu mogą zgłaszać się „obronieni” w roku poprzedzającym wydanie werdyktu absolwenci studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz autorzy habilitacji.(…)

Nagroda w kategorii rozpraw habilitacyjnych: dr hab. Anna Janiszewska– Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego za pracę: „Zachowania matrymonialne i prokreacyjne w Polsce – ujęcie geograficzne” w wysokości 16 tys. zł.(…)

Nagrody w kategorii prac magisterskich i dyplomowych: mgr Anna Palczewska– Katedra Logistyki Uniwersytetu Łódzkiego za pracę magisterską: „Wpływ drogi S-8 w regionie Łódzkim na przyciąganie inwestycji” w wysokości 4 tys. zł.mgr Mariola Alwingier–Katedra Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę magisterska „Zarządzanie jakością jako strategia budowania pozycji rynkowej podmiotu leczniczego na przykładzie wybranego niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej” w wysokości 4 tys. zł.Łukasz Górski– Katedra Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Łódzkiego za pracę dyplomową: „Wpływ organizacji Wystawy Światowej na gospodarkę lokalną: studium przypadku potencjalnej organizacji EXPO 2022/2023 w Łodzi” w wysokości 2 tys. zł.Sonia Jach– Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej za pracę dyplomową: „Projektowanie poziomu gry komputerowej jako narzędzie prezentacji i interpretacji dziedzictwa Łodzi” w wysokości 2 tys. zł.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/edukacja/studenci/a/nagrody-za-najlepsza-rozprawe-habilitacyjna-doktoraty-magisterki-i-prace-dyplomowe-przyznane,10397999/

Zapisy na studia na Uniwersytecie Łódzkim tylko do północy. Psychologia najpopularniejsza
„Dziennik Łódzki”, 8 lipca 2016 r. Maciej Kałach

O północy zakończy się główny etap zapisów na kierunki stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie Uniwersytetu Łódzkiego.

W piątek (8 lipca), na kilkanaście godzin przed zamknięciem elektronicznych zapisów, wstępne dane na temat głównej fazy naboru podał prof. Jarosław Płuciennik, prorektor UŁ ds. programów i jakości kształcenia. – Liczba kandydatów w kilku ostatnich latach jest stabilna. Na rok akademicki 2016/2017 w pierwszej fazie naboru ponownie zapisało się ponad 17 tys. kandydatów – mówił prof. Płuciennik.

Najwięcej kandydatów zapisało się na psychologię (1087 zgłoszeń), prawo (1081), pedagogikę (856), finanse i rachunkowość (803) oraz na filologię angielską (787).

Istotniejsza dla kandydatów jest liczba chętnych na jedno miejsce. Tu ponownie na czele psychologia (9,06), filologia angielska (6,3), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (6,2), lingwistyka dla biznesu (5,57), logistyka na Wydziale Zarządzania (5,39), nowe media i kultura cyfrowa (5,24) oraz marketing (4,66). Prof. Płuciennik zauważył, że nowe media pojawiły się jako oddzielny kierunek pierwszy raz (wcześniej były specjalnością na Wydziale Filologicznym), a inną popularną nowością okazało się bezpieczeństwo narodowe na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych (278 zapisanych przy limicie 60 miejsc) – chociaż nabór na ten kierunek ruszył z ponad miesięcznym opóźnieniem w stosunku do pozostałych.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/edukacja/rekrutacja-na-studia/a/zapisy-na-studia-na-uniwersytecie-lodzkim-tylko-do-polnocy-psychologia-najpopularniejsza,10384538/

Uniwersytety zamknęły rok z zyskiem
Gazeta Prawna.pl, 7 lipca 2016 r. Urszula Mirowska-Łoskot

Mimo niżu demograficznego największe uczelnie miały w 2015 r. niemal 200 mln zł nadwyżki. Ale i tak zapowiadają cięcia kosztów. Dotkną one również pracowników szkół wyższych.

Trzeci rok z rzędu odnotowujemy dodatni wynik największych uniwersytetów, i to znacznie wyższy niż w roku poprzednim – mówi prof. Mirosław Szreder, prorektor ds. rozwoju i finansów Uniwersytetu Gdańskiego i członek Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Z analizy sprawozdań finansowych 19 największych uniwersytetów za 2015 r. wynika, że tylko jeden miał wynik ujemny. Łącznie uzyskały one 199,6 mln zł zysku, rok wcześniej (za 2014 r.) było to ponad 112 mln zł. Jeszcze kilka lata temu sytuacja nie wyglądała tak dobrze. Pod kreską znajdowała się większość najlepszych uniwersytetów.

Reforma finansów

Uniwersytety do poprawy wyników były zmuszone. Gdyby ujemny wynik odnotowywały kilka lat z rzędu, wisiałoby nad nimi widmo ministerialnej kontroli i wdrożenia programu naprawczego. Minister mógłby też odwołać rektora i zastąpić go komisarzem. Stąd determinacja do reformatorskich działań. I tak np. Uniwersytet Łódzki postanowił dać wydziałom szeroką swobodę zarządzania swoimi finansami. – Przekłada się to na wyraźną zmianę sytuacji finansowej całej uczelni. W roku 2012 zanotowaliśmy jeszcze stratę w wysokości 3,9 mln zł. Ale już w roku 2013 zysk 1,5 mln zł, a w kolejnym – 28,5 mln zł – tłumaczy Tomasz Boruszczak, rzecznik UŁ. Dodaje, że duży jednorazowy wpływ na wynik miała sprzedaż nieruchomości po starym Wydziale Filologicznym. – W 2015 r. mieliśmy 10,5 mln zł zysku. W tym roku plan finansowy zakłada zysk UŁ w wysokości 4,9 mln zł – dodaje Boruszczak.

Cały artykuł:
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/958089,uniwersytety-zamknely-rok-z-zyskiem.html

Uniwersytet Łódzki. Ile w tym roku zarobi uczelnia?
„Gazeta Wyborcza”, 5 lipca 2016 r. Michał Frąk

Blisko 5 mln zł nadwyżki będzie miał w tym roku Uniwersytet Łódzki. Ustępujący rektor przekonuje, że zostawia uczelnię w dobrej kondycji finansowej.

– Uczelnia ma zamknąć rok zyskiem w wysokości 4,9 mln zł. Jesteśmy pod tym względem w czołówce uniwersytetów w Polsce – mówi prof. Włodzimierz Nykiel, rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

W tym roku główne źródło przychodów dla UŁ to dotacja budżetowa. Uczelnia dostanie z ministerstwa 319 mln zł. Kolejne 30 mln zł wpływów to opłaty za studia. Programy międzynarodowe dadzą 12 mln zł, a na opłaty za studia podyplomowe 6 mln zł.

Po stronie kosztów największym wydatkiem uczelni są wynagrodzenia. Te rosną. Obecnie zatrudnieni przez UŁ zarabiają średnio 67 tys. zł brutto rocznie. To więcej niż przeciętna w kraju, która wynosi 64 tys. zł. Rektor podkreśla, że w tej kategorii uniwersytet bardzo się poprawił. W 2008 roku na uczelni zarabiało się sporo poniżej średniej. Wtedy pracownik szkoły wyższej w Polsce dostawał przeciętnie 44,6 tys. zł, natomiast UŁ płacił 42,6 tys. zł.

Jednak jako największy sukces w trakcie podwójnej kadencji prof. Nykiela, rektor wymienia reformę zarządzania uczelnią. Teraz każdy wydział ma dużą autonomię. Może decydować o pieniądzach, a budżety poszczególnych jednostek nie są centralnie sterowane.

Cały artykuł:
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=02e705989d9ea9e802e7050000a928c9&ku=62d89289e2ada638c82f

Otwarci na współpracę
Rzeczpospolita, 30 czerwca 2016 r.

Rozmowa: Prof. Włodzimierz Nykiel, rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

Przez 8 lat zarządzał pan Uniwersytetem Łódzkim, z czego jest pan najbardziej zadowolony kończąc swoją misję?

Włodzimierz Nykiel: Udało nam się zmienić zasady zarządzania uczelnią poprzez istotne zwiększenie autonomii wydziałów. Przyniosło to większe od oczekiwanych rezultaty, zwłaszcza, gdy chodzi o stabilizację sytuacji ekonomiczno-finansowej i poprawę wykorzystania środków, które finansują działalność uniwersytetu. (…)

Jak uczelnia poradziła sobie z obecnym w całym kraju problemem zmniejszającej się liczby studentów?

Potraktowaliśmy niż demograficzny jako szansę. Szansę na zmianę profilu uczelni z typowo dydaktyczno-badawczej na badawczą. Wyznaczyliśmy ten kierunek działania i przynosi to już widoczne rezultaty. Zwiększyliśmy nacisk na rzetelną i innowacyjną pracę badawczą. Udało nam się poprawić wyniki oceny parametrycznej naszych wydziałów. (…)

Cały rozmowa:
Rzeczpospolita, 30 czerwca 2016 r.

MSZ: najlepsze prace magisterskie nagrodzone w konkursie szefa MSZ
Polska Agencja Prasowa, 27 czerwca 2016 r.

Na tegoroczną, 27. edycję konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych nadesłano 47 prac magisterskich, spośród których pięć prac obronionych w 2015 r. na polskich uczelniach zostało nagrodzonych lub wyróżnionych.

– Obrona pracy magisterskiej to przepustka do dalszej kariery. Polska czeka na Państwa. Mam nadzieję, że niektórzy z Państwa zwiążą swoją przyszłość z Ministerstwem Spraw Zagranicznych – powiedział minister Witold Waszczykowski podczas dzisiejszej uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu. – Praca w służbie dyplomatycznej to nie tylko zawód, to także sposób na życie – podkreślił minister.

Komitet Nagrody powołany przez Ministra Spraw Zagranicznych postanowił: (…)
Przyznać nagrodę trzeciego stopnia:
Marcinowi Rau za pracę magisterską pt. „Kradzież dzieł sztuki w międzynarodowym prawie karnym”, napisaną w Katedrze Prawa Karnego Międzynarodowego Uniwersytetu Łódzkiego, pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Indeckiego.

Cały artykuł:
http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/57746,25,msz-najlepsze-prace-magisterskie-nagrodzone-w-konkursie-szefa-msz-(komunikat)

„Państwo i Prawo” nagrodziło najlepsze habilitacje i doktoraty
lex.pl, 20 czerwca 2016 r. Krzysztof Sobczak

Dr hab. Beata Giesen z Uniwersytetu Łódzkiego otrzymała pierwszą nagrodę za pracę habilitacyjną w dorocznym konkursie „Państwa i Prawa. Z najlepszą pracę doktorską nagrodzony został dr Marcin Romanowicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Nagrody zostały wręczone w poniedziałek 20 czerwca br.

Jak poinformowali organizatorzy, do udziału w LI Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych zgłoszono i dopuszczono 23 prace habilitacyjne oraz 30 prac doktorskich .

Prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN powołało Sąd Konkursowy w składzie: przewodniczący – prof. A. Wróbel; członkowie – prof. J. Ciemniewski, prof. H. Knysiak-Sudyka, prof. T. Mróz, prof. A. Nowak-Far, prof. J. Sobczak, prof. J. Zajadło oraz prof. P. Kardas – przedstawiciel Wydawnictwa Wolters Kluwer SA.

Cały artykuł:
http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/panstwo-i-prawo-nagrodzilo-najlepsze-habilitacje-i-doktoraty

Uniwersytet Łódzki reprezentantem Polski na Enactus World Cup w Toronto!
eurostudent.pl, 24 czerwca 2016 r.

Zespół z Uniwersytetu Łódzkiego został zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu Enactus Poland 2016, który odbył się 6 czerwca 2016 r. w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Swoim projektem SweetHelp studenci zdobyli uznanie 120 Jurorów, prezesów, członków zarządu, przedstawicieli wyższej kadry menedżerskiej. Wygrywając konkurs zyskali prawo do reprezentowania Polski na Enactus World Cup w Toronto we wrześniu, gdzie będą rywalizowali z zespołami Enactus z całego świata. Organizatorem programu Enactus w Polsce jest BIGRAM.

Enactus to międzynarodowa inicjatywa łącząca świat akademicki ze światem biznesu przy wspólnej realizacji zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Zespoły studenckie realizują projekty na rzecz lokalnych społeczności przez cały rok akademicki. Projekty co roku prezentują na ogólnokrajowym konkursie, w czasie którego biznesowe Jury wyłania reprezentanta Polski na Enactus World Cup.

Konkurs Enactus Poland 2016 zgromadził ponad 120 Jurorów (prezesów, członków zarządu, wyższą kadrę menedżerską), 300 studentów i licznie przybyłych przedstawicieli mediów. W Jury uczestniczyli prezesi i członkowie zarządu takich firm jak PKO Bank Polski, SAP, Grupa Eurocash, Microsoft, Gide, Avallon, McCormick, Havas Media Group, Amazon, BASF, Grupa Pelion, Bayer, IBM, Unilever, Coca-Cola HBC, Google, Grupa AXA, DHL, Cargill, Stock Polska, Hertz Polska, Shell Polska, Imperial Tobacco, Virgin Mobile, Komputronik, BOŚ Bank, 3M, mBank, Sage, Antalis.

Cały artykuł:
http://www.eurostudent.pl/Uniwersytet-Lodzki-reprezentantem-Polski-na-Enactus-World-Cup-w-Toronto,artykul,6199,artykuly.html

Bezpieczeństwo Narodowe. Uniwersytet Łódzki wyznacza nowy kierunek
Radio Łódź, 15 czerwca 2016 r. Kamila Litman

Trzy tygodnie przed końcem tegorocznej rekrutacji, Uniwersytet Łódzki uruchamia jeszcze jeden nowy kierunek studiów. Absolwent stanie się specjalistą w sprawach bezpieczeństwa narodowego.

Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie, przekonuje w rozmowie z naszą dziennikarką profesor Robert Łoś. – Zmienił się sposób patrzenia na bezpieczeństwo. Proszę pomyśleć: co dziś wzbudza niepokój? Przecież wystarczy komputer – tłumaczy. – Absolwent będzie mógł pracować we wszystkich służbach mundurowych i instytucjach, które wymagają znajomości procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, narodowej i lokalnej – wyjaśnia.

Posłuchaj rozmowy:
https://www.radiolodz.pl/posts/25944-bezpieczenstwo-narodowe-na-uniwersytecie-lodzkim

Uniwersytet Łódzki. Studenci remontują podwórko. Na zaliczenie
wyborcza.pl, 15 czerwca 2016 r. Estera Flieger

Studenci pedagogiki odświeżą podwórko przy Rewolucji 42. Zbierają pieniądze, w tym celu zorganizują aukcję biżuterii, którą przekazała im Małgorzata Kożuchowska. Z mieszkańcami kamienicy spotkają się na grillu, bo chcą ich lepiej poznać i spełnić ich marzenia.

Studenci trzeciego roku pedagogiki na Uniwersytecie Łódzkim, którzy wybrali opiekę i terapię jako specjalizację, dostali od prowadzącej zajęcia z animacji bojowe zadanie. W ramach zaliczenia odświeżą jedno z łódzkich podwórek.

-Wcześniej pomagali kilkuletnim niepełnosprawnym ofiarom przemocy, które trafiły do domów dziecka. Zaproponowałam zadanie – opowiada dr Katarzyna Perlińska z Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

Pomysł studentom się spodobał. –W jeden wieczór rozkręciliśmy się – dzieli się wrażeniami Sandra. Spotykaliśmy się na zajęciach i zarażaliśmy pomysłami – mówi Anna, jej koleżanka.

Cały artykuł:
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,20241172,nietypowe-zaliczenie-studenci-remontuja-podworko.html#ixzz4Be0hdTlj

Łódź, Białystok, 
Kraków 
– tam są najlepsze poradnie prawne
rp.pl, 13 czerwca 2016 r. Renata Krupa-Dąbrowska

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych po raz pierwszy z „Rzeczpospolitą” przygotowała Ranking Studenckich Poradni Prawnych. Wygrała Łódź. Na drugim miejscu uplasował się Uniwersytet w Białymstoku, a na trzecim – Uniwersytet Jagielloński.

W zwycięskiej klinice porad udziela 80 studentów, a opiekuje się nimi 10 pracowników.

– Szczególnie bliskie są nam prawa dziecka – mówi prof. Małgorzata Król, kierownik kliniki. – Studenci z piątego roku mogą prowadzić też zajęcia z młodzieżą. Studenci sami przygotowują tematy – np. o dowodach osobisty, bójkach itp. i starają się je w przystępny sposób przekazać młodzieży –…

Cały artykuł:
http://archiwum.rp.pl/artykul/1311006-Lodz-najlepsza.html

Ranking Perspektyw. Politechnika Łódzka na miejscu 14., Uniwersytet Łódzki – 16., Uniwersytet Medyczny – 20.
„Dziennik Łódzki”, 8 czerwca 2016 r. Maciej Kałach

W środę (8 czerwca) ukazał się nowy Ranking Uczelni Akademickich opublikowany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

Ranking, uważany za największe tego typu zestawienie w Polsce, w pierwszej dwudziestce zawiera 3 największe uczelnie z Łodzi. Politechnika Łódzka znalazła się na 14. pozycji (spadek z 11. w 2015 roku, 4. w kategorii politechnik). Uniwersytet Łódzki ma 16. miejsce (tak jak przed rokiem, 7. uniwersytet w Polsce). Uniwersytet Medyczny zajął pozycję 20. (spadek z 17., wśród uczelni medycznych – 6.)

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/edukacja/studenci/a/ranking-perspektyw-politechnika-lodzka-na-miejscu-14-uniwersytet-lodzki-16-medyczny-20,10085333/

Nanotechnologie szansą m.in. w terapii spersonalizowanej
Polska Agencja Prasowa, 26 maja 2016 r.

Przed nanotechnologią jest bardzo duża przyszłość w naukach medycznych i w leczeniu pacjentów, bo dzięki niej będzie można skierować konkretny lek do określonego miejsca w organizmie, co pozwoli np. zmniejszyć dawki toksycznych leków przeciwnowotworowych – mówi PAP prof. Maria Bryszewska z Uniwersytetu Łódzkiego.

Nanotechnologia jest bardzo szerokim pojęciem związanym z opracowywaniem, wytwarzaniem i wykorzystywaniem materiałów, których struktury czy cząsteczki mają rozmiary od 1 do 100 nanometrów. Umożliwiają one wiele innowacji w przemyśle m.in. w elektronice, energetyce, motoryzacji czy przemyśle chemicznym. Ale nanotechnologia znajduje również szerokie zastosowanie w medycynie i w farmacji m.in. w transportowaniu leków, wykrywaniu i hamowaniu rozwoju komórek nowotworowych czy w diagnostyce obrazowej. Obok wielu korzyści wynikających z zastosowań nanotechnologii, istnieją również pewne zagrożenia związane np. z toksycznością nanomateriałów.

Nanocząstki same w sobie mogą przejawiać właściwości medyczne np. nanocząstki srebra czy złota mają działanie przeciwbakteryjne, a inne struktury nano – działania przeciwwirusowe. Jak mówi PAP prof. Bryszewska z Katedry Biofizyki Ogólnej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, obecnie prowadzone są bardzo intensywne badania dotyczące możliwości przenoszenia leków przez nanocząsteczki w tzw. terapii spersonalizowanej, czyli dostosowanej do konkretnego pacjenta.

„To przenoszenie dotyczy nie tylko cząsteczek leków, ale również genów” – podkreśla prof. Bryszewska. W Katedrze Biofizyki Ogólnej UŁ naukowcy zajmują się tzw. dendrymerami – polimerami, które posiadają strukturę przypominającą koronę drzewa. „W centrum dendrymeru znajduje się tzw. cząsteczka rdzeniowa i do niej warstwami przyłączane są kolejne cząsteczki, w związku z czym można dendrymer rozbudowywać na zewnątrz. Przyłączanie kolejnych warstw tworzących kolejne generacje powoduje, że w pewnym momencie dendrymery przybierają kształt kulisty i w środku pozostają puste przestrzenie, które znakomicie nadają się do tego, żeby włączać tam leki czy kosmeceutyki i w ten sposób dostarczać je do organizmu” – wyjaśniła ekspertka.

Cały artykuł:
http://www.pap.pl/aktualnosci/news,530474,nanotechnologie-szansa-min-w-terapii-spersonalizowanej.html

„Skąd te pomysły?” Naukowcy o transporcie w Łodzi
„Gazeta Wyborcza”, 25 maja 2016 r. Michał Frąk

Aż 19 wniosków i rekomendacji zgłosili do projektu nowego modelu transportu zbiorowego naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego. Co im się w nim nie podobało?

Konsultacje na temat transportu zbiorowego w Łodzi trwały kilka miesięcy. Według urzędników główną oś systemu mają stanowić tramwaje, a komunikacja miejska ma mieć na drogach priorytet.

Jak to osiągnąć? Planów w magistracie mają kilka – dodatkowe buspasy, ograniczanie ruchu na niektórych ulicach, budowę parkingów park & ride, centrów przesiadkowych, likwidację niektórych linii oraz wzmocnienie innych.

Pomysłom tym przyjrzeli się naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego, przy współpracy magistratu. Dostali aktualne informacje dotyczące obecnie funkcjonującego transportu zbiorowego, planowane zmiany i dokładne dane o miejscu zamieszkania łodzian. Na tej podstawie zgłosili do projektu 19 poprawek. Co im się najbardziej nie podoba?

Cały artykuł:
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,20131962,skad-te-pomysly-naukowcy-o-transporcie-w-lodzi.html

71. rocznica utworzenia Uniwersytetu Łódzkiego
„Gazeta Wyborcza”, 23 maja 2016 r. Estera Flieger

Profesor Włodzimierz Nykiel, rektor Uniwersytetu Łódzkiego w poniedziałek otworzył uroczyste posiedzenie senatu z okazji 71. rocznicy powstania ośrodka akademickiego w Łodzi. Podsumował swoje dwie kadencje. W jakiej kondycji przekazuje uczelnie profesorowi Antoniemu Różalskiemu, kolejnemu rektorowi?

Na uroczystości obecni byli m.in. Witold Stępień, marszałek województwa i profesor Zbigniew Rau, wojewoda łódzki oraz profesorowie Michał Seweryński i Wiesław Puś, byli rektorzy. – Wiele się przez 71 lat zmieniło. Dumą uczelni są absolwenci, którzy nie tylko tworzą Łódź, ale również Polskę. Są obecni na światowej mapie dorobku naukowego – mówił Witold Stępień, który następnie podziękował rektorowi za współpracę i pomoc w rozwoju regionu.

Zbigniew Rau, w todze uniwersyteckiego senatora, podkreślał międzynarodowe sukcesy absolwentów łódzkiej uczelni i zaznaczył ich obecność w świecie polityki i biznesu. – Ta dzisiejsza rocznica nie jest okrągła. Każe przez to zastanowić się nad codziennością Uniwersytetu i jego relacjami z miastem – mówił wojewoda. – 70 lat temu na powstający właśnie uniwersytet przyszli młodzi ludzie, jak na ówczesne realia masowo. Wszyscy chcieli realizować swoje najbardziej podstawowe ludzkie marzenia. Jestem gotów twierdzić, że większość z nich pracuje w województwie łódzkim, a dzisiejsi studenci to ich dzieci i wnukowie – dodał.

Rektor zamiast przemowy zaprezentował film, który podsumował jego dwie kadencje. Do swoich największych osiągnięć zaliczył umiędzynarodowienie uczelni, czemu dowodzą wzrastające wskaźniki wymiany studenckiej. Chwalił się również certyfikatami pracodawcy przyjaznego pracownikom i uczelni przyjaznej rodzicom. Wciąż priorytetowym celem jest przekształcanie placówki z dydaktyczno-naukowej w naukowo-dydaktyczną. Zdaniem Włodzimierza Nykiela, opuszczającego rektorski fotel, ostatnie osiem lat można uznać za udane, a szkoła wyższa jest przygotowana na dalsze wyzwania.

Cały artykuł:
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,20124749,71-rocznica-utworzenia-uniwersytetu-lodzkiego-zdjecia.html

Tysiąc baloników sfrunęło na głowy studentów
„Express Ilustrowany”, 19 maja 2016 r. Piotr Jach

Tysiąc zielonych baloników spadło wczoraj na głowy studentów Uniwersytetu Łódzkiego zebranych na patio Wydziału Zarządzania. Pięćdziesiąt z nich kryło w sobie karteczki z zagadkami: rebusami, labiryntami i sudoku (w innych były kartki z napisem „Spróbuj złapać następny balon”). Kto złapał szczęśliwy balonik z zadaniem i poprawnie je rozwiązał, mógł zgłosić się po nagrodę: kijek do selfie, pendrive, power bank, latarkę lub torbę.

Chmura baloników spłynęła spod sufitu Wydziału Zarządzania punktualnie o godz. 13:10. Na parterze czyhała na nie ponad setka żaków.

Cały artykuł:
„Express Ilustrowany”, 19 maja 2016 r. str. 3

Uniwersytet Łódzki ma brązowy medal
„Dziennik Łódzki”, 17 maja 2016 r. Zbigniew Krzemiński

Bardzo dobra gra drużyny trenera Piotra Zycha. W turnieju grali nawet koszykarze z Tauron Basket Ligi.

W Lublinie rozegrano Akademickie Mistrzostwa Polski w Koszykówce. Bardzo dobrze spisała się w tym turnieju drużyna Uniwersytetu Łódzkiego. W silnej stawce wywalczyła brązowy medal w kategorii Uniwersytetów. Lepsze były tylko drużyny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina (zdobyła złoty medal) i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Łodzianie ponadto mogą się pochwalić dziewiątym miejscem w całym turnieju. Biorąc pod uwagę fakt, że w drużynie z Lublina grali koszykarze z Tauron Basket Ligi, że w innych zespołach też nie brakowało zawodowców, wynik łodzian musi cieszyć.

Cały artykuł:
„Dziennik Łódzki”, 17 maja 2016 r. str. 29

Hol Erasmusa. Studenci Uniwersytetu Łódzkiego kolorowali ściany w ICZMP w Łodzi
„Dziennik Łódzki”, 16 maja 2016 r. Agnieszka Jędrzejczak

Młodzież z wymiany studenckiej Erasmus Uniwersytetu Łódzkiego odnowiła korytarz w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Namalowali bajkowe postacie.

Rybki, ośmiornica i koniki morskie znalazły się na ścianach korytarza łączącego klinikę ortopedii i traumatologii oraz klinikę anestezjologii i intensywnej terapii i blok operacyjny w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Przestała straszyć już odpadająca żółta farba. Autorami tych bajkowych rysunków na ścianie jest młodzież z wymiany studenckiej Erasmus Uniwersytetu Łódzkiego, która realizuje projekt Hol Erasmusa.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/zdrowie/a/hol-erasmusa-studenci-uniwersytetu-lodzkiego-kolorowali-sciany-w-iczmp-w-lodzi,9999590/

Koniec z czekaniem 30 lat na wyrok. Nowy sąd w Łodzi
„Gazeta Wyborcza”, 12 maja 2016 r. Michał Frąk

Szybkie, rzetelne orzeczenia zamiast 30 lat czekania. Biznes w Łodzi powołał Sąd Arbitrażowy.

Postępowania sądowe potrafią trwać naprawdę długo. Polski rekord ustanowiony został w Sosnowcu, gdzie sprawa o spadek toczyła się przez ponad 30 lat. Lepiej prawdopodobnie nie będzie. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w ciągu ostatnich ośmiu lat liczba spraw gospodarczych, jakie trafiają do sądów rejonowych, zwiększyła się o 400 proc. Efekt? W tym samym czasie niezałatwionych spraw w sądach przybyło o prawie 800 proc. Jeszcze w 2009 roku średni czas trwania postępowań gospodarczych wynosił 7,5 miesiąca. Teraz jest to już prawie 14 miesięcy. Dla biznesu takie terminy to koszmar. Dlatego Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego powołały Sąd Arbitrażowy Polski Centralnej.

– Położenie Łodzi pozwala na przyciąganie inwestorów i rozwiązywanie sporów nie tylko polskich firm. Czasami trzeba rozstrzygnąć na przykład spór między wykonawcą czeskim a inwestorem niemieckim. Nasz Sąd będzie się do tego idealnie nadawał – mówi prof. Maria Królikowska-Olczak, prezes Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej, profesor WPiA UŁ.

Cały artykuł:
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,20058877,koniec-z-czekaniem-30-lat-na-wyrok-nowy-sad-w-lodzi.html#ixzz48Q9pM6e0

Adam Sitarek, badacz łódzkiego getta, autorem książki historycznej roku
„Gazeta Wyborcza”, 10 maja 2016 r. Estera Flieger

Doktor Adam Sitarek (Centrum Badań Żydowskich UŁ i Instytut Pamięci Narodowej Oddział Łódzki) odebrał we wtorek Nagrodę Historyczną Polityki. Książka „Otoczone drutem państwo” zwyciężyła w kategorii debiut.

„Otoczone drutem państwo” (IPN, 2015) to monografia łódzkiego getta. Autor prześledził na jej kartach proces kształtowania się jego administracji. Przyjrzał się również jej działaniu. Adam Sitarek podjął ważny temat tzw. Judenratów (niem. „Rada Żydowska”). Jego celem było „ukazanie, jak funkcjonował aparat żydowskiej administracji w okresie tworzenia getta oraz po jego zamknięciu”, jak sam historyk wyjaśnił we wstępie pracy. Przyjrzał się również Chaimowi Mordechajowi Rumkowskiemu w roli Przełożonego Starszeństwa Żydów,jego najbliższemu otoczeniu i konkurencji o władze w jego „państwie”.

Książka Sitarka uzupełnia lukę w historiografii, bo temat nie był dotychczas tak szeroko podejmowany.

Cały artykuł:
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,20052154,adam-sitarek-badacz-lodzkiego-getta-autorem-ksiazki-historycznej.html

Indeksy zostają tylko na prawie
„Dziennik Łódzki – Strona młodych”, 6 maja 2016 r. Maciej Kałach

W Łodzi tylko jeden wydział z trzech największych uczelni regionu zostaje przy papierowych indeksach. Wpisy od swoich wykładowców będą zbierać przyszli prawnicy z Uniwersytetu Łódzkiego

Senat Uniwersytetu Łódzkiego zatwierdził właśnie poprawkę w swoim regulaminie studiów, zgodnie z którą jego dwa wydziały: Nauk Geograficznych oraz Fizyki i Informatyki Stosowanej, odchodzą od dokumentowania toku nauki w papierowych indeksach. (…)

Na Uniwersytecie Łódzkim nawet studenci wydziałów „elektronicznych” mogą prosić swoich wykładowców o klasyczne wpisy piórem – służy do tego „Indeks pamiątkowy”, czyli jeden z gadżetów dostępnych w sklepie Uniwersytetu Łódzkiego. Pamiątka powstała z inspiracji Wydziału Filozoficzno-Historycznego.

Cały artykuł:
„Dziennik Łódzki – Strona młodych”, 6 maja 2016 r. str. 12

Portrety rektorów łódzkich uczelni. Trwają prace nad wizerunkami profesorów Nykiela i Górskiego
„Dziennik Łódzki”, 22 kwietnia 2016 r. Maciej Kałach

Zgodnie z akademicką tradycją, rektora, który kończy swoją kadencję, należy sportretować. Trwają już prace nad portretami profesorów Włodzimierza Nykiela oraz Pawła Górskiego.

W nowym roku akademickim w sali senatu Uniwersytetu Łódzkiego pojawi się portret prof. Włodzimierza Nykiela, rektora uczelni w latach 2008 – 2016, który w wakacje odchodzi z tego stanowiska (zgodnie z prawem nie można się ubiegać o trzecią kadencję z rzędu). Malowanie portretów rektorom to akademicka tradycja. W sali senatu wisi już 17 obrazów przedstawiających 16 rektorów: od prof. Tadeusza Kotarbińskiego (1945 – 1949) do prof. Wiesława Pusia (2002 – 2008). Siedemnastym portretem, ale wiszącym na początku tej galerii jest obraz przedstawiający Teodora Viewegera, organizatora uniwersytetu (1945), który zginął w wypadku samochodowym na dwa dni przed powołaniem uczelni.

– Portret prof. Włodzimierza Nykiela będzie gotowy jeszcze przed wakacjami. To obraz olejny na płótnie o rozmiarach 50 na 70 cm – informuje Tomasz Boruszczak, rzecznik UŁ. Nad obrazem pracuje już Jolanta Grocholska-Janczara, która ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. To autorka 30 portretów rektorów w tym siedmiu Uniwersytetu Łódzkiego – profesorów: Adama Szpunara (1956 – 1962), Józefa Piątkowskiego (1965 – 1968), Andrzeja Nadolskiego (1968 – 1969), Janusza Górskiego (1972 – 1975), Jerzego Wróblewskiego (1981 – 1984), Michała Seweryńskiego (1990 – 1996) oraz Wiesława Pusia.

Artystka z Wrocławia namalowała również m.in. rektorów Politechniki Lubelskiej i Politechniki Opolskiej oraz portret Krzysztofa Pendereckiego, słynnego kompozytora i dyrygenta.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/edukacja/a/portrety-rektorow-lodzkich-uczelni-trwaja-prace-nad-wizerunkami-profesorow-nykiela-i-gorskiego,9905271/

Jedenaście nowych kierunków na Uniwersytecie Łódzkim od października
Polska Agencja Prasowa, Nauka w Polsce, 21 kwietnia 2016 r.

Na jedenastu nowych kierunkach będą mogli kształcić się studenci Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2016/2017. Ich uruchomienie zapowiedziały w środę władze uczelni. Elektroniczna rejestracja na studia rozpocznie się 5 maja i potrwa do 8 lipca.

„Uniwersytet Łódzki wsłuchuje się w zapotrzebowanie społeczne, co jest naszym ustawowym obowiązkiem. Poszerzamy naszą ofertę analizując rozwój rynku pracy. Powołując kierunek badamy potrzeby pracodawców, m.in. sprawdzając liczbę umów o praktykach i deklaracje zatrudniania specjalistów w danych dziedzinach. W ten sposób dostosowujemy się do ciągłych zmian” – powiedział PAP prof. Jarosław Płuciennik, prorektor UŁ ds. programów i jakości kształcenia.

Od nowego roku akademickiego ofertę UŁ na studiach stacjonarnych I stopnia poszerzono o kierunki: dziennikarstwo międzynarodowe, filmoznawstwo, nowe media i kultura cyfrowa, kulturoznawstwo oraz niemcoznawstwo prowadzone na Wydziale Filologicznym, ekonomia miasta zrównoważonego, finanse międzynarodowe na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym oraz wojskoznawstwo na Wydziale Filozoficzno-Historycznym.

Na II stopniu zostaną uruchomione: analityka społeczna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, wojskoznawstwo na Wydziale Filozoficzno-Historycznym i prawo ochrony danych osobowych na Wydziale Prawa i Administracji.

Jak zaznaczył w rozmowie z PAP prof. Sławomir Cieślak, prorektor–elekt UŁ ds. kształcenia ostatniego z wymienionych kierunków nie było do tej pory w ofercie kształcenia innych uczelni publicznych.

„Prawo ochrony danych osobowych jest pierwszym kierunkiem zajmującym się tym tematem na wydziałach prawniczych. Nasza uczelniana jednostka była zaangażowana w tworzenie urzędu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Mamy więc skąd czerpać wiedzę oraz doświadczenie. To zagadnienie jest niezwykle istotne w praktyce i te studia mogą być wizytówką Łodzi” – wyjaśnił.

Cały artykuł:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,409346,lodz-jedenascie-nowych-kierunkow-na-uniwersytecie-lodzkim-od-pazdziernika.html

Uniwersytet Wrocławski: doktoraty honoris causa dla dwóch prawników
„Gazeta Wrocławska”, 18 kwietnia 2016 r.

W czwartek, 21 kwietnia, dwóch profesorów prawa otrzyma honorowy tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł otrzymają profesorowie Joël Monéger oraz Włodzimierz Nykiel.

Profesor Monéger jest specjalistą z prawa gospodarczego i porównawczego, profesorem emerytowanym i Dziekanem Honorowym Uniwersytetu Paris-Dauphine we Francji. Z kolei profesor Nykiel to ekspert od prawa finansowego i podatkowego a od 2008 r. rektor Uniwersytetu Łódzkiego i przewodniczący Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych. W 2012 r. został wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Uroczystość nadania tytułów rozpocznie się w czwartek o godz. 10.00 w gmachu głównym Auli Leopoldyńskiej przy pl. Uniwersyteckim 1.

Cały artykuł:
http://www.gazetawroclawska.pl/aktualnosci/a/uniwersytet-wroclawski-doktoraty-honoris-causa-dla-dwoch-prawnikow,9889344/

Nowa aula Wydziału Nauk Geograficznych UŁ. Prace ruszają już w kwietniu
„Dziennik Łódzki”, 13 kwietnia 2016 r. Maciej Kałach

Uniwersytet Łódzki zawarł umowę z wykonawcą nowej auli dla Wydziału Nauk Geograficznych. Koszt inwestycji to, jak informuje UŁ, do 5 mln zł.

Uniwersytet Łódzki wybrał Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Kartel” S.A. z Jędrzejowa jako wykonawcę nowej auli Wydziału Nauk Geograficznych tej uczelni. Prace rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu.

Wczoraj Tomasz Boruszczak, rzecznik UŁ, potwierdził zawarcie umowy z wykonawcą. O planach auli dla geografów pierwszy raz pisaliśmy jesienią 2015 r. Wtedy uczelnia unieważniła przetarg (bo cena najkorzystniejszej oferty, którą otrzymał uniwersytet, przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia). Teraz się udało.

– Aula dla Wydziału Nauk Geograficznych ma powstać do końca roku. Umowa z wykonawcą zawarta jest do 15 lutego 2017 roku, ale jest prawdopodobne, że do końca tego roku kalendarzowego aula zostanie przekazana praktycznie do użytku. Ogólny koszt inwestycji to do 5 mln zł, z czego jedna piąta pochodzić będzie z funduszy wydziału, a cztery piąte z funduszy centralnych UŁ – informuje Boruszczak.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/edukacja/a/nowa-aula-wydzialu-nauk-geograficznych-ul-prace-ruszaja-juz-w-kwietniu,9868745/

Licealiści prowadzą badania naukowe na Uniwersytecie Łódzkim
„Dziennik Łódzki”, 11 kwietnia 2016 r. Paweł Patora

Uczniowie pięciu liceów z województwa łódzkiego uczestniczą, w ramach europejskiego projektu, w warsztatach na Uniwersytecie Łódzkim.

W sobotę zakończyła się pierwsza część warsztatów zorganizowanych w Katedrze Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Zajęcia te są częścią edukacyjną międzynarodowego projektu ERA-CAP, w ramach którego pracownicy wspomnianej katedry, prof. Andrzej Kononowicz i dr Violetta Macioszek, pracują nad uzyskaniem nowych odmian rzepaku, odporniejszych na patogeny i wydajniejszych z gospodarczego punktu widzenia. Dążą do ich otrzymania nie metodami modyfikacji genetycznej (GMO), lecz na drodze krzyżówek, w oparciu o analizę naturalnie występujących genów w poszczególnych odmianach.

Do badań realizowanych w ramach projektu zostali włączeni uczniowie renomowanych liceów z regionu łódzkiego. Spośród zainteresowanych udziałem w projekcie uczniów klas 1. i 2., nauczycielki: Kinga Marcińczak z II LO w Tomaszowie Maz., Bogumiła Pawlak z II LO w Sieradzu, Dorota Witaszczyk z LO w Poddębicach, Izabela Masłowska z I LO w Piotrkowie Tryb. i Anna Kwaśny z I LO w Pabianicach, wybrały po troje najlepszych – i tak jeden chłopiec oraz 14 dziewcząt rozpoczęło swą wielką przygodę naukową.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/edukacja/a/licealisci-prowadza-badania-naukowe-na-uniwersytecie-lodzkim-zdjecia,9857670/

Nowy kierunek studiów: rewitalizacja miast
rp.pl, 5 kwietnia 2016 r. Marek Kozubal

Dwie największe łódzkie uczelnie – Uniwersytet i Politechnika – we współpracy z samorządem tworzą unikatowy kierunek studiów – rewitalizację miast.
List intencyjny dotyczący powołania i prowadzenia nowego kierunku podpisali rektorzy Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej przy wsparciu Urzędu Miasta Łodzi. Otwierany w Łodzi kierunek jest wyjątkowy w skali kraju.

– Rewitalizacja zdecyduje o tym, jak Łódź będzie wyglądała za kilkanaście lat. To nasza przyszłość, ale i teraźniejszość. Specjalistów w tej dziedzinie nie ma zbyt wielu. Potrzeba nam osób, które będą umiały zarządzać procesem rewitalizacji w sposób kompleksowy – uważa prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Nowy kierunek ma pozwolić studentom na interdyscyplinarne podejście do zagadnienia. Studia przygotują koordynatorów i zarządców obszarów rewitalizacji posiadających wiedzę i umiejętności dotyczące kompleksowej odnowy obszarów zdegradowanych. Program studiów obejmie m.in. zajęcia z aktywizacji i partycypacji społecznej, gospodarki miejskiej, technologii budowlanych, architektury i urbanistyki, marketingu i planowania społecznego, tożsamości i dziedzictwa kulturowego miast.

– Mamy wieloletnie doświadczenia związane z rewitalizacją i to Łodzi i łódzkim uczelniom zależy na sprawnym przebiegu tych procesów – dodaje prof. Włodzimierz Nykiel, rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

Cały artykuł:
http://www.rp.pl/Zycie-Ziemi-Lodzkiej/304059895-Nowy-kierunek-studiow-rewitalizacja-miast.html#ap-1

Matematyka może stać się bardzo pasjonująca
„Express Ilustrowany”, 31 marca 2016 r.

Rozmawiamy z Marcinem Massalskim, uczniem klasy III o profilu matematyczno-fizyczno-chemicznym w I Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, który zdobył III miejsce w tegorocznym konkursie „Matematyka Moja Pasja”, organizowanym przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego i Liceum Ogólnokształcące UŁ.

Matematyka to twoja pasja?

Mogę powiedzieć, że tak. Lubię matematykę, bo wymaga skupienia, uporządkowania, dociekliwości.

Większości ludzi to właśnie wydaje się nudne i męczące…

Bo takie może się wydawać, szczególnie na etapie szkolnym. Nudne i żmudne jest rozwiązywanie wciąż podobnych typów zadań, powielanie schematów. Jest to konieczne żeby przygotować się do egzaminów, które każdy musi zdać. (…)

Czy wybrałeś już studia?

Zastanawiam się nad matematyką na Uniwersytecie Łódzkim. Może zostanę naukowcem, a może znajdę pracę w jakiejś dobrej firmie. Podobno chętnie przyjmują matematyków, bo się szybko uczą.

Co jeszcze, poza matematyką cię fascynuje?

Fizyka i informatyka.

Cały artykuł:
„Express Ilustrowany”, 31 marca 2016 r. str. 12

Konkurs „Matematyka moja pasja” rozstrzygnięty
„Dziennik Łódzki”, 22 marca 2016 r. Paweł Patora

22 marca w auli Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się gala finałowa szóstej edycji konkursu „Matematyka moja pasja”. Jest to największy konkurs matematyczny w województwie łódzkim.

W tym roku wzięło w nim udział ponad 2000 uczniów z 83 gimnazjów i 60 szkół ponadgimnazjalnych. W kategorii gimnazjów zwyciężył Kamil Galewski z Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, drugie miejsce zajął Arkadiusz Pospieszny z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Będkowie, a trzecie – Piotr Zygmunt z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi. Na 4. pozycji uplasowała się Kaja Gruntowska z Publicznego Gimnazjum Politechniki Łódzkiej (jedyna dziewczyna w pierwszej dziesiątce), a na 5. – Kacper Makowski z Publicznego Gimnazjum nr 15 w Łodzi im. Aleksego Rżewskiego.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych czołowe miejsca zajęli: 1) Wojciech Przybyszewski z Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach, 2) Tomasz Bednarek z Publicznego LO Politechniki Łódzkiej, 3) Marcin Massalski z I LO im. M. Kopernika w Łodzi, 4) Adrian Kucharczuk, a 5) Tomasz Urbański – obaj z I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Tryb. Nagrodzono też nauczycieli: Marka Rożniaka z LO im. B. Prusa w Skierniewicach i Bogumiłę Pęcinę z Gimnazjum nr 5 im. M. Kopernika w Piotrkowie Tryb.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/edukacja/a/konkurs-matematyka-moja-pasja-rozstrzygniety-zdjecia,9773881/

Nowy kierunek studiów – rewitalizacja miast
TVP Łódź, 21 marca 2016 r.

Dwie największe łódzkie uczelnie – Uniwersytet i Politechnika – w roku 2016/2017 uruchomią nowy, unikatowy w skali kraju, kierunek studiów – rewitalizację miast. To ich pierwszy tego typu wspólny projekt.

„Rewitalizacja będzie decydowała o tym, jak Łódź będzie wyglądała za kilkanaście lat – to nasza przyszłość, ale i teraźniejszość. Aby sprostać temu zadaniu, potrzebujemy partnerów w postaci środowiska naukowego. To nie jest projekt na najbliższą toczącą się perspektywę unijną – będzie on funkcjonował permanentnie. Specjalistów w tej dziedzinie nie ma zbyt wielu. Potrzeba nam osób, które będą umiały zarządzać procesem rewitalizacji w sposób kompleksowy” – podkreśliła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska w poniedziałek na konferencji z udziałem rektorów UŁ i PŁ.

Nowy kierunek studiów ma pozwolić studentom na interdyscyplinarne i wszechstronne podejście do zagadnienia rewitalizacji, która przez twórców programu studiów rozumiana jest kompleksowo i obejmuje nie tylko zagadnienia urbanistyczne, ale również ekonomiczne i społeczno-kulturowe.

„To ważny dzień dla Łodzi, Uniwersytetu i Politechniki. Podejmujemy bardzo duże przedsięwzięcie, które w naturalny sposób jest ulokowane w Łodzi. Mamy tu wieloletnie doświadczenia związane z rewitalizacją i to Łodzi i łódzkim uczelniom zależy na sprawnym przebiegu tych procesów” – zaznaczył rektor UŁ prof. Włodzimierz Nykiel.

Jak wyjaśnił, w nowym projekcie Politechnika odpowiedzialna będzie za takie zagadnienia jak architektura i budownictwo, natomiast Uniwersytet skupi się na społecznym wymiarze rewitalizacji, problematyce partycypacji, gospodarki i ekonomii.

„Rewitalizacja to nie tylko odnowienie murów, bo także to, co się w tych murach dzieje musi być zdrowe z gospodarczego i ekonomicznego punktu widzenia. Zależy nam, by potencjał uczelni był uzupełniony o potencjał miasta, aby studia miały praktyczne aspekty, by odbywały się praktyki i wykłady prowadzone przez praktyków – co miasto nam zapewnia” – dodał.

Cały artykuł:
http://lodz.tvp.pl/24521514/nowy-kierunek-studiow-rewitalizacja-miast

Nowy rektor Uniwersytetu Łódzkiego o kierunkach rozwoju uczelni
Polska Agencja Prasowa, Nauka w Polsce, 19 marca 2016 r.

Rozwój Łodzi akademickiej, pogłębienie współpracy z uczelniami i samorządami oraz umacnianie pozycji humanistyki to główne cele działania, jakie przedstawił w piątek nowy rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Antoni Różalski.

Nowy rektor UŁ na swoim pierwszym spotkaniu z mediami podkreślił, że jego głównym celem będzie dążenie do utrwalenia wysokiej pozycji uczelni i do podnoszenia jej rangi międzynarodowej. Drugim ważnym zadaniem będzie kontynuowanie działań sprzyjających budowie Łodzi akademickiej.

„Bardzo zależy mi na pogłębianiu więzi z otoczeniem – nie tylko gospodarczym czy biznesowym, ale także społecznym i kulturowym, bo uniwersytet to nie tylko badania naukowe, ale także tworzenie atmosfery, służenie pomocą administracji samorządowej w przygotowaniu analiz, ekspertyz, współorganizowanie wydarzeń społecznych, kulturalnych” – zaznaczył prof. Różalski.

Nowe władze UŁ będą rozwijać uczelnię w kierunku naukowo-dydaktycznym, a w przyszłości – badawczym, co ma doprowadzić do lepszego wykorzystania potencjału naukowego. „Planuję przygotowanie lepszego zaplecza do przygotowania grantów badawczych, bo obecnie finansowanie nauki odbywa się na zasadzie konkursowej, trzeba starać się o pieniądze w różnych agendach. Mamy już na tym polu sukcesy, chcemy to kontynuować i korzystać z funduszy UE w ramach programu Horyzont 2020” – dodał rektor.

Cały artykuł:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,408888,nowy-rektor-uniwersytetu-lodzkiego-o-kierunkach-rozwoju-uczelni.html

Uniwersytet Łódzki. Na co stawia kandydat na rektora?
„Gazeta Wyborcza”, 16 marca 2016 r. Estera Flieger

Druga kadencja profesora Włodzimierza Nykiela dobiega końca. O stanowisko rektora ubiega się tylko jeden kandydat – profesor Antoni Różlaski. We wtorek spotkał się z pracownikami, doktorantami i studentami. Przedstawił program i odpowiedział na pytania.
Wybory zostaną przeprowadzone 17 marca. Głosy oddadzą wcześniej wybrani elektorzy reprezentujący społeczność akademicką. We wtorek profesor Antoni Różalski, obecny prorektor ds. studenckich i toku studiów i jedyny kandydat na stanowisko rektora Uniwersytetu Łódzkiego, w Auli im. Wacława Szuberta spotkał się z pracownikami, doktorantami i studentami by przedstawić swój program i odpowiedzieć na pytania.

Profesor Różalski zaczął od omówienia podstawowych celów rektora, jakim jest utrzymanie wysokiej pozycji Uniwersytetu Łódzkiego wśród innych uczelni. Jednym z głównych założeń kandydata jest przekształcenie uczelni z dydaktyczno-naukowej w naukowo-dydaktyczną. Następnie omówił czynniki, które będzie musiał wziąć pod uwagę, planując dalsze działania. Zwrócił uwagę, że kluczowy może być program rządu. Krytycznie wypowiedział się na temat pomysłu konsolidacji ośrodków akademickich.

Podkreślił znaczenie nauk humanistycznych i nie zgodził się z polityką zamykania kierunków studiów. Zapowiedział, że jeśli niektóre z nich przejściowo będą przyciągać mniej studentów, zostaną utrzymane.

Profesor Różalski jest zwolennikiem decentralizacji zarządzania, będzie więc kontynuował działania zmierzające do jej realizacji. Pod dyskusję poddał kwestię otworzenia gimnazjum Uniwersytetu Łódzkiego. Zależeć to będzie od ewentualnej decyzji o likwidacji gimnazjów.

Cały artykuł:
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,19775707,uniwersytet-lodzki-na-co-stawia-kandydat-na-rektora.html#ixzz4393gHMU6

Uniwersytet Łódzki wspólnie z Politechniką utworzy nowy kierunek studiów

„Dziennik Łódzki”, 28 lutego 2016 r.

Zaawansowane są już przygotowania do utworzenia międzyuczelnianego kierunku studiów magisterskich z zakresu rewitalizacji miasta.

Będą to czterosemestralne studia magisterskie (drugiego stopnia), realizowane wspólnie przez Uniwersytet Łódzki i Politechnikę Łódzką. To pierwszy kierunek studiów, który przygotowują wspólnie dwie największe łódzkie uczelnie publiczne. Absolwenci otrzymają dyplomy UŁ i PŁ.

Studentami rewitalizacji będą mogli zostać absolwenci studiów licencjackich lub inżynierskich dowolnej uczelni. Podczas studiów drugiego stopnia zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu: budownictwa, architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego, ale też socjologii i polityki społecznej.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/edukacja/a/uniwersytet-lodzki-wspolnie-z-politechnika-utworzy-nowy-kierunek-studiow,9444117/

Interaktywny przewodnik po Uniwersytecie Łódzkim. Aplikacja została wyróżniona
„Dziennik Łódzki”, 25 lutego 2016 r. Maciej Kałach

Uniwersytet Łódzki wyróżniony za aplikację na smartfona. Interaktywny przewodnik po uczelni działa nawet po chińsku.

Uniwersytet Łódzki pochwalił się wczoraj otrzymaniem nagrody EUPRIO Award za drugie miejsce w konkursie na najlepszy projekt promujący uczelnię wyższą w Europie. Uczelnia informuje, że jej aplikacja na smartfony o nazwie SmartUni jest najbardziej nowoczesną spośród promujących nie tylko polskie, ale i światowe, ośrodki akademickie. SmartUni to aplikacja, którą za darmo można ściągnąć z najpopularniejszych serwisów oferujących takie
usługi: jak App Store czy Google play.

Jej użytkownik po uruchomieniu programu znajdzie między innymi informacje na temat rekrutacji na łódzkim uniwersytecie, ofertę dotyczącą wymiany studenckiej, informacje o stołówkach, akademikach oraz o innych ważnych aspektach życia studenta uniwerku.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/wiadomosci/lodz/kocham-lodz/a/interaktywny-przewodnik-po-uniwersytecie-lodzkim-aplikacja-zostala-wyrozniona-zdjecia,9438572/

Dzień języka ojczystego
TVP3 Łódź, 21 lutego 2016 r. Marta Cichocka

„Wziąć” czy „wziąść”? „Włączać” czy „włanczać”? „W „cudzysłowie” czy „w cudzysłowiu”? Mówiąc często nie zwracamy uwagi , która z tych form jest poprawna. A powinniśmy szczególnie dziś, bo 21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Jak radzimy sobie z mówieniem po polsku?

Język polski znajduje się w czołówce najtrudniejszych języków świata i nikogo nie dziwi, że obcokrajowcy mają trudność, by się go nauczyć. A często również Polacy z poprawną polszczyzną są na bakier. – Jestem słaby z ortografii i zawsze byłem w szkole. Sprawia mi to trudność. Muszę uważać przy pisaniu jakichś tekstów komputerowych, jest to dla mnie trudne – mówi jeden z zapytanych przez nas łodzian. – Najgorsza jest gramatyka, nie cierpię tego. Zawsze mi się miesza – dodaje inny.

By uniknąć językowej wpadki – w Manufakturze – można było dziś pytać specjalistów z Uniwersytetu Łódzkiego. – Taka porada przydałaby się dzisiaj każdemu, bo mamy trudności z językiem polskim. Polski jest trudny, pełen wyjątków i niekonsekwencji – uważa dr Danuta Kowalska z Instytutu Języka Polskiego UŁ.
– Bardzo dużo pytań jest o odmianę nazw geograficznych lub nazwisk i imion – zarówno rodzimych, jak i obcych.Wyraźnie mamy z tym problem – dodaje dr Izabela Różycka z Katedry Współczesnego Języka Polskiego UŁ.

Cały artykuł:
http://lodz.tvp.pl/24114143/dzien-jezyka-ojczystego

Umberto Eco nie żyje. O czym mówił w Łodzi?
„Gazeta Wyborcza”, 20 lutego 2016 r. Karolina Tatarzyńska

Umberto Eco odwiedził Polskę trzykrotnie. Ostatni raz – w maju ub. roku odbierał doktorat honoris causa od Uniwersytetu Łódzkiego.(…)

24 maja 2015 r. podczas uroczystego posiedzenia senatu Uniwersytetu Łódzkiego z okazji 70-lecia uczelni wręczono prof. Umberto Eco tytuł doktora honoris causa UŁ. Po trwającej ponad dwie godziny uroczystości w dużej auli wydziału filologicznego autor „Imienia róży” spotkał się z dziennikarzami. Już bez uniwersyteckiej togi, ale za to z cygaretką w kąciku ust.

Umberto Eco odpowiada na pytanie za 100 tys. dol…

By ośmielić nieco dziennikarzy, prof. Eco opowiedział anegdotę o mistrzach kolarstwa: – W dawnych transmisjach z mety wyścigu Giro d’Italia było tak, że wokół zwycięzcy kłębił się tłum dziennikarzy, a wygrani zawsze mówili to samo: „Bardzo się cieszę, że dotarłem tu jako pierwszy, i pozdrawiam mamę”.

Pierwsze pytanie dotyczyło jego powieści „Temat na pierwszą stronę” (w oryginale „Numero zero”). Odwołując się do niej, dziennikarz pytał, co powinno się zdarzyć, by mediom została przywrócona ich powaga. – To jest pytanie za 100 tys. dol. W tej powieści przedstawiłem fatalną gazetę, ale nawet redaktorzy cenionych tytułów włoskich przyznali, że problem dotyka także ich gazet. Problem w tym, że w gazecie mamy napisać na jutro o tym, o czym ludzie dowiedzieli się już dziś z telewizyjnych wiadomości. Dobra gazeta przyszłości powinna poświęcać co najmniej dwie strony na analizę tego, co działo się w ciągu dnia w internecie – mówił.

Dlaczego umieścił akcję w latach 90.? – Od 30 lat piszę o wadach dziennikarstwa, więc był to wybór dość oczywisty. A dlaczego akurat rok 1992? Bo miało się to dziać przed czasami internetu, a do tego to ważny rok w historii Włoch. Prowadzono wówczas dochodzenie dotyczące korupcji i upadło kilka znaczących partii, co zresztą niczego nie zmieniło.

Cały artykuł:
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,19654079,umberto-eco-nie-zyje-o-czym-mowil-w-lodzi.html#ixzz40sdWPgQ5

Uniwersytet chce sprzedać dziewięć nieruchomości
„Dziennik Łódzki”, 19 lutego 2016 r. Maciej Kałach

Za 4 mln. zł można nabyć prawdziwą perełkę – willę Elektrowni Łódzkiej z 1911 r. Jakie jeszcze budynki chce sprzedać Uniwersytet Łódzki?

Na początku lutego Uniwersytet Łódzki podjął próbę sprzedaży dziewięciu nieruchomości, których zaproponowane ceny wywoławcze to łącznie 40 mln.zł. Uczelnia pozbywa się budynków w różnych częściach miasta, aby pozyskać pieniądze na inwestycje w swoim kampusie. (…)

Najwięcej pozostałości po filologii

Najwięcej gmachów w ofercie to pozostałości po starej strukturze Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ta jednostka w poprzednim roku akademickim przeniosła się do jednego: funkcjonalnego i nowoczesnego budynku przy ul. Pomorskiej 171/173. Od czasu przeprowadzki Wydziału Filologicznego UŁ udało się sprzedać największy gmach filologii przy alei Kościuszki 65 (będzie w nim sąd apelacyjny), ale pozostało jeszcze pięć innych nieruchomości.

Najciekawsza wydaje się dawna willa Elektrowni Łódzkiej wybudowana w latach 1910-1911, którą zaprojektował czołowy łódzki architekt Dawid Lande, wprowadzając elementy secesji. Najpierw mieszkali w niej dyrektorzy elektrowni, zaś przed wielką wyprowadzką filologii UŁ w willi studiowali przyszli dziennikarze.

Cały artykuł:
„Dziennik Łódzki”, 19 lutego 2016 r. str. 12

Budujmy w Łodzi zielone korytarze zamiast betonu i szkła
„Gazeta Wyborcza” – „Magazyn Łódź”, 19 lutego 2016 r., Radosław Kędzierski

Więcej zieleni i wody w mieście wpływa na jakość powietrza, mikroklimat i poprawę zdrowia mieszkańców. W jaki sposób zmienić przestrzeń Łodzi, aby była przyjazna dla środowiska i ludzi?

Rozmowa z prof. Maciejem Zalewskim, dyrektorem Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN i UNESCO w Łodzi oraz kierownikiem Katedry Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego.

Radosław Kędzierski: Jaką rolę w mieście odgrywają rzeki? W Łodzi przecież ich nie widać.

Prof. Maciej Zalewski: – Łódź jest miastem położonym na wododziale. Nie ma jednej dużej rzeki, ale jest kilka małych. Duża część z nich jest schowana i połączona z kanalizacją przez systemy przelewowe. Te rzeki muszą być ukryte ze względów bezpieczeństwa. Jest też kilka rzek odkrytych, m.in. Sokołówka, Brzoza, Olechówka, którymi płyną wody burzowe.
Opracowaliśmy technologie do ich oczyszczania. Pozyskaną w ten sposób wodę można retencjonować. Brudna będzie kwitła, co wiązałoby się z przykrym zapachem, toksycznymi zakwitami i sinicą. Zamiast rozbudowywać infrastrukturę kanalizacyjną, możemy wprowadzać wodę burzową przez systemy filtrujące do wód podziemnych i zasilać nawadnianie trawników oraz drzew lub stworzyć przy dolinach rzecznych zbiorniki wodne. Takie rozwiązania poprawiają jakość zieleni, transpirację roślin i wilgotność powietrza. Ma to pozytywny wpływ na mikroklimat, zdrowie mieszkańców oraz strukturę przestrzenną miasta.

Co z wodami opadowymi? Są miejsca w Łodzi, w których dochodzi do podtopień.

– Problem można rozwiązać niewielkim kosztem. Nie trzeba zrywać ulic i wymieniać rur kanalizacji burzowej. W wielu wypadkach wystarczy obniżyć trawniki i zamontować specjalne studzienki chłonne z odpowiednim systemem filtracyjnym, który przechwytuje metale ciężkie. Woda spływająca z jezdni szybko zasila wody gruntowe, a to zwiększa aktywność biologiczną drzew.

Mamy problem z drzewami na ul. Piotrkowskiej. Umierają, bo są zamknięte i mają za małe zasilanie wody. Niekoniecznie trzeba doprowadzać do nich specjalne systemy kanalizacyjne. Wystarczy obniżyć chodniki w okolicy drzewa i zrobić minimalne nachylenie około dwóch centymetrów, których pieszy w ogóle nie odczuje. Wtedy każdy opad deszczu nie spływałby z jednego metra kwadratowego, ale z dziewięciu.

Nawierzchnia Piotrkowskiej była niedawno remontowana, powstają woonerfy… Nie można od razu stosować takich rozwiązań?

– Dobrze byłoby, gdyby podejmujący decyzje, w tym inżynierowie wychowani w paradygmacie betonu, szkła, a dawniej dymiących kominów spojrzeli bardziej elastycznie na możliwości urządzania przestrzeni miejskiej. Świat się zmienia i musimy go inaczej organizować niż w latach 50. Nauka o środowisku, taka jak ekohydrologia, która jest pomostem pomiędzy ekologią a zrównoważoną gospodarką, przyczynia się do poprawy jakości życia i stanu środowiska, a jednocześnie obniżenia kosztów niezbędnych rozwiązań.(…)

Opracował Pan koncepcję „błękitno-zielonej sieci”. W jaki sposób ma odmienić przestrzeń miasta?

– Ideą projektu jest wprowadzenie obszarów zielonych do miasta. Doliny rzeczne w Łodzi są obszarami w miarę niezabudowanymi. Koncepcja zakłada utworzenie wzdłuż nich zielonych korytarzy połączonych węzłami w postaci parków. W ten sposób powstałaby sieć obejmująca wszystkie części miasta poprawiająca jakość powietrza, mikroklimatu, estetykę miasta, a także potencjał rekreacyjny.
Po zrealizowaniu całego projektu każdy mieszkaniec miałby średnio trzy minuty spaceru do najbliższego korytarza. Zielona sieć zdecydowanie poprawiłaby jakość powietrza w mieście. Dookoła niej powstałyby tereny rekreacyjne zachęcające ludzi do aktywności fizycznej i wybierania ekologicznych form transportu. Projekt skonfrontowaliśmy z opiniami mieszkańców. Ponad 80 proc. pytanych odpowiedziało, że jest w stanie zapłacić za większą liczbę parków i zbiorników wodnych w mieście. Widać to także po ogłoszeniach deweloperów. Najbardziej atrakcyjne oferty to te przy zielonych terenach.(…)

Cały artykuł:
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,44788,19644803,budujmy-w-lodzi-zielone-korytarze-zamiast-betonu-i-szkla.html

Prof. Zirk-Sadowski powołany na prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
Polska Agencja Prasowa, 17 lutego 2016 r.

Prof. Marek Zirk-Sadowski odebrał w środę z rąk prezydenta Andrzeja Dudy akt powołania na stanowisko prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jak mówił Andrzej Duda podczas uroczystości wręczenia nominacji w Pałacu Prezydenckim, prof. Zirk-Sadowski będzie kierował przez najbliższe 6 lat „jednym z najważniejszych elementów wymiaru sprawiedliwości w Polsce – Naczelnym Sądem Administracyjnym”. Dodał, że sąd ten na przestrzeni lat odgrywa coraz większą rolę, bo spraw, które trafiają do sądów administracyjnych, jest coraz więcej.

Duda zaznaczył, że sądy te sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez sądową kontrolę nad działalnością organów administracji publicznej, a także poprzez rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między tymi organami, ale – jak podkreślił – najczęściej są to zwykłe, ludzkie sprawy. „Dla tego poczucia sprawiedliwości, oprócz oczywiście kwestii czysto merytorycznej, dobrego rozstrzygania (…), jest jeszcze kwestia poczucia sprawiedliwości poprzez czas (trwania postępowań – PAP). On jest niezwykle istotny” – zwrócił uwagę prezydent.

„Chciałbym prosić o podjęcie starań, aby udało się skrócić czas rozstrzygania spraw przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. On wynosi w tej chwili nawet około dwóch lat. To długo” – powiedział Duda, zwracając się do nowego prezesa NSA.(…)

Zirk-Sadowski sędzią NSA jest od 1994 r. Od czerwca 2004 r. był wiceprezesem NSA. Do tej pory był prezesem Izby Finansowej w tym sądzie.

W 1973 r. ukończył prawo na Uniwersytecie Łódzkim, a w 1976 r. – filozofię. Po studiach pracował naukowo na UŁ. Od 2000 r. jest profesorem zwyczajnym. W latach 1993-99 był prorektorem UŁ, przez sześć lat sprawował tam funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji. Obecnie kieruje tam Katedrą Teorii i Filozofii Prawa. Do 2011 r. był wiceprezydentem Światowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR), w latach 2006-07 – prezydentem tego stowarzyszenia.

Cały artykuł:
http://www.pap.pl/aktualnosci/news,470520,prof-zirk-sadowski-powolany-na-prezesa-naczelnego-sadu-administracyjnego.html

Dziel auto, mnóż korzyści – akcja studentów
„Gazeta Wyborcza”, 13 lutego 2016 r., Michał Kwiatkowski

Mniej samochodów, mniejsze korki, mniejsze zanieczyszczenie powietrza. Studenci Uniwersytetu Łódzkiego chcą pomóc łodzianom w poruszaniu się po mieście.

– Jesteśmy paczką przyjaciół, która wzięła się za coś ciekawszego, niż spotkanie przy piwie – mówi Konrad Kowalski, jeden z organizatorów akcji.
Grupa składa się z pięciu osób. Krzysztof Boczek, rzecznik projektu, i Konrad. Do tego Justyna Koprowska, główna pomysłodawczyni projektu, i jej dwie przyjaciółki – Sylwia Gałkiewicz i Kasia Tsyrkina. Dziewczyny mają pilnować, żeby o pomyśle „było głośno”.

– Nasz pomysł jest taki: jeśli jeździsz samochodem do pracy, to dowiedz się, czy w twojej okolicy jest ktoś, kto jedzie w to samo miejsce albo do firmy obok – mówi Krzysztof.

Chodzi o stworzenie kanału, w którym ludzie mogliby się łączyć w grupy, organizując wspólne przejazdy. Studenci zdecydowali się na najpopularniejsze medium – Facebooka. Na założonym przez nich fanpejdżu „Dziel Auto – Project Carpooling” można wymieniać się ofertami i zgłaszać zapotrzebowanie na przejazd.

W Łodzi o „carpoolingu” mało kto słyszał. Studenci przyznają, że na razie raczkują, ale zainteresowanych przybywa, w tej chwili jest ich prawie 500. Projektem zainteresowała się prezydent Hanna Zdanowska. Dotychczas dwie osoby poinformowały studentów, że wcześniej o tym nie pomyślały, ale dzięki ich inicjatywie zaczęły jeździć razem. I że to działa. W porannych korkach rozmowa z drugą osobą znakomicie rozładowuje stres.

Nikt nie jeździ sam

Pomysł wziął się z dwóch źródeł. Pierwszym była podsłuchana na ulicy rozmowa dwóch mężczyzn, kolegów z pracy w dużej łódzkiej korporacji. – Dogadywali się, w jaki sposób w nadchodzącym tygodniu będą dzielić się dojazdem do pracy – wspomina Krzysztof.

Potem trafili na artykuł o dzieleniu się autem w Indiach. – Tam carpooling jest bardzo popularny – podkreśla Konrad.

W USA carpooling działał już podczas II wojny światowej. Ideę reaktywowano w latach 70., przede wszystkim za sprawą kryzysu naftowego.

– W niektórych miejscach są tam na drogach nawet specjalne pasy dla samochodów [pasy HOV, z ang. High Occupancy Vehicle – przyp. red.], w których podróżują przynajmniej trzy osoby. Chcemy przenieść ten pomysł do Łodzi – opowiada Krzysztof.

Na zachodzie Europy można coraz częściej znaleźć dedykowane „dzielącym się” miejsca parkingowe. Studenci przyznają, że nietrudno zauważyć, jak „zapchana” samochodami jest Łódź, zwłaszcza w godzinach szczytu (…)

– W przeciwieństwie do BlaBlaCar nie chodzi tu o pieniądze. To ma być wzajemna pomoc. Mniej samochodów na drogach, mniejsze korki, mniejsze zanieczyszczenie powietrza – tłumaczy Krzysztof.

Chodzi o dojazdy do pracy, do szkoły, na uczelnię. Motto przyświecające całej akcji to „dziel auto, mnóż korzyści”. – Jeśli jedna osoba zabierze ze sobą dwie następne, mamy na drodze o dwa samochody mniej. To dużo. A każdy kolejny pasażer to kolejne auto, które odciąży ruch na ulicy. Jeśli projekt uda się skutecznie rozpropagować, w godzinach szczytu mogłoby to mieć znaczący wpływ na natężenie ruchu – wierzy Konrad.

Studenci podkreślają, że zależy im na używaniu terminu „dziel auto” zamiast angielskiego „carpooling”. Polska wersja niesie ich zdaniem prosty przekaz, precyzyjnie wyjaśnia, o co chodzi w projekcie. Co trzeba zrobić, żeby podzielić się autem?

– Sposób jest prosty: wchodzimy na Facebooka, wpisujemy „dziel auto”, dołączamy do grupy, zamieszczamy ogłoszenie. I korzystamy – wyjaśniają studenci.

Cały artykuł:
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,19620312,dziel-auto-mnoz-korzysci-studencki-carpooling-w-lodzi.html

Studencki strajk od A do Z
„Gazeta Wyborcza” – „Magazyn Łódź”, 12 lutego 2016 r., Estera Flieger

Najdłuższy studencki protest w Europie wybuchł 35 lat temu w Łodzi. Przed rocznicą porozumień przygotowaliśmy strajkowy alfabet.

B jak budynek Wydziału Filologii Uniwersytetu Łódzkiego. Gmach przy ul. Kościuszki 65 stał się centrum wydarzeń. Tu zaczął się strajk, toczyły się negocjacje i podpisano porozumienie. Sala, w której prowadzono rozmowy, była nagłośniona. Okupujący budynek studenci mogli je obserwować na monitorach telewizyjnych w auli i na korytarzu.

C jak czekanie. „Solidarne Czekanie”. Akcja rozpoczęła się 6 stycznia na 1981 roku na Wydziale Prawa i Administracji. Polegała na nocowaniu w gmachu. Nie zakłócało to funkcjonowania uczelni w ciągu dnia.(…)

I jak ikony.(…)Strajk był okazją do spotkań z działaczami opozycji. Na Uniwersytecie Łódzkim pojawili się m.in. Andrzej Słowik i Jan Józef Lipski.(…)

L jak lista postulatów. W atmosferze napięcia przed wybuchem strajku studenci dostarczyli w styczniu 1981 roku władzom w Warszawie 47 postulatów. Żądali niezależności uczelni. Domagali się 5-letnich studiów, możliwości wyboru języka obcego i zwrotu kosztów za podróże niezbędne do przygotowania pracy magisterskiej. Wśród negocjowanych punktów znalazła się podwyżka stypendiów oraz sprawa urlopów macierzyńskich, dodatków rodzinnych i zniesienia oprocentowania dla kredytów młodych małżeństw studenckich lub pokrywania ich przez uczelnie. Studenci żądali zaprzestania represji wobec opozycji, zwolnienia więźniów politycznych oraz ujawnienia i ukarania winnych wydarzeń z grudnia 1970 i czerwca 1976 roku.(…)

Ł jak „Łódź za wszystkich, wszyscy za Łódź”. Łódź była sercem strajkującej studenckiej Polski. Stąd wyszedł impuls do postawienia się władzy. Wszystko zaczęło się, kiedy jesienią 1980 roku zmian zażądali studenci Filmówki. Potem przyszła kolej na Uniwersytet Łódzki. Z rektorem, prof. Romualdem Skowrońskim, negocjowali najpierw studenci z Wydziału Prawa i Administracji. Przebieg rozmów nie był zadowalający, więc powołano Międzywydziałową Komisję Studencką. Młodzież gromadziła się na „Solidarne Czekanie”. Kiedy rozmowy z rektorem, a następnie z ministrem Górskim nie przyniosły efektu, 21 stycznia ogłoszono strajk.(…)

R jak rozmowy. 21 stycznia 1981 roku po godzinie 21 studenci i delegacja rządowa zerwali rozmowy dotyczące sytuacji szkolnictwa wyższego toczące się w gmachu Wydziału Filologii przy ul. Kościuszki 65. Rozpoczął się strajk.(…)

S jak strajk. Ogólnopolski strajk studencki z 1981 r. zaczął się w Łodzi. W mieście wzięło w nim udział ok. 10 tys. osób z Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Medycznej, Politechniki Łódzkiej i Filmówki.(…)

Cały artykuł:
„Gazeta Wyborcza” – „Magazyn Łódź” 12 lutego 2016 r., str.8

Rektor Włodzimierz Nykiel podsumowuje osiem lat
„Gazeta Wyborcza”, 8 lutego 2016 r., Michał Frąk

Dyskusją o przyszłości Uniwersytetu Łódzkiego zakończyło się wręczenie tytułów „Absolwent VIP” w kadencji rektora prof. Włodzimierza Nykiela.

Szczególnie uroczystą oprawę miało wręczenie tytułów „Absolwent VIP” na Uniwersytecie Łódzkim. UŁ już od kilku lat stara się wciągnąć w życie uczelni swoich najwybitniejszych absolwentów. Wręcza im tytuły VIP. Może się nimi pochwalić już 120 osób. Ale oczekuje czegoś w zamian. Na przykład udziału w programie mentoringowym. Polega na tym, że doświadczony absolwent dostaje pod swoje skrzydła utalentowanego studenta. Pomaga mu rozwijać się jeszcze lepiej i planować karierę zawodową.

Wręczenie okolicznościowych figurek w kształcie jabłka, które oznacza zostanie Absolwentem VIP, było szczególne także dlatego, że w ten sposób prof. Włodzimierz Nykiel – rektor uczelni – żegna się z pełnioną funkcją.
W marcu na uczelni odbędą się wybory nowych władz. Profesor nie będzie kandydował, bo rektorem można być dwie kadencje.

Spotkanie rektor wykorzystał do podsumowania ośmiu lat pełnienia przez siebie funkcji. (…)
– Zdecydowaliśmy, że Uniwersytet Łódzki z uczelni dydaktyczno-naukowej przekształci się w uczelnię naukowo-dydaktyczną – powiedział prof. Nykiel.

Cały artykuł:
„Gazeta Wyborcza”, 8 lutego 2016 r., str. 3

Zdrowy rzepak to większe korzyści z oleju i biopaliwa
„Dziennik Łódzki, Forum Łódź”, 5 lutego 2016 r., Paweł Patora

Grant badawczy wart ponad milion złotych uzyskali prof. Andrzej K. Kononowicz i dr Violetta K. Macioszek – naukowcy z Katedry Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego.

To niewątpliwy dowód uznania w środowisku naukowym. Łódzcy genetycy zostali zaproszeni do międzynarodowego konsorcjum, które zgłosiło projekt badawczy ważny dla światowej gospodarki, a przede wszystkim dla rolnictwa.
Polega on na odnalezieniu czynników genetycznych odpowiedzialnych za choroby roślin z gatunku Brassica, czyli kapustnych. Badania dotyczą przede wszystkim rzepaku, którego Polska jest jednym z czołowych producentów na świecie, a który jest cennym źródłem oleju jadalnego i biopaliwa.

Projekt zgłoszony przez konsorcjum z udziałem łódzkich naukowców z powodzeniem przeszedł kilkustopniowe kwalifikacje i znalazł się wśród dwunastu zwycięskich projektów (spośród 142 zgłoszonych) w drugim konkursie zorganizowanym w ramach finansowanego przez Unię Europejską programu „ERA-CAPS”.(…)

– Badania prowadzimy na dwustu odmianach rzepaku. W pierwszej fazie staramy się zidentyfikować odmiany bardziej i mniej odporne na patogeny po to, aby znaleźć cechy genetyczne i biochemiczne odpowiedzialne za odporność – tłumaczy Violetta K. Macioszek.

Cały artykuł:
„Dziennik Łódzki, Forum Łódź”, 5 lutego 2016 r. str. 6

Uniwersytet Łódzki werbuje studentów na Ukrainie
„Dziennik Łódzki”, 3 lutego 2016 r. Maciej Kałach

Uniwersytet Łódzki będzie współpracował w rekrutacji na swoje studia z firmą BLT z Mikołajowa na Morzem Czarnym.

Senat Uniwersytetu Łódzkiego na swoim styczniowym posiedzeniu zezwolił na zawarcie umowy z agencją asystującą przy naborze studentów z zagranicy – firmą BLT z Mikołajowa na Ukrainie. Agencja ulokowana w półmilionowym mieście nad Bohem, nieopodal ujścia tej rzeki do Morza Czarnego, już zamieściła na swojej stronie internetowej zachętę do studiowania na UŁ.
Jako zaletę łódzkiej uczelni agencja wymienia m.in. ulokowanie przy UŁ Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, w którym nauka może poprzedzić podjęcie studiów na wybranym kierunku. (…)

Jak informuje Uniwersytet Łódzki, obecnie na studiach pełnych studiuje 235 obywateli Ukrainy. 113 z nich ponosi opłaty za naukę: 2.000 – 3.000 euro za rok akademicki. 36 Ukraińców otrzymuje stypendium polskiego rządu: 900 zł na miesiąc, doktoranci otrzymują 1.350 zł.

Natomiast kolejnych 86 studentów z Ukrainy studiuje na zasadach obowiązujących obywateli polskich (mogą się ubiegać o takie same stypendia jak Polacy – socjalne lub rektora).

W Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ kształci się aktualnie 123 obywateli Ukrainy.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/edukacja/studenci/a/uniwersytet-lodzki-werbuje-studentow-na-ukrainie,9356480/

Automat sprawdza egzaminy na Wydziale Zarządzania UŁ
„Dziennik Łódzki”, 27 stycznia 2016 r., Maciej Kałach

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego za ok. 3 tys. zł nabył skaner do sprawdzania testów egzaminacyjnych. Z podobnego urządzenia pracownicy Wydziału Zarządzania korzystali już wcześniej, jednak trwająca sesja egzaminacyjna jest pierwsza z nowym nabytkiem – a ten ma rozszerzony pakiet funkcji: np. wylicza, które z pytań na teście wyboru było najtrudniejsze lub najłatwiejsze.

Skaner znajduje się w sekcji informatycznej WZ UŁ. Wykładowca zanosi tam specjalne arkusze, na które podczas egzaminu studenci nanieśli swoje odpowiedzi w kratkach oznaczonych jako „A”, „B”, „C” oraz „D”.
Oprogramowanie skanera szybko porównuje propozycje zdającego z prawidłowymi, wyznaczonymi przez wykładowcę: np. dla 500 arkuszy ustalenie punktacji zabiera pół godziny.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/edukacja/a/automat-sprawdza-egzaminy-na-wydziale-zarzadzania-ul,9335329/

Pasjonujące eksperymenty w czasie Nocy Biologów na UŁ
Nauka w Polsce,PAP 15 stycznia 2016 r.

Jak powstają barwy, czym może zaskoczyć nas woda i jak hodować komórki in vitro – to tylko kilka pytań, na które odpowiedzi uzyskają uczestnicy Nocy Biologów, organizowanej w piątek przez Uniwersytet Łódzki.

Eksperymentalne warsztaty, zajęcia laboratoryjne, pokazy i wykłady o tematyce naukowej poprowadzą w piątek od godz. 17 pracownicy naukowi, doktoranci i studenci Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.

„Uczestnicy akcji, organizowanej przez UŁ po raz czwarty, dowiedzą się m.in. jak powstają olejki eteryczne i dlaczego nie wszystkie rośliny ładnie pachną, jaki kolor kwiatów lubią pszczoły oraz jak hodować komórki w warunkach in vitro” – poinformował PAP rzecznik UŁ Tomasz Boruszczak.

Biolodzy przygotowali atrakcje naukowe dla pasjonatów doświadczeń naukowych. W laboratoriach uczelni będzie można m.in. wykonać preparat mikroskopowy z drobnoustrojów probiotycznych występujących w soku z kiszonej kapusty, a następnie obejrzeć go pod mikroskopem świetlnym.
Młodzi adepci nauki będą mieli okazję, by wyizolować samodzielnie chlorofil i hemoglobinę. Po okiem specjalistów dowiedzą się, jak stworzyć śnieg przy użyciu substancji stosowanych w gospodarstwie domowym i czy z cukrów można wykonać… lustro.

Cały artykuł:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,408026,lodz-pasjonujace-eksperymenty-w-czasie-nocy-biologow-na-ul.html

Wojskoznawstwo na UŁ
„Gazeta Wyborcza”, 13 stycznia 2016 r., Estera Flieger

Na Wydziale Filozoficzno-Historycznym rusza nowy kierunek – Wojskoznawstwo. Studia, na razie licencjackie, to propozycja zarówno dla maturzystów, którzy planują karierę w służbach mundurowych, jak i dla policjantów, strażaków, strażników miejskich, celników i oczywiście żołnierzy myślących o podniesieniu kwalifikacji zawodowych i awansie.

Studia mają mieć charakter interdyscyplinarny. Oprócz zajęć z historii wojskowości, które poprowadzą historycy, zaliczenia trzeba będzie zdobywać również u prawników, wojskowych i policjantów. Studenci będą uczyć się geografii historycznej, munduroznawstwa, prawa międzynarodowego dotyczącego konfliktów zbrojnych, bezpieczeństwa Polski po 1945 roku, dziejów wojskowości w regionie łódzkim. W programie ma się znaleźć kurs „zbrodnie wojenne na przestrzeni wieków”.

Cały artykuł:
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,19466815,uniwersytet-lodzki-nowy-zawod-wojskoznawca.html

„Noc z filologią” dla zainteresowanych humanistyką
Nauka w Polsce, PAP, 5 stycznia 2016 r.

„Noc z filologią”, czyli akcję, która ma na celu zachęcić do studiowania na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego organizuje w piątek 8 stycznia łódzka uczelnia – poinformował w poniedziałek PAP rzecznik UŁ Tomasz Boruszczak.

Dodał, że akcję przygotowali studenci III roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej ze specjalizacją public relations.

Rzecznik wyjaśnił, że w trakcie „Nocy z filologią” można będzie nie tylko zapoznać się z interesującymi kierunkami studiów i porozmawiać z wykładowcami, ale również wziąć udział w pokazach filmowych i wygrać gadżety w konkursie.

Według niego, nietypowa forma promocji ma na celu zachęcenie wszystkich zainteresowanych „szeroko pojętą humanistyką” do podjęcia studiów na Wydziale Filologicznym, na którym czekają nie tylko filologie, ale też dziennikarstwo, studia kulturoznawcze, lingwistyka dla biznesu czy translatoryka MATIS (MA in Translation and Interpreting Studies).

Zwrócił również uwagę, że osoby, które zdecydują się studiować na Wydziale Filologicznym mogą wybrać tak popularne specjalizacje studiów jak twórcze pisanie, nowe media czy lingwistyka.

Zdaniem opiekunki akcji dr Katarzyny Burskiej „Noc z filologią” pokazuje, że teorię można wcielać w życiową praktykę, ponieważ studenci organizują tę akcję w ramach zajęć „Organizacja eventu i pracy z mediami”. „Nie chcę zdradzać wszystkich tajemnic, ale na zainteresowanych czeka konkurs z niespodziankami, w ramach którego będą wędrować po naszym budynku i poznawać funkcjonowanie studiów” – mówi.

Cały artykuł:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,407908,lodz-noc-z-filologia-dla-zainteresowanych-humanistyka.ht

Wielkie święto naukowców, studentów i absolwentów łódzkich uczelni
„Dziennik Łódzki”, 29 grudnia 2015 r.

Z okazji 70-lecia Łodzi akademickiej właśnie tu obradowało stu rektorów z całej Polski. Na wspólnym posiedzeniu senatów łódzkich uczelni publicznych mówiono o dorobku łódzkiego ośrodka akademickiego. Przyznano honorowe doktoraty Umbertowi Eco i laureatom Nagrody Nobla. Około tysiąca osób uczestniczyło w Światowym Zjeździe Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego.
Wiosną kończącego się roku nastąpiła kumulacja wydarzeń związanych z 70-leciem Łodzi akademickiej. Termin ten nie był przypadkowy, bowiem dwie największe uczelnie w mieście i regionie – Uniwersytet Łódzki i Politechnika Łódzka – zostały utworzone 24 maja 1945 roku. Taką datę noszą dekrety Rady Państwa PRL, powołujące do życia te uczelnie. (…)

Chociaż w roku 1945 wielu łodzian cieszyło się z powstania tu pierwszych wyższych uczelni, to jednak były to tylko nader skromne początki tego, co istnieje dzisiaj. Oprócz Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Medycznego, trzech uczelni artystycznych i Wyższego Seminarium Duchownego, mamy w Łodzi kilkanaście wyższych szkół niepublicznych, oddział Polskiej Akademii Nauk, instytuty naukowe PAN oraz branżowe instytuty badawcze. Byłe miasto robotników i przemysłu włókienniczego jest teraz miastem prawie stu tysięcy studentów i znaczącym ośrodkiem naukowym. (…)

Kulminacyjnym punktem obchodów jubileuszu było uroczyste wspólne posiedzenie senatów łódzkich uczelni publicznych. Miało ono miejsce w sobotnie popołudnie 23 maja w obszernej sali zrewitalizowanego budynku byłej elektrociepłowni EC-1 w Nowym Centrum Łodzi. W uroczystości, prowadzonej przez prof. Włodzimierza Nykiela, rektora Uniwersytetu Łódzkiego i przewodniczącego Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych, uczestniczyły senaty tych uczelni. (…) Z okazji jubileuszu łódzkich uczeni do Łodzi przybyło około stu rektorów – członków Konferencji Rektorów Szkół Polskich.

21 maja wieczorem w Filharmonii Łódzkiej odbył się uroczysty koncert. Zainaugurował on Światowy Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego, zorganizowany z okazji 70-lecia tej uczelni. W zjeździe uczestniczyło ponad tysiąc absolwentów UŁ. Absolwenci wzięli udział w forum pt. „Uniwersytet wobec wyzwań XXI wieku”. Podczas forum dyskutowano o tym, co zrobić, by polskie uczelnie pełniej odpowiadały na oczekiwania społeczne, prowadziły badania na najwyższym poziomie, kształciły elity obywateli zdolnych do skutecznego rozwiązywania problemów współczesności i kształtowania korzystnych warunków rozwoju w przyszłości. (…)

Ciekawym przeżyciem dla niektórych osób uczestniczących w Światowym Zjeździe Absolwentów UŁ był spacer sentymentalny po Lumumbowie. Interesujące zdarzenia, jakie miały miejsce na tym uniwersyteckim osiedlu wspominał m.in. Krzysztof Skiba.

Z okazji swego 70-lecia, UŁ wydawał Karty Absolwenta uprawniające do preferencji w korzystaniu z obiektów i jednostek organizacyjnych UŁ oraz z ofert partnerów. Jubileusz stał się też impulsem do uruchomienia przez Uniwersytet Łódzki programu mentoringu „Absolwent VIP”, polegającego na tym, że wybitni absolwenci tej uczelni przekazują swoje doświadczenia najzdolniejszym studentom.

Cały artykuł: „Dziennik Łódzki”, 29 grudnia 2015 r. str. 4-5

Odkrycie łódzkich naukowców: „Dawno, dawno temu w odległej galaktyce”
„Gazeta Wyborcza”, 18 grudnia 2015 r., Michał Frąk

Łódzcy naukowcy zajrzeli do wnętrza kosmosu. Przebadali obiekt powstały 7 miliardów lat temu. Ich badaniami interesują się NASA i prestiżowe czasopisma naukowe.

„Dawno temu w odległej galaktyce ” – ten cytat w piątek znów pojawi się na ekranach kin razem z premierą najnowszej części „Gwiezdnych Wojen”. Tego, co naprawdę wydarzyło się dawno temu bardzo daleko od Ziemi, próbują dowiedzieć się też naukowcy z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestniczą w niezwykłym projekcie badawczym.
Na La Palmie – jednej w Wysp Kanaryjskich – na wysokości 2 kilometrów w 2004 roku zbudowano pierwszy z ogromnych teleskopów o nazwie MAGIC. Zwierciadło teleskopu ma aż 17 metrów średnicy i potrafi zajrzeć do bardzo odległych zakątków wszechświata.

Rozbłysk
W kwietniu 2014 roku prof. Włodzimierz Bednarek z UŁ otrzymał informację z jednego z satelitów NASA. Umieszczony na nim teleskop Amerykańskiej Agencji Kosmicznej wykrył jakiś duży rozbłysk. Profesor długo się nie zastanawiał. Zdecydował, żeby porzucić dotychczasowy harmonogram badań i oba teleskopy (w 2009 roku na La Palmie wybudowano drugi, równie wielki) skierować w stronę rozbłysku.

Trwał on prawie dwa tygodnie. NASA potrzebowała pomocy badaczy z projektu MAGIC, bo specjalizują się w analizowaniu tego typu zjawisk. Do Ziemi dotarło miliardy razy bardziej energetyczne od światła promieniowanie gamma. Okazało się, że źródłem tej energii jest ogromna czarna dziura. Jej masa jest 70 milionów razy większa od masy Słońca. Czarna dziura przyciąga materię znajdującą się wokół. Ta, zanim do niej wpadnie, zaczyna wirować i świecić. Przy okazji wypluwa w stronę Ziemi energię.(…) Najciekawsze jest jednak to, że nie wszystkie wystrzelone w stronę Ziemi fotony do niej docierają.
– Wiemy, ile ich powinno być, ale okazuje się, że dociera dużo mniej. Po drodze zderzają się ze światłem emitowanym przez gwiazdy – tłumaczy dr Julian Sitarek, członek zespołu badawczego.

Cały artykuł:
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,19364168,odkrycie-lodzkich-naukowcow-dawno-dawno-temu-w-odleglej-galaktyce.html

Powstaje Logistyczna Sieć Biznesowa Polski Centralnej
RynekInfrastruktury.pl, 11 grudnia 2015 r., Elżbieta Pałys

Wymiana doświadczeń z klastrem logistycznym z Walonii i projekty związane z edukacją i podnoszeniem kwalifikacji pracowników branży logistycznej z regionu łódzkiego mają rozpocząć działalność sieci logistycznej „LODZistics”. Pod listem intencyjnym w sprawie jej powołania podpisało się piętnaście podmiotów branży.
W ubiegły piątek przedstawiciele piętnastu podmiotów branży logistycznej podpisali w łódzkim urzędzie marszałkowskim list intencyjny w sprawie powołania sieci „LODZistics”. Ma ona w zamierzeniach skupiać przedsiębiorstwa działające w obszarze logistyki i transportu, a także samorządy i instytucje szczególnie zainteresowane rozwojem sektora logistycznego.

Wśród inicjatorów porozumienia znalazły się m.in. Lufthansa Cargo Poland, Port Lotniczy Łódź, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna czy Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego. Do sieci przystępują także obie największe łódzkie uczelnie – Politechnika Łódzka i Uniwersytet Łódzki. Pod listem podpisali się też przedstawiciele władz Łodzi i Strykowa.

Cały artykuł:
www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/lodz-powstaje-logistyczna-siec-biznesowa-polski-centralnej-52139.html

Premier Szydło powołała nowych wojewodów
PAP, 8 grudnia 2015 r.

Premier Beata Szydło wręczyła we wtorek akty powołania 16 nowym wojewodom. Szefowa rządu podkreśliła, że urzędy wojewódzkie muszą być otwarte dla obywateli.

Wojewodą dolnośląskim został Paweł Hreniak, kujawsko-pomorskim – Mikołaj Bogdanowicz, lubelskim – Przemysław Czarnek, lubuskim – Władysław Dajczak, łódzkim – Zbigniew Rau, małopolskim – Józef Pilch.

Urząd wojewody mazowieckiego objął Zdzisław Sipiera, opolskiego – Adrian Czubak, podkarpackiego – Ewa Leniart, podlaskiego – Bohdan Paszkowski, pomorskiego – Dariusz Drelich, śląskiego – Jarosław Wieczorek, świętokrzyskiego – Agata Wojtyszek, warmińsko-mazurskiego – Artur Chojecki, wielkopolskiego – Zdzisław Hoffmann, zachodniopomorskiego – Piotr Jania.

„Jesteście państwo przedstawicielami rządu. Będziecie państwo mieli wielkie zadanie, ale i też wielką odpowiedzialność. Myślę, że każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że naszym zadaniem jest dobrze wypełniać obowiązki, które zostały nam powierzone” – powiedziała Szydło podczas uroczystości powołania wojewodów.

Cały artykuł:
http://www.pap.pl/aktualnosci/news,442295,premier-szydlo-powolala-nowych-wojewodow.htm
Gala absolwentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
„Dziennik Łódzki”, 5 grudnia 2015 r. Maciej Kałach

Około 200 spośród tegorocznych absolwentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego uroczyście odebrało dyplom ukończenia studiów magisterskich podczas gali, która odbyła się w sobotę (5 grudnia).

Dobrze zachowajcie tę „starą budę” w pamięci – namawiał z uśmiechem prof. Paweł Starosta, dziekan wydziału, przypominając w ten sposób, że popularny „Eksoc” jest już po wrześniowych obchodach swojego 50-lecia. Władze centralne UŁ reprezentowała prof. Zofia Wysokińska, prorektor UŁ do spraw współpracy z zagranicą i wykładowczyni „eksocu”, która życzyła absolwentom m.in., aby zakładali własne firmy korzystając z nowej puli przyznanych Polsce środków unijnych.

Wspomnieniami z własnych studiów, co staje się już tradycją corocznych spotkań dla „świeżych” absolwentów, dzielił się Arkadiusz Majsterek, właściciel firmy jubilerskiej A&A, szef Rady Biznesu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ oraz jego wychowanek. – Ja jeszcze nie miałem telefonu stacjonarnego w domu, a wykładowcy stąd już opowiadali o internecie, o tym jak będzie wyglądał przyśpieszony obieg informacji – mówił do młodych ludzi Majsterek, przekonując, by ci doceniali i wykorzystywali zdobytą na studiach wiedzę.

Absolwenci byli zachęcani przez obecnych VIPów do zapisywania się w struktury Stowarzyszenia Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego i Socjologicznego Ośrodka Akademickiego. Zanim wszyscy z zebranych magistrów odebrali dyplomy najlepsi z nich mogli się cieszyć także z medali za chlubne studia i nagród.

Cały artykuł:
http:///www.dzienniklodzki.pl/artykul/9153921,gala-absolwentow-wydzialu-ekonomicznosocjologicznego-uniwersytetu-lodzkiego-zdjecia,id,t.html


„Miasto szacunku”. Łódzcy rektorzy o obcokrajowcach
„Gazeta Wyborcza”, 2 grudnia 2015 r.

Jako rektorzy łódzkich uczelni publicznych wyrażamy naszą radość z tego,
że liczba studiujących w Łodzi obcokrajowców stale rośnie.

Jesteśmy przekonani, że nasze uczelnie są przyjaznym miejscem do
zdobywania wiedzy i osobistego rozwoju dla wszystkich naszych gości z
wielu zakątków Świata. Łódź ze swą wielokulturową genezą to miasto
szacunku dla inności, odmienności, to miejsce dobrego spotkania ludzi
pochodzących z różnych miejsc, różniących się dziedzictwem religijnym i
kulturowym. Witamy ich wszystkich w naszych murach z ogromną radością i
cieszymy się, że wybrali nasze uczelnie. Jesteśmy przekonani, że ich
obecność wnosi do naszego życia akademickiego mnóstwo świeżości, wzmacnia
naszą otwartość, wzbogaca nas o lepsze rozumienie innych kultur, religii i
obyczajów. Jesteśmy przekonani, że na ich obecności nasze miasto, zarówno
jego mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy, a także uczelnie wiele zyskują.

Cały artykuł:

http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,19278080,miasto-szacunku-lodzcy-rektorzy-o-obcokrajowcach-list.html#ixzz3t9Ed0E1f


Odnowienie doktoratów na Uniwersytecie Łódzkim
„Dziennik Łódzki”, 26 listopada 2015 r. Maciej Kałach

W czwartek (26 listopada) na UŁ odbyła się uroczystość uhonorowania
profesorów: Wandy Nowakowskiej, Adeli Styczyńskiej oraz Jacka
Kolbuszewskiego.

Spotkanie poświęcone trójce naukowców odbyło się w należącym do UŁ Pałacu
Biedermanna. Odnowienie doktoratów to forma uznania dla badaczy, którzy
wyjątkowo zasłużyli się w oczach społeczności akademickiej – a stopień
doktora na uniwersytecie uzyskali przed półwieczem.

Cały artykuł:

http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/9126104,odnowienie-doktoratow-na-uniwersytecie-lodzkim-zdjecia,id,t.html


Jedenaście najlepiej zarządzanych uczelni otrzymało nagrody LUMEN 2015
wiadmosci.onet.pl, PAP, 23 listopada 2015 r.

Rektorzy, menadżerowie i zespoły z 11 polskich szkół wyższych otrzymali w poniedziałek w Warszawie nagrody w Konkursie Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015. Sześcioro laureatów otrzymało nagrody w najważniejszej
kategorii: „Zarządzanie Uczelnią”.

Pierwszą edycję Konkursu Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015
zorganizowały: Fundacja Edukacyjna Perspektywy oraz firma doradcza PCG Polska. W konkursie wyróżniane są osoby i zespoły, które w innowacyjny sposób zarządzają uczelniami. Organizatorzy konkursu chcą pokazać ich osiągnięcia w pełnym świetle – stąd słowo „lumen” w nazwie konkursu.

Do konkursu nadesłano 169 zgłoszeń z 65 uczelni: 50 publicznych i 15 niepublicznych. Konkurowały one w pięciu kategoriach: „Zarządzanie Uczelnią”, „Innowacyjność”, „Współpraca z otoczeniem”, „Infrastruktura” i „Umiędzynarodowienie”. Zwycięzców w każdej z kategorii wyłoniła kapituła złożona z uznanych postaci ze świata szkolnictwa wyższego, nauki i biznesu. Przewodniczył jej były prezes Polskiej Akademii Nauk, prof.
Michał Kleiber.(…)

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego – prof. Włodzimierz Nykiel z zespołem – otrzymał nagrodę w kategorii „Współpraca z otoczeniem”. Nagrodę przyznano za program mentoringowy „Absolwent VIP”, który ma rozwijać osobisty i zawodowy potencjał najzdolniejszych studentów poprzez zapewnienie im wparcia ze strony najwybitniejszych absolwentów uczelni.

Cały artykuł:

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/jedenascie-najlepiej-zarzadzanych-uczelni-otrzymalo-nagrody-lumen-2015/73cpfp


Prof. Jan Strelau laureatem nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego
Nauka w Polsce, PAP, 23 listopada 2015 r.

Prof. Jan Strelau został pierwszym laureatem nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego ustanowionej przez Uniwersytet Łódzki. Nagrodę w wysokości 50 tys. zł przyznano za wybitne dzieło z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych.
Wyniki pierwszej edycji konkursu zostały ogłoszone w niedzielę w trakcie uroczystej gali w Filharmonii Łódzkiej. Kapituła konkursu złożona z wybitnych humanistów reprezentujących kilka uczelni za najwybitniejsze dzieło humanistyczne uznała pracę psychologa prof. Jana Strelaua „Różnice indywidualne. Historia-Determinanty-Zastosowania” (Wydawnictwo Naukowe Scholar).

„Moja główna działalność naukowa – także odzwierciedlona w tej książce – koncentruje się na tym, dlaczego się różnimy, jakie są determinanty tych różnic, pod jakim względem się różnimy i co z tego wynika dla praktyki; dla zastosowania w przemyśle, w klinice, w edukacji itp.” – podkreślił w rozmowie z PAP prof. Strelau.

Zdaniem prof. Strelaua, nagroda im. Kotarbińskiego jest przyczynkiem do tego, by politycy przyjrzeli się uważnie, czym jest humanistyka. „Bez humanistyki nie wyobrażam sobie na przykład kształtowania wartości i postaw; to nie tylko dom rodzinny – to całe otoczenie i świat, w którym żyjemy, z którego bierzemy to, co dobre i co pomaga naszemu rozwojowi.
Humaniści tym właśnie się zajmują – szeroko rozumianą kulturą, która ma wpływ na zachowanie człowieka i jego tożsamość” – wyjaśnił.

„Przeżywam nagrodę bardzo emocjonalnie. Otrzymałem już wiele nagród, m.in.
polskiego Nobla. Ale żadnej nie przeżywałem tak jak tej, która pewnie jest moją ostatnią nagrodą, bo jestem osobą sędziwą” – mówił prof. Strelau.

Cały artykuł:

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,407419,lodz-prof-jan-strelau-laureatem-nagrody-im-tadeusza-kotarbinskiego.html


Uniwersytet Łódzki na 87. miejscu w rankingu „wschodzących”
„Dziennik Łódzki”, 17 listopada 2015 r. Maciej Kałach

Uniwersytet Łódzki pochwalił się obecnością w rankingu najlepszych uczelni z „rynków wschodzących Europy oraz Azji Centralnej”.

UŁ znalazł się na 87. miejscu w zestawieniu „QS University Rankings:
Emerging Europe and Central Asia”, obejmującym, jak informuje największa łódzka uczelnia, „rynki wschodzące Europy oraz Azji Centralnej”. Według komunikatu Centrum Promocji UŁ, przy tworzeniu rankingu „brano pod uwagę m.in. takie wskaźniki, jak liczba cytowań prac naukowych czy umiędzynarodowienie uczelni”.

Cały artykuł:

http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/9094724,uniwersytet-lodzki-na-87-miejscu-w-rankingu-wschodzacych,id,t.html


Paweł Patora laureatem Honor Academicus 2015
Radio Łódź, 8 listopada 2015 r.

Paweł Patora z „Dziennika Łódzkiego” otrzymał Nagrodę Łodzi Akademickiej
dla Dziennikarzy Honor Academicus 2015.

Wyróżnienie przyznawane jest dziennikarzom, którzy rzetelnie informują o
nauce, szkolnictwie wyższym, życiu studenckim i działalności publicznych
uczelni oraz o oddziale Polskiej Akademii Nauk w Łodzi.

Paweł Patora mówi, że nagroda wiąże się z jeszcze większą
odpowiedzialnością. – Jeśli jest to doceniane przez środowisko, z którym
się współpracuje, to daje szczególną satysfakcję. Jednocześnie jest to też
ogromna odpowiedzialność, która wzrasta tym bardziej, gdy jest się
docenianym – dodał zwycięzca.

Członek Kapituły prof. Piotr Paneth z Politechniki Łódzkiej dodaje, że
Paweł Patora napisał w ostatnim roku imponującą liczbę artykułów na temat
Łodzi Akademickiej. – Bardzo dużo miejsca poświęcił między innymi obchodom
70-lecia Łodzi Akademickiej. Te liczby są imponujące.

Wśród nominowanych znaleźli się także Łukasz Kaczyński z „Dziennika
Łódzkiego” oraz Radosław Wilczek z Radia Łódź, który podkreśla, że
nominacja jest motywacją do działania. – W takich momentach uświadamiamy
sobie, że to, co robimy jest dla kogoś ważne, że jesteśmy motorem do
działania – dodał.

Honor Academicus przyznano po raz szósty.

Cały artykuł:

https://www.radiolodz.pl/posts/19769-pawel-patora-laureatem-honor-academicus-2015


„Mia100 talentów” ma przekonać łódzkich olimpijczyków do studiowania w Łodzi
„Dziennik Łódzki”, 3 listopada 2015 r. Agnieszka Magnuszewska

Łódzkie uczelnie chcą zatrzymać zdolnych maturzystów. Dlatego wspólnie z
magistratem przygotowują dla młodych łodzian specjalny program nauczania.

W przyszłym roku magistrat może rozpocząć realizację nowego projektu
skierowanego do zdolnych maturzystów „Mia100 talentów”. Na razie projekt
uchwały w tej sprawie zgłosiła Monika Malinowska-Olszowy, radna PO, a na
najbliższej sesji ocenią go pozostali radni. Do współpracy z magistratem
chętne są trzy uczelnie: Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki i
Uniwersytet Medyczny. Przyłączyć się też mają szkoły ponadgimnazjalne.

– Sporo zdolnych osób, które kończą łódzkie szkoły ponadgimnazjalne,
wybiera studia poza Łodzią, głównie w Warszawie, Poznaniu i Krakowie.
Chcemy ten trend odwrócić i zaproponować taki program lub tryb nauczania,
by maturzyści wybierali łódzkie uczelnie – mówi radna Malinowska-Olszowy.
– Mam też nadzieję, że programem „Mia100 talentów” przyciągniemy do
łódzkich uczelni zdolnych maturzystów z innych dużych miast. Nowe kierunki
studiów na łódzkich uczelniach Oferta nowego programu ma być opracowana po
przeprowadzeniu badań fokusowych. – Zrealizujemy je w tym miesiącu.
Zapytamy młodych ludzi czego oczekują od studiowania, a także od
mieszkania w Łodzi – mówi Dariusz Koperczak z Centrum Karier i Współpracy
z Pracodawcami Uniwersytetu Łódzkiego.

Cały artykuł:

http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/9055256,mia100-talentow-ma-przekonac-lodzkich-olimpijczykow-do-studiowania-w-lodzi,id,t.html


Jedenastu nowych Absolwentów VIP Uniwersytetu Łódzkiego
„Dziennik Łódzki”, 29 października 2015 r. Maciej Kałach

Jedenastu wychowanków Uniwersytetu Łódzkiego odebrało w czwartek (29
października) jabłka będące symbolem uznania za Absolwenta VIP UŁ.

Program o tej nazwie ruszył na uczelni przed trzema laty, obecnie
Absolwentów VIP jest 135. Uniwersytet Łódzki pokazuje w ten sposób
autorytety, które chce stawiać za wzór obecnym studentom. VIPy dają także
wykłady, przybliżając swoje zawodowe doświadczenia – w czwartek w Pałacu
Biedermanna najnowszy Absolwent VIP, Jakub Zabłocki, wygłosił wykład pt.
„Ryzykować też trzeba umieć”.

Cały artykuł:

http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/9041291,jedenastu-nowych-absolwentow-vip-uniwersytetu-lodzkiego-zdjecia,id,t.html


Lekcja fizyki na Uniwersytecie Łódzkim
lowicz24.eu, 29 października 2015 r.

Niespełna tydzień temu gimnazjaliści z Popowa wzięli udział w nietypowej
lekcji fizyki, która odbyła się na Wydziale Fizyki i Informatyki
Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu Lekcji pod Patronatem.

Mimo że są dopiero uczniami drugiej klasy gimnazjum mieli okazję poczuć
się niczym prawdziwi studenci. Zamiast w szkolnych ławkach siedzieli na
sali wykładowej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu
Łódzkiego w ramach projektu Lekcji pod Patronatem. Profesor Tadeusz Wibig
w ciekawy sposób poprowadził lekcję dotyczącą grawitacji opartą głównie na
doświadczeniach, za pomącą których uczniowie mogli przekonać się, że
wzory, których uczą się na lekcjach, działają w rzeczywistości.

Zajęcia zrobiły spore wrażenie na gimnazjalistach, mimo że fizyka nie jest
ich najmocniejszą stroną. Mają nadzieję, że zdobyta przekazana w tak
obrazowy sposób może zostać zapamiętana na dłużej niż ta, którą wyczytać
można w podręcznikach.

Cały artykuł:

http://lowicz24.eu/index.php/wiadomosci/l24/8327-lekcja-fizyki-na-uniwersytecie-lodzkim


SPOTKANIA Z GWIAZDAMI HUMANISTYKI
Kalejdoskop Kulturalny REYMONT, 28 października 2015 r.

22 listopada odbędzie się w Łodzi gala wręczenia Nagrody im. Pierwszego
Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbińskiego za
najwybitniejsze dzieło z zakresu nauk humanistycznych. Poprzedzą ją
otwarte spotkania z autorami nominowanych do Nagrody prac, które
organizuje Interdyscyplinarne Centrum Badań Humanistycznych UŁ w Pałacu
Biedermanna przy ul. Franciszkańskiej 1/5.

Nagrodę przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą: prof. dr hab.
Włodzimierz Nykiel (Uniwersytet Łódzki) – przewodniczący, prof. dr hab.
Grzegorz Gazda (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Ryszard Kleszcz
(Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Anna Legeżyńska (Uniwersytet im. A.
Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka (Polska
Akademia Nauk), prof. dr hab. Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski w
Katowicach), ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek (Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II).

Spośród nominowanych dzieł Kapituła wybierze jedną pracę, której autor
zostanie uhonorowany nagrodą w wysokości 50 000 zł. Wręczenie nagrody
nastąpi podczas uroczystej gali w dniu 22 listopada 2015 r. w Filharmonii
im. Artura Rubinsteina w Łodzi.

Program spotkań:

3 listopada (wtorek), godz. 17:00

Tomasz Kawski, Żydowskie gminy wyznaniowe w II Rzeczypospolitej. Studium
historyczno-administracyjne (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego). W rozmowie wezmą udział: dr Jacek Walicki i mgr Adam Sitarek z
Instytutu Historii UŁ.

4 listopada (środa), godz. 18:00

Jan Strelau, Różnice indywidualne. Historia – Determinanty -Zastosowania
(Wydawnictwo Naukowe Scholar)

W rozmowie wezmą udział: dr Monika Wróbel, mgr Marta Kucharska i mgr Anna
Józefczyk z Instytutu Psychologii UŁ.

5 listopada (czwartek), godz. 17:00

Piotr Wierzchoń, Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement
do Słownika warszawskiego, (Bel Studio)

W rozmowie wezmą udział: prof. Barbara Kudra i dr hab. Rafał Zarębski z
Instytutu Filologii Polskiej UŁ.

16 listopada (poniedziałek), godz. 17:00

Jacek Paśniczek, Predykacja. Elementy ontologii formalnej,
przedmiotów,własności i sytuacji, (Copernicus Center Press)

W rozmowie wezmą udział prof. Andrzej Indrzejczak, prof. Janusz
Kaczmarek, prof. Janusz Maciaszek i prof. Marek Nowak z Instytutu
Filozofii UŁ.

18 listopada (środa), godz.17:00

Andrzej Mencwel, Stanisław Brzozowski. Postawa krytyczna. Wiek
XX(Wydawnictwo Krytyki Politycznej)

W rozmowie wezmą udział: prof. Grażyna Borkowska (IBL PAN)), prof. Ryszard
Koziołek (UŚ) i prof. Krystyna Pietrych (UŁ).

Cały artykuł:

http://www.e-kalejdoskop.pl/spotkania-z-gwiazdami-humanistyki.aspx


Zagraniczni studenci zachwyceni Łodzią
„Dziennik Łódzki-Kocham Łódź”, 23 października 2015 r. Paulina Szczerkowska

Studenci z zagranicy widzą u nas to, czego nie dostrzegają łodzianie
Erazmusi nie mogą się doczekać powrotu do naszego miasta

Z każdym rokiem jest ich coraz więcej. Zagraniczni studenci na dobre
zadomowili się w Łodzi i wygląda na to, że miasto bardzo im się podoba.
-Obecnie na Uniwersytecie Łódzkim jest 646 studentów z programów wymiany
semestralnej lub rocznej. Do końca roku przybędzie jeszcze około 300 –
mówi Liliana Lato, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu
Łódzkiego. (…)

-Najpopularniejszy na uniwersytecie jest oczywiście Erasmus, ale pojawiają
się także studenci z programu Erasmus Mundus i z Umowy Bilateralnej UŁ –
tłumaczy Liliana Lato. Przyjeżdżający do Łodzi studenci to najczęściej
Turcy, Hiszpanie i Portugalczycy.

Cały artykuł:

„Dziennik Łódzki-Kocham Łódź”, 23 października 2015 r. str. 6


Z Uniwersytetu Łódzkiego do zespołu noblisty
„Dziennik Łódzki – Forum Łódź”, 23 października 2015 r. Paweł Patora

Z prof. Anną Płuciennik, absolwentką i byłą doktorantką UŁ, która wiele
lat współpracowała z Paulem Modrichem, tegorocznym laureatem Nagrody Nobla
z chemii, rozmawia Paweł Patora.

Jak trafiła Pani do pracy w laboratorium w Duke University School of
Medicine?

Po zakończeniu studiów doktoranckich na Wydziale Biologii i Ochrony
Środowiska UŁ, w laboratorium prof. Adama Jaworskiego i obronie pracy
doktorskiej, w lutym 1998 roku rozpoczęłam długoterminowy staż zagraniczny
w laboratorium dr. Roberta Wellsa w Texas A&M University w Houston w USA.
(…) Wyniki mojej pracy nad metabolizmem DNA in vivo, czyli w żywych
komórkach, zainspirowały mnie do podjęcia badań nad czynnikami
odpowiedzialnymi za rozpoznawanie błędów i uszkodzeń w DNA oraz ich
naprawy. Taka szansa pojawiła się w laboratorium dr. Paula Modricha Duke
University Medical Center, do zespołu którego przeniosłam się w
październiku 2001 roku. Tu zaczęłam badania nad mechanizmami naprawy
błędnie sparowanych zasad w DNA.

W jakim okresie czasu pracowała Pani w zespole dra Paula Modricha?

W laboratorium dr. Modricha pracowałam od października 2001 do czerwca
2013 roku.

Cały artykuł:

„Dziennik Łódzki-Forum Łódź”, 23 października 2015 r. str. 6


Katedra neurobiologii już nie testuje na zwierzętach
„Dziennik Łódzki”, 14 października 2015 r. Paulina Szczerkowska

Katedra Neurobiologii UŁ została zaopatrzona w zaawansowane systemy
komputerowe, dzięki którym można uniknąć ćwiczeń na zwierzętach.

Katedra Neurobiologii Uniwersytetu Łódzkiego pieniądze na nowy sprzęt
otrzymała z Unii Europejskiej. – Nasz projekt wygrał jako jeden z 18 –
cieszy się prof. Jan Konopacki, kierownik Katedry Neurobiologii
Uniwersytetu Łódzkiego. – Teraz wykorzystujemy system komputerowy firmy
ADInstruments z Australii.

Dzięki nowoczesnemu systemowi studenci mogą odbywać interaktywne ćwiczenia
oraz symulacje. Z pomocą sprzętu odbywają się zajęcia z fizjologii
zwierząt dla studentów biologii oraz neurobiologicznych mechanizmów
zachowania człowieka dla przyszłych psychologów.

Cały artykuł:
„Dziennik Łódzki”, 14 października 2015 r. str. 9


Prof. Rembieliński: odkrycie noblistów potrzebne do rozumienia rzeczywistości
Nauka w Polsce, PAP, 7 października 2015 r.

Odkrycie noblistów jest potrzebne do rozumienia rzeczywistości; dotyczy
fundamentalnych spraw fizyki – mówi PAP prof. Jakub Rembieliński. Prof.
Zbigniew Szadkowski podkreśla, że dzięki temu odkryciu mamy możliwość
eksperymentalnego pomiaru i weryfikacji przewidywań teoretycznych.

We wtorek w Sztokholmie Komitet Noblowski poinformował, że Takaaki Kajita
i Arthur B. McDonald otrzymali tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie
fizyki za odkrycie oscylacji neutrin, co dowodzi, że mają one masę. „Z
punktu widzenia fundamentalnej fizyki jest to niesłychane ważne, że mamy
możliwość eksperymentalnego pomiaru i weryfikacji przewidywań
teoretycznych” – mówi prof. Zbigniew Szadkowski, kierownik katedry
Astrofizyki Wysokich Energii Uniwersytetu Łódzkiego.

Cały artykuł:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,406827,prof-rembielinski-odkrycie-noblistow-potrzebne-do-rozumienia-rzeczywistosci.html


Uniwersytet Łódzki rozpoczął rok akademicki 2015/2016
„Dziennik Łódzki”, 2 października 2015 r. Paweł Patora

W gmachu Wydziału Prawa i Administracji nowy rok akademicki zainaugurował
w piątek (2 października) Uniwersytet Łódzki – największa uczelnia w
regionie.

Prowadzący uroczystość prof. Włodzimierz Nykiel odczytał list od
prezydenta RP Andrzeja Dudy. „Nauka winna być przedmiotem szczególnej
troski władz. Znam trudności, które muszą pokonywać polskie uczelnie.
Uważam, że wciąż brakuje należytego finansowania. Państwa osiągnięcia mogą
też być lepiej spożytkowane. Prace naukowe nie powinny trafiać na półkę,
lecz przyczyniać się do wzrostu gospodarczego i dobra państwa” – napisał
m.in. prezydent do kadry naukowej UŁ.

Wiele ciepłych słów skierował również do studentów. Prof. Włodzisław Duch,
wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, powiedział m. in., że w Polsce
jest ponad 400 wyższych uczelni, a w Wielkiej Brytanii jedna trzecia tej
liczby. – To pokazuje, że dobrze jest się jednoczyć, bo wówczas powstają
silne uczelnie – mówił prof. Duch, dodając, że ministerstwo przygotowało
propozycje zmian idących w tym kierunku.

Podniosłym momentem uroczystości było nadanie tytułu doktora honoris causa
UŁ. Otrzymał go prof. Antal Visegrady – kierownik Zakładu Filozofii Prawa
i Państwa Uniwersytetu w Pecs na Węgrzech. Laudację prezentującą dorobek
tego uczonego przedstawił promotor – prof. Zbigniew Rau.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/8964619,uniwersytet-lodzki-rozpoczal-rok-akademicki-20152016,id,t.html


Łódź: pięć prac nominowano do nagrody im. prof. Kotarbińskiego
onet.pl, 27 września 2015 r.

Pięć prac nominowano do I edycji konkursu o nagrodę im. prof. Tadeusza
Kotarbińskiego, którą ustanowił Uniwersytet Łódzki. Nagroda, w wysokości
50 tys. zł, przyznana zostanie za wybitne dzieło z zakresu szeroko
rozumianych nauk humanistycznych.

Poinformowała o tym Julita Czarnecka z łódzkiej uczelni i przypomniała, że
prof. Kotarbiński był pierwszym rektorem Uniwersytetu Łódzkiego.

Rektor UŁ, a zarazem przewodniczący kapituły konkursu prof. Włodzimierz
Nykiel mówiąc po raz pierwszy o nagrodzie zwrócił uwagę, że duża część
obszaru badawczego uniwersytetów to humanistyka, o której dzisiaj mówi się
wiele, która wymaga wsparcia, promowania i eksponowania, tak aby można
docenić jej rolę w społeczeństwie i nauce. Nieprzypadkowo ustanowiona
została w roku 70-lecia uniwersytetu i nieprzypadkowy jest patron tej
nagrody – prof. Tadeusz Kotarbiński, wybitny uczony, humanista, filozof,
znakomity nauczyciel, człowiek głębokiej refleksji i szerokiego spojrzenia
na historię ludzkiej myśli i jej wpływ na losy społeczeństw.

Na konkurs zgłoszono ponad 30 prac. Spośród nich kapituła, w skład której
weszli – oprócz prof. Nykiela – prof. Grzegorz Gazda, prof. Ryszard
Kleszcz (obaj reprezentujący Uniwersytet Łódzki), prof. Anna Legeżyńska
(Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), prof. Anna Lewicka-Strzałecka
(Polska Akademia Nauk), prof. Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski w
Katowicach) oraz ks. prof. Andrzej Szostek (Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II) nominowała pięć prac.

O nagrodę walczyć będą: Tomasz Kawski za pracę „Żydowskie gminy wyznaniowe
w II Rzeczypospolitej. Studium historyczno-administracyjne” (Wydawnictwo
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego); Andrzej Mencwel, Stanisław Brzozowski
„Postawa krytyczna. Wiek XX” (Wydawnictwo Krytyki Politycznej; Jacek
Paśniczek „Predykacja. Elementy ontologii formalnej, przedmiotów,
własności i sytuacji” (Copernicus Center Press); Jan Strelau „Różnice
indywidualne. Historia-Determinanty-Zastosowania” (Wydawnictwo Naukowe
Scholar) i Piotr Wierzchoń „Depozytorium leksykalne języka polskiego.
Fotosuplement do Słownika warszawskiego” (Bel Studio).

Cały artykuł:
http://innpoland.pl/120809,6-uczelni-z-polski-w-gronie-najlepszych-na-swiecie-najwyzej-uniwersytet-warszawski-oraz-jagiellonski


6 uczelni z Polski w gronie najlepszych na świecie. Najwyżej Uniwersytet
Warszawski oraz Jagielloński

innpoland.pl, 15 września 2015 r. Kamil Sztandera

6 szkół wyższych z Polski zostało uwzględnionych w tegorocznej edycji
prestiżowego światowego rankingu QS University Rankings 2015/16. Najwyżej
spośród polskich uczelni został sklasyfikowany Uniwersytet Warszawski
(344.miejsce) oraz Uniwersytet Jagielloński – w przedziale lokat 411-420.
Z kolei zwycięzcą zestawienia okazał się Instytut Technologiczny w
Massachusetts (MIT).

Oprócz UW oraz UJ, w rankingu uwzględniono jeszcze 4 uczelnie z Polski. Są
to Politechnika Warszawska (w przedziale miejsc 651-700), a także
Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz
Uniwersytet Wrocławski – wszystkie 3 szkoły wyższe sklasyfikowano ex aequo
na miejscu + 701.

Cały artykuł:
http://innpoland.pl/120809,6-uczelni-z-polski-w-gronie-najlepszych-na-swiecie-najwyzej-uniwersytet-warszawski-oraz-jagiellonski


Projekt GGULIVRR@Lodz 2015
mlodziwlodzi.pl, 15 września 2015 r.

W dniach 16-26.09.2015 Uniwersytet Łódzki gościł będzie około 50 gości
zagranicznych w ramach projektu GGULIVRR@Lodz 2015, organizowanym przez
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej. Projekt ma charakter
międzynarodowy i interdyscyplinarny – pozwoli włączyć we wspólne prace
naukowo-badawcze naukowców i studentów z Portugalii, Irlandii, Belgii,
Finlandii i Polski. W projekcie poza Uniwersytetem Łódzkim uczestniczą
następujące uczelnie: Artesis Hogeschool Antwerpen (Belgia), Centria
Ammattikorkeakoulu (Finlandia), Dundalk Institute of Technology
(Irlandia), ISPGaya (Portugalia).

Projekt jest kontynuacją współpracy międzynarodowej rozpoczętej
zorganizowanym programem intensywnym w ramach programu Erasmus w 2013 roku
w Porto (Portugalia). We wrześniu 2014 zorganizowano następne wydarzenie w
Łodzi pod nazwą IP WalkAbout (GGULIVRR@Lodz 2014), kiedy to około 30
studentów z 4 krajów tworzyło gry związane z Miastem Łodzią. Wydarzenie
wspierane było przez firmy informatyczne z województwa łódzkiego, takie
jak: Ericpol, Mobica, AMG.NET oraz Miasto Łódź.

Cały artykuł:
http://mlodziwlodzi.pl/o-programie/aktualnosci/projekt-ggulivrrlodz-2015/


Studia czy praca? To można łączyć
„Gazeta Wyborcza – Akademicka Polska”, 15 września 2015 r.

Kolejne pozycje w CV porządkują ścieżkę kariery i pomagają zdobyć
wymarzoną pracę. Nie chodzi o to, żeby je kolekcjonować, tylko żeby
dokonywać przemyślanej selekcji. Jak się okazuje-studenci doskonale to
wiedzą

Rozmowa z Dariuszem Koperczakiem dyrektorem Centrum Karier i Współpracy z
Pracodawcami Uniwersytetu Łódzkiego

Agnieszka Urazińska: Kiedyś studenckie życie kojarzyło się nawet bardziej
z imprezami niż z nauką. Poważna praca w czasie studiów to była rzadkość.

Dariusz Koperczak: Fakt, mamy dużą zmianę. Teraz studenci na pewno wciąż
dużo się bawią. No i, jak zwykle, bardzo dużo się uczą. Ale coraz częściej
myślą również o stażach i praktykach w firmach. Wybiegają myślą w
przyszłość. W wielu przypadkach motywacją jest zarabianie pieniędzy, ale
bardzo często młodzi ludzie są gotowi pracować za darmo, żeby tylko zdobyć
cenne doświadczenie. Popularnością cieszą się więc także staże bezpłatne.
Choć od jakiegoś czasu widzę, że pracodawcy zaczęli ze sobą rywalizować.
Chcą być atrakcyjniejsi dla studentów, więc częściej proponują za udział w
stażach wynagrodzenie. Ale, jak powtarzam, dla wielu uczestników to nie
pieniądze są najważniejsze. Idą na staż, bo myślą o swojej przyszłości.

Cały artykuł:

„Gazeta Wyborcza – Akademicka Polska”, 15 września 2015 r. str. 1 i 3


Ek-Soc, czyli mariaż ekonomistów i socjologów po łódzku
„Dziennik Łódzki – Kocham Łódź”, 11 września 2015 r. Paweł Patora

Mamy 500 pracowników i około 9 tys. studentów. Właściwie nasz wydział
mógłby być odrębną uczelnią – mówi dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof.
UŁ, prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, który obchodzi
50-lecie

Jakie były największe osiągnięcia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
Uniwersytetu Łódzkiego?

W płaszczyźnie organizacyjnej największym osiągnięciem, co możemy
stwierdzić dopiero teraz, z perspektywy minionego półwiecza, było
utworzenie wydziału wspólnego dla nauk ekonomicznych i socjologicznych-
unikatowego nie tylko w Polsce. Ten mariaż ekonomistów i socjologów, który
dokonał się 50 lat temu, procentuje w ten sposób, że ekonomiści bardziej
miękko, z komponentem humanistycznym, patrzą na rzeczywistość, a my,
socjologowie, dostrzegamy znaczenie twardej bazy ekonomicznej.

Cała rozmowa:
„Dziennik Łódzki – Kocham Łódź”, 11 września 2015 r. str. 6


Uniwersytet Łódzki. Konkurs na najlepszą pracę magisterską.
Młodzi w Łodzi, 2 września 2015 r.

Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego ogłosiła pierwszą edycję Konkursu
„Najlepsza Praca Magisterska” w roku akademickim 2014/2015.

Ustanowionych zostało 13 nagród pieniężnych w wysokości 1.111 złotych
brutto. Do Konkursu kwalifikują się wyłącznie prace napisane w roku
akademickim 2014/2015 i obronione na UŁ do 30 września z oceną bardzo
dobrą. Celem konkursu, jak tłumaczy Fundacja UŁ, jest promocja absolwentów
i wspieranie jego związku z uczelnią.

Cały artykuł:
http://mlodziwlodzi.pl/o-programie/aktualnosci/uniwersytet-lodzki-konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska/


Uniwersyteckie wykłady z filozofii dla łódzkich szkół
„Dziennik Łódzki”, 31 sierpnia 2015 r. Maciej Kałach

Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego zachęca szkoły ponadgimnazjalne,
aby zgłaszały grupy swoich uczniów na specjalne wykłady prowadzone przez
profesorów, doktorów i doktorantów UŁ. Zajęcia instytut oferuje szkołom
bezpłatnie.

– Chcemy przybliżyć uczniom humanistykę – opowiadała w poniedziałek dr
Katarzyna de Lazari-Radek z Uniwersytetu Łódzkiego. – Tematy proponowanych
wykładów to np. „Czym jest tolerancja?”, „Estetyka w mieście – jak
piękniej żyć w Łodzi?”, „Jak budować państwo sprawiedliwe?”

Wrzesień ma być przeznaczony na propagowanie pomysłu wśród dyrektorów
szkół i zapisy uczniów. Seria wykładów rozpocznie się w październiku, gdy
filozofowie wrócą do pracy w związku z rozpoczęciem roku akademickiego.
Wykłady mogą się odbywać w siedzibie szkoły, albo na uczelni – w
zależności od preferencji zainteresowanych.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/6519866,uniwersyteckie-wyklady-z-filozofii-dla-lodzkich-szkol,id,t.html


Mural ozdobi łódzką „Wieżę Babel”. Artystka z Hongkongu pomaluje znany
akademik

„Dziennik Łódzki”, 12 sierpnia 2015 r. Jakub Mlonka

Do końca sierpnia potrwają pracę związane z tworzeniem nowego muralu w
Łodzi. Projekt ozdobi ścianę XIV Domu Studenta przy ul. Matejki 21,
popularnie nazywanego „Wieżą Babel”. Za projekt odpowiedzialna będzie
młoda artystka pochodząca z Hong-Kongu, występująca pod pseudonimem Messy
Desk. Twórczyni zachwyciła swoimi dotychczasowymi osiągnięciami członków
Fundacji Urban Forms, którzy odpowiadają za rozwój street art’u w Łodzi.

– Mural ma za zadanie ukazać symbolikę Wieży Babel. Ze względu na jego
umiejscowienie, zostanie podkreślona różnorodność i multikulturowość, z
czym kojarzony jest ośrodek akademicki – mówi Teresa Latuszewska-Syrda,
prezes Fundacji Urban Forms.

Projekt jest współfinansowany ze środków Uniwersytetu Łódzkiego.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/5834409,mural-ozdobi-lodzka-wieze-babel-artystka-z-hongkongu-pomaluje-znany-akademik,id,t.html


Uniwersytet Łódzki. Na filozofię więcej chętnych niż miejsc
„Gazeta Wyborcza”, 20 lipca 2015 r. Igor Rakowski-Kłos

Na pierwszy rok filozofii na Uniwersytecie Łódzkim było w tym roku więcej
chętnych niż miejsc. – Dawno nie mieliśmy tak dobrych studentów – cieszy
się dr Paweł Grabarczyk i zastanawia, czy to rezultat wprowadzenia nowego
programu.

– Poszedłem na filozofię, bo chciałem poszerzyć horyzonty, no i poczytać
mądre książki – wspomina Michał, absolwent filozofii na Uniwersytecie
Łódzkim sprzed kilku lat. – Nie zastanawiałem się, czy w mojej pracy
przyda mi się znajomość idealizmu niemieckiego albo imperatywu
kategorycznego Kanta. Mimo to wydaje mi się, że wiele rozmów, które
przeprowadziłem na studiach, bardzo na mnie wpłynęło. Dziś łatwiej mi
prowadzić dyskusje na Facebooku, bo szybciej wychwytuję sprzeczności w
dowodzeniach moich znajomych. Żartuję, ale trochę tak jest.

W tym roku na pierwszy rok filozofii na 90 miejsc zapisało się 95 osób,
czyli o 13 więcej niż rok temu. Wydawałoby się, że to niewielka zmiana,
ale pokazuje, że kierunek „hobbystyczny” zdobywa coraz większą
popularność. Dlaczego?

Cały artykuł:
http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35153,18390315,uniwersytet-lodzki-na-filozofie-wiecej-chetnych-niz-miejsc.html#ixzz3gPgT7xpi


Kto na UŁ nie chce oddać indeksów?

„Dziennik Łódzki – Kocham Łódź”, 17 lipca 2015 r. Maciej Kałach

Tylko trzy wydziały i jedna filia zamiejscowa Uniwersytetu Łódzkiego
wręczają jeszcze indeksy. Ale każdy student uniwerku może kupić
pamiątkową książeczkę do zbierania wpisów.

Uniwersytet Łódzki opublikował właśnie listy zakwalifikowanych w
głównym naborze na rok akademicki 2015/2016. Jednak większość z tych
osób wcale nie może powiedzieć, że „zdobyło indeks”. Tradycyjne
papierowe książeczki do zbierania ocen i zaliczeń od wykładowców
obowiązują bowiem tylko na trzech wydziałach uczelni oraz w jednej
filii zamiejscowej. Pozostałe jednostki UŁ rozliczają się ze studentami
przez system elektroniczny.

Tomasz Boruszczak, rzecznik uczelni, informuje że indeksy pozostały na
Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Fizyki i Informatyki
Stosowanej, na Wydziale Nauk Geograficznych (w tym przypadku na
studiach II stopnia) oraz w Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim.

-Dotychczasowa forma indeksów, w tych Wydziałach i Filii, została
zachowana ze względu na sentyment, tradycję i symbolikę tego dokumentu
– informuje Tomasz Boruszczak.

Cały artykuł:
„Dziennik Łódzki – Kocham Łódź”, 17 lipca 2015 r. str. 7


Tablica Budżetu Obywatelskiego. Łodzianom będzie łatwiej się porozumieć

„Dziennik Łódzki”, 7 lipca 2015 r. Matylda Witkowska

Aplikację ułatwiającą kontakt mieszkańców z autorami wniosków stworzyli
dwaj studenci Uniwersytetu Łódzkiego. Tablica Budżetu Obywatelskiego
pozwoli na łatwiejsze wyszukiwanie wniosków, komentowanie i kontakt w jego
autorami.

Program tablicy napisali Dominik Nowak i Bartłomiej Urbański, studenci
Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ w ramach pracy inżynierskiej i
bezpłatnie przekazali magistratowi. Pomysłodawcą projektu był dr Piotr
Milczewski.

Oprócz tablicy wydział pracuje też nad dwiema innymi aplikacjami dla
magistratu: internetową sondą, która pozwoli szybko zbierać opinię łodzian
na ważne tematy oraz mapą terenów należących do miasta, dzięki której
będzie łatwiej znaleźć możliwą lokalizację zadań budżetu obywatelskiego.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3931997,tablica-budzetu-obywatelskiego-lodzianom-bedzie-latwiej-sie-porozumiec-film,id,t.html


Uczelnia Liderów 2015. Uniwersytet Łódzki nagrodzony za edukację
praktyczną i jakość kształcenia

„Dziennik Łódzki”, 7 lipca 2015 r. Paweł Patora

Uniwersytet Łódzki uzyskał certyfikat Uczelnia Liderów 2015 za osiągnięcia
w zakresie edukacji praktycznej studentów i jakości kształcenia.

Uniwersytet Łódzki po raz trzeci wziął udział w Ogólnopolskim Programie
Certyfikacji Szkół Wyższych i trzeci raz otrzymał ten certyfikat.
Jednocześnie uzyskał tzw. Srebrny Certyfikat, który świadczy o trwałości i
długookresowym charakterze kształcenia, służącego wyposażeniu studentów w
kompetencje i ułatwiającego im wejście na rynek pracy. Program
certyfikacji jest prowadzony przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa
Wyższego.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3927687,uczelnia-liderow-2015-uniwersytet-lodzki-nagrodzony-za-edukacje-praktyczna-i-jakosc-ksztalcenia,id,t.html


Liczne fragmenty żydowskich nagrobków wyłowiono z Warty

Onet.pl, PAP, 7 lipca 2015 r.

Około stu fragmentów nagrobków żydowskich, pochodzących ze zniszczonego
kirkutu, wyłowiono z Warty w miejscowości Mstów (Śląskie) – poinformował
archeolog Olgierd Ławrynowicz. Zachowała się część napisów w języku
hebrajskim i symbole nawiązujące do zawodów zmarłych.

Odkrycia dokonali archeolodzy z Uniwersytetu Łódzkiego. – O zniszczeniach
na cmentarzu żydowskim wiemy głównie z wywiadów przeprowadzonych wśród
miejscowej społeczności – powiedział adiunkt w Instytucie Archeologii
Uniwersytetu Łódzkiego Olgierd Ławrynowicz. – Wiadomo, że do dewastacji
doszło głównie podczas II wojny światowej. Niemcy zniszczyli wówczas
kirkut. Część macew znalazła się w rzece Warcie; wykładano nimi również
chodniki. Nie wszystko, jak dotąd, udało się wyjaśnić – zaznaczył.

Badacz dodał, że w trakcie prac archeologicznych udało się wydobyć z Warty
ok. 100 fragmentów nagrobków. Część z nich jest wykonana z piaskowca, inne
są żeliwne.

– Na macewach zachowały się napisy w języku hebrajskim oraz symbole
mówiące o zawodach mieszkańców przedwojennego Mstowa. Zyskaliśmy
fenomenalne źródło dotyczące tutejszej, przedwojennej społeczności
żydowskiej – dodał archeolog.

Cały artykuł:
http://wiadomosci.onet.pl/slask/liczne-fragmenty-zydowskich-nagrobkow-wylowiono-z-warty/vdphpl


Łódź – Chengdu. Łódzcy biznesmeni i studenci coraz bliżej Chin
„Dziennik Łódzki”, 6 lipca 2015 r. Agnieszka Magnuszewska

Chińskie Chengdu otworzyło swoje przedstawicielstwo w Łodzi a Henański
uniwersytet wyśle studentów na łódzki uniwersytet.

Prowincja, która była centrum starożytnych Chin i miasto z chińską bazą
hodowlaną pandy wielkiej zacieśniają współpracę z Łodzią. W jaki sposób?
Uniwersytet Łódzki podpisał w tym tygodniu umowę o współpracy z czwartą
już uczelnią w prowincji Henan, a Chengdu (prowincja Syczuan) stało się
dwudziestym miastem partnerskim Łodzi i otworzyło u nas swoje
przedstawicielstwo przy ulicy Narutowicza 34. (…)

W ubiegłym roku na studia w Chengdu zdecydowało się kilku studentów
Uniwersytetu Łódzkiego, który współpracuje z blisko dwudziestoma
uczelniami wyższymi w Chinach. W samej prowincji Henan są to cztery
uczelnie. Ostatnią umowę prof. Włodzimierz Nykiel, rektor Uniwersytetu
Łódzkiego podpisał w poniedziałek z profesorem Lou Yuangong, prezydentem
Uniwersytetu Henańskiego.

– Uczelnie chińskie stanowią dla nas priorytet, współpracujemy z nimi
owocnie od jakiegoś czasu. Zresztą, prowincja Henan podpisała w
poniedziałek porozumienie z polskim Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, które będzie sprzyjało rozbudowie naszej współpracy. Jej skutki
będą widoczne bardzo szybko, bo już w przyszłym roku akademickim
przyjeżdża do nas 36 studentów z prowincji Henan, w tym sześciu z
Uniwersytetu Henańskiego. Tym samym uniwersytet ten włączymy do
podstawowych chińskich partnerów.

Dwa lata temu UŁ podpisał umowę o współpracy z Zhengzhou University,
również w prowincji Henan. – Z uczelnią tą współpracuje Wydział
Ekonomiczno – Socjologiczny na kierunku Ekonomia. Studenci dwa lata
studiują w Chinach i dwa na Uniwersytecie Łódzkim. Otrzymują dyplomy obu
uczelni – podkreśla prof. Zofia Wysokińska, prorektor UŁ ds. współpracy z
zagranicą. – Poza tym chińskich studentów interesuje biotechnologia na
Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, kierunek international marketing
na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych czy business
management na Wydziale Zarządzania. Wszystkie w języku angielskim.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3925491,lodz-chengdu-lodzcy-biznesmeni-i-studenci-coraz-blizej-chin,id,t.html


Krótsze studia dla „praktyków” na Uniwersytecie Łódzkim
„Dziennik Łódzki”, 16 czerwca 2015 r. Maciej Kałach

 

Uniwersytet Łódzki dopuścił skrócenie programu studiów dla osób, które
pracują wiele lat w swoim zawodzie, ale nie zdobyły z niego dyplomu.
Największa łódzka uczelnia o decyzji swojego senatu poinformowała we
wtorek. Senatorzy przyjęli uchwałę o Potwierdzaniu Efektów Uczenia się
(PEUS). Dzięki niej wydziały Uniwersytetu Łódzkiego będą mogły
proponować kandydatom, posiadającym odpowiednią praktykę zawodową,
przyjęcie na studia w specjalnym trybie i zwolnienie ich z części
zajęć.

– Dlaczego ktoś, kto przepracował jako księgowy 10 lat bez formalnych
kwalifikacji, nie mógłby takich kwalifikacji uzyskać w trybie
przyśpieszonym?- pytał we wtorek prof. Jarosław Płuciennik, prorektor
UŁ, ds. programów i jakości kształcenia.

PEUS może maksymalnie skrócić czas studiów licencjackich z 6 semestrów
do 3 (warunkiem jest posiadanie 3 lat praktyki zawodowej), natomiast
magisterskich – z 4 semestrów do 2 (warunek to 5 lat doświadczenia w
zawodzie).

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3902367,krotsze-studia-dla-praktykow-na-uniwersytecie-lodzkim,id,t.html


Datki zamiast bukietu dla promotora
„Rzeczpospolita”, 16 czerwca 2015 r. Janina Blikowska, Joanna Ćwiek

 

Uczelnie zachęcają studentów do wspierania organizacji charytatywnych
zamiast prezentów wręczanych po obronach prac dyplomowych.

Studenci z Uniwersytetu Łódzkiego, którzy bronią prace licencjackie, mogą
dziękować promotorom kartami. Są na nich rysunki podopiecznych fundacji
Krwinka i Happy Kids. – Do wyboru jest sześć wzorów – mówi dr Julia
Czernecka z biura promocji UŁ.

Kartka kosztuje 15 zł, a dochód z jej sprzedaży przeznaczany jest dla
podopiecznych fundacji, które wybrali sami studenci. Akcję popierają też
wykładowcy uczelni, którzy uważają, że kwiaty szybko więdną, a tak pożytek
mają dzieci. – Wcześniej nasi studenci kupowali książki dla dzieci, ale
kartki lepiej się przyjęły – tłumaczy dr Czernecka.

Cały artykuł:
http://www.rp.pl/artykul/1208938.html


Nowy rektorat Uniwersytetu Łódzkiego. Remont zbliża się już do końca
„Dziennik Łódzki” 14 czerwca 2015 r. Maciej Kałach

 

Największa łódzka uczelnia kończy remont dawnej siedziby Szkoły
Zgromadzenia Kupców Miasta Łodzi przy ul. Narutowicza 68, do której
zostanie przeniesiony rektorat.

Uniwersytet Łódzki podał datę przeprowadzki swojego rektora i jego
administracji na drugą stronę ulicy Narutowicza – spod numeru 65 do
posesji numer 68. Władze UŁ zaczną urzędować w dawnej siedzibie Szkoły
Zgromadzenia Kupców Miasta Łodzi od września 2015 roku. W lipcu i sierpniu
najbliżsi podwładni szefa uniwersytetu będą opuszczać dotychczasowy
rektorat, czyli przedwojenny biurowiec łódzkich wodociągów.

W październiku na swoje pierwsze posiedzenie w nowym roku akademickim do
wielkiej sali przy dawnej szkole kupców wróci senat uniwersytetu.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3897791,nowy-rektorat-uniwersytetu-lodzkiego-remont-zbliza-sie-juz-do-konca,id,t.html


Ranking: UJ i UW najlepszymi uczelniami w Polsce
Nauka w Polsce, PAP, 9 czerwca 2015 r.

 

Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski zajęły ex aequo
pierwsze miejsce w Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2015”. Zdarzyło
się to pierwszy raz w historii rankingu. Trzecie miejsce zajął
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tegoroczna, 16. edycja rankingu – przygotowana przez Fundację
Edukacyjną „Perspektywy” – objęła uczelnie akademickie, uczelnie
magisterskie niepubliczne oraz państwowe wyższe szkoły zawodowe. (…)

Kapituła rankingu przyznała też nagrody specjalne. Nagrodę Kuźnia Kadr
2015 dla uczelni, która zanotowała największe postępy w kształceniu
kadr naukowych otrzymała w tym roku Akademia Obrony Narodowej.
Przyznano także nagrodę Awans 2015 za najbardziej efektowny skok do
grupy najlepszych uczelni w danym rankingu. W grupie uczelni
akademickich otrzymał ją Uniwersytet Łódzki, który awansował o sześć
miejsc z 21. na 16. miejsce.

Cały artykuł:
http://wiadomosci.onet.pl/lodz/studenci-uniwersytetu-lodzkiego-w-swiatowym-finale-konkursu-imagine-cup/t6f6c3


Studenci Uniwersytetu Łódzkiego w światowym finale konkursu Imagine Cup

Onet.pl; PAP, 8 czerwca 2015 r.

 

Czworo studentów Uniwersytetu Łódzkiego będzie reprezentować Polskę w
światowym finale konkursu dla młodych innowatorów Imagine Cup, który
odbędzie się w lipcu tego roku w Seattle w USA – poinformował rzecznik
uczelni Tomasz Boruszczak.

Boruszczak przypomniał, że w drodze do światowego finału studenci UŁ
(troje z Wydziału Matematyki i Informatyki i jeden absolwent WMII, obecnie
student z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej) startujący w kategorii
Gry – wygrali najpierw finały krajowe, a później półfinały międzynarodowe.

Renata Ciesielska, Bartosz Jędrasik, Łukasz Kraśniewski, Piotr Rachubiński
tworzący zespół Serious English Name opracowali grę komputerową
Bandbarian.

Jak mówią jej twórcy „gra ma pomóc rozwiązać problem braku ruchu oraz
spadków motywacji do aktywności fizycznej wśród młodzieży”.

Gracz poprzez ćwiczenia fizyczne sprawia, że jego wirtualny awatar również
staje się coraz silniejszy, zdobywa nowe umiejętności, co daje mu przewagę
podczas rywalizacji z pozostałymi graczami. Bandbarian adresowana jest
głównie do osób w wieku 13-21 lat.

Cały artykuł:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,405338,ranking-uj-i-uw-najlepszymi-uczelniami-w-polsce.html


Hanna Zdanowska doceniła tytuł mistrza Polski Ocmer UŁ ŁSTW
„Dziennik Łódzki” 3 czerwca 2015 r. Dariusz Kuczmera

 

Łódź świętuje szesnasty złoty medal mistrzostw Polski zdobyty przez
drużynę waterpolistów Ocmer UŁ ŁSTW.

Prezydent Hanna Zdanowska i rektor Uniwersytetu Łódzkiego Włodzimierz
Nykiel spotkali się we wtorek z trenerem mistrzów Polski Edwardem Kujawą i
zawodnikami.

– Gdyby Uniwersytet Łódzki trzy lata temu nie podał nam pomocnej ręki, nie
byłoby tych medali – mówił trener Edward Kujawa.

– Wszyscy kochamy sport, cieszymy się, kiedy nasi ulubieńcy odnoszą
sukcesy, ale najczęściej jest tak, że po sukcesie długo czeka się na
powtórkę.

Inaczej jest z waterpolistami. Oni są pewniakami, wygrywają co roku –
chwalił waterpolistów rektor Uniwersytetu Łódzkiego Włodzimierz Nykiel. –
Dziś świętujemy perfekcję, jaką osiągnęła drużyna pod przywództwem trenera
Edwarda Kujawy, która sprawia, że to mistrzostwo przychodzi regularnie.

– Piłka wodna to jedyna sprawa w mieście, która jest przewidywalna od
ładnych paru lat – mówiła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. – Chciałam
przypomnieć o jeszcze jednej okazji naszego spotkania. Szesnasty tytuł to
jest piękne zwieńczenie 30-letniej kariery trenera Edwarda Kujawy.

Cały artykuł:
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=02d6024523bd1e8602d6030000a92885&ku=62d89289e2ada638c82f


70 kilometrów na 70-lecie Uniwersytetu Łódzkiego. Wielkie pływanie na
Styrskiej

„Dziennik Łódzki”, 29 maja 2015 r. Maciej Kałach

 

W obchody 70-lecie Uniwersytetu Łódzkiego włączyło się także Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu tej uczelni. W piątek (29 maja) SWFiS UŁ
zorganizowało pływacką „sztafetę” o dystansie 70 kilometrów, do której
zapisywali się pracownicy i studenci UŁ.

Od rana do popołudnia na 6 torów pływalni przy ul. Styrskiej wchodzili
kolejni pływacy i pokonywali co najmniej kilometr. Świętujący nie mieli
limitu czasowego na pokonanie dowolnym stylem swojego odcinka. Basen
Uniwersytetu Łódzkiego ma długość 25 metrów, więc 70 kilometrów to… 2800
jego długości. – Z grona pracowników pojawił się m.in. prof. Paweł
Maślanka, były prorektor Uniwersytetu Łódzkiego – opowiadał Leszek
Piąstka, kierownik SWFiS UŁ. – W piątek 70-lecie świętujemy organizując
także taniec dla 70 par. Główne obchody 70-lecia Uniwersytetu Łódzkiego
odbyły się w dniach 21-24 maja.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3881705,70-kilometrow-na-70lecie-uniwersytetu-lodzkiego-wielkie-plywanie-na-styrskiej-zdjecia,id,t.html


Finał wyborów Miss Ziemi Łódzkiej. Zwyciężyła łodzianka!
„Express Ilustrowany”, 30 maja 2015 r.

 

W finale wojewódzkich wyborów Miss Polski Miss Ziemi Łódzkiej została Anna
Fortecka – 20-letnia łodzianka, studentka Uniwersytetu Łódzkiego na
kierunku management and finance. Przyznała, że do konkursu przystąpiła za
namową mamy, która twierdzi, że jest podobna do Anety Kręglickiej.

Cały artykuł:
http://www.expressilustrowany.pl/artykul/3883143,final-wyborow-miss-ziemi-lodzkiej-zwyciezyla-lodzianka,id,t.html


Lumumbowo. Skiby i „Dżej Dżeja” powrót do przeszłości
„Gazeta Wyborcza – Gazeta na Weekend”, 30-31 maja 2015 r. Karol Sakosik

 

Historia Uniwersytetu Łódzkiego jest nierozerwalnie związana z osiedlem
studenckim Lumumbowo. O ty, jak wyglądało tam życie w latach 80.,
opowiadają liderzy zespołu Big Cyc: Krzysztof Skiba i Jacek „Dżej Dżej”
Jędrzejak

W minioną niedzielę Krzysztof Skiba i Jacek „Dżej Dżej” Jędrzejak z
zespołu Big Cyc poprowadzili sentymentalną pielgrzymkę historyczną po
Lumumbowie. Wycieczka została zorganizowana z okazji obchodów 70-lecia
Uniwersytetu Łódzkiego. Skiba na Uniwersytecie studiował kulturoznawstwo.
Jędrzejak polonistykę. Prowadzona przez nich grupa – ponad 300 osób –
odwiedziła studencką stołówkę oraz akademiki „Balbinę”, „Tygrysa” i
„Pretora”. Ostatnim przystankiem było nieistniejące już kino Studio.

Cały artykuł:
„Gazeta Wyborcza – Gazeta na Weekend”, 30-31 maja 2015 r. str. 4-5


Ocmer UŁ ŁSTW kończy sezon w złotym kolorze
„Dziennik Łódzki”, 29 maja 2015 r. Dariusz Kuczmera

 

Przed nami najprzyjemniejszy akord sezonu waterpolo. Trener Edward Kujawa
w ubraniu zostanie wrzucony do wody.

To już tradycja, która najczęściej pielęgnowana jest w Łodzi. Po każdym
złotym medalu mistrzostw Polski w piłce wodnej zawodnicy wrzucają swojego
trenera do wody. (…)

Przypomnijmy, że łódzcy waterpoliści Ocmer UŁ ŁSTW zdobyli 16 tytuł
mistrza Polski. To rekord wszech czasów. Stilon Gorzów królował w latach
1977-1996 zdobył 15 złotych medali.

Cały artykuł:
„Dziennik Łódzki”, 29 maja 2015 r. str. 34


Umberto Eco spotkał się w Łodzi z czytelnikami
Radio Łódź, 26 maja 2015 r. Anna Szumacher/Paulina Stępień

Pisarz Umberto Eco spotkał się z czytelnikami na Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas wizyty mówił o swojej najnowszej książce.

Umberto Eco opowiadał o swojej ostatniej książce „Temat na pierwszą stronę”.

Najnowsza powieść profesora Eco to historia o tworzeniu fałszywej gazety,
ale również satyra na współczesny świat, w dużym stopniu kreowany przez
media.

Promocją najnowszej książki, Umberto Eco – humanista, eseista i pisarz,
autor m.in. „Imienia Róży” – zakończył swoją wizytę w Łodzi.

Odebrał doktorat honoris causa podczas obchodów 70-lecia powstania
Uniwersytetu Łódzkiego.

Cały artykuł:
https://www.radiolodz.pl/posts/14805-umberto-eco-spotkal-sie-w-lodzi-z-czytelnikami


Umberto Eco na Wydziale Filologicznym UŁ. Opowiedział o teoriach
spiskowych w mediach

„Dziennik Łódzki”, 25 maja 2015 r. Łukasz Kaczyński

Blisko dwie godziny trwało spotkanie prof. Umberta Eco z czytelnikami,
którzy niemal szczelnie wypełnili jedną z auli Wydziału Filologicznego UŁ.
Poświęcone było ono promocji najnowszej powieści Eco, „Numero zero”, która
pod tytułem „Temat na pierwszą stronę” ukazała się w Oficynie Wydawniczej
Noir Sur Blanc.

Rozmowę z prof. Eco poprowadził italianista prof. Piotr Salwa, członek
korespondent PAN i PAU w Rzymie. Na pytanie: co skłoniło go do podjęcia
tematu dziennikarzy i gazety, którzy stają się narzędziem szantażu, a przy
okazji pokazania patologii, jakim podlegają mass media, prof. Eco odparł
najpierw, że… dwie godziny wcześnie był z gospodarzami jego wizyty w
Łodzi na obiedzie w pewnej żydowskiej restauracji, gdzie wypito butelkę
wódki, jest więc kompletnie pijany i nie jest pewien co napisał w książce.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3876467,umberto-eco-na-wydziale-filologicznym-ul-opowiedzial-o-teoriach-spiskowych-w-mediach-zdjecia,id,t.html


Miss Polonia Studentek Łodzi 2015. Zwyciężyła Regina Vaitsekhivska
„Dziennik Łódzki” 23 maja 2015 r. Joanna Barczykowska

Miss Polonia Studentek Łodzi 2015 została Regina Vaitsekhivska, studentka
dziennikarstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Jej zainteresowania to muzyka,
taniec, psychologia, sport, pływanie i boks. Tytul I-wice Miss przypadł
Martynie Rybce – Miss Uniwersytetu Łódzkiego, a II Wice Miss Magdalenie
Gałkiewicz, Miss Akademii Sztuk Pięknych.

Najpiękniejszą studentkę wybrali też Czytelnicy „Dziennika Łódzkiego”.
Tytuł Miss Studentek „Dziennika Łódzkiego” zdobyła Anna Gawot, studentka
Uniwersytetu Medycznego. Anna studiuje na kierunku lekarskim, interesuje
się dietetyką, lekkoatletyką i lubi grać w squasha. Gala finałowa odbyła
się w Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych w Łodz. To szósta
edycja Miss Polonia Studentek Łodzi 2015, zorganizowana w ramach obchodów
jubileuszu 70-lecia Łodzi Akademickiej.

W konkursie brało udział 16 finalistek. To reprezentantki wszystkich
łódzkich uczelni publicznych, jak i prywatnych. Dziewczyny uczą się na
Uniwersytecie Łódzkim, Akademii Sztuk Pięknych, Politechnice Łódzkiej,
Uniwersytecie Medycznym, Akademii Muzycznej, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk
o Zdrowiu oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3874085,miss-polonia-studentek-lodzi-2015-zwyciezyla-regina-vaitsekhivska-zdjeciafilm,id,t.html


KRRiT nagradza młodych twórców radiowych
krrit.gov.pl, 22 maja 2015 r.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała nagrody w Ogólnopolskim
Konkursie dla Młodych Twórców Radiowych pt. „Miasto w Dźwiękach”. Nagrody
w imieniu KRRiT wręczył 20 maja w Lublinie Minister Witold Graboś.
Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Twórców Radiowych odbył się w ramach
festiwalu radiowego „Miasto na Fali”. Skierowany był do współpracowników
rozgłośni radiowych, studentów wydziałów dziennikarskich i wszystkich
tych, którzy pasjonują się dźwiękiem.

Nagrodę Główną zdobyła Aleksandra Chrząszcz, studentka dziennikarstwa
Uniwersytetu Łódzkiego, za pomysł, przemyślaną kompozycję i ciekawą
narrację opowieści w cyklu słuchowiskowym pt. Trzy. To minisłuchowisko z
elementami reportażu opowiada o skomplikowanej relacji między trzema
sąsiednimi miastami: Gdańskiem, Sopotem i Gdynią ukazanymi w metaforycznej
opowieści o trójkącie miłosnym między dwoma mężczyznami a kobietą.

Cały artykuł:
http://www.krrit.gov.pl/krrit/aktualnosci/news,1904,krrit-nagradza-mlodych-tworcow-radiowych.html


Umberto Eco doktorem h.c. Uniwersytetu Łódzkiego

PAP, Nauka w Polsce, 25 maja 2015 r.

Włoski pisarz, filozof i językoznawca Umberto Eco odebrał w niedzielę
tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. Wręczenie tytułu było
jednym z najważniejszych punktów obchodów jubileuszu 70-lecia łódzkiej
uczelni.

O przyznaniu doktoratu honoris causa Umberto Eco zadecydował Senat UŁ w
listopadzie ubiegłego roku.

Promotor postępowania o nadanie tytułu prof. Artur Gałkowski, szef Zakładu
Italianistyki Katedry Filologii Romańskiej UŁ podkreśla, że czytelnicy
cenią pisarza za niepowtarzalny styl i treści wymagające od autora
zaawansowanych badań kultury. Dodaje, że jako semiotyk Eco znany jest z
podejścia do interpretacji wszelkich przejawów cywilizacji poprzez ich
ujęcie w kategoriach znaku w otoczeniu innych znaków i ich powiązań.

Podczas niedzielnej uroczystości podkreślono m.in., że Eco uznany został
za jednego z 50 najważniejszych współczesnych myślicieli. „Klasyk, a
jednocześnie zawsze ucieleśnienie awangardy. Człowiek – uniwersytet,
człowiek – księga, człowiek – biblioteka” – mówiono.

Podczas laudacji prof. Gałkowski zwrócił uwagę m.in, że łódzka uczelnia
przyznała najwyższe wyróżnienie akademickie jednemu z najważniejszych
humanistów naszych czasów, włoskiemu semiotykowi, myślicielowi,
mediewiście, literaturoznawcy i lingwiście zarazem, kulturoznawcy,
światowej sławy pisarzowi i eseiście. „To również znany na arenie
międzynarodowej publicysta, komentator zjawisk społecznych,
ideologicznych, historycznych, wykładowca akademicki (…). Jest
niekwestionowanym +dobrem+ kultury, uznawanym powszechnie za +fenomen+” –
mówił Gałkowski.

Cały artykuł:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,405134,umberto-eco-doktorem-hc-uniwersytetu-lodzkiego.html


70-lecie Uniwersytetu Łódzkiego. Umberto Eco otrzymał tytuł doktora
honoris causa UŁ

„Dziennik Łódzki”, 24 maja 2015 r. Łukasz Kaczyński

Profesor Umberto Eco, światowej sławy semiolog, filozof, mediewista,
otrzymał tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.

W 70. rocznicę utworzenia Uniwersytetu Łódzkiego przyznał on najwyższe
wyróżnienie akademickie, honorowy doktorat prof. Umbertowi Eco,
literaturoznawcy, mediewiście, semiologowi, jednemu z największych
współczesnych myślicieli, który swoje teorie i badania na temat
współczesności wykłada nie tylko w esejach i opasłych tematycznych
kompendiach, ale też w powieściach, które cieszą się na świecie wielką
popularnością.

„Wszechstronny i niedościgniony w kompetencjach Autorytet sceny naukowej i
społeczno-artystycznej świata” – tak o Eco napisał w laudacji dr hab.
prof. nadzw. UŁ Artur Gałkowski. – Pana osąd, że nie istnieje jedna
Prawda, przy jednoczesnej wierze we „wszystko” – w domyśle: co dobre dla
człowieka i otaczającej nas rzeczywistości – jakże bardzo sprawdza się w
niespokojnych okolicznościach, na jakie wystawiony jest obecnie świat”.
Prof. Eco odebrał z rąk rektora UŁ prof. Włodzimierza Nykiela nie tylko
tytuł, ale i prezent – książkę artystyczną zawierającą artykuły na temat
jego dorobku i bibliografię książek na swój temat. Prof. Eco przyznał
potem, że skoro na łódzkiej uczelni są szaleńcy gotowi coś takiego zrobić,
to jest to powód, by być zainteresowanym tym, co się tu dzieje.
Odwdzięczył się zaś wykładem „Przyszłość semiotyki”, który jednocześnie
zainaugurował Międzynarodową Konferencję Semiotyczną
„Znak-myśl-słowo-dzieło”.

W swym wystąpieniu Eco mówił nie tylko o ewolucji semiotyki, ale też o
swoim do niej podejściu: „Traktuję ją jako rodzaj filozofii. Jak wygląda
przyszłość tej nauki? Semiotycy są w stanie analizować teksty prorocze,
ale prorokami nie są. I nie zaliczają do swojego grona Nostradamusa”.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3874273,70lecie-uniwersytetu-lodzkiego-umberto-eco-otrzymal-tytul-doktora-honoris-causa-ul-zdjecia,id,t.html


Botanicy ratują rośliny z łódzkich lasów zagrożone wyginięciem
Onet.pl, PAP, 16 maja 2015 r.

Ponad tysiąc sadzonek piaskowca trawiastego i goździka sinego posadzili w łódzkich lasach w maju pracownicy Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Akcja ma na celu ocalenie gatunków zagrożonych całkowitym wyginięciem.

Nasadzenia prowadzone są w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych (RDLP), łódzkim Ogrodem Botanicznym i Zakładem Ochrony Przyrody Uniwersytetu Łódzkiego. Podstawą do opracowania programu ochrony roślin zagrożonych wyginięciem była opublikowana w 2011 r. przez botanika z UŁ prof. Janinę Jakubowską-Gabarę „Czerwona księga roślin woj. łódzkiego”.

– Sześć lat temu prof. Jakubowska-Gabara wraz z grupą botaników odnalazła jedyne w województwie miejsce, w którym znajdowało się siedlisko piaskowca trawiastego. Było ono mocno uszkodzone przez leśną zwierzynę. Botanicy zebrali rozrzucone fragmenty wegetatywne piaskowca i – ponieważ roślina okazała się bardzo witalna – ukorzenili je. Zaczęli też ją rozmnażać – powiedziała rzeczniczka łódzkiej RDLP Hanna Bednarek-Kolasińska.

Jak wyjaśniła rzeczniczka RDLP, botanicy z UŁ i Ogrodu Botanicznego dążąc do przywrócenia zagrożonego gatunku w łódzkich lasach, znaleźli sojusznika w dyrekcji lasów państwowych.

Cały artykuł:
http://wiadomosci.onet.pl/lodz/botanicy-ratuja-rosliny-z-lodzkich-lasow-zagrozone-wyginieciem/w8m12x


Wykłady w sali sądowej oraz w mieszkaniach profesorów
„Dziennik Łódzki – Kocham Łódź”, 15 maja 2015 r. Anna Gronczewska

Uniwersytet Łódzki świętuje swoje siedemdziesiąte urodziny. To największa uczelnia nie tylko Łodzi, ale i całego regionu. Studiuje na niej ponad
czterdzieści trzy tysiące studentów. Jakie były zatem początki Uniwersytetu Łódzkiego?

Wszystko zaczęło się wczesną wiosną 1945 roku. Wtedy Łódź obiegła wiadomość: będzie uniwersytet! Zaraz zaczęli się zgłaszać pierwsi studenci. Nieżyjący już prof. Romuald Skowroński, znany chemik, były rektor Uniwersytetu Łódzkiego, opowiadał nam przed laty, że na uniwersytet zgłaszali się bardzo różni ludzie.

-Tacy, jak ja, którzy dopiero zdali maturę – wyjaśniał prof. Skowroński. -Ci, którzy studiowali przed wojną, uczący się podczas wojny na tajnych kompletach. Ludzie, którzy przyjechali z zachodu, ze wschodu, którzy byli w Armii Krajowej i Ludowym Wojsku Polskim.

Cały artykuł: „Dziennik Łódzki – Kocham Łódź”, 15 maja 2015 r.


Umberto Eco będzie gościem obchodów 70. rocznicy Uniwersytetu Łódzkiego
PAP, 7 maja 2015 r.

Włoski pisarz, filozof i językoznawca Umberto Eco otrzyma tytuł doktora h.c. Uniwersytetu Łódzkiego i weźmie udział w cyklu wydarzeń w ramach
festiwalu Labirynt Znaków oraz w promocji swojej najnowszej książki. Wizyta odbywa się w ramach obchodów 70-lecia UŁ.

„Uroczystość wręczenia Umberto Eco tytułu doktora honoris causa odbędzie się podczas posiedzenia senatu uczelni w niedzielę 24 maja. Zainteresowanie tym wydarzeniem jest ogromne, dlatego dla osób, które chciałyby wziąć w nim udział przygotowaliśmy dodatkową aulę, w której
prowadzona będzie bezpośrednia transmisja uroczystości. Aula główna pomieści 400 osób” – podkreślił na konferencji prasowej w czwartek rektor UŁ prof. Włodzimierz Nykiel.

Cały artykuł:
http://www.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=infopakiet&dz=nauka&idNewsComp=&filename=&idnews=211932&data=&status=biezace&_CheckSum=-264618572


Prezydent Bronisław Komorowski odznaczył łódzkich profesorów
„Dziennik Łódzki”, 4 maja 2015 r. Paweł Patora

Z okazji Święta Narodowego 3 Maja prezydent Bronisław Komorowski wręczył na Zamku Królewskim odznaczenia państwowe 29 osobom.

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w kształtowaniu orzecznictwa konstytucyjnego oraz zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej, za osiągnięcia w pracy naukowej” otrzymała prof. zw. dr hab. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska – profesor

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Prof. Lewaszkiewicz-Petrykowska, specjalistka od prawa cywilnego i porównawczego, w latach 80.i 90. była dziekanem Wydziału Prawa UŁ, kierowała też Katedrą Prawa Cywilnego w tej uczelni, a w latach 1997 – 2006 zasiadała w Trybunale Konstytucyjnym.(…)

Krzyże Oficerskie OOP z rąk Bronisława Komorowskiego otrzymali m.in.: ekonomistka Anna Fornalczyk – absolwentka UŁ, profesor PŁ, w latach
1990 – 1995 prezes Urzędu Antymonopolowego, „za wybitne zasługi w kształtowaniu systemu prawa ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce, za osiągnięcia w działalności państwowej i publicznej”, a także Witold Kulesza – specjalista od prawa karnego, profesor na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, w latach 2000 – 2006 dyrektor Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, „za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej w dziedzinie nauk prawnych, za działalność na rzecz przemian demokratycznych oraz dokumentowanie prawdy o najnowszej historii Polski”.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3848361,prezydent-bronislaw-komorowski-odznaczyl-lodzkich-profesorow,id,t.html


Ponad 380 studentów Uniwersytetu Łódzkiego skorzystało ze staży w firmach
Nauka w Polsce, PAP, 22 kwietnia 2015 r.

Współpraca z 69 firmami krajowymi i zagranicznymi, ponad 380 staży oraz ponad 500 godzin doradztwa zawodowego dla studentów – to część efektów
programu, który miał ułatwić studentom Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego wejście na rynek pracy. Studenci pracowali m.in. w Portugalii, Francji czy w Niemczech.

Projekt „Praktyczne elementy kształcenia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy – Program rozwoju Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego”,
był realizowany od kwietnia 2014 r. Jego celem było nawiązanie i wzmocnienie współpracy z firmami, dla kształtowania i podnoszenia praktycznych kompetencji zawodowych studentów oraz zwiększenie ich szans na rynku pracy.

Cały artykuł:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,404686,ponad-380-studentow-uniwersytetu-lodzkiego-skorzystalo-ze-stazy-w-firmach.html


Uczelnie zainteresowane zakładaniem żłobków

nauka.gov.pl, 26 marca 2015 r.

Ogromne zainteresowanie zakładaniem żłobków na uczelniach. Uniwersytet
Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet
Rzeszowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Politechnika Śląska,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu czy Wyższa Szkoła Bankowa w
Gdańsku – to tylko niektóre spośród kilkudziesięciu szkół wyższych
ubiegających się o 11 milionów złotych w konkursie „MALUCH na uczelni”.

Zakończył się już nabór wniosków w konkursie MALUCH. Wg niepełnych danych
pozyskanych przez MNiSW do urzędów wojewódzkich w całej Polsce wpłynęło
łącznie ponad 60 wniosków konkursowych. Oficjalne wyniki oraz listę
uczelni i podmiotów, które otrzymają dofinansowanie na tworzenie i
funkcjonowanie żłobków i klubików dziecięcych poznamy do 22 kwietnia. Już
dziś jednak wiadomo, że tylko w trzech województwach żadna z uczelni nie
zdecydowała się na skorzystanie z dofinansowania z programu. To
województwa opolskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. Najwięcej
wniosków wpłynęło w województwie śląskim, mazowieckim, małopolskim,
wielkopolskim i pomorskim.

– Rodzicielstwo nie powinno być przeszkodą w zdobywaniu wiedzy czy
rozwijaniu badań naukowych. Do tej pory brak miejsc opieki zmuszał
niektórych studentów do przerywania lub zawieszania studiów – mówi
minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska. – Zależy nam, aby studenci
mogli łączyć rodzicielstwo z nauką, a uczelnie były miejscem przyjaznym
rodzinie. Elastyczne podejście do nauki, sposobu studiowania oraz właściwa
opieka nad dziećmi pozwala łączyć te dwie sfery – dodaje minister nauki.

Cały artykuł:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/uczelnie-zainteresowane-zakladaniem-zlobkow.html


Cudzoziemcy malowali świąteczne jajka

Radio Łódź, 26 marca 2015 r. Agata Gwizdała

Jak co roku, ponad 150 zagranicznych studentów przygotowywało ozdoby
wielkanocne w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu
Łódzkiego, czyli w popularnej Wieży Babel.

Studenci malowali pisanki i robili świąteczne palmy, a wszystko to pod
okiem artystki ludowej. – Od lat organizujemy takie zajęcia dla naszych
studentów, aby pokazać polskie tradycje. Tym razem pokazujemy w jaki
sposób w Polsce maluje się jajka. Przyjechała też artystka ludowa, która
uczy naszych słuchaczy konkretnych technik – mówi jedna z organizatorek
akcji Aneta Romańska-Szeląg.

Merlin Wayawa – jeden z uczestników warsztatów – nie ukrywał, że bardzo
podoba mu się sposób, w jaki spędza się Wielkanoc w Polsce. – Bardzo mi
się podoba. Szczególnie śmigus dyngus w poniedziałek . To trochę śmieszne,
ale bardzo ciekawe – dodał.

W akcji uczestniczyli między innymi studenci z Białorusi, Ukrainy, Chin i
Konga.

Cały artykuł:
https://www.radiolodz.pl/posts/13061-cudzoziemcy-malowali-swiateczne-jajka


Absolwenci VIP Uniwersytetu Łódzkiego. Uhonorowano kolejnych wychowanków
uczelni

„Dziennik Łódzki”, 26 marca 2015 r.

Uniwersytet Łódzki ma już ponad stu Absolwentów VIP. W czwartek tę godność
otrzymało 14 kolejnych „vipów”.

Tym tytułem uczelnia obdarza wychowanków uczelni, którymi UŁ chce się
pochwalić, a obecnym studentom stawiać jako wzór do naśladowania.
Uniwersytet nominuje do godności VIP-a osoby odnoszące sukcesy w życiu
zawodowym. Wśród honorowanej w czwartek w Pałacu Biedermanna czternastki
byli m.in. Ryszard Bonisławski, Senator RP, Jerzy Czubak, członek
kierownictwa Amcor Ltd. GR(„wstawReklame”,”srodek1″); Michał Kłos, Prezes
Sądu Apelacyjnego w Łodzi, Szymon Midera, Prezes Zarządu Banku Pocztowego
oraz Jacek Podgórski, Prezes Zarządu Anwil S.A.

Absolwenci VIP otrzymują jabłka symbolizujące, jak mówi rektor prof.
Włodzimierz Nykiel, „dobry owoc wydany przez UŁ”. W grudniu 2014
Absolwentem VIP został Marcin Polak, prezes Polska Press Łódź – wydawcy
„Dziennika Łódzkiego”.

Rozpoczęty przed dwoma laty projekt to jeden z pomysłów związanych z
jubileuszem UŁ. Obecny rok akademicki jest 70. w historii UŁ.

W ramach projektu część Absolwentów VIP mentoruje obecnym studentom –
czyli udziela im porad w prowadzeniu kariery zawodowej podczas
indywidualnych spotkań.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3801151,absolwenci-vip-uniwersytetu-lodzkiego-uhonorowano-kolejnych-wychowankow-uczelni-zdjecia,id,t.html


167 spraw kryminalnych wciąż czeka na wyjaśnienie przez
policyjne „archiwa x”

Onet.pl, PAP, 26 marca 2015 r.

167 spraw kryminalnych z całej Polski czeka na wyjaśnienie przez policyjne
„archiwa x”. Działaniu jednostek ponownie analizujących sprawy kryminalne,
które przed laty umorzono z powodu niewykrycia sprawców, poświęcona była
konferencja w Łodzi.

Dziś na Uniwersytecie Łódzkim zorganizowano konferencję naukową poświęconą
podejmowaniu po latach postępowań przygotowawczych, które wcześniej
umorzono z powodu niewykrycia sprawców. Wzięli w niej udział m.in.
przedstawiciele „archiwów x” z całej Polski, zajmujący się rozwiązywaniem
zagadek kryminalnych z przeszłości.

– Policyjne „archiwa x” mają ujawniać błędy popełnione w dochodzeniu,
poprawiać je i doprowadzać do skazania sprawców przestępstw. W Polsce
pierwsza taka jednostka powołana została 15 lat temu. Obecnie posiada ją
każda komenda wojewódzka – podkreślił kierownik Zakładu Kryminalistyki UŁ
prof. Bogusław Sygit.

Cały artykuł:
http://wiadomosci.onet.pl/lodz/167-spraw-kryminalnych-wciaz-czeka-na-wyjasnienie-przez-policyjne-archiwa-x/wckn7v


Ambasador Włoch zainaugurował „Labirynt Znaków” na UŁ
Radio Łódź, 25 marca 2015 r. Agata Gwizdała

Wykład ambasadora Włoch w Polsce – Alessandro de Pedys zainaugurował
festiwal „Labirynt znaków” na Uniwersytecie Łódzkim poświęcony twórczości
Umberta Eco.

Pisarz w maju odbierze tytuł doktora honoris causa łódzkiej uczelni.
Według ambasadora festiwal jest nie tylko okazją do przypomnienia
twórczości Umberto Eco, ale także do świętowania 70-lecia Uniwersytetu
Łódzkiego. – Na Uniwersytet Łódzki sprowadza mnie zaproszenia na
inauguracje festiwalu labirynt znaków, który jest powiązany z nadaniem
tytułu doktora honoris causa Umberto Eco. Uważam, że to jeden z
najwybitniejszych przedstawicieli współczesnej kultury europejskiej, ale
ten festiwal to także doskonała okazja do uczczenia rocznicy 70-lecia
Uniwersytetu Łódzkiego. To dla mnie ogromna satysfakcja, że mogę tu
reprezentować Włochy – mówił ambasador Alessandro de Pedys.

„Labirynt Znaków” to cykl wydarzeń dedykowanych włoskiemu pisarzowi i
naukowcowi. Przez trzy miesiące zrealizowanych zostanie ponad dwadzieścia
różnych przedsięwzięć. – Jest to cykl wydarzeń kulturalnych, naukowych,
ludycznych, skierowanych do szerokiego grona odbiorców, w tym także tego
masowego. Są to spotkania dyskusyjne, panele, konferencje, publikacje.
Wszystko skupione jest wokół Umberta Eco, jego myśli naukowej i
literackiej – mówi profesor Artur Gałkowski, kierownik Zakładu
Italianistyki Uniwersytetu Łódzkiego.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Umbertowi Eco zaplanowana
jest na 24 maja, a sam festiwal potrwa do 7 czerwca.

Cały artykuł:
https://www.radiolodz.pl/posts/13009-ambasador-wloch-zainaugurowal-labirynt-znakow-na-ul


Łódź: z Kartą Dużej Rodziny 25 proc. ulgi w opłatach za studia w UŁ
onet.pl, PAP, 20 marca 2015 r.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny będą mogli korzystać z 25 proc. ulgi w opłatach za niestacjonarne studia na Uniwersytecie Łódzkim. Szacuje się, że co piąty student uczelni pochodzi z rodziny wielodzietnej.

Honorowana będzie zarówno ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, jak i te, które wydają samorządy – lokalne i regionalne.

Zdaniem prorektora ds. ekonomicznych prof. Bogdana Gregora, Uniwersytet Łódzki jest najprawdopodobniej pierwszą polską uczelnią publiczną, która wprowadziła taką ulgę dla członków wielodzietnych rodzin.

Do tej pory na ulgi w opłatach za studiowanie mogli liczyć studenci, których sytuacja finansowa już w trakcie studiowania uległa znacznemu pogorszeniu oraz ci, którzy osiągali wybitne wyniki w nauce. Od teraz na 25 proc. ulgę w opłatach za niestacjonarne studia I, II i III stopnia
liczyć mogą też posiadacze Karty Dużej Rodziny.

Uchwałę w tej sprawie przyjął niedawno Senat UŁ, a rozwiązanie już wchodzi w życie. Ulga będzie przyznawana wszystkim, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny i do 10 października złożą wniosek w tej sprawie do dziekanatu odpowiedniego wydziału. – Dziekan przyzna takiej osobie na dany rok
akademicki ulgę w wysokości 25 proc. opłaty za studia – zaznaczył rzecznik uczelni Tomasz Boruszczak.

Cały
artykuł:http://wiadomosci.onet.pl/lodz/lodz-z-karta-duzej-rodziny-25-proc-ulgi-w-oplatach-za-studia-w-ul/40vs07


Wydział Zarządzania UŁ z aplikacją mobilną
mlodziwlodzi.pl, 18 marca 2015 r.

Wydział Zarządzania UŁ ma nową propozycję dla studentów wykorzystujących na co dzień urządzenia mobilne. Sprawdzenie rozkładu zajęć, nadchodzących wydarzeń czy odszukanie kontaktu do wykładowcy – teraz dostęp do informacji jest jeszcze prostszy. Studenci mogą już
korzystać z WZmobi – nowej aplikacji mobilnej dostępnej w Google Play i App Store.

Aplikacja jest przeznaczona dla osób studiujących na Wydziale Zarządzania UŁ. Jest odpowiedzią na potrzeby studentów, którzy potrzebują dotrzeć do najważniejszych informacji, jednak w danym momencie nie mają dostępu do komputera. – WZmobi rozwiązuje problem odszukania danych – można to zrobić z każdego miejsca. Jedynym warunkiem jest posiadanie urządzenia mobilnego i dostępu do Internetu.

Uruchomienie WZmobi jest dla nas ważnym elementem komunikacji. Planujemy rozwijać aplikację tak, aby oferowała jeszcze więcej możliwości naszym studentom – mówi Karolina Piejak z Wydziału Zarządzania UŁ.

Cały artykuł:
http://mlodziwlodzi.pl/o-programie/aktualnosci/wydzial-zarzadzania-ul-z-aplikacja-mobilna/


Studenci prawa z Uniwersytetu Łódzkiego najlepsi w Polsce. Polecą na finał
do Waszyngtonu.

mlodziwlodzi.pl, 16 marca 2015 r.

W rundzie regionalnej (rozgrywkach krajowych) prestiżowego konkursu The
Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition zwyciężyła
drużyna z Uniwersytetu Łódzkiego.

Konkurs ten, organizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów
Prawa, ma wieloletnią tradycję. Tegoroczny sukces studentów z Wydziału
Prawa i Administracji UŁ jest tym większy, że dotychczas w Polsce
regułą były zwycięstwa drużyn z Warszawy lub Krakowa. Dzięki zajęciu
pierwszego miejsca, łódzcy studenci wezmą udział w światowym finale
konkursu, który odbędzie się od 5 do 11 kwietnia w Waszyngtonie.

Finał krajowy został rozegrany 10 i 11 lutego w Uczelni Łazarskiego w
Warszawie. Spośród zgłoszonych pięciu drużyn, ostatecznie jedna się
wycofała, a w konkursie pozostały zespoły z UŁ, Uniwersytetu
Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego. Drużyny te rywalizowały między sobą w toku symulowanego
postępowania przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości.

Cały artykuł:
http://mlodziwlodzi.pl/o-programie/aktualnosci/studenci-prawa-z-uniwersytetu-lodzkiego-najlepsi-w-polsce-poleca-na-final-do-waszyngtonu/


Pod koniec marca festiwal „Labirynt znaków 2015. Umberto Eco w UŁ
Onet.pl, PAP, 12 marca 2015 r.

Pod koniec marca w Łodzi zainaugurowany zostanie festiwal „Labirynt znaków 2015. Umberto Eco w Uniwersytecie Łódzkim”. Będzie to cykl imprez dedykowanych włoskiemu pisarzowi i naukowcowi, który w maju ma przyjąć tytuł doktora honoris causa tej łódzkiej uczelni.

Poinformowały o tym na konferencji prasowej władze Uniwersytetu Łódzkiego. Dodano, że sam festiwal, jak i uroczystości związane z nadaniem tytułu doktora h.c., wpisują się w obchody 70-lecia istnienia uczelni.

Zdaniem władz UŁ festiwal, który trwać ma do początku czerwca, stanowi wyraz uznania dla dokonań i wpływu Umberto Eco na współczesną humanistykę oraz kulturę – zarówno tę najwyższą, jak i masową, przeznaczoną dla każdego odbiorcy. Szef Zakładu Italianistyki Katedry Filologii Romańskiej UŁ prof. Artur Gałkowski podkreślił, że czytelnicy cenią Eco za niepowtarzalny styl i treści wymagające od autora zaawansowanych badań kultury, „w których czytający aktywnie uczestniczą na zasadzie lector in fabula, szeroko omówionej przez samego pisarza w jego teoriach literaturoznawczych”.

– Jako semiotyk prof. Eco znany jest z podejścia do interpretacji wszelkich przejawów cywilizacji poprzez ich ujęcie w kategoriach znaku w otoczeniu innych znaków i ich powiązań. Nie sposób pominąć jego semiotycznych teorii w studiach ściśle semiologicznych, ale także językoznawczo-aplikatywnych, pragmatyczno-językowych, kognitywnych i filozoficznych – uważa prof. Gałkowski.

Cały artykuł:
http://wiadomosci.onet.pl/lodz/pod-koniec-marca-festiwal-labirynt-znakow-2015-umberto-eco-w-ul/s4s7x5


Uniwersytet Łódzki wprowadził Kartę Absolwenta. Zniżki i ułatwienia dla absolwentów
„Dziennik Łódzki”, 10 marca 2015 r. Maciej Kałach

Z okazji swojego 70-lecia Uniwersytet Łódzki przygotował prezent: zaczął wydawać Kartę Absolwenta. UŁ to pierwsza uczelnia w regionie, która wpadła na pomysł programu zniżek i ułatwień dla własnych absolwentów. Od lutego, gdy program się rozpoczął, uczelnia wydała już prawie pół tysiąca takich dokumentów, chociaż kampania promocyjna Karty Absolwenta dopiero się zaczyna.

Aktualnie na liście korzyści z programu absolwent znajdzie 17 pozycji. Pięć z nich to jednostki Uniwersytetu Łódzkiego. Na przykład Centrum
Wychowania Fizycznego i Sportu z popularnym basenem na Lumumbowie. Dotąd zwykły łodzianin za 45 minut pływania z biletem jednorazowym płacił tam od 11 zł, teraz otrzymuje zniżkę jak student UŁ – czyli płaci od 7 zł. Centrum przewidziało też dla absolwentów karnety w specjalnych cenach.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3779317,uniwersytet-lodzki-wprowadzil-karte-absolwenta-znizki-i-ulatwienia-dla-absolwentow,id,t.html


Konferencja na Uniwersytecie Łódzkim. Połączą się z Jeffreyem Sachsem
MMŁÓDŹ.PL, 5 marca 2015 r. Adam Tubilewicz

12 i 13 marca na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ odbędzie się konferencja na temat wyzwań współczesnej gospodarki międzynarodowej.

Konferencja odbędzie się pod hasłem „Economy Today”. Dyskusja będzie prowadzona w języku angielskim.

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele 14 państw: Polski, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Tajwanu, Hiszpanii, Rumunii, Czech, Słowacji, Turcji, Ukrainy, Rosji, Węgier, Jordanii i Albanii.

Centralnym punktem wydarzenia będzie telekonferencja z światowej sławy ekonomistą, Jeffreyem Sachsem. Połączenie bezpośrednie z University of
Columbia w Nowym Yorku zaplanowano na 12 marca o godz. 16 w Sali C140 Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego.

Cały artykuł:
http://www.mmlodz.pl/artykul/konferencja-na-uniwersytecie-lodzkim-polacza-sie-z,3302961,art,t,id,tm.html


Kobieta Przedsiębiorcza. Ambitne panie przebijają się na szczyty łódzkich szkół wyższych
„Dziennik Łódzki”, 28 lutego 2015 r. Maciej Kałach

Łódzkie uczelnie lubią się przedstawiać jako najwięksi pracodawcy w mieście. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jak w tego rodzaju przedsiębiorstwach radzą sobie ambitne kobiety.

Pierwszy rzut oka na szczyty Łodzi akademickiej nie przynosi dobrych wieści dla młodych pań, które chciałyby kiedyś zostać rektorem. Taką
funkcję w gronie szóstki szefów publicznych szkół w Łodzi pełni obecnie tylko jedna profesor: Jolanta Rudzka-Habisiak, reprezentująca Akademię
Sztuk Pięknych. Trzy największe uczelnie miasta: Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka i Uniwersytet Medyczny nie miały w swojej historii rektora kobiety.

Ale już sprawdzenie składu pełnych władz rektorskich udowadnia, że rola pań profesor na szczytach uczelni jest nieoceniona. Wśród pięciu prorektorów Uniwersytetu Łódzkiego pomagających prowadzić uczelnię profesorowi Włodzimierzowi Nykielowi jest prof. Zofia Wysokińska, prorektor ds. współpracy z zagranicą, której ekipa sprawiła, że liczba studiujących na UŁ cudzoziemców przekracza już tysiąc. Z kolei profesor Paweł Górski z Uniwersytetu Medycznego ma do dyspozycji wśród czwórki prorektorów prof. Annę Jegier (ds. kształcenia) oraz prof. Lucynę Woźniak (ds. nauki). Natomiast prof. Stanisław Bielecki, rektor Politechniki Łódzkiej, jest otoczony czterema prorektorami mężczyznami.

Na Uniwersytecie Łódzkim panie profesor najskuteczniej ubiegają się o pozycję dziekana – szefują pięciu z dwunastu wydziałom: Biologii i
Ochrony Środowiska, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Nauk o Wychowaniu, Prawa i Administracji oraz Zarządzania.
– W dzisiejszych czasach płeć nie ma wpływu na rozwój kariery naukowej czy też na awans w strukturze uczelni. Tak jak w przedsiębiorstwach, przede wszystkim liczą się kompetencje – uważa prof. Ewa Walińska, dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3766645,kobieta-przedsiebiorcza-ambitne-panie-przebijaja-sie-na-szczyty-lodzkich-szkol-wyzszych,id,t.html

 

Uniwersytet Łódzki przyzna nagrodę za wybitne dzieło humanistyczne
Nauka w Polsce, PAP, 25 lutego 2015 r.

Uniwersytet Łódzki ustanowił nagrodę, która przyznana zostanie za
wybitne dzieło z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych. Jej
patronem jest prof. Tadeusz Kotarbiński – pierwszy rektor łódzkiej
uczelni obchodzącej w tym roku 70-lecie istnienia.

Rektor UŁ prof. Włodzimierz Nykiel poinformował we wtorek, że
ustanowiona przez uczelnię nagroda ma podkreślać znaczenie badań
humanistycznych dla codziennego życia, nauki i dla indywidualnego
rozwoju człowieka.

„Duża część obszaru badawczego uniwersytetów to humanistyka, o której
dzisiaj mówi się wiele, która wymaga wsparcia, promowania i
eksponowania, tak abyśmy doceniali jej rolę w społeczeństwie i nauce –
to pierwszy cel tej nagrody. Nieprzypadkowo ustanawiamy ją w roku
70-lecia uniwersytetu i nieprzypadkowy jest patron tej nagrody – jedna
z najwybitniejszych postaci naszej nauki prof. Tadeusz Kotarbiński” –
podkreślił.

Cały artykuł:
http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,403954,uniwersytet-lodzki-przyzna-nagrode-za-wybitne-dzielo-humanistyczne.html


Absolwenci prawa z Łodzi na 2. miejscu w Polsce
gazeta.pl, 20 lutego 2015 r. Karolina Tatarzyńska

Prawnicy kończący studia na Uniwersytecie Łódzkim okazali się jednymi z najlepiej zdających na aplikacje. Zajęli drugie miejsce w kraju, a
wyprzedzili ich jedynie absolwenci prawa z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Najlepszy wynik osiągnęli przyszli adwokaci. Najsłabiej poszło tym, którzy marzą o karierze komornika.

Wśród wszystkich, którzy przystąpili do egzaminu w 2014 r., Uniwersytet Łódzki zajął środkowy stopień podium. Spośród 390 zdających pozytywny
wynik otrzymało aż 246 (63,08 proc.). Lepiej poszło jedynie absolwentom Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na krakowskiej uczelni zdających było
prawie dwa raz więcej, bo aż 699. Spośród nich 509 osób (72,82 proc.) poradziło sobie z egzaminem. Trzecie miejsce – ze zdawalnością 57,10
proc. – zajął Uniwersytet Warszawski. Tam do egzaminów przystąpiło aż 1035 prawników. Tuż za podium uplasowały się Uniwersytet Szczeciński
(56,03 proc.) oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (54,59 proc.).

Cały artykuł:
http://m.lodz.gazeta.pl/lodz/1,106512,17456729,Absolwenci_prawa_z_Lodzi_na_2__miejscu_w_Polsce.html


Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego w głosowaniu na najciekawszy projekt 2014 r.
„Dziennik Łódzki” 19 lutego 2015 r.

Uniwersytet Łódzki zachęca do głosowania na budynek jego Wydziału Filologicznego w plebiscycie prowadzonym przez Grupę Sztuka Architektury.

Konkurs ma wyłonić najciekawsze projekty publiczne i prywatne w polskiej architekturze zrealizowane w 2014 r. Gmach Wydziału Filologicznego został zgłoszony do pierwszej z tych kategorii. Głosowanie w Plebiscycie Polska Architektura XXL potrwa do 5 marca. W kategorii „publicznej” otworzony jesienią 2014 r. nowy gmach Wydziału Filologicznego ma 20 konkurentów – m.in. Afrykarium we Wrocławiu i Teatr Szekspirowski w Gdańsku.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3757941,wydzial-filologiczny-uniwersytetu-lodzkiego-w-glosowaniu-na-najciekawszy-projekt-2014-r,id,t.html


Łódź: 34 lata temu zakończył się najdłuższy i największy strajk studencki

Onet.pl, PAP, 18 lutego 2015 r.

34 lata temu zakończył się najdłuższy i największy strajk studencki w
Łodzi. Młodzież walczyła o prawo do zrzeszania się w wolnych
organizacjach. Efektem protestu było podpisania porozumienia łódzkiego
i rejestracja Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

Jak poinformował rzecznik Uniwersytetu Łódzkiego Tomasz Boruszczak w
ramach tegorocznych obchodów zaplanowano m.in. promocję książki pod
redakcją prof. Krzysztofa Lesiakowskiego „Łódzki Strajk Studencki.
Styczeń-Luty 1981. Spojrzenie po latach”. W spotkaniu, które odbędzie
się 27 lutego w Instytucie Historii UŁ, oprócz współautorów pracy mają
wziąć także udział uczestnicy łódzkiego protestu, studenci i pracownicy
naukowi Instytutu oraz pracownicy IPN. Wydarzeniu ma też towarzyszyć
okolicznościowa wystawa.

We wstępie do książki, prof. Lesiakowski zwraca uwagę, że w 1980 roku w
Polsce funkcjonowało 91 szkół wyższych, w których uczyło się ponad 450
tys. osób, łącznie ze studentami zaocznymi. Liczby te świadczyły o
„dużym potencjale tej społeczności”. „Jednak do początku 1981 roku, z
nielicznymi wyjątkami, pozostawała ona w tle wielkich przemian, które
dokonywały się w innych środowiskach, z robotniczym na czele. Trwały
oczywiście zabiegi o rejestrację NZS, podejmowano próby zmiany modelu
funkcjonowania szkół wyższych, ale wszystko to z różnych względów
odbywało się w sposób dość powolny i bez spektakularnych efektów” –
napisał.

Według niego przełomem w aktywizacji środowiska studenckiego był strajk
na łódzkich uczelniach.

Cały artykuł:
http://wiadomosci.onet.pl/lodz/lodz-34-lata-temu-zakonczyl-sie-najdluzszy-i-najwiekszy-strajk-studencki/p4qrk


Uniwersytet Łódzki szkoli uczniów z autoprezentacji i zarządzania czasem
Onet.pl, PAP, 12 lutego 2015 r.

O metodach przeciwdziałania prokrastynacji, czyli ciągłego odkładania
spraw do załatwienia na później, sposobach autoprezentacji oraz
zarządzania czasem dowiedzą się uczniowie szkół średnich podczas
bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Wydział Zarządzania
Uniwersytetu Łódzkiego.

Jak prze­ko­nu­je Agniesz­ka Wo­ło­wiec z Wy­dzia­łu Za­rzą­dza­nia
uczel­ni, kursy są od­po­wie­dzią na po­trze­by uczniów
przy­go­to­wu­ją­cych się do eg­za­mi­nów koń­co­wych, w tym do
ma­tu­ry. Zda­niem spe­cja­li­stów zdo­by­te umie­jęt­no­ści po­zwo­lą
im sku­tecz­nie łą­czyć obo­wiąz­ki szkol­ne, za­ję­cia do­dat­ko­we,
czy przy­go­to­wa­nia do ma­tu­ry z ży­ciem oso­bi­stym.

Szko­le­nie „Za­rzą­dzaj swoim cza­sem” ma do­star­czyć uczniom wie­dzy
na temat umie­jęt­no­ści efek­tyw­ne­go za­rzą­dza­nia roz­wo­jem i
tech­nik za­rzą­dza­nia cza­sem. Ucznio­wie do­wie­dzą się jak usta­lać
prio­ry­te­ty i ob­sza­ry od­po­wie­dzial­no­ści, jak or­ga­ni­zo­wać
swój czas i jakie na­rzę­dzia mogą to uła­twić. Mło­dzi lu­dzie
po­zna­ją także przy­czy­ny i me­to­dy prze­ciw­dzia­ła­nia
pro­kra­sty­na­cji, czyli cią­głe­go prze­kła­da­nia re­ali­za­cji
waż­nych zadań na póź­niej.

Zda­niem pro­wa­dzą­ce­go szko­le­nie dr Bar­tło­mie­ja Ku­rzy­ka,
pro­kra­sty­na­cja to pro­blem, który do­ty­ka wszyst­kich,
przy­naj­mniej raz na jakiś czas. Jeśli zda­rza się czę­sto albo w
szcze­gól­nie istot­nych spra­wach np. do­ty­czy nauki do waż­ne­go
eg­za­mi­nu, skłon­ność do pro­kra­sty­na­cji może być źró­dłem wielu
fru­stra­cji i pro­ble­mów.

W oce­nie spe­cja­li­sty, warto le­piej po­znać to zja­wi­sko i
na­uczyć się z nim sobie ra­dzić, a nie jest to łatwe, po­nie­waż
pro­kra­sty­na­cja jest bar­dzo zło­żo­nym zja­wi­skiem, a
od­kła­da­nie spraw na póź­niej może wy­ni­kać z wielu przy­czyn.

– Może to być duża skłon­ność do roz­pra­sza­nia uwagi, strach przed
roz­po­czę­ciem du­że­go i trud­ne­go za­da­nia, czy cią­głe dą­że­nie
do uzy­ska­nia per­fek­cyj­nych re­zul­ta­tów. Może też wy­ni­kać ze
zbyt ni­skiej, ale też ze zbyt wy­so­kiej oceny wła­snych
umie­jęt­no­ści – dodał dr Ku­rzyk.

Cały artykuł:
http://wiadomosci.onet.pl/lodz/uniwersytet-lodzki-szkoli-uczniow-z-autoprezentacji-i-zarzadzania-czasem/wlcwl


Ewa Kopacz ogłosiła inaugurację rządowego programu „Maluch na uczelni”
Nauka w Polsce, PAP, 11 lutego 2015 r.

Premier Ewa Kopacz ogłosiła w środę w Łodzi inaugurację rządowego
programu „Maluch na uczelni”. W jego ramach szkoły wyższe po raz
pierwszy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na tworzenie żłobków.

Szefowa rządu ogłosiła to na spotkaniu ze studentami i pracownikami na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Kopacz przypomniała, że program „Maluch” działa od 2011 r. W jego
ramach samorządy i organizacje pozarządowe mogą starać się o
dofinansowanie na utrzymanie placówek opieki dla najmłodszych dzieci.

W środę na UŁ zainaugurowano program „Maluch na uczelni”. Jak
podkreśliła Kopacz, rządowi zależy, żeby plany związane z założeniem
rodziny nie musiały się wiązać z przerywaniem nauki przez studentów.
„Ten program jest po to, abyście mogli mieć spokojną głowę na naukę” –
przekonywała studentów.

Cały artykuł:
http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,403791,ewa-kopacz-oglosila-inauguracje-rzadowego-programu-maluch-na-uczelni.html


Łódź może być wiodącym centrum badań na rzecz biogospodarki
„Dziennik Łódzki”, 5 lutego 2015 r. Paweł Patora

Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Bioproduktów, które powstanie w Łodzi, powinno dać silny impuls rozwojowy dla regionu.

Jak już informowaliśmy, Komisja Europejska pozytywnie oceniła łódzki projekt zgłoszony do konkursu „Teaming for excellence” w ramach programu Horyzont 2000 i przyznała jego twórcom 500 tys. euro na opracowanie szczegółowego biznesplanu.

Za rok, w wyniku oceny przedstawionych biznesplanów, spośród 31 projektów z całej Europy zakwalifikowanych do drugiego etapu, wybranych zostanie 6, których realizacja zostanie dofinansowana z funduszy unijnych kwotą 20 mln euro. GR(„wstawReklame”,”srodek1″);

W środę w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi odbyła się konferencja prasowa, podczas której nagrodzony projekt przybliżyli: Witold Stępień, marszałek woj. łódzkiego oraz przedstawiciele łódzkich instytucji naukowych, które utworzą nowy ośrodek badawczy: Politechniki Łódzkiej,
Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk. (…)

To rzeczywiście jest wielki sukces regionu, a ja dodatkowo się cieszę, że taki prezent przyszedł na 70. urodziny Uniwersytetu – powiedziała prof. Maria Bryszewska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3739991,lodz-moze-byc-wiodacym-centrum-badan-na-rzecz-biogospodarki-zdjecia,id,t.html


Wielki europejski sukces polskich naukowców!
nauka.gov.pl, 30 stycznia 2015 r.

Trzy polskie projekty przechodzą do kolejnego etapu konkursu Teaming
for excellence w ramach programu Horyzont 2020. Wyłonione dziś przez
Komisję Europejską (KE) zespoły badawcze dostaną po 500 tys. euro na
przygotowanie szczegółowego biznesplanu. Te, które przejdą do kolejnego
etapu, otrzymają 20 mln euro na budowę nowej jednostki badawczej lub
wdrażanie zgłoszonego do konkursu pomysłu.

Wśród 31 pozytywnie ocenionych przez Komisję wniosków 10 proc. stanowią
polsko-niemieckie projekty z udziałem badaczy z Łodzi, Warszawy i
Wrocławia. – To ogromny sukces polskiej nauki, która goni czołówkę w
światowym wyścigu innowacyjności. Konkurencja w ramach sięgania po
środki unijne jest dziś ogromna. Do udziału w konkursie było
uprawnionych aż 16 krajów – powiedziała minister nauki prof. Lena
Kolarska-Bobińska po dzisiejszym ogłoszeniu przez KE wyników konkursu.

Cały artykuł:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/wielki-europejski-sukces-polskich-naukowcow.html


Światowy Zjazd Absolwentów na 70-lecie Uniwersytetu Łódzkiego
„Dziennik Łódzki”, 29 stycznia 2015 r. Paweł Patora

Światowy Zjazd Absolwentów, doktorat honoris causa dla prof. Umberta Eco, forum dyskusyjne i wiele innych zdarzeń uświetni jubileusz
Uniwersytetu Łódzkiego. W tym roku uczelnia obchodzi 70-lecie. Główne uroczystości odbędą się od 21 do 24 maja.

Wydarzeniem szczególnym będzie Światowy Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego. Jak podkreśla prof. Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ, zjazd
będzie okazją nie tylko do spotkań po latach, ale też do refleksji nad przyszłością uczelni i do wzmocnienia relacji uniwersytetu z
absolwentami. Będą dla nich przygotowane m.in. wykłady, wspomnienia i dyskusje, prezentacje filmowe i multimedialne, pokazy, wystawy fotograficzne, koncerty i spotkania integracyjne na wydziałach.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3733260,swiatowy-zjazd-absolwentow-na-70lecie-uniwersytetu-lodzkiego,id,t.html


Topór spod Grunwaldu już po konserwacji w zbiorach muzeum
Onet. pl, Polska Agencja Prasowa, 25 stycznia 2015 r.

Topór bojowy, datowany przez historyków na XIV/XV wiek, znaleziony na Polach Grunwaldzkich, niedaleko jez. Łubień, jest już po konserwacji i
znajduje się w zbiorach Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Od 1 maja z chwilą rozpoczęcia sezonu w muzeum będzie eksponowany.

Topór, który został przekazany w ubiegłym roku do Muzeum Bitwy pod Grunwaldem przez poszukiwacza, jest w tej chwili po zabiegach konserwacyjnych wykonanych w Pracowni Konserwacji Zabytków Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego – poinformował dr Piotr Nowakowski z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.

Cały artykuł:
http://wiadomosci.onet.pl/olsztyn/topor-spod-grunwaldu-juz-po-konserwacji-w-zbiorach-muzeum/mmwc4


Filologia stanie się sądem. W ciągu dwóch lat
Radio Łódź, 16 stycznia 2015 r. Agata Zielińska/Konrad Ciężki

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego Włodzimierz Nykiel przekazał prezesowi Sądu Apelacyjnego w Łodzi symboliczny klucz do dawnego budynku wydziału
filologicznego na rogu Zamenhoffa i Kościuszki. Po remoncie przeniesie się tutaj Sąd Apelacyjny, który mieści się teraz przy Narutowicza 64.

Budynek przy Narutowicza Sąd Apelacyjny dzieli obecnie z Sądem Okręgowym. Michał Kłos, prezes Sadu Apelacyjnego podkreślał odbierając klucz, że cieszy go, iż sąd znalazł miejsce w ważnym historycznie budynku, w którym w 1981 roku podpisano porozumienia po strajkach studenckich: – Cieszę się, że mogę otrzymać ten symboliczny przedmiot, ponieważ wieńczy on okres pracy nad uzyskaniem tego obiektu. Cieszę się, że możemy objąć ten budynek i ze swojej strony, ze strony moich współpracowników deklaruję, że nasza instytucja uczyni wszystko, aby te piękne, wpisane w historię miasta i kraju tradycje tego obiektu, w odpowiedni sposób uszanować.

Minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk poinformował, że aula, w której podpisano porozumienia, w nowym budynku zachowa swój dawnych
reprezentacyjny charakter: – W tej auli w 1981 roku podpisano Porozumienia Łódzkie, po kilku tygodniach strajku. To ważne dla naszej
tożsamości, dla tożsamości mojego pokolenia. Ludzi, którzy w tym czasie trzymali kciuki za Solidarność, ale także sami upominali się o wolność
dla nauki, dla świata akademickiego.

Cały artykuł:
https://www.radiolodz.pl/posts/11281-filologia-stanie-sie-sadem-w-ciagu-dwoch-lat


Dziennik Łódzki”, 10 stycznia 2015 r. Tadeusz Sobczak

Bezzałogowe samoloty patrolują niebo nad polską stacją polarną w Antarktyce. Zamontowane urządzenia śledzą… pingwiny.

Nad polską stacją antarktyczną im. Henryka Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego latają drony. Te bezzałogowe samoloty testowane są przez
polskich naukowców. W projekcie, realizowanym we współpracy polsko-norweskiej, udział biorą trzy urządzenia. Polski dron został zaprojektowany na Politechnice Warszawskiej. Waży 23 kg i może przelecieć na jedym tankowaniu ponad 100 km.

Testom przyglądają się polarnicy z Uniwersytetu Łódzkiego, którzy mają duży udział w badaniu Antarktyki. Profesor Jacek Siciński, kierownik
Zakład Biologii Polarnej i Oceanobiologii na Uniwersytecie Łódzkim, dwa razy zimował na stacji Arctowski.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3710706,polarnicy-z-uniwersytetu-lodzkiego-badaja-antarktyke-wkrotce-beda-pomagac-im-drony,id,t.html


The World Hobbit Project. Badacze zbiorą opinie na temat trylogii Petera
Jacksona

Wiadomości24.pl, 7 stycznia 2015 r.

Stu badaczy z 46 krajów zbada opinie widzów filmów z serii „Hobbit” w
ramach „The World Hobbit Project”. Pomysłodawcy chcą przekonać się w
jaki sposób trylogia „Hobbit” jest rozumiana i oceniana przez różne
grupy odbiorcze w różnych krajach świata.

W międzynarodowym projekcie uczestniczy ponad stu badaczy z 46 krajów.
Chcą oni zebrać opinie i zbadać preferencje widzów filmów z serii
„Hobbit”, czyli ekranizacji powieści J.R.R. Tolkiena, które zrealizował
znany amerykański reżyser Peter Jackson. Badacze chcą przekonać się w
jaki sposób trylogia „Hobbit” jest rozumiana i oceniana przez różne
grupy odbiorcze w różnych krajach świata. Dr Konrad Klejsa, filmoznawca
z Uniwersytetu Łódzkiego, został koordynatorem polskiej części projektu
„The World Hobbit Project”.

Cały artykuł:
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/the_world_hobbit_project_badacze_zbiora_opinie_na_temat_trylogii_petera_jacksona_321386.html


Dyktando na Uniwersytecie Łódzkim. Filolodzy sprawdzali filologów
„Express Ilustrowany”, 10 grudnia 2014 r.

Gdy śnieg przykrywa już zszarzałe arterie miast tętniące ruchem wolno jadących volkswagenów, chryslerów, peugeotów i innych supermodnych aut,
rendez-vous z horrendalnie mroźną zimą wprawia hordy drogowców co najmniej w chandrę – tak zaczynało się dyktando, które pisali wczoraj studenci i wykładowcy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Przedświąteczną zabawę przygotowali je dla swoich kolegów i nauczycieli żacy z Koła Naukowego Językoznawców. Z zawiłościami polskiej ortografii
obok 50 innych osób postanowił zmierzyć się także dziekan wydziału prof. Piotr Stalmaszczyk, który jest anglistą. Tekst dyktanda odczytywał Tomasz Boruszczak, były dziennikarz TVP, a obecnie rzecznik UŁ.

Cały artykuł:
http://www.expressilustrowany.pl/artykul/3679564,dyktando-na-uniwersytecie-lodzkim-filolodzy-sprawdzali-filologow-zdjecia,id,t.html


Budynek filologii przy Kościuszki sprzedany
TVP Łódź, Łódzkie Wiadomości Dnia, 10 grudnia 2014 r. Joanna Kaczmarek

Z jego bram wyszły pokolenia magistrów, w 1981 roku odbywały się tam strajki studenckie, dla tysięcy osób to wspomnienie najlepszych lat
życia. Budynek filologii Uniwersytetu Łódzkiego przy Kościuszki został sprzedany. Przejmie go Sąd Apelacyjny w Łodzi. Studenci Wydziału
Filologicznego w tym roku akademickim przenieśli się do nowego gmachu przy Pomorskiej.

Umowa podpisana. Budynek Filologii przy Kościuszki kupił Sąd Apelacyjny w Łodzi. Historyczny gmach powstał w 1910 roku na potrzeby niemieckiego
gimnazjum. Po wojnie były tu szkoły średnie, dopiero w 1970 roku stał się siedzibą Wydziału – Dobrze spełniał swoją funkcję jako gimnazjum,
jako liceum w latach 60., natomiast pod koniec XX wieku nie nadawał się na potrzeby nowoczesnego uniwersytetu – mówił prof. Piotr Stelmaszczyk,
dziekan Wydziału Filologicznego.

Cały artykuł:
http://www.tvp.pl/lodz/aktualnosci/spoleczne/budynek-filologii-przy-kosciuszki-sprzedany/18012583


Sąd Apelacyjny kupił zabytkowy gmach Wydziału Filologicznego UŁ za 14,6 mln zł
„Dziennik Łódzki”, 10 grudnia 2014 r. Maciej Kałach

Uniwersytet Łódzki sprzedał w środę Sądowi Apelacyjnemu w Łodzi gmach przy al. Kościuszki 65. Cena wyniosła 14,6 mln zł.

O tym, że transakcja dojdzie do skutku wiadomo było wcześniej. Zagadką pozostawała suma transakcji. Początkowo UŁ chciał za główny gmach
Wydziału Filologicznego (w latach 1970-2014) 30 mln zł, ale zgodził się sprzedać budynek Sądowi Apelacyjnemu za 14,6 mln zł.

Prof. Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ, tłumaczył, że uczelnia jest w dobrej kondycji finansowej, zaś priorytetem było znalezienie godnego
gospodarza dla budynku przy al. Kościuszki 65 (z początkiem nowego roku akademickiego Wydział Filologiczny przeprowadził się do siedziby przy
ul. Pomorskiej 171/173).

Gospodarzem, który uszanuje miejsce studenckiego strajku z 1981 r., ma się okazać Sąd Apelacyjny. Instytucja przeprowadzi się z części
współdzielonego z Sądem Okręgowym w Łodzi gmachu między pl. Dąbrowskiego a ul. Uniwersytecką, a nastąpi to za ok. 2 lata. Sala gimnastyczna w budynku przy al. Kościuszki 65 zamieni się w największą salę rozpraw, a w planach jest rewitalizacja zabytku.

Gmach przy al. Kościuszki wybudowano w latach 1909-1911 dla Niemieckiego Gimnazjum Reformowanego, istniejącego do II wojny światowej. UŁ ma odpowiedź dla krytyków narzekających, że wyzbywa się części swojej historii: uczelnia kończy remont dawnej Szkoły Zgromadzenia Kupców przy ul. Narutowicza 68. Przed remontem był tam Wydział Chemii, po rewitalizacji przeprowadzi się tam rektorat uniwersytetu.

Cały artykuł
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3679338,sad-apelacyjny-kupil-zabytkowy-gmach-wydzialu-filologicznego-ul-za-146-mln-zl-zdjecia,id,t.html


Uniwersytet Łódzki uhonorował kolejnych Absolwentów VIP
„Dziennik Łódzki”, 5 grudnia 2014 r. Maciej Kałach

Do 94 wzrosła liczba Absolwentów VIP Uniwersytetu Łódzkiego, czyli wychowanków uczelni, którymi UŁ chce się pochwalić, a obecnym studentom
stawiać jako wzór do naśladowania. UŁ nominuje do godności VIP-a osoby odnoszące sukcesy w życiu zawodowym.

W piątek nowe jabłka symbolizujące, jak mówił rektor prof. Włodzimierz Nykiel, „dobry owoc wydany przez UŁ” odebrali m.in. prof. Katarzyna
Jaszczołt, (językoznawca wykładający na University of Cambridge), prof. Witold Orłowski (ekonomista) i Anita Werner (prezenterka telewizyjna).
Wśród nowych VIP-ów jest też Marcin Polak, prezes łódzkiego oddziału Polskapresse – wydawcy „Dziennika Łódzkiego”. Rozpoczęty przed dwoma laty projekt to jeden z pomysłów związanych z jubileuszem UŁ.

Obecny rok akademicki jest 70. w historii UŁ, zaś finał obchodów zaplanowano na dni 21 – 24 maja 2015 r. Komitet honorowy obchodów pod
przewodnictwem prof. Marka Belki powiększył się podczas piątkowej uroczystości o 7 osób – do 55.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3673868,uniwersytet-lodzki-uhonorowal-kolejnych-absolwentow-vip-zdjecia,id,t.html


Uniwersytet Łódzki odnowił doktoraty Stefana Lelentala i Krystyny
Leśniewskiej-Lutyńskiej

„Dziennik Łódzki”, 26 listopada 2014 r. Paweł Patora

W pałacu Biedermanna odbyła się wczoraj uroczystość odnowienia
doktoratów doc. Krystyny Leśniewskiej-Lutyńskiej i prof. Stefana
Lelentala.

Miłą tradycją Uniwersytetu Łódzkiego stało się honorowanie doktorów
wypromowanych w tej uczelni, odnawianiem ich doktoratów po 50 latach.
Pół wieku temu obronili swoje rozprawy doc. Leśniewska-Lutyńska i prof.
Lelental. Krystyna Leśniewska-Lutyńska jest socjologiem. Po studiach na
UŁ i obronie pracy magisterskiej, której promotorem był prof. Józef
Chałasiński, pracowała w latach 1956 – 2002 w Instytucie Filozofii i
Socjologii PAN kolejno jako asystent, adiunkt, kierownik sekcji i
kierownik Zakładu Metodologii Badań Socjologicznych.

Pracę doktorską nt. „Pozycja społeczna pracowników
administracyjno-biurowych w Polsce Ludowej” napisała pod kierunkiem
prof. Jana Szczepańskiego. Jej dorobek naukowy obejmuje 150 pozycji –
książek, artykułów, redakcji książek i serii wydawniczych. Od 1989 r.
jest przewodniczącą Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa
Socjologicznego, a od 1999 r. członkiem jury Nagrody im. Jana
Lutyńskiego, jej zmarłego w 1988 r. męża, profesora UŁ.

Prof. Stefan Lelental, specjalista od prawa karnego, stopień doktora
uzyskał na podstawie rozprawy pt. „Instytucja warunkowego
przedterminowego zwolnienia w Polsce na tle porównawczym”. Dorobek
prof. Lelentala obejmuje ponad 300 opracowań, z których część oparł na
badaniach własnych przeprowadzonych w licznych zakładach karnych. Wiele
z jego publikacji to książki, w tym pięć wydań „Komentarza do kodeksu
karnego wykonawczego”. Jest też autorem podręczników z prawa karnego i
prawa karnego wykonawczego. Prof. Lelental był członkiem Komisji
Kodyfikacyjnej, która opracowała kodeks karny wprowadzony w życie 1
września 1998 r.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3660512,uniwersytet-lodzki-odnowil-doktoraty-stefana-lelentala-i-krystyny-lesniewskiejlutynskiej-zdjecia,id,t.html


Julian Ławrynowicz i Leszek Wojtczak uhonorowani przez Uniwersytet Łódzki
„Dziennik Łódzki”, 25 listopada 2014 r. Paweł Patora

W pałacu Biedermanna odbyła się w poniedziałek (24 listopada)
uroczystość odnowienia doktoratów dwóm zasłużonym profesorom
Uniwersytetu Łódzkiego.

Pół wieku po uzyskaniu stopnia naukowego doktora Senat UŁ odnowił
doktoraty prof. Juliana Ławrynowicza i prof. Leszka Wojtczaka. Julian
Ławrynowicz, matematyk i fizyk, za rozprawę doktorską, napisaną pod
kierunkiem Zygmunta Charzyńskiego, otrzymał nagrodę Polskiego
Towarzystwa Matematycznego. Już w wieku 29 lat uzyskał stopień doktora
habilitowanego. Od 1971 roku pracował w Instytucie Matematycznym PAN,
przez wiele lat kierując oddziałem łódzkim tego instytutu.

Od 1983 roku do emerytury pracował na stanowisku profesora zwyczajnego
w zakładzie, a następnie katedrze fizyki ciała stałego na Wydziale
Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ. Jego dorobek badawczy obejmuje
ponad 400 publikacji. Jest autorem prac naukowych, a także monografii,
podręczników i artykułów, popularyzujących wiedzę. 50 lat po doktoracie
nadal pisze, redaguje i wykłada.

Prof. Leszek Wojtczak, po otrzymaniu w 1964 roku stopnia doktora nauk
matematyczno-fizycznych na UŁ, przebywał na stażach naukowych w Pradze,
Jenie i Grenoble. Napisał ponad 300 artykułów, opublikowanych w
renomowanych czasopismach naukowych, w których przedstawiał wyniki
swoich badań, dotyczących m.in. statystycznej teorii atomu i i fizyki
cienkich warstw ze szczególnym uwzględnieniem ich własności
magnetycznych. Wypromował 22 doktorów. Był m.in. dziekanem Wydziału
Matematyki, Fizyki i Chemii UŁ prorektorem i rektorem tej uczelni (1984
– 1990). Przewodniczył Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.
Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Yorku i Uniwersytetu Claude
Bernarda w Lyonie. Nadal uczestniczy w życiu akademickim.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3659956,julian-lawrynowicz-i-leszek-wojtczak-uhonorowani-przez-uniwersytet-lodzki-zdjecia,id,t.html


Porozumienie pomoże roślinom
www.lodz.lasy.gov.pl, 18 listopada 2014 r. H. Bednarek-Kolasińska

Już za kilka miesięcy łódzcy leśnicy wspólnie z naukowcami rozpoczną przywracanie gatunków zagrożonych wyginięciem. Rośliny, które znajdują
się w Czerwonej Księdze Roślin Województwa Łódzkiego będą sadzone w trzech nadleśnictwach.

Na mocy trójstronnego porozumienia między Lasami Państwowymi, Zarządem Zieleni Miejskiej w Łodzi oraz Uniwersytetem Łódzkim, w nadleśnictwach
Wieluń, Piotrków i Bełchatów przywracane będą piaskowiec trawiasty (Arenaria graminifolia Schrad) oraz goździk siny (Dianthus gratianopolitanus Vill). Pierwsze sadzonki zostaną tam posadzone już wiosną.

W ramach porozumienia, które zostało podpisane 18 listopada, nadleśnictwa nieodpłatnie udostępnią powierzchnie leśne pod nasadzenia, usuwać będą podrosty drzew i krzewów, zagrażające restytuowanym roślinom.

Pracownicy Ogrodu Botanicznego przygotują powierzchnie do sadzenia roślin, dostarczą rośliny i wprowadzą je na wyznaczone powierzchnie. Ponadto zajmą się pracami pielęgnacyjnymi.

Natomiast Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, we współpracy z Ogrodem Botanicznym poprowadzi monitoring populacji gatunków objętych programami ochrony oraz ich stanowisk a także bazę danych zawierającą dokumentację dotyczącą realizacji regionalnych programów ochrony piaskowca trawiastego i goździka sinego.

Cały artykuł:
http://www.lodz.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/porozumienie-pomoze-roslinom


Studenci Uniwersytetu Łódzkiego poznali swoich mentorów
„Dziennik Łódzki”, 18 listopada 2014 r. Maciej Kałach

Uniwersytet Łódzki połączył we wtorek 26 par: mentorów i zdolnych studentów w ramach programu „Absolwent VIP”. Mentorzy to posiadacze
dyplomu UŁ, którzy odnieśli już sukces zawodowy, m.in. Krystian Bestry, szef łódzkiego Infosysu. Mają doradzać swoim podopiecznym. Nowi „absolwenci VIP” otrzymali symboliczne jabłka od władz uczelni.

Program mentoringowy na UŁ ruszył po raz drugi. Pilotażowa edycja z zeszłego roku akademickiego połączyła 25 studentów i mentorów. We
wtorek o swoich wrażeniach z pilotażu opowiadała Olga Rytych, studentka politologii. Jej mentorem był Cezary Grabarczyk, wówczas marszałek Sejmu, a obecnie minister sprawiedliwości.

– Spotykaliśmy się m.in. w jego łódzkim biurze ale także w Sejmie, podczas kryzysu związanego z protestem matek niepełnosprawnych dzieci.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3652008,studenci-uniwersytetu-lodzkiego-poznali-swoich-mentorow-zdjecia,id,t.html


Umberto Eco otrzyma w maju 2015 r. tytuł doktora honoris causa UŁ
Onet.pl, Polska Agencja Prasowa, 18 listopada 2014 r.

Słynny włoski pisarz i naukowiec prof. Umberto Eco otrzyma w maju przyszłego roku tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. Wręczenie tytułu ma się odbyć podczas obchodów jubileuszu 70-lecia łódzkiej uczelni.

Senat UŁ na swoim ostatnim posiedzeniu zdecydował o przyznaniu doktoratu honoris causa Umberto Eco oraz o powołaniu promotora tego postępowania, którym został prof. Artur Gałkowski, szef Zakładu Italianistyki Katedry Filologii Romańskiej UŁ – poinformował dzisiaj rzecznik uczelni Tomasz Boruszczak.

Wręczenie doktoratu honoris causa pisarzowi odbędzie się w maju przyszłego roku – podczas głównych obchodów 70-tej rocznicy utworzenia Uniwersytetu Łódzkiego.

Prof. Gałkowski podkreślił, że czytelnicy cenią Eco za niepowtarzalny styl i treści wymagające od autora zaawansowanych badań kultury, „w których czytający aktywnie uczestniczą na zasadzie lector in fabula, szeroko omówionej przez samego pisarza w jego teoriach literaturoznawczych”.

– Jako semiotyk prof. Eco znany jest z podejścia do interpretacji wszelkich przejawów cywilizacji poprzez ich ujęcie w kategoriach znaku
w otoczeniu innych znaków i ich powiązań. Nie sposób pominąć jego semiotycznych teorii w studiach ściśle semiologicznych, ale także językoznawczo-aplikatywnych, pragmatyczno-językowych, kognitywnych i filozoficznych – uważa prof. Gałkowski.

Cały artykuł:
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/lodz-umberto-eco-otrzyma-w-maju-2015-r-tytul-doktora-honoris-causa-ul/1se8t


Gwałtowny rozbłysk gamma w pobliżu czarnej dziury w innej galaktyce
Money.pl, 7 listopada 2014 r.

Polscy astronomowie z Uniwersytetu Łódzkiego brali udział w
obserwacjach silnego rozbłysku promieniowania gamma z bliskich okolic
supermasywnej czarnej dziury w centrum galaktyki IC 310. Wyniki
obserwacji publikuje czasopismo naukowe ,,Science Express”.

Obserwacje zostały przeprowadzone instrumentami pracującymi w
całkowicie różnych zakresach długości fali elektromagnetycznej.
Zastosowano dwa 17-metrowe teleskopy MAGIC przeznaczone do obserwacji
promieniowania gamma, pracujące na wyspie La Palma należącej do
Hiszpanii. Dodatkowo ten sam obiekt obserwowano na falach radiowych
europejską siecią radioteleskopów EVN (European VLBI Network), w której
ramach obserwacje prowadził także toruński radioteleskop w Centrum
Astronomii UMK.

Astronomowie są przekonani, iż w centrach galaktyk znajdują się
supermasywne czarne dziury, które mają w skrajnych przypadkach masy
nawet kilka miliardów razy większe niż masa Słońca. Przykładem takiego
obiektu jest czarna dziura w sercu galaktyki IC 310. Galaktyka ta jest
częścią gromady galaktyk w gwiazdozbiorze Perseusza i znajduje się
około 260 milionów lat świetlnych od nas.

Cały artykuł:
http://nauka.money.pl/artykul/gwaltowny-rozblysk-gamma-w-poblizu-czarnej,82,0,1654610.html


Co piąty student pierwszego roku na Uniwersytecie Łódzkim studiuje 2 kierunki
„Dziennik Łódzki”, 31 października 2014 r. Maciej Kałach

Zamieszanie wokół opłat za drugi kierunek zrobiło reklamę tej formie studiowania. 20 proc. kandydatów na studia na Uniwersytecie Łódzkim w ostatniej rekrutacji to osoby, które już studiują na tej uczelni.

Z danych przedstawionych przez prof. Jarosława Płuciennika, prorektora UŁ ds. programów i jakości kształcenia, wynika, że przed rządową próbą wprowadzenia odpłatności, na dwóch fakultetach uczyło się 13 proc. studentów UŁ. Ten wskaźnik zmalał do 8 proc. w rekrutacji 2013/2014, czyli w roku akademickim, w którym uczelnie mogły pobierać opłaty. W ostatnim naborze – po decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który uznał opłaty za bezprawne – odsetek studentów dwufakultetowych wzrósł do rekordowego poziomu – 20 proc.

– Wygląda na to, że dyskusja o drugim kierunku studiów zrobiła reklamę tej formie studiowania – zauważył prof. Płuciennik. Na Uniwersytecie Łódzkim studiują także osoby, które zdobywają wiedzę na trzech kierunkach. Ale rekordzistą jest młody naukowiec, który jednocześnie pracuje nad dwoma… doktoratami.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3628708,co-piaty-student-pierwszego-roku-na-uniwersytecie-lodzkim-studiuje-2-kierunki,id,t.html


W Łodzi uhonorowano popularyzatorów nauki
Polska Agencja Prasowa, Nauka w Polsce, 28 października 2014 r.

Środowisko akademickie w Łodzi doceniło pracę dziennikarzy, którzy popularyzują dorobek tutejszych uczonych, informują o ciekawych inicjatywach uczelni i badaczy oraz nagłaśniają sukcesy łódzkich
studentów. Statuetkę Honor Academicus 2014 odebrała Ewa Tyszko z Telewizji Toya.

Nominowani do nagrody byli również: Karolina Olszewska z serwisu Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej, Paweł Patora z „Dziennika Łódzkiego” oraz Radosław Wilczek z Radia Łódź.

Honor Academicus – Nagroda Łodzi Akademickiej dla Dziennikarzy jest wyróżnieniem dla redaktorów, którzy w swoich artykułach, audycjach i programach rzetelnie informują o nauce, szkolnictwie wyższym, życiu
studenckim i działalności publicznych uczelni oraz oddziału PAN w Łodzi.

Tegoroczna laureatka – redaktor Ewa Tyszko – jest absolwentką Politechniki Łódzkiej, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W TV TOYA zajmuje się kulturą i sprawami społecznymi.

Konkurs organizowany jest od czterech lat. To wspólna inicjatywa Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów, Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej,
Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera, Politechniki Łódzkiej, prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższego Seminarium Duchownego.

Cały artykuł:
http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,402463,w-lodzi-uhonorowano-popularyzatorow-nauki.html


Na Uniwersytecie Łódzkim powołano Akademię Samorządu Terytorialnego
onet.pl, PAP, 28 października 2014 r.

Władze Uniwersytetu Łódzkiego oraz prezydenci największych miast woj. łódzkiego podpisali we wtorek w Łodzi porozumienie w sprawie utworzenia Akademii Samorządu Terytorialnego. Projekt ma na celu zacieśnienie współpracy uczelni z jednostkami samorządu.

Jak podkreślił rektor UŁ prof. Włodzimierz Nykiel, Akademia Samorządu Terytorialnego jest projektem łączącym trzy funkcje: naukowo-badawczą, edukacyjną oraz współpracy z samorządem.

– W ramach akademii będziemy organizować szkolenia i kursy, podnoszące kwalifikacje pracowników samorządowych. Będziemy także podejmować prace badawcze związane z zadaniami samorządu – dodał.

Zdaniem rektora UŁ, zagadnienia związane z problemami miast – sygnatariuszy porozumienia – będą się pojawiały także jako tematy prac magisterskich i dyplomowych studentów UŁ. Uczelnia będzie organizowała praktyki i ćwiczenia terenowe dla studentów i przygotowywała publikacje dotyczące problematyki związanej z prowadzonymi badaniami.

Prof. Nykiel zaznaczył, że we wtorek podpisane zostały umowy ramowe, ułatwiające podejmowanie konkretnych przedsięwzięć, np. projektów badawczych, publikacji, praktyk studenckich, które znajdą swój wyraz prawny w następnych, szczegółowych porozumieniach.

Cały artykuł:
http://wiadomosci.onet.pl/lodz/na-uniwersytecie-lodzkim-powolano-akademie-samorzadu-terytorialnego/rfpst


Rektor UŁ ujął się za studentami. Dziekanaty mają być czynne dłużej
„Dziennik Łódzki”, 25 października 2014 r. Maciej Kałach

Dziekanaty Uniwersytetu Łódzkiego mają być czynne co najmniej 5 godzin dziennie, zaś w miesiącach, gdy ruch jest największy – 8 godzin. Nowe
zarządzenie profesora Włodzimierza Nykiela, rektora Uniwersytetu Łódzkiego, powinno ucieszyć wszystkich studentów narzekających na męczące kolejki przed dziekanatami. Szef największej uczelni w regionie podjął decyzję, że personel dziekanatów ma obsługiwać interesantów co najmniej 5 godzin w dni robocze, zaś 8 godzin w okresie maj – czerwiec oraz wrzesień -październik.

Wiadomo, że są to miesiące, w których dziekanaty przeżywają oblężenie: żacy składają prace dyplomowe, załatwiają formalności związane z sesją
lub zapisami na zajęcia, stemplują legitymacje, aby zachowały ważność na nowy semestr.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3622318,rektor-ul-ujal-sie-za-studentami-dziekanaty-maja-byc-czynne-dluzej,id,t.html


Więcej zagranicznych studentów na polskich uczelniach – konkurs na
najlepsze projekty promocyjne rozstrzygnięty

nauka.gov.pl; 23 października 2014 r.

Znamy już jedenaście uczelni, które zwyciężyły w konkursie „Promocja
kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców”. Każda z nich
może liczyć nawet do 100 tys. zł wsparcia ze strony Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Najlepsze projekty przedstawiła Akademia Leona
Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie i Uniwersytet
Łódzki.

Wśród zgłaszanych przez uczelnie pomysłów znalazła się m.in. współpraca
z zagranicznymi blogerami i mediami społecznościowymi, stworzenie
kompleksowego programu do zbudowania sieci absolwentów o ciekawej
ścieżce kariery zawodowej czy powołanie ambasadorów uczelni z różnych
obszarów geograficznych. Uczelnie proponowały też wykorzystanie
nowoczesnych technologii do budowy wirtualnego przewodnika
wspomagającego podróż do Polski potencjalnemu kandydatowi na studia
oraz kursy języka polskiego dla obcokrajowców i zajęcia dotyczące
Europy Środkowo-Wschodniej obejmujące zagadnienia polityczne,
ekonomiczne oraz kulturowe.

W tej chwili według danych GUS w polskich szkołach wyższych studiuje 36
tys. zagranicznych studentów. W stosunku do roku ubiegłego liczba ta
wzrosła o siedem tysięcy. – Stawiamy sobie ambitny cel, by w roku 2020
ta liczba przekroczyła 100 tysięcy – tego celu nie osiągniemy bez
wysiłku samych uczelni, które muszą budować atrakcyjne programy studiów
w języku angielskim, przyciągać wykładowców ze świata, poszukiwać
partnerów w różnych regionach, starać się o zagraniczne akredytacje –
mówił minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska.

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/wiecej-zagranicznych-studentow-na-polskich-uczelniach-konkurs-na-najlepsze-projekty-promocyjne-rozstrzygniety.html


Uniwersyteckie Targi Pracy na Uniwersytecie Łódzkim
„Dziennik Łódzki”, 23 października 2014 r. Maciej Kałach

Uniwersyteckie Targi Pracy zgromadziły na Uniwersytecie Łódzkim ponad
40 wystawców. Na targach pojawili się także rekruterzy z łódzkich
centrów biznesowych.

Pracodawcy na Wydziale Zarządzania UŁ przedstawiali swoje oferty na
jednodniowych targach już po raz dziesiąty. Jakie firmy pojawiły się na
targach w tym roku? Partnerem strategicznym została firma Infosys BPO
Poland i dobrze oddawało to charakter targów: student nastawiony na
szukanie pracy w łódzkich centrach finansowych, obsługujących
międzynarodowe koncerny, na pewno mógł liczyć w czwartek na nawiązanie
cennych kontaktów.

Na targach pojawili się także rekruterzy z łódzkich centrów biznesowych
HP i General Electric. Ta ostatnia firma ma w Łodzi fabrykę aparatury
energetycznej, dlatego poszukuje także inżynierów jakości i stażystów
do działu produkcji. Odwiedzający targi studenci lub absolwenci mogli
pozostawić swoje zgłoszenie na staże, często wakacyjne. Przedstawiciele
firm przekonywali, że po lecie zatrzymują u siebie, już jako
pracowników, nawet jedną trzecią t stażystów. W centrach
księgowo-finansowych liczy się przede wszystkim znajomość języków. – W
centrach BPO stażyści lub nowo przyjęci nabywają warsztat, zaczynając
pracę, ale na taryfę ulgową przy językach obcych mogą liczyć tylko
zdolni absolwenci studiów informatycznych – mówił Dariusz Koperczak,
organizator targów.

http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3620370,uniwersyteckie-targi-pracy-na-uniwersytecie-lodzkim-zdjecia,id,t.html


Naukowcy dyskutują w Łodzi o sytuacji Europy Wschodniej w XXI w.
Polska Agencja Prasowa, Nauka w Polsce, 22 października 2014 r.

Tematy politologiczne, ekonomiczne, historyczno-kulturowe i
samorządowo-prawne wypełnią program dwudniowej konferencji naukowej
„Europa Wschodnia w XXI w. Polska – Ukraina: Partnerstwo regionów”,
którą we wtorek zainaugurowano na Uniwersytecie Łódzkim.

Podczas otwarcia prorektor ds. współpracy z zagranicą UŁ prof. Zofia
Wysokińska podkreśliła, że tego typu konferencje i spotkania naukowców
są potrzebne i odgrywają dużą rolę m.in. w procesach rozwoju
gospodarczego i społecznego oraz w dążeniu do lepszej i bardziej
demokratycznej Europy.

Jej zdaniem sytuacja polityczna nie powinna mieć wpływu na kontakty
naukowców i studentów z różnych państw. Jako przykład podała UŁ, który
obecnie ma podpisane umowy o współpracy m.in. z 14 uczelniami
ukraińskimi i 17 rosyjskimi.

„Mamy nadzieję, że z jednym i drugim krajem współpraca będzie
znakomita. Wierzymy, że poprzez współpracę naukową, edukacyjną i
kulturalną możemy osiągnąć w Europie Wschodniej wiele, a wszystkie
kraje tego regionu będą rozwijały się w kierunku bardziej zrównoważonym
i bardziej demokratycznym, co będzie wyłącznie dla dobra ich obywateli”
– powiedziała Wysokińska.

Dodała, że dotyczy to również Rosji, w której znacząca część
społeczeństwa dąży do tego, „żeby żyło im się lepiej, żeby ich głos był
także słyszalny”. W przekonaniu Wysokińskiej zmiany na wschodzie Europy
w dużej mierze zależą jednak od tego, co będzie się działo na Ukrainie.

http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,402389,naukowcy-dyskutuja-w-lodzi-o-sytuacji-europy-wschodniej-w-xxi-w.html


Łodzianie z Ocmer ŁSTW UŁ zdobyli Puchar Polski
„Dziennik Łódzki”, 21 października 2014 r. Dariusz Kuczmera

Na łódzkich waterpolistach można polegać. Nasi mistrzowie wywalczyli
właśnie w Olsztynie Puchar Polski w piłce wodnej.

Na pływalni Aqasfera w Olsztynie łódzka drużyna rozegrała trzy mecze i
wszystkie kończyła zwycięsko. Najpierw podopieczni trenerów Edwarda
Kujawy i Dawida Otrembskiego pokonali UKPW Legię Warszawa 11:5. W
drugim meczu łodzianie wygrali jeszcze bardziej zdecydowanie, bo
różnicą 10 goli. Pokonali WTS Bytom 17:7.

Dwa zwycięstwa w grupie zagwarantowały łodzianom awans do finału, w
którym Ocmer ŁSTW UŁ zdeklasował wręcz DSW Waterpolo Poznań 14:2. Nikt
nie mógł mieć wątpliwości, że najlepsza dużyna zdobyła główne trofeum.

Cały artykuł:
„Dziennik Łódzki”, Sport, 21 października 2104 r.


Uniwersytet Łódzki Uczelnią Przyjazną Rodzicom
„Gazeta Wyborcza”, 12 października 2014 r. Karolina Tatarzyńska

Uniwersytet Łódzki jako jedna z dziewięciu szkół wyższych w Polsce otrzymał tytuł „Uczelni Przyjaznej Rodzicom”. Organizatorzy konkursu docenili utworzenie w Łodzi uczelnianego przedszkola dla dzieci pracowników i studentów UŁ.

Konkurs Dobrych Praktyk to inicjatywa istniejącego od dziesięciu lat Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU.

Organizacja ta wspiera projekty koncentrujące się wokół idei work-life balance, czyli znalezienia równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym.

PLinEU aktywizuje do poszukiwania indywidualnych rozwiązań w godzeniu ról osobistych i zawodowych, a jednym z jego podstawowych tropów jest
wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn oraz wspieranie czynnych zawodowo rodziców.

I to właśnie ten ostatni aspekt brano pod uwagę przy rozstrzyganiu konkursu.

Jego organizatorzy oceniali uczelnie z całego kraju. Tym, które potrafią stworzyć przestrzeń przyjazną dla rodziców studiujących i pracujących oraz znajdują rozwiązania sprzyjające godzeniu życia rodzinnego z nauką i pracą, przyznano tytuły „Uczelni Przyjaznej Rodzicom”. Na zwycięskiej liście dziewięciu szkół wyższych znalazł się Uniwersytet Łódzki.

Cały artykuł:
http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35153,16792309,Uniwersytet_Lodzki_Uczelnia_Przyjazna_Rodzicom.html#ixzz3G6LcsW53


Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łodzi
naszemiasto.pl; 6 października 2014 r. Paweł Patora

6 października tłum starszych osób zebrał się w auli im. prof. Szuberta Uniwersytetu Łódzkiego na inauguracji roku akademickiego 2014/ 2015.

To już kolejny 36 rok działania najstarszego spośród dziesięciu uniwersytetów trzeciego wieku w Łodzi.

Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz zrzesza ponad tysiąc osób, a wśród nich nowych 130 słuchaczy. Dla wielu przybyłych na uroczystość zabrakło miejsc w obszernej auli prof. Wacława Szuberta.

Po odśpiewaniu hymnu uczelni i krótkich wystąpieniach Alicji Korytkowskiej, prezes Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz prof.
Antoniego Różalskiego, prorektora Uniwersytetu Łódzkiego – uczelni, która od wielu lat wspiera ŁUTW, seniorzy wysłuchali wykładu inauguracyjnego pt. „Rola prawa w funkcjonowaniu państwa” wygłoszonego przez prof. Michała Seweryńskiego, senator Rzeczpospolitej, byłego rektora Uniwersytetu Łódzkiego, byłego ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Cały artykuł:
http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/inauguracja-roku-akademickiego-uniwersytetu-trzeciego-wieku,2442663,artgal,t,id,tm.html


Uniwersytet Łódzki: supernowoczesny sprzęt dla biologów
„Gazeta Wyborcza”, 7 października 2014 r. Karolina Tatarzyńska

Sześć pomieszczeń tworzących sterylną linię genetyczną, park zamrażarek i zbiorników do przechowywania próbek w parach ciekłego azotu oraz dwa
mikroskopy konfokalne pozwalające zobaczyć wnętrze komórki w 3D – to tylko część efektu modernizacji pracowni na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Cała inwestycja kosztowała ponad 26 mln zł.

To tylko część wyposażenia nowych pracowni na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. W pracowni inżynierii
bioprocesowej i biotechnologii środowiska znalazły się m.in. fermentator do hodowli drobnoustrojów oraz bioreaktory. Te ostatnie – tyle że dużo większych rozmiarów – używane są w przemyśle biotechnologicznym. – My pracujemy na bioreaktorach w skali laboratoryjnej imitujących pracę w fabryce – opowiada Rafał Szewczyk, adiunkt z Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii. W pokoju obok naukowcy będą pracować na jeszcze bardziej wyrafinowanych urządzeniach. – W tych spektrometrach możemy badać nawet bardzo niewielkie ilości próbek, a do tego w bardzo niskich stężeniach – mówił Szewczyk.

Na tym samym piętrze otwarto sześć pomieszczeń tworzących sterylną linię genetyczną. W pierwszym z nich materiał jest pobierany, w drugim
do pracy wkraczają wstrząsarka, elektroporator i homogenizator, a w trzecim następuje izolacja DNA w komorze laminarnej. W kolejnych badacze wizualizują zanurzone w żelach próbki oraz namnażają preparaty DNA w termocyklerach. Mogą też skorzystać z pomocy robota, który po zaprogramowaniu wykona za nich laboratoryjne badania.

Nowo otwarta sieć pomieszczeń jest częścią pracowni obrazowania mikroskopowego i specjalistycznych technik biologicznych. Do niej należy również pokój wyposażony w makroskop i dwa mikroskopy konfokalne. – Dzięki nim możemy zajrzeć do wnętrza komórek, obejrzeć je w 3D i dokonać wszelkich pomiarów niezbędnych do dalszej pracy naukowej. Z kolei makroskop daje możliwość obserwacji całych organów roślinnych i zwierzęcych, a nawet całych zwierząt, takich jak owady czy myszy – objaśniał szczegóły urządzeń prof. Marek Wieczorek z Katedry Neurobiologii. Jak podkreślił, sprzęt ten jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce.

Zmodernizowano także pracownię hodowli komórkowych i banku DNA. Teraz jest ona wyposażona m.in. w park zamrażarek i zbiorników do
przechowywania próbek w oparach ciekłego azotu. A to i tak nie koniec modernizacji Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Wciąż trwa doposażanie poszczególnych pracowni.

Cały artykuł:
http://m.lodz.gazeta.pl/lodz/1,106512,16761466,Uniwersytet_Lodzki__supernowoczesny_sprzet_dla_biologow.html


Ponad 26 mln na pracownie Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
Polska Agencja Prasowa, Nauka w Polsce, 4 października 2014 r.

Ponad 26 mln zł kosztowała modernizacja dwóch pięter Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Pracownie dydaktyczne wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt laboratoryjny zostały oddane do użytku w piątek.

Jak podkreślił prorektor UŁ d.s. nauki prof. Antoni Różalski, w ramach projektu powstało łącznie 27 pracowni naukowo-dydaktycznych, 12 laboratoriów oraz sala wykładowa, ćwiczeniowa i seminaryjna. „Aparatura, która znajduje się na dwóch przebudowanych piętrach jest unikatowa – to najnowocześniejsze urządzenia dostępne obecnie na rynku” – zaznaczył.

Na szczególne wyróżnienie – zdaniem rektora – zasługują trzy kompleksowe moduły, łączące w sobie mniejsze laboratoria: pracownia obrazowania mikroskopowego i specjalistycznych technik biologicznych, pracownia hodowli komórkowych i banku DNA oraz pracownia inżynierii bioprocesowej i biotechnologii środowiskowej.

Cały artykuł:
http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,402118,ponad-26-mln-na-pracownie-biologii-i-ochrony-srodowiska-ul.html


Studenci z zagranicy na UŁ. Co sądzą o Łodzi?
„Gazeta Wyborcza”, 3 października 2014 r. R. Kędzierski, J. Pawłowska, M. Chachoń

Z Turcji, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Kazachstanu, a nawet Chin przyjechali do Łodzi, by rozpocząć naukę na UŁ w ramach programów międzynarodowej wymiany studenckiej.

Ponad 550 zagranicznych gości w auli wydziału prawa przywitał rektor Nykiel. Z roku na rok wzrasta liczba zagranicznych studentów biorących
udział w programach wymiany studenckiej UŁ. – Przyrost studentów jest spory. Myślę, że ok. 50 proc. Najlepiej widać to na tle naszych
doświadczeń w kolejnych edycjach istnienia programu Erasmus. W pierwszym roku uczestnictwa Uniwersytetu Łódzkiego w programie mieliśmy 8 zagranicznych studentów, w tej chwili mamy ok. 600 – podkreśla Eleonora Bielawska-Batorowicz, pełnomocnik rektora UŁ do spraw programu Erasmus. Łącznie w semestrze zimowym 2014/2015 naukę na UŁ rozpoczęło ponad 800 zagranicznych studentów.

Największy procent z nich stanowią uczestnicy programu Erasmus+, który obejmuje wszystkie kraje europejskie oraz Turcję, skąd do Łodzi przyjechała największa liczba studentów. Drugi program to Mobility Direct, działający na zasadzie umów podpisywanych między łódzką uczelnią a uczelniami partnerskimi. Oprócz państw europejskich obejmuje on także kraje azjatyckie, dzięki czemu Łódź odwiedziły liczne grupy studentów z Kazachstanu, Azerbejdżanu i Chin. Najchętniej wybieranymi przez cudzoziemców kierunkami są te na wydziałach ekonomiczno-socjologicznym, filologicznym i studiów międzynarodowych.

Cały artykuł:
http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35153,16749015,Studenci_z_zagranicy_na_UL__Co_sadza_o_Lodzi___WIDEO_.html#ixzz3FLCHjQvd


Uniwersytet Łódzki. 70. inauguracja roku akademickiego
„Gazeta Wyborcza”, 1 października 2014 r. J. Pawłowska, M. Chachoń

W tym roku studia na Uniwersytecie Łódzkim wybrało prawie 13 tysięcy studentów, razem na UŁ będzie ich już 43 tysiące. Inauguracja roku miała miejsce w nowym budynku Wydziału Filologicznego (ul. Pomorska 171/173).

– Szanujcie to, jesteście szczęściarzami – mówił wczoraj studentom marszałek Witold Stępień. – Rzadko zdarza się, że otwiera się budynek wraz z kompletnym wyposażeniem.

Projekt nowego gmachu stworzyła firma AGG, a konkretnie Anna i Jacek Grabowscy, którzy są również autorami projektu paragrafu, czyli wydziału prawa. Inwestycja dla filologów kosztowała prawie 100 milionów złotych. Wejście do budynku zdobią sentencje i cytaty w językach, których uczą się tu studenci. Są myśli zapisane po niemiecku, włosku, francusku czy serbsku. Po polsku wyryto norwidowskie „Odpowiednie dać rzeczy – słowo”.

Największa aula budynku pomieści 450 słuchaczy. Oprócz niej są jeszcze trzy mniejsze – każda na przeszło 100 osób. Do tego sześć sal multimedialnych, pięć pracowni komputerowych, przeszło 100 sal dydaktycznych oraz dziesiątki pokojów dla pracowników naukowych i administracyjnych. Bibliotekę wydziałową rozlokowano na aż trzech poziomach.

Zanim rozpoczęto inaugurację, rektor uroczyście przeciął wstęgę. –
Tegoroczna inauguracja to jednocześnie 70. rok istnienia Uniwersytetu
Łódzkiego. Cieszę się, że tak ważny rok akademicki możemy uczcić
oddaniem nowego budynku – mówił rektor UŁ Włodzimierz Nykiel.

– Rok akademicki dla studentów Wydziału Filologicznego rozpoczął się w jednym miejscu, co ułatwi organizację pracy – cieszy się prof. dr hab.
Piotr Stalmaszczyk, dziekan wydziału. – Do tej pory kierunki naszego wydziału znajdowały się w siedmiu różnych miejscach. Dodatkowym atutem
jest umiejscowienie go w sąsiedztwie osiedla studenckiego Lumumby oraz Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska wyraziła nadzieję, że po opuszczeniu siedmiu dotychczasowych siedzib poszczególnych kierunków studenci nie zapomną o Śródmieściu i samej ulicy Piotrkowskiej, od której cały wydział się oddalił.

Rektor UŁ przeczytał list od prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Prezydent dziękował Uniwersytetowi Łódzkiemu za „znaczący wkład w budowanie nowoczesnej i wolnej Polski, której 25. rocznicę obchodzimy w tym roku”.

Pod koniec inauguracji ślubowanie złożyli przedstawiciele wszystkich kierunków na UŁ. – Dziś nie wręcza się już indeksów, a miały one swoją
symbolikę – skomentował dziekan. – Trochę szkoda, ale idziemy do przodu, teraz wszystko mieści się w systemie komputerowym.

Cały artykuł:
http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35153,16737827,Uniwersytet_Lodzki__70__inauguracja_roku_akademickiego.html#ixzz3ExyApYaH


GMACH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
infoarchitekta.pl, 1 października 2014 r.

Przez ponad 50 lat Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego rozlokowany był w kilku przypadkowych budynkach rozsianych w różnych częściach Łodzi. Czekając tak długo na swój własny budynek, filolodzy mogli dotychczas tylko podziwiać nowe budynki innych wydziałów, jakie Uniwersytet Łódzki wybudował w ostatnich latach. Może dlatego oczekiwania filologów w stosunku do nowej siedziby były bardzo wysokie.

Celem autorów projektu było stworzenie obiektu, który nie tylko pomieści cały wydział spełniając współczesne standardy szkolnictwa wyższego, ale także zintegruje wszystkie jego kierunki, katedry i instytuty, a „nowy” wydział filologiczny stanie się znaną marką, której nierozerwalnym symbolem będzie jego nowy budynek.

Nowy sześciokondygnacyjny budynek o powierzchni 21 000 m2 dla ok. 5 000 studentów zlokalizowany jest na terenie kampusu uniwersyteckiego, w bezpośrednim sąsiedztwie studenckiego osiedla Lumumby. Projekt spełnia najwyższe standardy projektowania obiektów szkolnictwa wyższego.

Cały artykuł:
http://www.infoarchitekta.pl/artykuly/4-projekty/9097-gmach-wydzialu-filologicznego-uniwersytetu-lodzkiego.html


Łódź: powstał przewodnik mający ułatwić samorządom kontakty z Chinami
Onet.pl; PAP, 18 września 2014 r.

Pierwszy w Polsce przewodnik, który ma ułatwić samorządom współpracę z chińskimi władzami lokalnymi, opracowali naukowcy z Uniwersytetu
Łódzkiego. Jego autorzy radzą m.in. jak przygotować się do rozmowy z partnerami chińskimi, a nawet jakiego menu spodziewać się podczas wspólnego posiłku.

„Przewodnik po współpracy z chińskimi władzami lokalnymi” opracował Zakład Azji Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Wydawnictwo ma dostarczyć wiedzy teoretycznej i praktycznych porad ułatwiających nawiązywanie kontaktów z chińskimi partnerami.

Pu­bli­ka­cja przy­bli­ża funk­cjo­no­wa­nie chiń­skich władz na szcze­blu lo­kal­nym, tra­dy­cje chiń­skiej fi­lo­zo­fii po­li­tycz­nej, zróż­ni­co­wa­nie ję­zy­ko­we, et­nicz­ne i po­łecz­no-go­spo­dar­cze Chin. Opi­su­je ob­sza­ry współ­pra­cy mię­dzy Pol­ską a Chi­na­mi, za­rów­no po­li­tycz­ne, go­spo­dar­cze, kul­tu­ral­ne, jak i aka­de­mic­kie.

Jak przy­znał jego współ­au­tor To­masz Jur­czyk z UŁ, w ostat­nich la­tach znacz­nie wzro­sło za­in­te­re­so­wa­nie Chi­na­mi ze stro­ny wielu pol­skich in­sty­tu­cji, firm, w tym rów­nież sa­mo­rzą­dów lo­kal­nych. Współ­pra­ca sa­mo­rzą­dów z Chi­na­mi obej­mu­je przede wszyst­kim ob­szar go­spo­dar­czy, a to sta­no­wi dla nich pewną no­wość, w do­tych­cza­so­wej współ­pra­cy mię­dzy­na­ro­do­wej sku­pia­ły się one bo­wiem na in­nych aspek­tach. Chiny są także bar­dzo od­le­głym kra­jem, a więk­szość współ­pra­cy mię­dzy­na­ro­do­wej sa­mo­rzą­dów sku­pia się jed­nak w Eu­ro­pie.

Cały artykuł:
http://wiadomosci.onet.pl/lodz/lodz-powstal-przewodnik-majacy-ulatwic-samorzadom-kontakty-z-chinami/06mr2


British International School of the University of Łódź ma nową siedzibę
„Dziennik Łódzki”, 17 września 2014 r. Maciej Kałach

Szkoła dla cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego zyskała po wakacjach nową siedzibę. Przyjęła też pierwszych Polaków kształconych po angielsku.

British International School of the University of Łódź ma nową siedzibę. 47 uczniów, w tym dzieci menadżerów międzynarodowych koncernów na kontraktach w Łodzi, zdobywa teraz wiedzę w byłej siedzibie Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ – na tyłach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. To nie jedyna nowość: kształcąca w języku angielskim szkoła przyjęła pierwszych Polaków.

O pomoc w prowadzeniu międzynarodowej szkoły cudzoziemcy z Łodzi poprosili uczelnię wiosną 2013 r. Wtedy firma, która dotychczas prowadziła taką działalność, postanowiła z niej zrezygnować. Cudzoziemcy mieli kłopot: menadżerowie często zmieniają miejsce pracy, ale pracujące w oparciu o zbliżony program placówki międzynarodowe dają gwarancje, że ich dzieci będą miały ciągłość nauki. Tymczasem w Łodzi takiej szkoły miało zabraknąć. Na szczęście, przy pomocy organizacyjnej UŁ oraz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej udało się powołać szkołę, do której teraz chodzą m.in. młodzi Hindusi, Japończycy i Hiszpanie.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3577633,british-international-school-of-the-university-of-lodz-ma-nowa-siedzibe-zdjecia,id,t.html


Etnolodzy o wpływie internetu na zawartość naszych talerzy
Polska Agencja Prasowa, Nauka w Polsce, 3 września 2014 r.

Jak internet wpływa na kulinarny gust i czy można online prześledzić drogę żywności na nasz stół – to zagadnienia, którymi zajmą się etnolodzy na międzynarodowej konferencji „Food and the Internet”, która rozpoczyna się w Łodzi w środę.

Jak poinformowała PAP prof. Violetta Krawczyk-Wasilewska z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, udział w konferencji zapowiedziało ponad 60 badaczy z Brazylii, Kanady, Danii, Niemiec, Grecji, Finlandii, Węgier, Irlandii, Japonii, Izraela, Łotwy, Słowenii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i USA.

Łódzka etnolog wyjaśniła, że słowo „food” w tytule konferencji, która odbywa się w jęz. angielskim, należy rozumieć nie tylko jako „pożywienie”, ale też jako „kulinaria”.

Dodała też, że dyskusja o pożywieniu jest jednym z najżywotniejszych zjawisk w kulturze internetu. Badacze uznali, że omówienia – w kontekście obecności w wirtualnej sieci – wymagają takie zjawiska, jak globalny marketing pożywienia, popularyzacja zachowań związanych z kulinariami, sposoby przechowywania i przyrządzania żywności, diety zdrowotne, kwestie etyczne związane z produkcją żywności, turystyka kulinarna czy wreszcie problem głodu na świecie.

„Internet jest wielką globalną książką kulinarną. Sprawia, że wiedza świata zachodniego, także związana z pożywieniem, staje się transkulturowa” – podkreśliła prof. Krawczyk-Wasilewska.

Cały artykuł:
http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,401710,etnolodzy-o-wplywie-internetu-na-zawartosc-naszych-talerzy.html


VP Regionalna zmienia jesienią ramówkę, TVP Łódź zapowiada nowe programy i silniejszą współpracę z Uniwersytetem Łódzkim
„Dziennik Łódzki”, 2 września 2014 r. Dariusz Pawłowski

– Telewizja regionalna to najlepszy przykład telewizji misyjnej, budującej w odbiorcach poczucie wspólnoty i obywatelskości – podkreśliła podczas konferencji prasowej w Łodzi Joanna Warecha, dyrektor ds. programowych TVP Regionalnej.

– Bez takiej telewizji publicznej będziemy mieć społeczeństwo ćwierćinteligentów. O inteligencję widzów nowymi programami zadba więc też TVP Łódź. Jak dodał Jacek Grudzień, dyrektor ośrodka, w nowym sezonie Łódź ma być wyraźniej obecna na antenie ogólnopolskiej Telewizji Polskiej. (…)

Od października na antenie TVP Łódź znów zagości STUŁ (Studencka Telewizja Uniwersytetu Łódzkiego) – cykl programów przygotowywanych przez studentów dziennikarstwa.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3560533,nowa-ramowka-w-tvp-lodz-bedzie-obecna-na-antenie-ogolnopolskiej-telewizji-zdjecia,2,id,t,sa.html


TVP Regionalna zmienia jesienią ramówkę, TVP Łódź zapowiada nowe programy
i silniejszą współpracę z Uniwersytetem Łódzkim

„Dziennik Łódzki”, 2 września 2014 r. Dariusz Pawłowski

– Telewizja regionalna to najlepszy przykład telewizji misyjnej,
budującej w odbiorcach poczucie wspólnoty i obywatelskości –
podkreśliła podczas konferencji prasowej w Łodzi Joanna Warecha,
dyrektor ds. programowych TVP Regionalnej.

– Bez takiej telewizji publicznej będziemy mieć społeczeństwo
ćwierćinteligentów. O inteligencję widzów nowymi programami zadba więc
też TVP Łódź. Jak dodał Jacek Grudzień, dyrektor ośrodka, w nowym
sezonie Łódź ma być wyraźniej obecna na antenie ogólnopolskiej
Telewizji Polskiej. (…)

Od października na antenie TVP Łódź znów zagości STUŁ (Studencka
Telewizja Uniwersytetu Łódzkiego) – cykl programów przygotowywanych
przez studentów dziennikarstwa.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3560533,nowa-ramowka-w-tvp-lodz-bedzie-obecna-na-antenie-ogolnopolskiej-telewizji-zdjecia,2,id,t,sa.html


Nowa droga rowerowa w Łodzi połączy Lumumbowo z ul. Kopcińskiego
„Dziennik Łódzki”, 22 sierpnia 2014 r. Matylda Witkowska

Na osiedlu Lumumbowo powstanie nowa droga rowerowa dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Ścieżka rowerowa połączy akademiki na Lumumbowie z ulicą Kopcińskiego.

Całość ma być gotowa na rozpoczęcie nowego roku akademickiego. Budowana ścieżka przejdzie obok nowego gmachu Wydziału Filologicznego, następnie
przez niezagospodarowane tereny skręci w kierunku Kopcińskiego, z którą połączy się na wysokości ul. Jaracza. Część trasy będzie tylko dla
rowerów, część ma mieć charakter ciągu pieszo-rowerowego. Dodatkowo ciąg pieszo-rowerowy ma zostać wyznaczony wzdłuż Pomorskiej do CKD.
– Najtrudniej było ustalić przebieg trasy, bo część działek w tym rejonie ma niejasną kwestię własności – mówi Bartosz Zimny, łódzki
oficer rowerowy. Ostatecznie udało się tak poprowadzić drogę, by przebiegała po działkach miasta i Uniwersytetu Łódzkiego. Wybudowana
została przez uczelnię oraz Zarząd Dróg i Transportu. Kosztować ma 380 tys. zł, obie instytucje złożyły się po połowie. Długość budowanej ścieżki wynosi 450 m.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3548367,nowa-droga-rowerowa-w-lodzi-polaczy-lumumbowo-z-ul-kopcinskiego-zdjecia,id,t.html


Studenci z Europy uczą się na letnim kursie w Łodzi
„Gazeta Wyborcza”, 16 sierpnia 2014 r. Karolina Tatarzyńska

Uczą się polskiego i zdobywają wiedzę o Polsce. Nie tylko na zajęciach, ale iw terenie. Śledzą napisy w reklamach na billboardach i analizują
biesiadne piosenki. Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców wygrało ministerialny konkurs na letni kurs dla studentów z zagranicy.

Choć Olesia ma dopiero 21 lat, już zdążyła skończyć czteroletnie studia dziennikarskie w Jekaterynburgu. Podczas studiów chodziła dodatkowo na
lektorat z języka polskiego. Teresa jest Czeszką studiującą filologię japońską w Ołomuńcu. Oprócz nauki kilku języków azjatyckich postanowiła
poznać także język sąsiadów. Anton i Dima pochodzą z Ukrainy. Ten pierwszy kształci się w Połtawie na kierunku rolnictwo. Dima, przyszły informatyk, uczy się na tej samej uczelni. Do nauki polskiego zachęciła ich sympatyczna nauczycielka.

Całą czwórkę przydzielono do 12-osobowej grupy – jednej z czterech, które rozpoczęły Szkołę Letnią Języka i Kultury Polskiej. Trzytygodniowy kurs jest finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego organizator był wyłaniany w konkursie. W tym roku zwycięzcą zostało Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego. Ministerstwo pokrywa koszty zakwaterowania 44 uczestników oraz ich wyżywienia. Zapłaci za pracę lektorów i pozostałych nauczycieli.

Cały artykuł:
http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35153,16483200,Studenci_z_Europy_ucza_sie_na_letnim_kursie_w_Lodzi.html#ixzz3Aj2zZCvd


30-latkowie z Łodzi idą na studia
„Dziennik Łódzki”, 12 sierpnia 2014 r. Maciej Kałach

Coraz więcej łodzian urodzonych w 1981 roku i wcześniej, wybiera się na studia.

Dotąd 30-latek w rekrutacji na studia pojawiał się jako zdesperowany kandydat na aktorstwo w filmówce, do której nie zdał wcześniej dziesięć razy. Ale coraz częściej na pierwszy rok bezpłatnego kierunku dostają się zupełnie inni 30-latkowie. Z własnym źródłem utrzymania i zdobytym zawodem, którzy nowe studia traktują głównie jako hobby. 30-latek z przejściem przez nabór na większość kierunków nie ma problemu.

Stara matura jest bardzo korzystnie przeliczana na punkty w rekrutacji, a obecne roczniki maturzystów są szczupłe.
W rekrutacji 2014 na Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego dostała się Małgorzata Janicka, 38-letnia instruktorka tańca
i fitness. Od października zaczyna pierwszy rok na dziennym biomonitoringu, studiach pierwszego stopnia. Na pomysł wpadła, gdy jesienią 2013 roku rządowa ustawa „przedszkole za złotówkę” sprawiła, że firmy zewnętrzne zostały pozbawione możliwości prowadzenia zajęć w godzinach pracy przedszkoli.

– Prowadzę działalność jako firma i od ponad 10 lat większość prowadzonych przeze mnie zajęć stanowiły właśnie zajęcia taneczne z dziećmi. Od jesieni przedpołudnia i tak miałam wolne. Kiedyś studiowałam biologię, ale ostatecznie poszłam w stronę zdobywania uprawnień instruktora sportowego. Jesienią pomyślałam, że może warto wrócić na dawny wydział.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3537931,30latkowie-z-lodzi-ida-na-studia,id,t.html


Uniwersytet Łódzki chce współpracować z uczelniami z Wenezueli
Polska Agencja Prasowa, Nauka w Polsce, 24 lipca 2014 r.

Wymiana studentów i kadry naukowej ma być jednym z głównych elementów
współpracy Uniwersytetu Łódzkiego z uczelniami działającymi w
Wenezueli. W środę odbyło się spotkanie władz UŁ i przedstawicieli
ambasady Wenezueli, na którym omawiano możliwości takiego
współdziałania.

„Kilka lat temu rozpoczęliśmy współpracę z uczelniami z Ameryki
Południowej. Mamy już partnerów w Peru, Argentynie i Urugwaju.
Chcielibyśmy, żeby do tego grona dołączyła również Wenezuela. Zależy
nam na współpracy przede wszystkim w zakresie wymiany studentów” –
powiedziała dziennikarzom po spotkaniu prorektor UŁ ds. współpracy z
zagranicą, Zofia Wysokińska.

Przedstawiciele wenezuelskiej ambasady wyrazili nadzieję, że
porozumienie na płaszczyźnie uczelnianej zapoczątkuje dużo szerszą
współpracę.

„Zależy nam na współpracy z profesorami, wymianie studentów i kadry
naukowej. To początki nawiązania bliższych relacji między naszymi
narodami. Zaczniemy od współpracy między uczelniami, bo takie stosunki
są trwałe i solidne i mogą stanowić doskonały początek do zacieśniania
więzów między naszymi narodami” – powiedziała dziennikarzom Adriana
Gottber Gil z ambasady Wenezueli.

Podkreśliła, że praca uczelni polega nie tylko na przekazywaniu wiedzy,
ale też na kreowaniu obywatela – obywatela świata. Dlatego, jej
zdaniem, tego typu umowy mogą być bardzo korzystne dla obu stron. Gil
dodała, że mieszkańcy Wenezueli wiedzą już sporo o Polsce, a
szczególnie dużo o Łodzi.

„To miasto interesuje ich dlatego, że właśnie tu trenuje i żyje nasz
znakomity szermierz, mistrz olimpijski Ruben Limardo. Łódź jest więc
nam bliska i możliwość studiowania w tym mieście z pewnością będzie
atrakcyjna dla wielu osób z naszego kraju” – powiedziała Gil.

Cały artykuł:
http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,401271,uniwersytet-lodzki-chce-wspolpracowac-z-uczelniami-z-wenezueli.html


Nowy rektorat Uniwersytetu Łódzkiego. Do dawnej siedziby Wydziału Chemii wracają kolory.
„Dziennik Łódzki”, 20 lipca 2014 r. Maciej Kałach

Robotnicy remontujący zabytkowy gmach Uniwersytetu Łódzkiego malują już elewację. W 2015 roku do dawnej siedziby Wydziału Chemii UŁ przeniosą
się władze uczelni.

Będzie wpadał w jasny róż, bo tak wyglądał wybudowany przed ponad stu laty. Robotnicy w lipcu zaczęli nakładanie farby na gmach przy ul. Narutowicza 68, gdzie od 2015 roku będzie się mieścił rektorat Uniwersytetu Łódzkiego. Różem pokryte jest już wschodnie skrzydło, widoczne dla przechodniów i każdy może ocenić, jak odmieniony budynek wkomponuje się w okolice placu Dąbrowskiego.

Remont zaczął się z końcem 2012 roku, obejmuje m.in. wnętrza budynku, dach, okna, posadzki, parapety, a przy okazji blask odzyskuje sala posiedzeń senatu UŁ, połączona z przyszłym rektoratem. Jej dach jest ozdobiony attyką, jednak dotąd sypał się z niej tynk, a nawet wyrosło tam drzewko.

– Kolor zaakceptował konserwator zabytków – mówi Włodzimierz Marczyk, kierownik budowy z firmy Dekorum-Bud, która wcześniej odnawiała dla uniwersytetu Pałac Biedermanna oraz gmach po przedwojennej fabryce pończoch na potrzeby Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Rewolucji 161/163.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3512671,nowy-rektorat-uniwersytetu-lodzkiego-do-dawnej-siedziby-wydzialu-chemii-wracaja-kolory-zdjecia,id,t.html


Nowy rektorat Uniwersytetu Łódzkiego. Do dawnej siedziby Wydziału Chemii
wracają kolory

„Dziennik Łódzki”, 20 lipca 2014 r. Maciej Kałach

Robotnicy remontujący zabytkowy gmach Uniwersytetu Łódzkiego malują już
elewację. W 2015 roku do dawnej siedziby Wydziału Chemii UŁ przeniosą
się władze uczelni.

Będzie wpadał w jasny róż, bo tak wyglądał wybudowany przed ponad stu
laty. Robotnicy w lipcu zaczęli nakładanie farby na gmach przy ul.
Narutowicza 68, gdzie od 2015 roku będzie się mieścił rektorat
Uniwersytetu Łódzkiego. Różem pokryte jest już wschodnie skrzydło,
widoczne dla przechodniów i każdy może ocenić, jak odmieniony budynek
wkomponuje się w okolice placu Dąbrowskiego.

Remont zaczął się z końcem 2012 roku, obejmuje m.in. wnętrza budynku,
dach, okna, posadzki, parapety, a przy okazji blask odzyskuje sala
posiedzeń senatu UŁ, połączona z przyszłym rektoratem. Jej dach jest
ozdobiony attyką, jednak dotąd sypał się z niej tynk, a nawet wyrosło
tam drzewko.

– Kolor zaakceptował konserwator zabytków – mówi Włodzimierz Marczyk,
kierownik budowy z firmy Dekorum-Bud, która wcześniej odnawiała dla
uniwersytetu Pałac Biedermanna oraz gmach po przedwojennej fabryce
pończoch na potrzeby Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu
Łódzkiego przy ul. Rewolucji 161/163.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3512671,nowy-rektorat-uniwersytetu-lodzkiego-do-dawnej-siedziby-wydzialu-chemii-wracaja-kolory-zdjecia,id,t.html


Uniwersytet Łódzki. Są jeszcze miejsca na 42 kierunkach
„Gazeta Wyborcza”, 15 lipca 2014 r. Karolina Tatarzyńska

Geografia, socjologia, wykładana po angielsku ekonomia, stosunki międzynarodowe oraz turystyka i rekreacja. To tylko pięć spośród 42 kierunków studiów stacjonarnych I stopnia, na które Uniwersytet Łódzki ogłosił drugi termin rekrutacji.

W ubiegłym tygodniu uczelnia podsumowała nabór podstawowy oraz ogłosiła listy przyjętych. Nie po raz pierwszy już okazało się, że z powodu niżu
na wielu kierunkach limit nie został wyczerpany. Wolne miejsca wciąż są jeszcze aż na 11 spośród 12 uniwersyteckich wydziałów, a także w filii w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie wykładane jest leśnictwo. Dlatego władze uczelni zdecydowały o ogłoszeniu drugiego terminu rekrutacji,
podczas którego można wybierać wśród 42 kierunków lub specjalności na bezpłatnych studiach stacjonarnych.

Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska zabrakło chętnych nie tylko na oba sztandarowe kierunki, ale i na debiutujący w tym roku biomonitoring. Na tym ostatnim kształcić może się 60 osób. Na razie specjalistami oceniającymi stan środowiska przy użyciu m.in. biowskaźników chce zostać 39 kandydatów. Największy wybór w dogrywce daje Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Na przyszłych studentów czeka m.in. informatyka i ekonometria, międzynarodowe stosunki gospodarcze, socjologia oraz prowadzona w języku angielskim ekonomia. Także na kolejnej tegorocznej nowości – ekonomii ekobiznesie – nie udało się zapełnić 120-osobowego limitu. Na razie chętnych było o połowę mniej.

W drugim rozdaniu kandydaci na studentów mogą też załapać się na jedną z filologii – oprócz polskiej wolne miejsca zostały także na romańskiej, germańskiej, słowiańskiej i rosyjskiej. Z kolei na Wydziale Nauk Geograficznych w kolejnym naborze biorą udział m.in. geomonitoring oraz turystyka i rekreacja, na której naukę może rozpocząć w tym roku jeszcze 60 zainteresowanych.

Cały artykuł:
http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35153,16328394,Uniwersytet_Lodzki__Sa_jeszcze_miejsca_na_42_kierunkach.html#ixzz37hwgt4N0


Noc Literatury: wspólne czytanie i kryminalna gra
„Gazeta Wyborcza Łódź”, 12 lipca 2014 r. Izabella Adamczewska

Performatywne czytanie „Ziemi obiecanej”, koncert piosenki literackiej i kryminalna gra – w Łodzi po raz pierwszy zorganizowano nocne czytanie literatury. Impreza będzie cykliczna.

Noc Literatury to wspólny projekt Interdyscyplinarnego Centrum Badań Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego, Domu Literatury w Łodzi oraz Muzeum Miasta Łodzi. Podobne imprezy odbywają się już we Wrocławiu (Europejska Noc Literatury) oraz na Zamku Ujazdowskim w Warszawie. – Noc bardziej sprzyja opowieściom niż poranek. Kiedyś opowiadano sobie przy ogniskach. To dobra idea, którą warto reaktywować. Zależy nam na popularyzacji czytania. Chcemy pokazać, że to atrakcyjne zajęcie – mówi prof. Krystyna Pietrych, kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Badań Humanistycznych UŁ. – Czytać warto nie tylko w pojedynkę, to działanie wspólnotowe.

Uczestnicy Nocy Literatury do godz. 1 spacerowali po wnętrzach Muzeum Miasta Łodzi. W gabinecie Władysława Reymonta Performatywnie czytano
fragmenty „Ziemi obiecanej”, w kawiarni – „Miasto do zjedzenia” Przemysława Owczarka. W hallu koncert dał zespół Agnellus. W sali
jadalnej rozłożono kolorowe poduchy, a swoje wiersze prezentowali łódzcy poeci – m.in. Piotr Grobliński, Kacper Bartczak, Monika Mosiewicz. Wysłuchano też kilku rozdziałów nieopublikowanej jeszcze powieści Igora Kociołkiewicza.

W programie znalazły się dwie legendy literackie. Prof. Jacek Brzozowski, kierownik Katedry Literatury i Tradycji Romantyzmu UŁ, opowiadał ciekawostki z życia Antoniego Malczewskiego (autor „Marii” był pierwszym Polakiem, który zdobył Mont Blanc; miał romans z mężatką, którą leczył z depresji magnetyzmem). Dr Jerzy Wiśniewski wprowadzał słuchaczy w tajniki relacji pomiędzy literaturą a muzyką.

Cały artykuł:
„Gazeta Wyborcza Łódź”, 12 lipca 2014 r. str. 4


Władze Uniwersytetu Łódzkiego podsumowały pierwszy etap rekrutacji
Polska Agencja Prasowa, Nauka w Polsce, 10 lipca 2014 r.

Najwięcej, bo prawie 1,5 tys. osób chce na Uniwersytecie Łódzkim studiować prawo; nieco ponad tysiąc – psychologię, a prawie tysiąc – finanse i rachunkowość. W środę władze uczelni podsumowały pierwszy etap rekrutacji na studia stacjonarne.

Jak poinformował na spotkaniu z mediami prorektor ds. programów i jakości kształcenia UŁ, prof. Jarosław Płuciennik w tym roku uczelnia przygotowała dla kandydatów na studia ogółem ponad 22 tys. miejsc. To o ponad 3 tys. mniej, niż w roku ubiegłym. (…)

W trakcie środowej konferencji prasowej poinformował on również, że władze Uniwersytetu Łódzkiego postanowiły określić tzw. kierunki priorytetowe. Przypomniał on, że jest to konsekwencja decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które w połowie czerwca tego roku ogłosiło powstanie nowego rządowego programu, który zastąpić ma zakończony program kierunków zamawianych.

„Zamiast zamawiania kierunków, ministerstwo pragnie namówić uczelnie do kształcenia przedsiębiorczości, kompetencji zawodowych, interpersonalnych, analitycznych określenia kierunków priorytetowych. Między rokiem 2014 a 2020 resort zamierza przeznaczyć na ten program 1,2 mld zł, w tym 50 mln w tym roku” – mówił Płuciennik.

Cały artykuł:
http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,401118,wladze-uniwersytetu-lodzkiego-podsumowaly-pierwszy-etap-rekrutacji.html


Co ma rektor w gabinecie. Urzędują wśród marmurów i dzieł sztuki
„Express Ilustrowany”, 7 lipca 2014 r. Ilona Jadczyk

Tam zapadają najważniejsze decyzje dotyczące ponad 100 tys. łódzkich studentów i kilkunastu tysięcy pracowników. Tam przyjmowani są specjalni goście: doktorzy honoris causa, światowej sławy uczeni, ambasadorzy. To gabinety rektorów łódzkich uczelni.

Stąd zarządzał prof. Kotarbiński

Gabinet rektora Uniwersytetu Łódzkiego od 1946 r. znajduje się na pierwszym piętrze budynku przy ul. Narutowicza 65. Z tego samego miejsca uczelnią zarządzał pierwszy rektor UŁ, prof. Tadeusz Kotarbiński, a teraz najważniejsze decyzje podejmuje tam prof. Włodzimierz Nykiel.

W urządzonym stylowo wnętrzu uwagę przykuwa stara biblioteka. Przy dużym stole odbywają się spotkania robocze, m.in. cotygodniowe kolegia
rektorskie. Goście specjalni podejmowani są na kanapach. W gabinecie rektora Nykiela jest też stary kineskopowy telewizor, który jednak od
dawna nie był włączany. Na jednej ze ścian jest gablota, w której przechowywane są berło i łańcuch rektora oraz łańcuchy prorektorów, zakładane podczas oficjalnych uroczystości.

Cały artykuł:
http://www.expressilustrowany.pl/artykul/3497965,co-ma-rektor-w-gabinecie-urzeduja-wsrod-marmurow-i-dziel-sztuki-zdjecia,id,t.html


Brytyjska szkoła przy Uniwersytecie Łódzkim dostępna także dla Polaków
„Dziennik Łódzki”, 30 czerwca 2014 r. Maciej Kałach

Pierwszy rok działalności kończy British International School of the University of Łódź, czyli szkoła młodzieży międzynarodowej prowadząca
kształcenie w języku angielskim. Od września szkoła dla obcokrajowców otwiera się dla polskich uczniów.

W czerwcu 2013 r. obcokrajowcy przebywający w Łodzi, najczęściej na kontraktach w korporacjach, bali się, że ich dzieci nie będą mogły kształcić się w systemie brytyjskim (takie placówki są na całym świecie, co daje komfort ciągłości nauki dziecku, którego rodzic rzucany jest po świecie przez firmę). Strach wynikał z tego, iż prywatna firma prowadząca łódzką placówkę kończyła swoją działalność.

Jednak szkołę przejął Uniwersytet Łódzki i niepokój menedżerów, ale także np. Hindusów mieszkających w Łodzi od lat, znikł.

– Od września 2014 r. do szkoły podstawowej będą również przyjmowane dzieci narodowości polskiej – informuje Magda Matz z British International School of the University of Łódź.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3490335,brytyjska-szkola-przy-uniwersytecie-lodzkim-dostepna-takze-dla-polakow,id,t.html


Młodzi naukowcy z Łódzkiego nagrodzeni przez Polską Akademię Nauk
„Dziennik Łódzki, 16 czerwca 2014 r. Paweł Patora

Pięciu najbardziej obiecujących młodych łódzkich naukowców otrzymało w poniedziałek (16 czerwca) nagrody przyznane przez prezesa PAN Oddział w
Łodzi.

Nagrody za wybitne osiągnięcia przyczyniające się do rozwoju nauki dla młodych uczonych pracujących na terenie województwa łódzkiego prezes
oddziału PAN przyznaje na zgodny wniosek Prezydium Oddziału PAN i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych. Nagradzani są naukowcy i artyści do 38. roku życia. Laureatów wskazała kapituła, której przewodniczył prof. Marian Mikołajczyk.

Nagrody otrzymali: w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych – dr hab. Piotr Krajewski z Uniwersytetu Łódzkiego, w dziedzinie nauk
ścisłych -dr Bartosz Zieliński i dr hab. Michał Rachwalski, obaj z UŁ, w dziedzinie nauk technicznych – dr hab. Przemysław Ignaciuk z
Politechniki Łódzkiej, a w dziedzinie twórczości artystycznej – dr Łukasz Kwiatkowski, pianista z Akademii Muzycznej im. Grażyny i
Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Nagrody wręczali i gratulowali laureatom: prof. Aleksander Welfe, prezes łódzkiego oddziału PAN, prof. Włodzimierz Nykiel – przewodniczący Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych i Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3475183,mlodzi-naukowcy-z-lodzkiego-nagrodzeni-przez-polska-akademie-nauk-zdjecia,id,t.html


Przeprowadzka filologów
„Express Ilustrowany”, 10 czerwca 2014 r.

Ostatnia sesja egzaminacyjna i ostatnie obrony prac licencjackich oraz magisterskich odbywają się w starych budynkach Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Łódzkiego. Wkrótce rozpocznie się jego wielka przeprowadzka do nowej siedziby przy ul. Pomorskiej 171/173, gdzie od przyszłego roku akademickiego zajęcia będą mieć wszyscy studiujący na tym wydziale.

Pracownicy i studenci, w sumie ok. 4 tys. osób, opuszczą siedem rozrzuconych po mieście budynków (wszystkie mają być sprzedane), w tym
najbardziej rozpoznawalny przy al. Kościuszki 65, gdzie mieściły się dziekanaty wszystkich kierunków filologicznych.

Zgodnie z zarządzeniem dziekana Wydziału Filologicznego, wcześniej niż na innych wydziałach muszą zakończyć się tam egzaminy licencjackie (do 20 bm.) i magisterskie (do 29 bm.).

Dziekanaty wydziału zostaną natomiast zamknięte 7 lipca, a ich przeprowadzkę zaplanowano na 11 i 12 lipca.

Cały artykuł:
„Express Ilustrowany”, 10 czerwca 2014 r.


Chińskie miasto Chengdu funduje stypendia dla łódzkich studentów
PAP, Nauka w Polsce, 8 czerwca 2014 r.

Partnerskie miasto Łodzi Chengdu (Chiny) uruchomiło program stypendialny dla studentów łódzkich szkół wyższych. Chińczycy nie tylko umożliwią im naukę na swoich uczelniach, ale też będą przyznawać stypendia pokrywające koszty utrzymania.

Jak zaznaczył na piątkowej konferencji prasowej marszałek województwa łódzkiego, Witold Stępień, propozycja ufundowania programu stypendialnego przez władze lokalne Chengdu wpłynęła do działającego od niedawna w tym mieście biura woj. łódzkiego.

„Program oferuje stypendia na ponad 40 uczelniach wyższych działających w Chengdu, które jest stolicą prowincji Syczuan i największym ośrodkiem
akademickim w Chinach. Zależy nam na zacieśnianiu współpracy gospodarczej z Chinami, więc zachęcamy młodych ludzi do podjęcia tego wyzwania” – dodał marszałek.

Prorektor ds. współpracy z zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego prof. Zofia Wysokińska podkreśliła, że jej uczelnia współpracowała do tej pory z 12
partnerami chińskimi, m.in. w Tianjin i Zenghzou. Na studia w Chengdu zgłosili się już pierwsi chętni z wydziału studiów międzynarodowych i
politologicznych.

Cały artykuł:
http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,400702,chinskie-miasto-chengdu-funduje-stypendia-dla-lodzkich-studentow.html


Konkurs na recenzję rozstrzygnięty
polskieradio.pl, 4 czerwca 2014 r.

Zakończyliśmy drugi etap konkursu, w którym zaprosiliśmy słuchaczy Teatru Polskiego Radia do recenzowania słuchowisk. Z każdym miesiącem
liczba przysyłanych recenzji zwiększała się, a w majowej edycji do finału zakwalifikowano prace pań: Joanny Gołębiewskiej, Anny Pisarek,
Katarzyny Prędotki i panów: Krzysztofa Boczka i Marcina Darskiego.

Najciekawsza dla naszego jury okazała się recenzja Krzysztofa Boczka ze słuchowiska „Komisja” według tekstu Krzysztofa Bizio. Gratulujemy!

Pan Krzysztof Boczek, student Uniwersytetu Łódzkiego, został także zwycięzcą całego konkursu. Naszego laureata serdecznie zapraszamy do
przyjazdu na festiwal Dwa Teatry w Sopocie.

Nasz laureat brał udział w każdym etapie konkursu, przysyłając nawet po kilka ciekawych i kompetentnych tekstów. Gratulując nagrody mamy
nadzieję, że Pan Krzysztof będzie dalej rozwijał swoje zainteresowanie słuchowiskami i twórczością radiową.

A oto zwycięska recenzja maja:

Krzysztof Boczek: „Bombowa komisja”

Dzień dobry nazywam się… Urodziłem się w… Pracowałem… Tak, mam odpowiednie referencje… Przyznam, jestem dość wybuchowym człowiekiem, ale to chyba w
tym zawodzie nie jest niczym złym, prawda ?… To dobrze. Przyznam szczerze, że bardzo nie chciałbym zostać odrzuconym przez szanowną
komisję. Chyba bym się zabił, gdybyście mnie państwo nie przyjęli… Ależ nie, ja nie żartuję. Staram się być poważny i nie popełniać błędów. Wiedzą
państwo, jeśli mogę sobie pozwolić na żart, to powiem, że terrorysta podobnie jak saper myli się tylko raz…

Cały artykuł:
http://www.polskieradio.pl/17/76/Artykul/1143722,Konkurs-na-recenzje-rozstrzygniety


Uniwersytet Łódzki będzie współpracował z firmą Microsoft
Radio Łódź, 21 maja 2014 r. Aleksandra Kotlińska/Paulina Stępień

Uniwersytet Łódzki wdraża na uczelni nowe systemy informatyczne we współpracy z firmą Microsoft. W środę zostało podpisane oficjalne porozumienie w tej sprawie.

Z nowych rozwiązań technologicznych już korzystają studenci i wykładowcy z wielu kierunków. – To porozumienie ma zastosowanie na uniwersytecie nie tylko do kierunków informatycznych, ale także do innych kierunków, które mają wzmocnić kierunki informatyczne – wyjaśnia Włodzimierz Nykiel, rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

W ramach wprowadzania nowych technologii na uczelni działa usługa Office 365. Pozwala między innymi na grupową komunikację i zdalny dostęp do zasobów uniwersyteckich.

Cały artykuł:
https://www.radiolodz.pl/posts/4690-uniwersytet-lodzki-bedzie-wspolpracowal-z-firma-microsoft


„Dziennik Łódzki”, 21 maja 2014 r. Maciej Kałach

Prof. Włodzimierz Nykiel, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, oraz Ronald Binkofski, dyrektor generalny polskiego oddziału Microsoft, podpisali w
środę umowę o poszerzeniu dotychczasowej współpracy. Obejmuje ona dalsze wprowadzanie pakietu Office 365 oraz korzystanie z usługi Active
Directory.

Active Directory pozwala lepiej porządkować użytkowników korzystających z uczelnianych sieci informatycznych, ale studenci i wykładowcy powinni
zwrócić uwagę zwłaszcza na Office 365. Nie jest to klasyczny, instalowany w komputerze pakiet zawierający edytor tekstu i arkusz
kalkulacyjny, ale usługa, która zmienia komunikację między studentem, innymi studiującymi oraz wykładowcami. Do Office 365 student loguje się
np. za pomocą przeglądarki internetowej.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3444139,uniwersytet-lodzki-podpisal-umowe-z-microsoftem-beda-ulatwienia-dla-studentow,id,t.html


Nowe kierunki na UŁ
TVP Łódź, ŁWD, 14 maja 2014 r. Joanna Kaczmarek

Nowe kierunki otworzy od października Uniwersytet Łódzki. To odpowiedź
uczelni na wymagania rynku pracy, czyli propozycje przede wszystkim dla
umysłów ścisłych. Na studiach I stopnia Uniwersytet Łódzki otwiera trzy
nowe kierunki.

Ekonomia Ekobiznes ma wpisywać się w nową unijną strategię rozwoju –
strategię „zielonego” wzrostu gospodarczego. Absolwenci będą mogli
działać w branży gospodarczej z naciskiem na sektor ochrony środowiska.
Limit miejsc – 120. Przedmioty wymagane na maturze – koniecznie język
obcy + drugi przedmiot do wyboru z pięciu.

Management and Finance – to nowy kierunek prowadzony w języku
angielskim i z naciskiem na naukę innych języków obcych. Ma kształcić
przyszłych pracowników biznesowych. Uniwersytet otworzy 70 miejsc na
tym kierunku. Przedmioty wymagane na maturze – koniecznie język obcy i
jeden z 4 innych przedmiotów do wyboru.

Ostatni z trzech nowych kierunków na studiach I stopnia to
biomonitoring, czyli w praktyce ocena stanu środowiska.

– Daje możliwość rozpoczęcia własnej działalności, otwiera taką ścieżkę
jak tworzenie firm, która wprowadza tzw. oceny oddziaływania na
środowisko – mówi prof. Joanna Żelazna-Wieczorek z Wydziału Biologii i
Ochrony Środowiska UŁ.

Cały artykuł:
http://www.tvp.pl/lodz/aktualnosci/spoleczne/nowe-kierunki-na-ul/15194029


Nowe wielofunkcyjne boisko na Lumumbowie już działa
mmlodz.pl, 10 maja 2014 r.

Mieszkańcy osiedla akademickiego UŁ mogą już korzystać z nowego kompleksu sportowego. Na nowych boiskach zagramy w piłkę nożną, tenisa, siatkówkę, koszykówkę i badmintona.

Nowy kompleks sportowy powstał na Lumumbowie w miejscu asfaltowego boiska do koszykówki między akademikiem nr 8 a „Synapsą”. Budowa rozpoczęła się w grudniu 2013 roku i potrwała do końca kwietnia.

Ogrodzony wysoką siatką kompleks składa się z trzech boisk pokrytych kolorową, przepuszczalną nawierzchnią. Boiska są trzy: do siatkówki i badmintona (15×24 m), koszykówki (19×32 m) oraz do tenisa, które może też służyć do grania w piłkę nożną (15×45 m). Cały teren jest ogrodzony i oświetlony, dzięki czemu będzie można z niego korzystać do godz. 23. Zamontowano także ławki, stoły i kosze na śmieci.

Cały artykuł:
http://www.mmlodz.pl/480582/2014/5/10/nowe-wielofunkcyjne-boisko-na-lumumbowie-juz-dziala-zdjecia?category=news


70 lat istnienia Uniwersytetu Łódzkiego. Uczelnia przygotowuje się do obchodów
„Dziennik Łódzki”, 7 kwietnia 2014 r. Paweł Patora

Choć do 70-lecia Uniwersytetu Łódzkiego jest jeszcze ponad rok, władze uczelni już energicznie przygotowują się do uroczystości jubileuszowych.

W planie są m.in.: sesje i konferencje naukowe, Światowy Zjazd Absolwentów UŁ, uroczysty koncert w Filharmonii Łódzkiej, posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, wydanie książki o historii Uniwersytetu Łódzkiego, a także uroczyste posiedzenie senatu uczelni, podczas którego tytuł doktora honoris causa UŁ otrzyma słynny włoski pisarz i naukowiec – Umberto Eco.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3393081,70-lat-istnienia-uniwersytetu-lodzkiego-uczelnia-przygotowuje-sie-do-obchodow,id,t.html


Uniwersytet Łódzki w pierwszej setce unijnego rankingu uczelni

„Dziennik Łódzki”, 2 kwietnia 2014 r. Maciej Kałach

Uniwersytet Łódzki plasuje się na 81. miejscu wśród uczelni wysyłających studentów na wymiany w ramach programu Erasmus, największego z którego pochodzą stypendia na wyjazdy. Takie dane z raportu Komisji Europejskiej UE, wydanego w 2013 r., przedstawiła prof. Zofia Wysokińska, prorektor UŁ ds. współpracy międzynarodowej.

– Zestawienie obejmuje ponad 4 tysiące uczelni wysyłających studentów za
granicę – mówi prof. Wysokińska.

Z raportu wynika, że UŁ jest piątą uczelnią pod względem wysyłania studentów za granicę w Polsce (rocznie ok. pół tysiąca stypendiów według danych UŁ). Ale dane za semestr letni poprzedniego roku akademickiego przyniosły nowość: po raz pierwszy liczba przyjazdów gości na UŁ z Erasmusa przewyższyła wyjazdy (464 do 363), a prof. Wysokińska zauważa, że obie liczby rosną.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3388349,uniwersytet-lodzki-w-pierwszej-setce-unijnego-rankingu-uczelni,id,t.html


Uniwersytet Łódzki będzie współpracował z uczelniami z Ameryki Płd.
Onet.pl, PAP, 27 marca 2014 r.

Wymianę studentów, wykładowców i współpracę naukową zakładają dwie umowy, które Uniwersytet Łódzki podpisał z publicznymi uniwersytetami w
Argentynie i Urugwaju.

Przedstawiciele UŁ liczą, że studenci z Ameryki Płd. będą przyjeżdżać na studia magisterskie i doktoranckie.

Delegacja łódzkiej uczelni podczas wizyty w Argentynie i Urugwaju spotkała się z władzami 10 uczelni wyższych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, przedstawicielami instytucji reprezentujących szkolnictwo wyższe tych krajów oraz dyplomatami.

Jak podkreśliła na czwartkowej konferencji prasowej prof. Zofia Wysokińska, prorektor UŁ ds. kontaktów z zagranicą, celem było nawiązanie kontaktów z uczelniami w obu tych krajach.

Przedstawiciele Uniwersytetu Łódzkiego podpisali dwie ramowe umowy o współpracy z Państwowym Uniwersytetem Prowincji Buenos Aires w Argentynie oraz głównym publicznym uniwersytetem Urugwaju – Uniwersytetem Republiki. Łódzka uczelnia liczy na wymianę studentów i wykładowców oraz współpracę naukową w wielu dziedzinach.

Umowa z argentyńską uczelnią dotyczy współpracy głównie w zakresie nauk ekonomicznych, ale także humanistycznych. Z urugwajskim Uniwersytetem Republiki łódzka uczelnia chce przede wszystkim współpracować w dziedzinach ekonomii, zarządzania i prawa.

Cały artykuł:
http://wiadomosci.onet.pl/lodz/uniwersytet-lodzki-bedzie-wspolpracowal-z-uczelniami-z-ameryki-pld/cwj4p


Umberto Eco zostanie doktorem honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego
„Gazeta Wyborcza”, 18 marca 2014 r.

Senat UŁ zamierza przyznać tytuł doktora honoris causa słynnemu
włoskiemu pisarzowi, eseiście, semiotykowi, filozofowi i krytykowi
literackiemu. Wręczenie tytułu może odbyć się podczas przyszłorocznych
obchodów jubileuszu 70-lecia uczelni.

Z wnioskiem o przyznanie tego tytułu wystąpiło ośmioro naukowców UŁ.
Senat UŁ na ostatnim posiedzeniu wybrał recenzentów w postępowaniu o
przyznanie pisarzowi tytułu doktora honoris causa. Będą nimi prof.
Piotr Salwa, dyrektor stacji naukowej PAN w Rzymie, prof. Tadeusz
Sławek z Katedry Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego oraz
prof. Jarosław Płuciennik, prorektor Uniwersytetu Łódzkiego.

Prof. Płuciennik podkreśla, że już w 1994 r. Eco został uznany za
jednego z 50 najważniejszych współczesnych myślicieli. –
Intelektualista multimedialny, wykształcony przez kulturę rękopisu i
druku, przez uniwersytet i telewizję, amator starych ksiąg, ale
zanurzony jednocześnie w nowych mediach i zdający sobie sprawę z
nowoczesnych uwarunkowań życia intelektualnego. Nadanie tego honorowego
stopnia komuś, kto ma takich stopni już kilkadziesiąt, jest
niewątpliwie zaszczytem dla Uniwersytetu Łódzkiego – uważa prorektor
łódzkiej uczelni.
Cały artykuł:

http://cjg.gazeta.pl/CJG_Lodz/1,104403,15642028.htmlfb_action_ids=600306986713653&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B252488851589560%5D&action_type_map=%5B%22og.likes%22%5D&action_ref_map=%5B%5D


Powstało Łódzkie Porozumienie Doktorantów
„Dziennik Łódzki”, 12 marca 2014 r. Maciej Kałach

Przedstawiciele czterech jednostek naukowych podpisali w środę umowę,
powołującą Łódzkie Porozumienie Doktorantów. Młodzi naukowcy będą m.in.
starać się o granty unijne na interdyscyplinarne badania.

– We wrześniu zorganizujemy konferencję naukową na temat depopulacji
naszego województwa – zapowiada Krzysztof Krzystek, doktorant z
Uniwersytetu Łódzkiego.

W porozumieniu biorą też udział: Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny
i Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk.
Jego dyrektor, profesor Stanisław Słomkowski, zwrócił uwagę, że członkowie
porozumienia powinni zawalczyć także o poprawę warunków socjalnych
doktorantów, którzy mają w dużym stopniu obowiązki pracowników uczelni,
ale prawa studentów.

Cały artykuł:

http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3363157,powstalo-lodzkie-porozumienie-doktorantow,id,t.html


Finał konkursu „Matematyka – moja pasja”
Onet.pl, PAP, 12 marca 2014 r.

Ponad 2,8 tys. uczniów – licealistów i gimnazjalistów – ze 173 szkół z
regionu łódzkiego wzięło udział w kolejnej już edycji konkursu
„Matematyka – moja pasja” organizowanego przez Uniwersytet Łódzki.
Podczas gali nagrodzono finalistów konkursu.

Organizatorem konkursu, który ma formę zawodów matematycznych
odbywających się w kilku etapach, są: Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Łódzkiego i Publiczne Liceum Ogólnokształcące UŁ.

Jego celem jest „propagowanie zainteresowania przedmiotami ścisłymi,
szczególnie popularyzacja matematyki, wśród uczniów”. Organizatorzy
przekonują, że w czasach, w których zapotrzebowanie na absolwentów
kierunków ścisłych jest coraz większe ważne jest uczenie logicznego i
abstrakcyjnego myślenia. Dlatego tak istotne jest zrozumienie
matematyki, która rozwija te umiejętności.

Współorganizatorem konkursu dla gimnazjalistów jest też Łódzki Kurator
Oświaty, dzięki czemu laureaci otrzymują punkty w rekrutacji do szkół
ponadgimnazjalnych.

W tegorocznej edycji konkursu pierwsze miejsce wśród licealistów zajął
Michał Figlus z I LO w Piotrkowie Trybunalskim, a wśród gimnazjalistów
– Arkadiusz Jacek Rybski z Publicznego Gimnazjum nr 15 w Łodzi. W
nagrodę otrzymali puchary ufundowane przez wojewodę łódzkiego i
kuratora oświaty oraz laptopy.

Cały artykuł:

http://wiadomosci.onet.pl/lodz/final-konkursu-matematyka-moja-pasja/11nzhm


Uniwersytet Łódzki uruchomił poradnię języka polskiego
„Dziennik Łódzki – Kocham Łódź”, 7 marca 2014 r. Maciej Kałach

Dla łodzian dbających o poziom swojej polszczyzny Katedra Współczesnego
Języka Polskiego uruchomiła specjalną poradnię.

Pracownicy katedry pomysł na założenie poradni nosili w głowach od
dłuższego czasu. Na ich piętrze w siedzibie Wydziału Filologicznego
przy al. Kościuszki 65 wciąż dzwonił telefon – to łodzianie, także nie
związani z Uniwersytetem Łódzkim, prosili o pomoc w rozstrzygnięciu
językowych wątpliwości.
W styczniu rektor UŁ i dziekan wydziału znaleźli środki na realizację
pomysłu i już od ponad miesiąca w internecie działa poradnia językowa,
nad którą opiekę sprawuje prof. Barbara Kudra, kierownik Katedry
Współczesnego Języka Polskiego. (…)
Zespół poradni przyjmuje zapytania napływające przez specjalny formularz
zamieszczony na stronie www.poradnia-jezykowa.uni.lodz.pl, lub na adres
poczty elektronicznej: poradniajezykowa@uni.lodz.pl
-Dajemy sobie czas do 48 godzin, aby odpowiedzieć na każde zapytanie,
chociaż zwykle rozwiązanie wątpliwości publikujemy w internecie
wcześniej -mówi prof. Barbara Kudra.

Cały artykuł:
„Dziennik Łódzki – Kocham Łódź”, 7 marca 2014 r. str. 4


Władysław Welfe patronem Centrum Informatyczno-Ekonometrycznego UŁ
„Dziennik Łódzki” 25 lutego 2014 r. Paweł Patora

Imię wybitnego uczonego, zmarłego rok temu prof. Władysława Welfe, nadano wczoraj Centrum Informatyczno-Ekonometrycznemu UŁ.

Uroczystość odbyła się przed odnowionym gmachem, w którym mieści się Centrum. Połączono ją z odsłonięciem tablicy informującej, że budynek
nosi imię prof. Władysława Welfe. Tablicę odsłonili: prof. Włodzimierz Nykiel, rektor Uniwersytetu Łódzkiego oraz prof. Aleksander Welfe, syn
uhonorowanego uczonego.

Wcześniej sylwetkę i dorobek prof. Władysława Welfe przedstawił prof. Paweł Starosta, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Władysław Welfe należał do najwybitniejszych polskich ekonomistów i najbardziej zasłużonych profesorów Uniwersytetu Łódzkiego. Przez 32 lata kierował Katedrą Ekonometrii UŁ, a przez siedem lat Instytutem Ekonometrii i Statystyki tej uczelni. Był też prodziekanem i dziekanem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz prorektorem UŁ. Był promotorem blisko 40 doktorów, autorem 30 monografii i 600 publikacji naukowych.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3344331,wladyslaw-welfe-patronem-centrum-informatycznoekonometrycznego-ul-zdjecia,id,t.html


Tango na eksocu. Pomoże studenckiej wymianie?
„Dziennik Łódzki – Kocham Łódź”, 21 lutego 2014 r. Maciej Kałach

Na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego odbył się w czwartek Dzień Latynoamaerykański.

Ubiegły rok kalendarzowy Uniwersytet Łódzki kończył odnotowując tysiąc przyjazdów studentów z zagranicy – co nie zdarzyło sie nigdy wcześniej,
ale na tej liczbie uczelnia nie chce poprzestać. Od kilku miesięcy uniwersytet promuje swój program studiów dla latynosów, a wczoraj władze UŁ pochwaliły się, że wysyłają swoich studentów do Ameryki Południowej. Na razie to kilkunastodniowe wyjazdy w ramach tak zwanych „szkół letnich”. Ostatnia odbyła się w Brazylii, a wczoraj jej uczestnicy opowiadali innym studentom z Łodzi o wrażeniach zza oceanu.

Cały artykuł:
„Dziennik Łódzki – Kocham Łódź”, 27 lutego 2014 r. str. 5

Fotorelacja z Dnia Latynoamerykańskiego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym:
http://www.eksoc.uni.lodz.pl/fotorelacja-z-dnia-latynoamerykanskiego/


Solidarni z Majdanem – wiec poparcia dla protestujących na Ukrainie
„Express Ilustrowany”, 19 lutego 2014 r.

Ok. 200 osób wzięło udział w wiecu poparcia dla protestujących na Ukrainie, który zorganizowali studenci Uniwersytetu Łódzkiego. Wśród jego uczestników byli studiujący w Łodzi Polacy i Ukraińcy, rektor, prorektor i kanclerz Uniwersytetu Łódzkiego.

– Chcemy w ten sposób wyrazić swoją solidarność z protestującymi Ukraińcami w obliczu tragicznych wydarzeń, do których ostatnio doszło, szczególnie śmierci wielu osób – mówi pomysłodawca wiecu Mieczysław Pakosz, student ekonomii, Polak, którego rodzina mieszka na Ukrainie.

– O spotkaniu informowaliśmy przez e-maile i facebooka.

– O wiecu dowiedziałem się od studentów i jestem tutaj z wami, ponieważ wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co dzieje się na Ukrainie i popieramy słuszne aspiracje narodu ukraińskiego – mówił do zebranych rektor UŁ prof. Włodzimierz Nykiel.

Cały artykuł:
http://www.expressilustrowany.pl/artykul/3338987,solidarni-z-majdanem-wiec-poparcia-dla-protestujacych-na-ukrainie-zdjecia,id,t.html


Archeolodzy odkryli nieznane grodzisko w Łódzkiem
Nauka w Polsce, PAP, 6 lutego 2014 r.

Z pomocą rekonesansu lotniczego i metody geomagnetycznej zespół archeologów pod kierunkiem dr. Jerzego Sikory z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego odkrył prawdopodobną lokalizację nieznanego dotąd grodziska w Starych Skoszewach.

Nowa konstrukcja została znaleziona w czasie szczegółowych badań grodziska odkrytego przez archeologów w 1. poł. XX wieku, a przebadanego 30 lat temu. Po latach archeolodzy powrócili na stanowisko w ramach programu „Badania nieinwazyjne osadnictwa grodowego Polski Centralnej”, realizowanego w 2013 r. przez łódzki oddział Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich dzięki dofinansowaniu z MKiDN w ramach priorytetu Ochrona Zabytków Archeologicznych. Grodzisko w Starych Skoszewach jest najbliżej Łodzi położonym obiektem tego typu. Uznawane jest za relikt obronnej siedziby rycerskiej i szlacheckiej z późnego średniowiecza i nowożytności, związanej początkowo z Piotrem Tłukiem ze Strykowa, później zaś z rodzinami Warszyckich i Duninów, w tym z Piotrem Duninem, dowódcą wojsk polskich z okresu Wojny Trzynastoletniej.

Cały artykuł:
http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,399063,archeolodzy-odkryli-nieznane-grodzisko-w-lodzkiem.html


Staże dla młodych w Łodzi. Płatne i bez parzenia kawy
„Gazeta Wyborcza”, 4 lutego 2014 r. Marcin Markowski

Nie będzie parzenia kawy i obsługiwania ksero. Studenci zdobędą konkretne umiejętności i jeszcze zarobią. Kilkanaście międzynarodowych
firm zaproponowało młodym łodzianom staże, które mają im pomóc w zdobyciu pracy.

Ericpol, Pelion, Albea, Accenture, Deloitte, PZU, BSH, Infosys BPO, OSTC, Sandoz, Bank Handlowy, Gillette, Rule Financial, Dell, mBank – te firmy
przystąpiły do projektu „Staże dla młodych”, który „Gazeta Wyborcza” prowadzi wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim, Łódzką Specjalną Strefą
Ekonomiczną i Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Dziś w pałacu Biedermanna przedstawiciele firm mówili studentom i absolwentom,
kogo szukają i co oferują.

Accenture z branży nowoczesnych technologii poszukuje studentów kierunków informatycznych, którym chce powierzyć projekt dla jednego ze swych klientów zagranicznych. BSH, światowy producent sprzętu AGD, ma oferty w działach rozwoju dostawców i administracji obiektów budowlanych. Albea robiąca opakowania przyjmie stażystę do działu IT, firma doradcza Deloitte – do audytu, a produkujący leki Sandoz – kogoś do kontroli jakości.

Cały artykuł:
http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35136,15399912,Staze_dla_mlodych_w_Lodzi__Platne_i_bez_parzenia_kawy.html#ixzz2sWgdiOg6


„Matematyka Moja Pasja” – finał konkursu na Uniwersytecie Łódzkim
„Dziennik Łódzki”, 5 lutego 2014 r. Paweł Patora

„Matematyka Moja Pasja” – to nazwa konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi i województwa łódzkiego, którego finał odbywa się w środę w budynku Instytutu Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego. Do konkursu, zorganizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki UŁ oraz łódzką spółkę inżynierską Ericpol, zgłosiły się w tym roku 173 szkoły – 111 gimnazjów i 62 szkoły ponadgimnazjalne. Zarejestrowano zgłoszenia ponad 2.800 uczniów, w tym przeszło 1.600 gimnazjalistów.

Do finału przystąpiło 114 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zwyciężyli w eliminacjach wewnątrzszkolnych. Konkurs finałowy składa się z dwóch części – w pierwszej uczniowie rozwiązują tzw.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3320936,matematyka-moja-pasja-final-konkursu-na-uniwersytecie-lodzkim,id,t.html


Wybitni absolwenci Uniwersytetu Łódzkiego pomogą studentom
„Dziennik Łódzki”, 16 stycznia 2014 r. Paweł Patora

Uniwersytet Łódzki rozpoczyna program „Mentoring – Absolwent VIP”. Projekt ma na celu wspieranie zawodowego i osobistego rozwoju najlepszych studentów UŁ, a wspierającymi będą absolwenci VIP czyli ci absolwenci tej uczelni, którzy odnieśli znaczący sukces zawodowy – prezesi i dyrektorzy w dużych firmach, osoby zajmujące wysokie stanowiska w znaczących organizacjach, wybitni specjaliści w wybranych dziedzinach nauki i sztuki, którzy zdecydowali się dobrowolnie i nieodpłatnie zaangażować w projekt.

Mentorzy i studenci zostaną pogrupowani w pary, które będą regularnie spotykać się, budując relację mistrz – uczeń. Spotkania mentoringowe powinny mieć formę otwartych rozmów, opartych na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Umiejętności i doświadczenie mentora mają pomóc w budowaniu u studenta poczucia własnej wartości, we wzbudzaniu jego motywacji do osiągania kolejnych, ambitnych, ale realistycznych celów, w nawiązywaniu kontaktów zawodowych, w poszerzaniu wiedzy na temat rynku pracy oraz możliwych dróg rozwoju zawodowego, w stymulowaniu kreatywności itd.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/1089396,wybitni-absolwenci-uniwersytetu-lodzkiego-pomoga-studentom-zdjecia,id,t.html


Uniwersytet Łódzki chce przyciągnąć studentów z Ameryki Południowej
„Dziennik Łódzki”, 12 grudnia 2013 r. Maciej Kałach

Największa uczelnia regionu uruchamia studia przeznaczone dla latynosów. Władze Uniwersytetu Łódzkiego liczą, że przyjadą już po wakacjach.

Do obecności młodych Hiszpanów na ul. Piotrkowskiej łodzianie zdążyli się już przyzwyczaić. W każdym semestrze tylko na Uniwersytet Łódzki przyjeżdża ich prawie setka – w ramach programu Erasmus, służącego wymianie studentów głównie między uczelniami z Unii Europejskiej. W następnym roku akademickim języka hiszpańskiego w Łodzi ma być jeszcze więcej. Ale będą się nim posługiwać studenci z Ameryki Południowej.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/1064398,uniwersytet-lodzki-chce-przyciagnac-studentow-z-ameryki-poludniowej-zdjecia,id,t.html


Uniwersytet Łódzki chce przyciągnąć studentów z Ameryki Południowej
„Dziennik Łódzki”, 12 grudnia 2013 r. Maciej Kałach

Największa uczelnia regionu uruchamia studia przeznaczone dla
latynosów. Władze Uniwersytetu Łódzkiego liczą, że przyjadą już po
wakacjach.

Do obecności młodych Hiszpanów na ul. Piotrkowskiej łodzianie zdążyli
się już przyzwyczaić. W każdym semestrze tylko na Uniwersytet Łódzki
przyjeżdża ich prawie setka – w ramach programu Erasmus, służącego
wymianie studentów głównie między uczelniami z Unii Europejskiej. W
następnym roku akademickim języka hiszpańskiego w Łodzi ma być jeszcze
więcej. Ale będą się nim posługiwać studenci z Ameryki Południowej.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/1064398,uniwersytet-lodzki-chce-przyciagnac-studentow-z-ameryki-poludniowej-zdjecia,id,t.html


Cztery polskie uczelnie w Top 100
TVP INFO, 5 grudnia 2013 r.

Cztery polskie uczelnie wyższe znalazły się w inauguracyjnym rankingu stu najlepszych placówek naukowych dwudziestu rynków wschodzących.
Ranking opracował brytyjski tygodnik „Times Higher Education”.

Wśród wyróżnionych placówek są: Uniwersytet Warszawski, który zajął miejsce 23., Uniwersytet Jagielloński (miejsce 41.), Politechnika
Warszawska (64) oraz Uniwersytet Łódzki (100).

Cały artykuł:
http://tvp.info/informacje/nauka/cztery-polskie-uczelnie-w-top-100/13232735


Gala Absolwenta Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
„Dziennik Łódzki”, 23 listopada 2013 r.

W sobotę w siedzibie Wydziału Zarządzania UŁ odbyła się Gala Absolwenta 2013. W tym roku wydział ukończyło 1331 osób: 579 otrzymało tytuł
licencjata, a 752 stało się magistrami. (…)

– Gala Absolwenta to już tradycja naszego Wydziału – mówi Karolina Piejak, kierownik ds. komunikacji Wydziału Zarządzania UŁ. – W zeszłym
roku w Gali wzięło udział 270 absolwentów, a w tym aż 350. Jest to dla nas powód do dumy, tym bardziej że rozpoczęliśmy obchody 20-lecia
Wydział Zarządzania.

Podczas gali wręczone zostały nagrody dla najlepszych absolwentów ufundowane przez sponsorów i przyjaciół Wydziału.

Na Wydziale studiuje dziś ponad 6000 osób na 14 kierunkach, m.in.: na zarządzaniu, finansach, rachunkowość, logistyce i marketingu.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/1049080,gala-absolwenta-wydzialu-zarzadzania-uniwersytetu-lodzkiego-zdjecia,id,t.html


WPiA UŁ i Centrum Promocji Mody ASP rywalizują w plebiscycie na najpiękniejszą polską uczelnię
MMLodz.pl; 21 listopada 2013 r.

Budynki łódzkich uczelni znalazły się w finałowej dziesiątce konkursu ArchiTOPTEN organizowanego przez portal infoarchitekta.pl.

Organizatorzy plebiscytu ArchiTOPTEN wybrali 10 najciekawszych budynków należących do polskich uczelni wyższych. Aż dwa z nich znajdują się w
Łodzi. Są to wybudowany w 2008 roku „Paragraf” czyli siedziba Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz otwarte w 2013 roku
obiekty Centrum Nauki Sztuki i Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Obiekt WPiA UŁ zwrócił uwagę architektów ze względu na udane wkomponowanie go w otoczenie (Rondo Solidarności i kampus UŁ) oraz
błyszczącą elewację z czarnego granitu, która, w zależności od pory dnia, za każdym razem inaczej odbija światło. Podkreślono także
zastosowane we wnętrzu wydziału biele i szarości, dzięki którym wnętrze jest dobrze oświetlone.

Cały artykuł:
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=02bb21587f5bf00702bb210000a92821&ku=62d89289e2ada638c82f


Cudzoziemcy z Uniwersytetu Łódzkiego zainaugurowali nowy rok szkolny koncertem
„Dziennik Łódzki”, 5 listopada 2013 r. Maciej Kałach

Hsiung Chieh, Chinka z Tajwanu, i pięć energicznie tańczących dziewcząt z Angoli należały do gwiazd koncertu inaugurującego 61. rok szkolny Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego.

Hsiung zaśpiewała piosenkę o nieśmiałym chłopcu zakochanym w sąsiadce.
Po chińsku, ale studentka coraz sprawniej zaczyna posługiwać się polskim.

– Zgłoski „sz”, „cz” nie są dla mnie wielkim problemem, ale gramatyka jest ogromnie trudna – mówi Hsiung. Gdy nauczy się w miarę poprawnej polszczyzny, zamierza studiować zarządzanie.

Do istniejącego od 1952 r. Studium trafiło w tym roku szkolnym 255 cudzoziemców, w tym wielu z polskimi korzeniami: we wtorek śpiewały m.in. obywatelki Ukrainy i Białorusi. Tatiana z Wilna recytowała wiersz Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.

Poza studentami zza Wschodniej granicy Polski, najliczniejsze nacje w Studium to obecnie obywatele Mongolii, Wietnamu i Angoli.

Dyplom Studium w czasie jego działalności uzyskało już ponad 15 tys.
słuchaczy. Jego absolwenci stanowią 80 proc. wszystkich cudzoziemców podejmujących potem studia na kierunkach polskich uczelni.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/1035045,cudzoziemcy-z-uniwersytetu-lodzkiego-zainaugurowali-nowy-rok-szkolny-koncertem-zdjecia,id,t.html


Vaclav Klaus na UŁ: stop politycznej poprawności!
„Gazeta Wyborcza”, 30 października 2013 r. Igor Rakowski-Kłos

Na Wydziale Prawa i Administracji UŁ wykład wygłosił Vaclav Klaus, były
prezydent Republiki Czeskiej. Aula szczelnie zapełniła się studentami,
naukowcami i politykami.

Vaclav Klaus był prezydentem Czech w latach 2003-2013. Wcześniej
należał do obyczajowo konserwatywnej i gospodarczo liberalnej
Obywatelskiej Partii Demokratycznej. Słychać to było podczas wykładu
„Republika Czeska i Polska: sojusznicy i konkurenci? Sąsiedzi i
przyjaciele!”.

Klaus ostrzegał przed „nowym wspaniałym światem politycznej
poprawności, relatywizmem moralnym i medialną manipulacją” oraz
nawoływał do zwiększenia liberalizmu gospodarczego. – Komunistyczna
przeszłość Polski i Czech uprawnia nas, byśmy wciąż i wciąż
przypominali Europie: stop dyktatowi polityki w ekonomii – mówił. –
Musimy bronić wolnego rynku. Wierzę, że Polska i Czechy wciąż będą
przyjaciółmi. Potrzebujemy tego i zasługujemy na to.

Cały artykuł:

http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35136,14872331,Vaclav_Klaus_na_UL__stop_politycznej_poprawnosci_.html


Honor Academicus. Uczelnie doceniły PAP
„Gazeta Wyborcza”, 27 października 2013 r.

Jacek Walczak i Kamil Szubański z Polskiej Agencji Prasowej okazali się zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu Honor Academicus.

Łódzkie uczelnie publiczne wybrały dziennikarzy, którzy – ich zdaniem – najrzetelniej informują o nauce, szkolnictwie wyższym i życiu studenckim.

Jacek Walczak: – Jesteśmy szalenie zaskoczeni, nagroda należy się całej Agencji, bo wielu naszych dziennikarzy pisze o uczelniach. Kamil
Szubański: – Czuję się wyróżniony, mam nadzieję, że jeszcze wiele razy będę przedstawiać osiągnięcia łódzkich naukowców.

Cały artykuł:

http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35136,14853870,Honor_Akademicus__Uczelnie_docenily_PAP.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Komentarze


Kto wysyła najwięcej studentów na Erasmusa?
dlastudenta.pl, 23 października 2013 r.

Listę 100 uczelni, z ponad 3 tys. szkół wyższych, które w roku
2011/2012 zrealizowały największą wymianę studencką w ramach programu Lifelong Learning Programme: LLP-Erasmus opublikowała Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej.

Po piątym w zestawieniu UW, kolejną polską uczelnią na liście jest Uniwersytet Adama Mickiewicza, który zajął 23. miejsce z ponad 870 studentami korzystającymi z Erasmusa. Uniwersytet Jagielloński uplasował się na 26. miejscu (841 osób), Uniwersytet Wrocławski na 41.
miejscu (709 osób), a Uniwersytet Łódzki na 83. miejscu (527 osób).

Cały artykuł:
http://studia.dlastudenta.pl/artykul/Kto_wysyla_najwiecej_studentow_na_Erasmusa,100450.html


UŁ będzie współpracować z chińską uczelnią w programie „2+2”
Nauka w Polsce, PAP, 23 października 2013 r.

Uniwersytet Łódzki i chińska uczelnia Zhengzhou University będą współpracować w ramach programu „2+2”. Ma on umożliwić chińskim studentom zdobycia dyplomów obu uczelni na kierunku ekonomia, prowadzonym w języku angielskim.

Umowę o współpracy akademickiej przedstawiciele obu uczelni podpisali w chińskimi mieście Zhengzhou, ośrodku administracyjnym prowincji Henan w środkowo-wschodnich Chinach – poinformował w środę PAP rzecznik uczelni Tomasz Boruszczak.

Cały artykuł:
http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,397719,ul-bedzie-wspolpracowac-z-chinska-uczelnia-w-programie-22.html


Targi pracy na UŁ. 6 tysięcy odwiedzających

„Gazeta Wyborcza”, 22 października 2013 r. Michał Frąk

6 tys. osób odwiedziło targi pracy organizowane przez Uniwersytet Łódzki. Pracowników szukały m.in. firmy produkcyjne, informatyczne, doradcze i banki.

We wtorek na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego już po raz dziewiąty odbyły się Uniwersyteckie Targi Pracy. W tym roku ofertę prezentowało 39 firm i instytucji. Imprezę odwiedziło około 6 tys.
studentów i absolwentów łódzkich uczelni. Wśród wystawców nie brakowało firm produkcyjnych.

Szukamy specjalistów do księgowości, specjalistów IT, osób na stanowiska produkcyjne, a nawet trenera fitness. do siłowni – wymienia Agata Augustyniak z Indesitu. Firma przyjmuje też na płatne staże. do działu zakupów. Z kolei Procter & Gamble czeka na inżynierów procesu i specjalistów ds. jakości.(…)

– Na targi przychodzą coraz młodsi ludzie. Można tu zorientować się, kogo szukają pracodawcy. To wiedza bezcenna. Potem na trzecim roku można przyjść i aplikować na konkretne, ambitne stanowiska. Dużo z wystawców to firmy działające globalnie. Młody człowiek przekona się tu, że bez znajomości języka obcego, o dobrą posadę będzie bardzo trudno – mówi Agnieszka Ciszewska, kierownik Akademickiego Biura Karier Zawodowych UŁ.

Cały artykuł:
http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35136,14825985,Targi_pracy_na_UL__6_tysiecy_odwiedzajacych__ZDJECIA_.html#ixzz2iWlqToqk


Były rektor Uniwersytetu Łódzkiego doceniony na Słowacji

„Gazeta Wyborcza”, 22 października 2013 r.

Prof. Stanisław Liszewski został doktorem honoris causa Uniwersytetu w Preszowie.

Władze słowackiej uczelni uhonorowały wybitnego łódzkiego naukowca, który – gdy był rektorem UŁ – nawiązał współpracę z Uniwersytetem w Preszowie już w pierwszym roku po utworzeniu tej młodej uczelni. Tytuł doktora honoris causa prof. Liszewski otrzymał z rąk rektora słowackiej uczelni prof. Rene Matlovicia, który doktoryzował się w Polsce, a jego promotorem był właśnie Liszewski.

Uniwersytet w Preszowie 16 lat temu został wydzielony z Uniwersytetu w Koszycach. Ma osiem wydziałów (humanistyczny i przyrodniczy, medyczny, sportowy, zarządzania, filozoficzny, pedagogiczny oraz dwa teologiczne) i ok. 12,5 tys. studentów.

Cały artykuł:
http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35136,14823999,Byly_rektor_Uniwersytetu_Lodzkiego_doceniony_na_Slowacji.html#ixzz2iWmarkO8


Międzynarodowy Uniwersytet Łódzki: tysiąc obcokrajowców na uczelni!
„Dziennik Łódzki”, 19 października 2013 r. Maciej Kałach

1086 obcokrajowców studiowało w 2013 roku na Uniwersytecie Łódzkim. Tak wielu zagranicznych studentów na tej uczelni nigdy wcześniej jeszcze nie było. Ponad tysiąc obcokrajowców to wynik, który może mieć potężne znaczenie promocyjne, ponieważ umiędzynarodowienie liczy się w rankingach szkół wyższych, publikowanych przez zagraniczne media i instytuty badawcze.
(…)

– Chętnie wybierane programy w języku angielskim to Economics na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, Business Management na Wydziale Zarządzania, Computer Science na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz International Marketing na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych – wymienia profesor Zofia Wysokińska, prorektor ds.
współpracy z zagranicą UŁ.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/1020593,miedzynarodowy-uniwersytet-lodzki-tysiac-obcokrajowcow-na-uczelni,id,t.html


Gra łódzkich studentów na liście najpopularniejszych aplikacji
Onet.pl, PAP, 17 października 2013 r.

Gra studentów z Łodzi na liście TOP 100 Free Games. Podczas letnich praktyk zorganizowanych na Politechnice Łódzkiej studenci stworzyli dwie aplikacje. Jedna z nich – gra do nauki angielskiego – jest już na liście najpopularniejszych aplikacji w sklepie Windows Store.

Projekty opracowały interdyscyplinarne zespoły złożone ze studentów z Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Akademii Sztuk Pięknych. Aplikacje na platformy Windows 8 oraz Windows Phone powstały w laboratoriach Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ.
(…)

– Nasza aplikacja pozwoli użytkownikowi na spacery ze swoim towarzyszem, zabawę z nim, wydawanie poleceń za pomocą komend głosowych, bądź pozostawi mu swobodę zachowania – mówi Piotr Ojrzyński, student wydziału matematyki i informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.

Cały artykuł:
http://wiadomosci.onet.pl/lodz/gra-studentow-z-lodzi-w-top-100-free-games/1e4fn


Waterpoliści z Łodzi zdobyli Puchar Polski 2013
„Dziennik Łódzki”, 7 października 2013 r. Marek Kondraciuk

Tylko rok waterpoliści Łódzkiego Sportowego Towarzystwa Waterpolowego Uniwersytet Łódzki byli w cieniu Arkonii Szczecin. Po odzyskaniu latem tytułu mistrza Polski do Łodzi wrócił również krajowy puchar.

Na najnowocześniejszej pływalni w kraju, w poznańskich Termach Maltańskich, podopieczni trenera Edwarda Kujawy wygrali w finale z nową siłą polskiego waterpolo DSW Poznań 11:6. Indywidualnością meczu był Białorusin Iwan Kułakow, który zdobył 5 bramek. Popularny Wania gra w łódzkim zespole od 8 lat, a dodatkową motywacją był dla niego w tym meczu fakt, że w bramce rywali grał jego rodak i przyjaciel, były zawodnik ŁSTW UŁ Michaił Jezierski.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/1010259,waterpolisci-z-lodzi-zdobyli-puchar-polski-2013,id,t.html


Uniwersytet Łódzki upamiętnił fabrykantów z Pomorskiej
„Dziennik Łódzki”, 24 września 2013 r. Maciej Kałach

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego upamiętniło dawnych właścicieli fabryki, w której znajduje się szkoła. W poniedziałek przed gmachem liceum odsłonięto tablicę poświęconą żydowskim rodzinom Seidenwurmów i Skurów. Ci pierwsi byli właścicielami wielkiej fabryki rajstop przy ul. Pomorskiej 161/163, zaś Skurowie skoligaceni z Seidenwurmami, administrowali interesem.

Fabryką zarządzali bracia Mozes i Jankiel Seidenwurmowie, którzy zginęli podczas niemieckiej okupacji. Z dziewięciorga potomstwa Jankiela wojnę przetrwała tylko córka Ida. Była matką dr Gili Schild, która przyjechała na wczorajszą uroczystość z Izraela. Łódź opuściła jako 1,5-roczne dziecko.

Do odsłonięcia tablicy w ogromnym stopniu przyczyniła się prof. Naomi Tadmor, historyk z Lancaster University w Wielkiej Brytanii.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/999402,uniwersytet-lodzki-upamietnil-fabrykantow-z-pomorskiej-zdjecia,id,t.html


Krzysztof Zanussi otrzyma doktorat honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego
WP.pl, 10 września 2013 r.

Krzysztof Zanussi otrzyma 2 października tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. Reżyser wygłosi też wykład podczas wspólnej inauguracji nowego roku akademickiego dwóch Uniwersytetów: Łódzkiego i Medycznego.

Jak poinformował we wtorek PAP rzecznik UŁ Tomasz Boruszczak, z wnioskiem o przyznanie Zanussiemu tytułu doktora honoris causa wystąpiła do Senatu uczelni Rada Wydziału Filozoficzno-Historycznego.

Jak podkreśla dziekan tego wydziału prof. Zbigniew Anusik, Krzysztof Zanussi to postać wybitna, ciesząca się uznaniem intelektualistów. Jest uznanym twórcą i artystą kina polskiego, ambasadorem polskiego kina poza krajem.

„Prof. Zanussi jest wychowawcą wielu pokoleń młodych ludzi, wykładowcą na polskich i zagranicznych uczelniach, autorem wielu książek i scenariuszy” – uzasadnia wniosek prof. Anusik.

Wnioskodawcy podkreślają także silne związki reżysera z Łodzią i Uniwersytetem Łódzkim. Zanussi jest absolwentem łódzkiej szkoły filmowej, był jej wykładowcą, a od wielu lat współpracuje z Instytutem Historii UŁ.

Cały artykuł:
http://kultura.wp.pl/title,Krzysztof-Zanussi-otrzyma-doktorat-honoris-causa-Uniwersytetu-Lodzkiego,wid,15969849,wiadomosc.html?ticaid=111483


Szkoła międzynarodowa przy Uniwersytecie Łódzkim już otwarta

„Dziennik Łódzki”, 5 września 2013 r. Joanna Leszczyńska

A jednak udało się! Po dwóch miesiącach intensywnych przygotowań wczoraj zainaugurowano rok szkolny w nowej międzynarodowej szkole w Łodzi.

– Mamy nadzieję, że szkoła będzie znakomicie edukowała i wychowywała wszystkie dzieci obcokrajowców w regionie łódzkim – mówiła Magda Matz, prezes zarządu szkoły, reprezentująca Uniwersytet Łódzki.

Jeszcze w czerwcu losy tej placówki były niepewne. Krakowska spółka, która od dwóch lat prowadziła szkołę międzynarodową w Łodzi, wycofała się z tej działalności. (…)

Część z rodziców zwróciła się o pomoc do Hanny Zdanowskiej, prezydent Łodzi. Decyzja o powołaniu w Łodzi nowej szkoły międzynarodowej zapadła błyskawicznie. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna razem z Uniwersytetem Łódzkim przygotowali ofertę stworzenia takiej szkoły.

Cały artykuł:

http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/984604,szkola-miedzynarodowa-przy-uniwersytecie-lodzkim-juz-otwarta-zdjecia,id,t.html


Waterpoliści zdobyli mistrzostwo. Dostaną premię od władz miasta.
„Dziennik Łódzki”, 18 lipca 2013 r.

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska zapowiedziała w środę, że waterpoliści ŁSTW UŁ otrzymają od władz miasta finansową premię za zdobycie tytułu mistrza Polski. Za taki wynik magistrat może wypłacić nagrodę w wysokości do 60 tys. zł.

Do spotkania Zdanowskiej z zawodnikami, sztabem szkoleniowym i działaczami ŁSTW UŁ doszło w rektoracie Uniwersytetu Łódzkiego.

Uczelnia w październiku 2011 r. objęła opieką zespół piłkarzy wodnych i umożliwiła im trenowanie oraz rozgrywanie spotkań na swoim basenie.
Rektor UŁ prof. Włodzimierz Nykiel nie krył w środę zadowolenia z tej decyzji i wyniku osiągniętego przez drużynę.

„Kiedy podpisywaliśmy umowę, to bardzo wyraźnie mówiliśmy o tym, że nasze oczekiwania są duże. Te oczekiwania to właśnie mistrzostwo Polski” – powiedział Nykiel, któremu Kujawa przekazał złoty medal oraz puchar za triumf w rozgrywkach ligowych.

Pamiątkowy złoty krążek za MP otrzymała również prezydent Zdanowska, która podczas spotkania poprosiła, by klub złożył w magistracie wniosek o przyznanie wyżej wspomnianej nagrody za wywalczony tytuł.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/947166,waterpolisci-zdobyli-mistrzostwo-dostana-premie-od-wladz-miasta-zdjecia,id,t.html


Ruszyła międzynarodowa Szkoła Letnia Uniwersytetu Łódzkiego
Polska Agencja Prasowa, Nauka w Polsce, 9 lipca 2013 r.

Prawie 90 studentów i wykładowców z kilkunastu krajów bierze udział w rozpoczętej w poniedziałek w Łodzi 9. edycji Szkoły Letniej Uniwersytetu Łódzkiego. Tegoroczna edycja poświęcona jest bezpieczeństwu człowieka we współczesnym świecie.

W tym roku uczestnikami Szkoły Letniej, organizowanej przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, są wykładowcy i studenci z trzech kontynentów i takich krajów jak m.in. Brazylia, Chile, Ekwador, Chiny, Kazachstan, Hiszpania, Turcja, Węgry i Rosja. Pierwszy raz biorą w niej udział studenci z Japonii – poinformował PAP rzecznik UŁ Tomasz Boruszczak.

Cały artykuł:

http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,396191,ruszyla-miedzynarodowa-szkola-letnia-uniwersytetu-lodzkiego.html


Student z Piotrkowa uniwersyteckim mistrzem Polski w kulturystyce
„Dziennik Łódzki”, 26 czerwca 2013 r. Dariusz Kuczmera

Radosław Lizak został uniwersyteckim mistrzem Polski w kulturystyce klasycznej open. Swój największy w karierze sukces odniósł w Krakowie.
Najlepiej wyrzeźbiony student mieszka w Piotrkowie, a reprezentował Uniwersytet Łódzki.(…)

Prawdziwą walkę z ciężarami rozpoczął dopiero w Łodzi, po przeprowadzce w celu kontynuowania studiów magisterskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/929610,student-z-piotrkowa-uniwersyteckim-mistrzem-polski-w-kulturystyce,id,t.html


Uczelnie publiczne kuszą kandydatów nie tylko nowymi kierunkami
PAP, Nauka w Polsce, 9 czerwca 2013 r.

Uczelnie publiczne z całego kraju walczą o najlepszych maturzystów.
Niektóre kuszą nowymi kierunkami i specjalnościami, inne oferują nowoczesną infrastrukturę lub proponują atrakcyjne programy dla olimpijczyków i najlepszych studentów.

Jak wynika z informacji udzielonych PAP przez biura prasowe kilkunastu szkół wyższych z całej Polski, uczelnie najczęściej chcą skusić kandydatów, tworząc nowe kierunki studiów i specjalności.(…)

Uniwersytet Łódzki rozpoczyna kształcenie na kierunkach: analityka społeczna i lingwistyka dla biznesu. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przygotował dla kandydatów osiem nowych kierunków, w tym m.in. dialog i doradztwo społeczne, a nawet kierunek „Polacy i Niemcy w Europie”. Dodatkowo uruchamiane będą nowe specjalności, np. analityka chemiczna, filologia czeska czy ekologia miast.

Cały artykuł:
http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,395736,uczelnie-publiczne-kusza-kandydatow-nie-tylko-nowymi-kierunkami.html


Złoto wróciło do Łodzi. Waterpoliści ŁSTW UŁ najlepsi w kraju
„Dziennik Łódzki”, 9 czerwca 2013 r. Marek Kondraciuk

82. mistrzostwa Polski w piłce wodnej zostały rozstrzygnięte w przedostatniej kolejce. Po rocznej dominacji Arkonii Szczecin tytuł najlepszej drużyny kraju wrócił do Łodzi. Waterpoliści ŁSTW Uniwersytet Łódzki przypieczętowali sukces zwycięstwami na pływalni Termy Maltańskie w Poznaniu nad tamtejszym Alstalem 14:10 i 12:10.

Podopieczni trenera Edwarda Kujawy pojadą więc za trzy tygodnie na mecze do Szczecina z Arkonią, które zwykle były wydarzeniem rozgrywek i decydowały o mistrzowskim tytule, już w glorii złotych medalistów.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/915773,zloto-wrocilo-do-lodzi-waterpolisci-lstw-ul-najlepsi-w-kraju,id,t.html?cookie=1


Uczniowie zamiast pończoch, czyli liceum Uniwersytetu Łódzkiego
„Dziennik Łódzki – Kocham Łódź”, 1 czerwca 2013 r. Maciej Kałach

Aż 186 kandydatów chce się uczyć w nowym roku szkolnym w budynku przy ul. Pomorskiej 161/163. Działające tam Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego, staje się coraz bardziej cenioną i popularną szkołą, zaś jej siedziba jest kolejnym przykładem udanej adaptacji poprzemysłowej architektury na potrzeby łódzkich uczelni.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące UŁ przyjęło pierwszych uczniów we wrześniu 2009 roku. Docelowej siedziby doczekało się dwa lata później.
Wtedy zakończył się remont czterokondygnacyjnego budynku w pobliżu m.in. osiedla studenckiego Lumumbowo oraz Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ. Władze Uniwersytetu Łódzkiego przeznaczyły na renowację około 6 mln zł. Inwestor zachował industrialny charakter gmachu – m.in.
fabryczne okna oraz szeroką klatkę schodową z żeliwnymi poręczami. Do budynku przy ul. Pomorskiej, wymienianego w Ewidencji Zabytków Łodzi, powrócił gwar – choć nieco innego rodzaju niż zaraz po jego wybudowaniu. Na początku XX wieku w dzisiejszej szkole produkowano bowiem pończochy.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/908650,uczniowie-zamiast-ponczoch-czyli-liceum-uniwersytetu,id,t.html


Robin Hudson: doktorat honoris causa UŁ
„Dziennik Łódzki”, 3 czerwca 2013 r. Paweł Patora

W poniedziałek w łódzkim pałacu Biedermanna, podczas posiedzenia senatu Uniwersytetu Łódzkiego, przyznano godność i tytuł doktora honoris causa tej uczelni profesorowi Robinowi Hudsonowi.

Robin Lyth Hudson jest wybitnym matematykiem brytyjskim, współtwórcą tzw. probabilistyki kwantowej; jednym z twórców pierwszych kwantowych twierdzeń granicznych oraz najważniejszych twierdzeń kwantowego rachunku stochastycznego.

Urodzony w 1940 r. w Aberdeen w Szkocji, pracował m.in. w Uniwersytecie w Nottingham. Jest emerytowanym profesorem uniwersytetów Nottingham i Loughborough. Wielokrotnie był profesorem wizytującym w USA, Indiach i Europie, m.in. przez 4 miesiące 2002 r. w Uniwersytecie Łódzkim.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/910475,robin-hudson-doktorat-honoris-causa-ul-zdjecia,id,t.html


Brązowy medal koszykarzy UŁ na Akademickich Mistrzostwach Polski

naszemiasto.pl, 23 maja 2013 r.

Koszykarze Uniwersytetu Łódzkiego wywalczyli brązowy medal Akademickich Mistrzostw Polski w kategorii uniwersytetów. To największy jak dotąd sukces koszykarzy UŁ.

Drużynę UŁ podczas turnieju w Poznaniu wyprzedziły tylko reprezentacje Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie i Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W drużynie Uniwersytetu Łódzkiego grali: Kacper Bartos, Dominik Binkowski, Adam Czerwiński, Przemysław Grabowski, Adrian Kaczmarek, Sławomir Kalinowski, Marcin Kuczmera, Robert Kuźniarek, Jakub Mazurowicz, Meikel Roszyk, Filip Tonkiel, Damian Wiaderny, Michał Żytomirski. Trenerem drużyny UŁ jest szkoleniowiec ŁKS z czasów gry drużyny w Tauron Basket Lidze Piotr Zych.

Cały artykuł:
http://lodzkie.naszemiasto.pl/artykul/1866338,brazowy-medal-koszykarzy-ul-na-akademickich-mistrzostwach,id,t.html#czytaj_dalej

 

31 medali dla polskich wynalazków na targach wynalazczości w Paryżu

PAP „Nauka w Polsce”, 14 maja 2013 r.

31 medali, w tym 6 złotych, 11 srebrnych, 12 brązowych oraz 2 medale
Stowarzyszenia Francuskich Wynalazców i Producentów AIFF wywalczyli
polscy wynalazcy podczas 112. Międzynarodowych Targów Wynalazczości –
Concours Lépine w Paryżu.

W tym roku na targach wystawcy z 14 krajów świata, m.in. z Niemiec,
Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Rosji, Iranu, Maroka, Tajwanu i
Chin zaprezentowali ponad 500 innowacyjnych rozwiązań.(…)

Również Uniwersytet Łódzki został nagrodzony złotym medalem za
dendrymer czwartej generacji – zastosowany do produkcji leku, który
może stać się nadzieją dla chorych na chroniczną białaczkę.

Cały artykuł:
http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,395347,31-medali-dla-polskich-wynalazkow-na-targach-wynalazczosci-w-paryzu.html


Czerwona Księga Roślin Województwa Łódzkiego już dostępna

„Dziennik Łódzki”, 12 kwietnia 2013 r. Ewelina Romańska

Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się uroczysta prezentacja i promocja „Czerwonej Księgi Województwa Łódzkiego”. Dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi wydano pierwszą w Polsce regionalną książkę zawierającą spis zagrożonych wyginięciem roślin i ich zbiorowisk.

Blisko 300-stronicowa księga to wolumin ilustrowany, opatrzony mapami, a także obszernymi opisami o sposobach i potrzebie ochrony części gatunków zagrożonej flory.

– Takich zagrożonych gatunków, które Unia Europejska uważa za ważne mamy kilkadziesiąt – powiedział prof. dr hab. Romuald Olaczek, pod którego redakcją powstała „Czerwona Księga”. – W województwie łódzkim są m.in.: storczyk, Lipiennik Loesela, który 40/ 50 lat wstecz występował w dolinie Neru.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/804607,czerwona-ksiega-roslin-wojewodztwa-lodzkiego-juz-dostepna,id,t.html


Pisanki z „Wieży Babel”

„Dziennik Łódzki”, 21 marca 2013 r. Ewelina Romańska

Studenci ze Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ przygotowali wielkanocne pisanki. Wśród świątecznych palemek, koszy pełnych pisanek i cukrowych baranków, Azjaci, Arabowie, Latynosi, Rosjanie i wielu innych pracowało nad swoimi autorskimi pisankami.

Malowanie pisanek odbywało się pod okiem Pani Elżbiety Pokory-Domańskiej z Opoczna. Jak co roku Pani Ela pokazywała studentom różne techniki zdobienia jaj wielkanocnych. Wypalane, wydrapywane i malowane wydmuszki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/788266,pisanki-z-wiezy-babel-zdjecia-film,id,t.html


Europa nie odwzajemniła naszej miłości – Amos Oz odebrał dziś doktorat honoris causa UŁ
„Gazeta Wyborcza”, 20 marca 2013 r.

– Mój ojciec był intelektualistą. Ja chciałem być kierowcą traktora. Był konserwatystą. Ja zostałem socjaldemokratą. Ojciec napisał artykuł do łódzkiego półrocznika akademickiego. Ja teraz odbieram wyróżnienie łódzkiej uczelni. Stałem się kimś, kim zawsze chciałbym się stał.
Zatoczyłem pełny krąg – mówił Amos Oz, odbierając doktorat honoris causa UŁ.

– Łódź zajmuje szczególne miejsce w moim sercu. Kiedy miałem 15 lat, zacząłem swój bunt. Wyniosłem się z domu i poszedłem pracować w kibucu Chulda. Tam spotkałem rodzinę Huldai. Przygarnęli mnie jak syna.
Wcześniej nazywali się Obrzańscy. Byli z Łodzi – opowiadał Oz. – Często wspominali to miejsce. Opowiadali o tym, jakie było przed wojną. O trudnym współżyciu Polaków, Żydów, Niemców i innych narodów. Darzyli je mieszaniną gniewu i tęsknoty. Dziś wiem, że to uczucie nazywa się zawiedzioną miłością – kontynuował.

Cały artykuł:
http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35136,13597290,Europa_nie_odwzajemnila_naszej_milosci___Amos_Oz_odebral.html#ixzz2OA4LxUin


Amos Oz otrzyma 20 marca doktorat h.c. Uniwersytetu Łódzkiego
Polska Agencja Prasowa/Onet.pl, 4 marca 2013 r.

Amos Oz, uważany za jednego z najważniejszych izraelskich pisarzy, otrzyma 20 marca tytuł doktora h.c. Uniwersytetu Łódzkiego. Oz zostanie uhonorowany nie tylko za jego mistrzowską literaturę, ale i w uznaniu dla kultury żydowskiej, która w wielokulturowej Łodzi „zawsze zajmuje ważne miejsce”.

Postępowanie ws. przyznania tytułu doktora h.c. Amosowi Ozowi rozpoczęło się w lutym ub. roku, kiedy Senat UŁ postanowił przychylić się do wniosku Rady Wydziału Filologicznego uczelni.

Jeden z inicjatorów wniosku, dziekan wydziału prof. Piotr Stalmaszczyk podkreślił, że Oz to pisarz, który przywraca wiarę w prawdziwą literaturę, a w jego powieściach każdy znajdzie coś o sobie. Jak przypomniał, Oz pisze o miłości, młodości, śmierci. Osadza swoich bohaterów w konkretnych miejscach i sytuacjach, a jednocześnie jego twórczość ma wymiar uniwersalny.

Cały artykuł:
http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/lodz/amos-oz-otrzyma-20-marca-doktorat-hc-uniwersytetu-,1,5435802,region-wiadomosc.html


Studenci promują łódzkie lasy
lasy.gov.pl, 1 marca 2013 r. Hanna Bednarek-Kolasińska, rzecznik prasowy RDLP w Łodzi

Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Łódzkiego będą organizować wydarzenia promujące łódzkie lasy. Młodzi ludzie, zanim jeszcze wyjdą z uczelni z tytułem magistra i rozpoczną pracę zawodową, przerobią zagadnienia promocyjne w praktyce.

Promocja przez wydarzenia to jeden z przedmiotów wykładanych na katerze dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Zaliczenie go, to nie nudne wkuwanie regułek, ale opracowanie i realizacja przedsięwzięcia promocyjnego w rzeczywistości.

Cały artykuł:
http://www.lasy.gov.pl/zakladki/aktualnosci/studenci-promuja-lodzkie-lasy


Matematyka ich pasją. 2,5 tys. uczestników konkursu
„Gazeta Wyborcza”, 27 lutego 2013 r.

2,5 tysiąca gimnazjalistów i licealistów z regionu wzięło udział w trzeciej edycji konkursu „Matematyka – Moja Pasja”. Najlepsi dostali nagrody rzeczowe i sześć punktów więcej na świadectwie

We wtorek w auli Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się uroczysta Gala Finałowa konkursu „Matematyka – Moja Pasja”.

To już trzecia edycja zabawy, która w tym roku zyskała strategicznego sponsora. Nagrody w postaci laptopów, tabletów i innego sprzętu elektronicznego ufundowała firma Ericpol.(…)

Aula wydziału wypełniła się gimnazjalistami, licealistami i ich nauczycielami. Rektor Uniwersytetu Łódzkiego Włodzimierz Nykiel cieszył się, że jest ich tak dużo, i zachęcał do studiowania na jego uczelni.

Jan Kamiński, łódzki kurator oświaty, poinformował, że najlepsi dostaną po sześć dodatkowych punktów na świadectwie. Dzięki temu łatwiej dostaną się do wymarzonych szkół.

Cały artykuł:
http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35136,13474448,Matematyka_ich_pasja__2_5_tys__uczestnikow_konkursu.html


Wydział Zarządzania UŁ na trzecim miejscu w Polsce

„Gazeta Wyborcza”, 12 lutego 2013 r. Jacek Krywko

Państwowa Komisja Akredytacyjna, instytucja kontrolująca i oceniająca pracę wyższych uczelni, przyznała Wydziałowi Zarządzania najwyższą ocenę. Lepiej wypadły tylko jednostki Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W obszarze nauk społecznych wydział był jednak pierwszy. Według PKA zarządzanie na UŁ jest najlepszym wydziałem w regionie.
– Przedstawiciele komisji przyjechali do nas w czerwcu zeszłego roku. Najpierw spotkali się z władzami uczelni i wydziału. Przejrzeli przygotowane dla nich dokumenty. Potem rozmawiali ze studentami i doktorantami. Nie wiem o czym, bo te spotkania były zamknięte dla kadry – mówi Karolina Piejak z Wydziału Zarządzania UŁ.

Cały artykuł:
http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35136,13391672,Wydzial_Zarzadzania_UL_na_trzecim_miejscu_w_Polsce.html#ixzz2KlgtrgPw


Jak się trafia do „Nature”? Historia łódzkiej doktorantki.

„Gazeta Wyborcza”, 8 marca 2013 r. Jacek Krywko

Joanna Strumiłło jest doktorantką biologii na Uniwersytecie Łódzkim. Przez rok pracowała w USA. Tam prowadziła badania, dzięki którym została
współautorką artykułu w „Nature”, najbardziej prestiżowym piśmie o naukach przyrodniczych na świecie.

Jacek Krywko: W jaki sposób rozpoczęły się pani badania, które ostatecznie trafiły na łamy „Nature”?

Joanna Strumiłło: Na uniwersytecie mamy program, który umożliwia roczne wyjazdy do Stanów Zjednoczonych. Przez rok prowadzi się tam badania w
laboratorium profesora. Trzeba złożyć aplikację na naszej uczelni. Potem są rozmowy, najpierw z naszymi profesorami, potem z amerykańskimi. Jeśli
wypadną dobrze, można wyjechać. Wyniki uzyskane podczas tych rocznych wyjazdów można potem wykorzystać w swojej pracy magisterskiej. Ja tak zrobiłam.

Cały artykuł:
http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35136,13365792,Jak_sie_trafia_do__Nature___Historia_lodzkiej_doktorantki.html#ixzz2KJi00kV0


Łódzki Uniwersytet Medyczny będzie opiekował się klasą licealną UŁ

PAP, 7 lutego 2013 r.

W Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego powstanie nowa klasa o profilu chemia i nauki o życiu. Opiekę nad nią obejmie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi. W czwartek obie uczelnie podpisały w tej sprawie porozumienie.

Rektor UM prof. Paweł Górski zwrócił uwagę, że podpisana umowa jest kolejnym elementem współpracy między uniwersytetami, którą oficjalnie rozpoczęto we wrześniu ubiegłego roku.

Obie uczelnie chcą m.in. tworzyć wspólne centra badawcze, wspólną bazę laboratoryjną czy prowadzenie wspólne kierunki studiów. Liczą również na
pomoc w kształceniu przyszłych studentów.

Cały artykuł:

http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,394018,lodzki-uniwersytet-medyczny-bedzie-opiekowal-sie-klasa-licealna-ul.html


Łódzki Uniwersytet Medyczny będzie opiekował się klasą licealną UŁ
PAP, 7 lutego 2013 r.

W Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego powstanie
nowa klasa o profilu chemia i nauki o życiu. Opiekę nad nią obejmie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi. W czwartek obie uczelnie podpisały w tej
sprawie porozumienie.

Rektor UM prof. Paweł Górski zwrócił uwagę, że podpisana umowa jest
kolejnym elementem współpracy między uniwersytetami, którą oficjalnie
rozpoczęto we wrześniu ubiegłego roku.

Obie uczelnie chcą m.in. tworzyć wspólne centra badawcze, wspólną bazę
laboratoryjną czy prowadzenie wspólne kierunki studiów. Liczą również na
pomoc w kształceniu przyszłych studentów.

Cały artykuł:
http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,394018,lodzki-uniwersytet-medyczny-bedzie-opiekowal-sie-klasa-licealna-ul.html


Zagraniczni studenci świętowali karnawał w Wieży Babel.
„Dziennik Łódzki”, 24 stycznia 2013 r. Michał Meksa

Przez cały rok zmagają się z zawiłościami gramatyki języka polskiego, by potem studiować na naszych uczelniach. W czwartek mieli jednak chwilę wytchnienia. Studenci Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego świętowali karnawał w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UŁ.

Zula Ganchuluun pochodzi z Mongolii. Bardzo dobrze mówi po polsku, mimo że w studium uczy się dopiero od kilku miesięcy.

– Gdy chodziłam do szkoły podstawowej, przez trzy lata mieszkaliśmy z rodziną w Polsce – opowiada. – Teraz przyjechałam tu z Mongolii dzięki stypendium, które dostałam w swoim kraju.

Gdy skończy naukę w studium, Zula chce studiować zarządzanie logistyką.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/746497,zagraniczni-studenci-swietowali-karnawal-w-wiezy-babel,id,t.html


Międzynarodowe brzydkie kaczątko. Karnawał w wieży Babel.
„Gazeta Wyborcza”, 24 stycznia 2013 r. Jacek Krywko

Z okazji karnawału studenci Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców przygotowali przedstawienie, tańce i piosenki. Tym razem zabrali się za
historię o brzydkim kaczątku.

– Niedługo będziecie mieli sesję. Wierzę, że dostaniecie same piątki. No, może czwórki – mówiła, otwierając imprezę, prof. Grażyna Zarzycka, dyrektor studium.

Następnie na scenie pojawili się już sami studenci, którzy wystawili historię o brzydkim kaczątku. Kaczki, gęsi, kury, jeden paw i jeden kogut przekrzykiwały się nad niepotrafiącym kwakać, jak na kaczkę przystało, świeżo wyklutym maluchem. Kwakanie i gęganie było po polsku, jednak z wielką różnorodnością akcentów pochodzących z różnych zakątków świata. Ostatecznie brzydkie kaczątko opuściło towarzystwo, by po dwóch latach powrócić jako łabędź. Obecność łabędzia wśród dzieci pana kaczora wzbudziła pewne wątpliwości co do trybu życia pani kaczki. Ta jednak wybrnęła, mówiąc, że łabędzie jajko znalazła w stawie.

Cały artykuł:
http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35153,13293315,Miedzynarodowe_brzydkie_kaczatko__Karnawal_w_wiezy.html#ixzz2IzQhsGCI


Uniwersytet Łódzki będzie współpracował z uczelnią w Smoleńsku
„Nauka w Polsce”, 24 stycznia 2013 r.

Wspólne działania w zakresie kształcenia akademickiego i badań naukowych oraz wymianę nauczycieli akademickich i studentów przewiduje umowa o współpracy Uniwersytetu Łódzkiego z Uniwersytetem w Smoleńsku. To 14. uczelnia z Rosji, która będzie współpracować z łódzkim Uniwersytetem.

Umowę o współpracy podpisali w środę przedstawiciele władz obu uczelni. Porozumienie ma obowiązywać przez pięć lat i przewiduje wspólne
działania w zakresie kształcenia akademickiego i badań naukowych, a w szczególności organizowania wspólnych sympozjów i wykładów.

Porozumienie zakłada także wymianę nauczycieli akademickich i pracowników naukowych, studentów i doktorantów oraz publikacji naukowych – poinformował PAP rzecznik UŁ Tomasz Boruszczak.

Cały artykuł:
http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,393834,uniwersytet-lodzki-bedzie-wspolpracowal-z-uczelnia-w-smolensku.html


Znajdziesz pracę jeśli znasz… jakiś język poza angielskim
„Gazeta Wyborcza”, 21 stycznia 2013 r. Marcin Markowski

Z doktor Danutą Zawilską, językoznawcą z Katedry Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego rozmawiamy o tym, które języki mają przyszłość.

Marcin Markowski: Specjaliści od łódzkiego rynku pracy mówią, że znajomość języka angielskiego przestaje być atutem. W niedalekiej przyszłości drogę do etatu będą skracać języki dotychczas mniej popularne: włoski, hiszpański, portugalski, rumuński, języki skandynawskie. Który z nich dla nas, Polaków, jest najłatwiejszy?

Danuta Zawilska: Trudno wskazać. To, że jakiś język jest dla mnie łatwy bądź trudny, wynika z kilku przyczyn: z moich zdolności językowych, z
mojej wiedzy o języku ojczystym, ze stopnia oddalenia języka poznawanego od języka ojczystego czy w końcu od moich motywacji do uczenia się tego właśnie języka.

Można powiedzieć, że ze względu na podobną gramatykę łatwymi językami są dla nas pozostałe języki słowiańskie, na przykład czeski i słowacki, rosyjski i ukraiński, chorwacki i słoweński. Mają podobnie rozbudowaną odmianę, wiele słów podobnie brzmi i ma podobne znaczenia.

Cały artykuł:
http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35136,13267117,Znajdziesz_prace_jesli_znasz____jakis_jezyk_poza_angielskim.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Komentarze


Liczenie pasją? Konkurs 2,5 tys. młodych matematyków
„Gazeta Wyborcza”, 16 stycznia 2013 r.

-Rośnie nam „pokolenie Ctrl+C i Ctrl+V”, takie, które wszystko szybko znajduje i szybko o wszystkim zapomina. Dlatego trzeba rozwijać w
młodych ludziach pasje. Matematyka może być jedną z nich – uważają pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego i organizują konkurs dla 2,5 tys.
gimnazjalistów i licealistów.

Ponad 2,5 tys. dzieci weźmie udział w konkursie „Matematyka Moja Pasja”. To już trzecia edycja zabawy dla gimnazjalistów i licealistów.
Z roku na rok konkurs ma więcej uczestników. Gdy startował, z matematycznymi zadaniami i testami zmierzyło się ich niecałe pół
tysiąca.

Cały artykuł:

http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35136,13247644,Liczenie_pasja__Konkurs_2_5_tys__mlodych_matematykow.html


Ericpol partnerem strategicznym konkursu „Matematyka moja pasja”
„Dziennik Łódzki”, 15 stycznia 2013 r.

Firma Ericpol będzie współpracować z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego, który jest organizatorem konkursu „Matematyka
Moja Pasja”. Największy polski eksporter usług ICT został właśnie partnerem strategicznym konkursu.

– Celem konkursu jest propagowanie zainteresowania przedmiotami ścisłymi, a w szczególności popularyzacja matematyki wśród uczniów –
mówi prof. Ryszard Pawlak, dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ. – W czasach rosnącego zapotrzebowania na absolwentów kierunków
ścisłych, gdy przyszłością Polski jest innowacyjna gospodarka, szczególnie ważne jest uczenie logicznego i abstrakcyjnego myślenia.
Dlatego tak ważne jest zrozumienie dyscypliny, która rozwija te umiejętności – dodaje.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/739901,ericpol-partnerem-strategicznym-konkursu-matematyka-moja,id,t.html


Noc Biologów na Uniwersytecie Łódzkim

„Dziennik Łódzki”, 11 stycznia 2013 r. Maciej Kałach

Kilkuset łodzian, dorosłych i dzieci, odwiedziło Noc Biologów. W piątek odbyła się druga edycja tej ogólnopolskiej imprezy, jednak w tym roku
po raz pierwszy do akcji dołączył Uniwersytet Łódzki.

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ otworzył swoje drzwi dla gości od godz. 17. Przez pięć godzin oferował m.in. podglądanie turkusowo
świecących bakterii z oceanu pod mikroskopem i warsztaty na temat zasad działania zmysłów.

Cały artykuł:

http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/737649,noc-biologow-na-uniwersytecie-lodzkim-zdjecia,1,2,id,t,sm,sg.html#galeria-material


POCZET ŁÓDZKICH PROFESORÓW

Nie można zapominać o wartościach

„Dziennik Łódzki – Kocham Łódź”, 4 stycznia 2013 r.

Prof. Michał Seweryński należy do tej stosunkowo nielicznej grupy ludzi nauki, którzy nie przerywając pracy naukowo-dydaktycznej, silnie angażują się w działalność publiczną -pisze Paweł Patora.

Społeczna aktywność prof. Seweryńskiego przejawia się w różnych formach i jest widoczna na wielu polach, nie tylko w dziedzinie organizacji nauki (kierownik katedry, dziekan, rektor, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, minister). Był członkiem Komisji Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów…(…)

Dlaczego polityka

Co powoduje, że profesor mający wysoką pozycję naukową i wiele obowiązków dydaktycznych, tak bardzo angażuje się w działalność publiczną?
– Przyczyną tej „wielowarstwowości” są moje różnorodne zainteresowania – odpowiada Michał Seweryński i dodaje, że jego aktywność wcale nie jest tak bardzo zróżnicowana, jak może się wydawać. – W gruncie rzeczy wszystkie rodzaje mojego działania są blisko siebie, a zainteresowania dość jednorone – mówi. – Bo to jest sfera prawa, polityki i zagadnień społecznych. To, co robię na uczelni, zajmując się prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, ma przełożenie na ogólniejsze kwestie życia społecznego. (…)

Dlaczego prawo pracy

– Od młodości miałem zainteresowania prospołeczne – mówi prof. Seweryński. – W szkole bardzo interesowała mnie historia. Zdecydowałem się na prawo wiedząc, że na początku studiów będę miał dużo historii. (…) -Najważniejsze jest to, że Pan Bóg postawił na mojej drodze mistrza – mówi. -Okazał się nim prof. Wacław Szubert, z którym na czwartym roku studiów miałem prawo pracy.

Cały artykuł:
„Dziennik Łódzki – Kocham Łódź”, 4 stycznia 2013 r. str. 10


POCZET ŁÓDZKICH PROFESORÓW
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego

„Dziennik Łódzki – Kocham Łódź”, 7 grudnia 2012 r.

Prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka dzięki swym nauczycielom, wrodzonym zdolnościom, pracowitości, konsekwencji działania i optymizmowi, osiągnęła znaczące sukcesy zawodowe – pisze Paweł Patora.

Chciałam zrobić przyjemność mojemu ojcu, z którym byłam silnie związana emocjonalnie – tak prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka wyjaśnia dlaczego przed laty wybrała studia prawnicze. Co prawda ojciec, choć sam był adwokatem, nie wywierał na nią presji, by wybrała prawo, ale wiedziała, że ten wybór go ucieszy. (…)

Na trzecim roku studiów, za namową Witolda Kuleszy – teraz profesora, wtedy magistra – wystartowała w ogólnopolskim konkursie krasomówczym dla studentów prawa, który wtedy, w 1977 roku, odbywał się w Toruniu. Wygrała ten konkurs, a łódzkie gazety napisały, że najbardziej elokwentna studentka Polski mieszka w Łodzi. (…)

Po konkursie wróciłam z Torunia w nocy z wtorku na środę- wspomina prof.
Pyziak-Szafnicka – a w środę o godzinie ósmej rano był wykład profesora Adama Szpunara, ówczesnego kierownika Katedry Prawa Cywilnego. W przerwie wykładu profesor Szpunar przysłał do mnie asystentkę, bo chciał mnie poznać. Myślę, że po rozmowie, którą wtedy ze mną przeprowadził, podjął decyzję, że zostanę w jego katedrze.

Cały artykuł:
„Dziennik Łódzki – Kocham Łódź”, 7 grudnia 2012 r. str. 10


Przyznano Nagrodę im. prof. Jana Kodrębskiego
„Dziennik Łódzki”, 7 grudnia 2012 r.

Praca magisterska Mateusza Piątkowskiego „Reżim prawny wojny powietrznej” zwyciężyła w czternastej edycji konkursu o Nagrodę im. prof. Jana Kodrębskiego. Jej autor został uhonorowany w piątek, podczas gali finałowej tej edycji konkursu.

Zwycięska praca powstała w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych UŁ, pod kierunkiem prof. Piotra Daranowskiego.Recenzentką pracy była dr Joanna Połatyńska.

Przypomnijmy, że oprócz pracy Mateusza Piątkowskiego, do Nagrody nominowane były prace: Agnieszki Frankiewicz (promotor dr Anna Górczyńska), Agnieszki Jaworskiej (prof. Barbara Jaworska-Dębska),
Sylwii Łuszczek (prof. Anna Wyrozumska), Filipa Nowaka (dr Michał Wojewoda), Magdaleny Stępki (prof. Witold Kulesza).

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/715445,przyznano-nagrode-im-prof-jana-kodrebskiego-zdjecia,id,t.html


Uniwersytet Łódzki przeprowadzi rektorat w 2015 roku
„Dziennik Łódzki” 5 grudnia 2012 r. Maciej Kałach

Uniwersytet Łódzki podał w środę szczegółowy plan, ogłoszonej przed miesiącem przeprowadzki rektoratu z budynku przy ul. Narutowicza 65 do zabytkowego gmachu po drugiej stronie ulicy przy Narutowicza 68.

Do przeprowadzki ma dojść w 2015 r. po ukończeniu generalnego remontu budynku, gdzie wcześniej mieścił się Wydział Chemii. Wykonana zostanie m.in. termomodernizacja. Jest szansa, że prace uda się ukończyć już na gwiazdkę 2014 roku. Robotnicy rozpoczną pracę już w czwartek.
Prof. Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ, przypominał, że przyszły rektorat to budynek z ogromnym symbolicznym znaczeniem dla uczelni.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/713699,uniwersytet-lodzki-przeprowadzi-rektorat-w-2015-roku,id,t.html

galeria: http://www.flickr.com/photos/promocja_ul/sets/72157632179902473/with/8248641003/


Otwarcie konsulatu Czech w Łodzi
„Dziennik Łódzki”, 3 grudnia 2012 r. Michał Meksa

Od poniedziałku w Łodzi działa konsulat honorowy Republiki Czeskiej. Siedziba konsulatu znajduje się w pałacyku na ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 11. Konsulem honorowym został dr hab. Krzysztof Skotnicki, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/711847,otwarcie-konsulatu-czech-w-lodzi-zdjecia,id,t.html


Odsłonięto tablicę upamiętniającą profesora Bolesława Lewickiego – jednego z twórców Łodzi Akademickiej

TVP Łódź, 26 listopada 2012 r. Marta Markowska

Uniwersytet Łódzki chce uhonorować najwybitniejszych twórców Łodzi Akademickiej. Dziś na budynku rektoratu uczelni odsłonięta została tablica poświęcona profesorowi Bolesławowi Lewickiemu.

Cały artykuł:
http://www.tvp.pl/lodz/aktualnosci/spoleczne/odslonieto-tablice-upamietniajaca-profesora-boleslawa-lewickiego-jednego-z-tworcow-lodzi-akadamickiej/9228980


Tablica pamiątkowa prof. Lewickiego. Pierwsza z serii

„Gazeta Wyborcza”, 26 listopada 2012 r. Jacek Krywko

– Wpadliśmy na pomysł umieszczenia na budynkach tablic przypominających łodzianom postaci, które tworzyły Łódź akademicką. Pierwsza z nich jest poświęcona prof. Bolesławowi Lewickiemu, protoplaście filmoznawstwa jako odrębnej dziedziny wiedzy i rektora łódzkiej filmówki – mówił Michał Kędzierski, szef Centrum Promocji UŁ i pomysłodawca akcji.

Tablica poświęcona prof. Lewickiemu jest przeszklona i podświetlana.
Znajduje się na niej fotokod, który po zrobieniu mu zdjęcia telefonem odsyła do strony internetowej z dalszymi informacjami o profesorze. To pierwsza z serii tablic. Kolejne mają być poświęcone m.in. pierwszemu rektorowi Uniwersytetu Łódzkiego Tadeuszowi Kotarbińskiemu, Teodorowi Viewegerowi, biologowi, który po wojnie współpracował przy organizacji tej uczelni oraz poecie Julianowi Tuwimowi, który otrzymał na UŁ tytuł doktora honoris causa.
– Ci ludzie mieli ogromny wkład w tworzenie łódzkich uczelni, ale niestety, oprócz badaczy, specjalistów i wielbicieli historii Łodzi, mało kto o nich pamięta – mówił Kędzierski.

Cały artykuł:
http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35136,12929614,Tablica_pamiatkowa_prof__Lewickiego__Pierwsza_z_serii.html


Buzek tłumaczył w Łodzi jak uleczyć Europę

„Dziennik Łódzki”, 26 listopada 2012 r. Paweł Patora

Tłum studentów przybył w poniedziałek do Auli Niebieskiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na wykład Jerzego Buzka.
Eurodeputowany, były premier rządu RP (1997 – 2001) i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego (2009 – 2012) mówił, jak uleczyć Europę z choroby, jaką jest obecny kryzys.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/707105,buzek-tlumaczyl-w-lodzi-jak-uleczyc-europe-zdjecia,id,t.html


Profesor Jerzy Buzek na UŁ. Jak wyleczyć Europę?

„Gazeta Wyborcza”, 26 listopada 2012 r. Michał Frąk

O tym, jak leczyć Europę, opowiadał na Uniwersytecie Łódzkim prof. Jerzy Buzek. Wykładu o konieczności wprowadzania reform słuchali naukowcy i tłumy studentów.

Wykład Jerzego Buzka przyciągnął do auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego tłumy słuchaczy. Profesor opowiadał o tym, jak uleczyć Europę. Sytuację w krajach ogarniętych kryzysem porównywał do Polski na początku wprowadzania zmian strukturalnych. – Możecie w domu zapytać, co to był popiwek – zwracał się do studentów. – Powiedzą wam, jak wiele osób po miesiącu pracy odchodziło od kasy bez pieniędzy. Jak wiele firm nie regulowało zobowiązań. Tak teraz dzieje się w Grecji.

Cały artykuł:
http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35153,12929649,Profesor_Jerzy_Buzek_na_UL__Jak_wyleczyc_Europe_.html


85 lat prof. Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej
„Gazeta Wyborcza”, 23 listopada 2012 r.

Wydział Prawa i Administracji w piątek obchodził 85. jubileusz prof. Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, wybitnej cywilistki i dwukrotnego dziekana wydziału. – Razem z prof. Adamem Szpunarem współtworzyła ten wydział. Wszyscy jesteśmy w pewnym sensie jej studentami – mówiła prof.
Agnieszka Liszewska, dziekan WPiA.

Cały artykuł:
http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35136,12914619,85_lat_prof__Biruty_Lewaszkiewicz_Petrykowskiej.html


Jubileusz prof. Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej

„Dziennik Łódzki, 24 listopada 2012 r. Maciej Kałach, Joanna Leszczyńska

Uniwersytet Łódzki uhonorował jedną z najbardziej zasłużonych postaci dla Wydziału Prawa i Administracji. W piątek jego naukowcy i studenci świętowali jubileusz 85-lecia prof. Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, która z UŁ jest związana od 1949 roku.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/705707,jubileusz-prof-biruty-lewaszkiewicz-petrykowskiej,id,t.html?cookie=1


Matematyk z Francji doktorem honoris causa UŁ

„Dziennik Łódzki”, 19 listopada 2012 r. Paweł Patora

Prof. Remi Langevin, matematyk z Universite de Bourgogne w Dijon (Francja) otrzymał w poniedziałek w pałacu Biedermanna, podczas uroczystego posiedzenia senatu Uniwersytetu Łódzkiego, tytuł doktora honoris causa tej uczelni.

Cały artykuł:

http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/702111,matematyk-z-francji-doktorem-honoris-causa-ul,id,t.html


Młodzi naukowcy stypendystami
„Dziennik Łódzki”, 6 listopada 2012 r.

Pięcioro łodzian będzie otrzymywało przez trzy lata stypendia naukowe w wysokości 4.125 zł miesięcznie, przyznane przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego. Znaleźli się oni wśród 171 laureatów 7. edycji konkursu dla młodych naukowców. Na konkurs wpłynęło 811 wniosków.
Laureatami zostali pracownicy wyższych uczelni, którzy prowadzą badania wysokiej jakości i cieszą się imponującym dorobkiem. Stypendia będą
dostawali: dr Paweł Bryła i dr Karol Szałowski z Uniwersytetu Łódzkiego, dr inż. Katarzyna M. Błażewska i dr hab. Przemysław Perlikowski z
Politechniki Łódzkiej oraz mgr Dominika Przech z Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.


Miejski przewoźnik wprowadził ułatwienia dla studentów UŁ

PAP, „Gazeta Wyborcza” 16 października 2012 r.

Studenci Uniwersytetu Łódzkiego korzystający z usług MPK-Łódź nie będą już
musieli używać kart zbliżeniowych tego przewoźnika. Dzięki umowie
podpisanej przez MPK i UŁ rolę Migawek będą spełniały uczelniane
legitymacje.

„Wykorzystanie wydawanych przez uczelnię elektronicznych legitymacji
studenckich jako nośników elektronicznych biletów lokalnego transportu
zbiorowego to rozwiązanie, które jest bardzo korzystne dla naszych
studentów. Cieszę się, że możemy wyjść naprzeciw ich potrzebom i
zaoferować im bardzo istotne ułatwienie” – powiedział przed podpisaniem
umowy rektor UŁ prof. Włodzimierz Nykiel.

Cały artykuł:
http://wyborcza.pl/1,91446,12680340,Lodz__Miejski_przewoznik_wprowadzil_ulatwienia_dla.htmlmpk, transport-ul-zdjecia,id,t.html


Prof. Maciej Zieliński doktorem honoris causa UŁ
„Dziennik Łódzki”, 15 października 2012 r.

Na uroczystym posiedzeniu senatu Uniwersytetu Łódzkiego, które odbyło się z okazji Dnia Edukacji Narodowej, honorowy doktorat tej uczelni otrzymał wybitny prawnik, prof. Maciej Zieliński.

Nowy doktor honoris causa UŁ ma znaczące osiągnięcia w badaniach, wykładni, a także tworzeniu prawa. Prof. Zieliński jest nauczycielem akademickim Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest m.in. autorem „Raportu o stanie nauk prawnych”, a od 2011 r. wiceprzewodniczącym Rady Języka Polskiego.

Podczas poniedziałkowej uroczystości na Uniwersytecie Łódzkim zasłużeni pracownicy tej uczelni otrzymali odznaczenia państwowe.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/678039,prof-maciej-zielinski-doktorem-honoris-causa-ul-zdjecia,id,t.html

<hr />

Ruszyła kolejna edycja Uniwersytetu Łódzkiego dla Dzieci

„Gazeta Wyborcza”, depesze, PAP, 7 października 2012 r.

Niemal 500 dzieci bierze udział w kolejnej edycji Uniwersytetu Łódzkiego dla Dzieci. Mali „studenci” otrzymali w niedzielę indeksy, a na
inaugurację wysłuchali wykładu pt. „Nie taki pająk straszny”.

W dotychczasowych edycjach uniwersytetu wzięło udział już niemal 1000 dzieci- poinformował PAP rzecznik Uniwersytetu Łódzkiego Tomasz
Boruszczak.

Cały artykuł:
http://wyborcza.pl/1,91446,12624647,Lodz__Ruszyla_kolejna_edycja_Uniwersytetu_Lodzkiego.html


Uniwersytety: Medyczny i Łódzki podpisały porozumienie o współpracy

Polska Agencja Prasowa, 28 września 2012 r.

Tworzenie wspólnych centrów badawczych, wspólnej bazy laboratoryjnej czy
prowadzenie wspólnych kierunków studiów – to elementy porozumienia o
współpracy, jakie podpisali w piątek w Łodzi rektorzy Uniwersytetu
Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego.

Jak powiedział na piątkowej konferencji prasowej, poprzedzającej wspólną
dla obu uczelni inaugurację nowego roku akademickiego, rektor Uniwersytetu
Medycznego prof. Paweł Górski, porozumienie ma doprowadzić do zbudowania w
Łodzi silnego ośrodka naukowo-dydaktycznego o międzynarodowym znaczeniu.

„To nasza odpowiedź na politykę ministerstwa nauki, która zmierza do
konsolidacji placówek naukowo-badawczych ze względu na większy potencjał
inwestycyjny” – dodał.

Cały artykuł:
http://wyborcza.pl/1,91446,12571683,Lodz__Uniwersytety__Medyczny_i_Lodzki_podpisaly_porozumienie.html


Łódzcy studenci dziennikarstwa zawładnęli Sanokiem

„Gazeta Wyborcza Łódź”, 3 września 2012

Szeptunka, malarz, hokeistki, klarnecista czy właściciel winnicy zostali bohaterami reportaży telewizyjnych. Na obozie dziennikarskim w Sanoku
sportretowali ich studenci dwóch łódzkich uczelni – Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.

Przed trzema laty obóz dziennikarski wymyślili dwaj łódzcy dziennikarze. Wojciech Barczak, wykładowca UŁ, jest związany z „Magazynem Ekspresu
Reporterów” Programu 2 Telewizji Polskiej. Wojciech Słodkowski uczy w AHE i pracuje jako dziennikarz łódzkiego oddziału TVP; od lat prowadzi
„Łódzkie forum”. Warsztaty, które organizują, są bezpłatne. Wraz ze studentami pojechali do Sanoka na zaproszenie Sebastiana Niżnika, starosty
sanockiego…

Cały artykuł:
http://cjg.gazeta.pl/CJG_Lodz/1,116618,12409296,Lodzcy_studenci_dziennikarstwa_zawladneli_Sanokiem.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Komentarze


Nagroda „Literatury na Świecie” dla łódzkiego naukowca
„cjg.gazeta.pl”

Tomasz Majewski, pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego, został
laureatem tegorocznej nagrody „Literatury na Świecie”, jednego z
najważniejszych polskich pism literackich.

Redakcja „Literatury na Świecie” przyznaje nagrody od 1993 roku.
Zdobywali je w różnych kategoriach m.in. Marek Bieńczyk, Antoni Libera
i Rita Gombrowicz. Jednym z siedmiu tegorocznych laureatów został dr
hab. Tomasz Majewski, pracownik naukowy Instytutu Kultury Współczesnej
Uniwersytetu Łódzkiego, znawca filmu, historii Holocaustu i teorii
kultury. Redaktor tomu „Pamięć Shoah” jest także przewodniczącym
łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego i kuratorem
projektu filmowego festiwalu Łódź Czterech Kultur.

Cały artykuł:

http://cjg.gazeta.pl/CJG_Lodz/1,104407,12225090,Nagroda__Literatury_na_Swiecie__dla_lodzkiego_naukowca.html


Rozmowa dnia – 30 lipca 2012 z Grażyną Habrajską
„sdp.pl”

Z prof. Grażyną Habrajską o studentach dziennikarstwa, zmianach w
mediach i platformie Piano rozmawia Andrzej Kaczmarczyk.

Prof. Grażyna Habrajska absolwentka filologii polskiej; medioznawca,
językoznawca i kognitywistka; pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego,

Ilu kandydatów starało się w tym roku o jedno miejsce na studiach
dziennikarskich na Uniwersytecie Łódzkim?

-Ponad dziesięciu. Mówię o studiach licencjackich, bo rozmowy
kwalifikacyjne na studia magisterskie dopiero zaczęliśmy.

To podobnie czy inaczej niż w latach poprzednich?

-Podobnie, ale w tym roku wyprzedziliśmy nawet psychologię i prawo.
Więcej kandydatów na miejsce miała tylko filologia angielska. Te dane
dotyczą oczywiście wyłącznie Uniwersytetu Łódzkiego.

Cały artykuł:

http://www.sdp.pl/rozmowa-dnia-grazyna-habrajska


Nowy budynek filologii rośnie w oczach
„Dziennik Łódzki”

Dobra wiadomość z placu budowy nowej siedziby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo możliwe, że studenci zaczną w gmachu wznoszonym przy ulicy Pomorskiej 171/173 rok akademicki 2013/2014.

Umowa z firmą Skanska SA, wykonawcą inwestycji, zakłada zakończenie prac do 2015 roku, ale tempo budowy, która rozpoczęła się pod koniec 2011 roku, pozwala na większy optymizm.

– Przed zimą chcemy zamknąć budynek w stanie surowym i na dachu pojawi się wiecha – zapowiada Ewa Stefaniak, inżynier projektu ze Skanska SA.

Na placu budowy pracuje obecnie około 150 robotników, a nad ich głowami – 4 dźwigi.

Cały artykuł:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/625197,nowy-budynek-filologii-rosnie-w-oczach-zdjecia,id,t.html


Odkrycie łódzkich archeologów. Mogiła stu straconych?

Jędrzej Słodkowski
„GAZETA WYBORCZA ŁÓDŹ”

Archeolodzy z Uniwersytetu Łódzkiego znaleźli miejsce, w którym Niemcy prawdopodobnie pochowali ofiary zbrodni zgierskiej z 1942 r. To była
największa publiczna egzekucja w Kraju Warty i jedna z największych na ziemiach polskich pod okupacją.

Na początku marca 1942 r. gestapo aresztowało byłego sierżanta Wojska Polskiego Józefa Mierzyńskiego. Niemcy podejrzewali, że w swoim zgierskim
domu ukrył broń. Pojechali tam na wizję lokalną, a wtedy Mierzyński zastrzelił dwóch funkcjonariuszy gestapo i tramwajem uciekł do Łodzi.

Cały artykuł:
http://wyborcza.pl/1,126565,12126818,Odkrycie_lodzkich_archeologow__Mogila_stu_straconych_.html


„Wielki Brat” na Lumumbowie. Będzie bezpieczniej?
„EXPRESS ILUSTROWANY”

Na osiedlu studenckim Uniwersytetu Łódzkiego zwanym Lumumbowem we wszystkich akademikach działa już system monitoringu zewnętrznego.
Niedawno zamontowano kamery na czterech ostatnich.

Na całym osiedlu jest 80 kamer. To, co pokazują, ma obowiązek śledzić na monitorze portier dyżurujący w każdym akademiku. Dzięki monitoringowi na
Lumumbowie ma być bezpieczniej.
– W przyszłości chcemy jeszcze założyć kamery na korytarzach, ale będziemy konsultować to ze studentami, bo to wymaga ich zgody na utratę
prywatności – mówi Dagmara Kajdanek-Barylska, zastępca dyrektora Centrum
Obsługi Studenta UŁ.

Cały artykuł:
http://expressilustrowany.pl/wielki-brat-na-lumumbowie-bedzie-bezpieczniej,artykul.html?material_id=5002c1249a22dd9333010000


Studenci nie chcą teorii
Zawód: humanista

Zamiast pisać prace zaliczeniowe, niech zrobią wystawę, zorganizują debatę, zaplanują wycieczkę czy grę miejską. Z takich działań utworzą sobie portfolio, które pokażą przyszłemu pracodawcy – mówi dr Wioletta Kazimierska – Jerzyk, adiunkt w Katedrze Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka książki „Strategie rewaloryzacji we współczesnej refleksji nad sztuką”

„Gazeta Wyborcza Łódź”, 13 lipca 2012 r. rozmowa Izabelli Adamczewskiej z dr Wiolettą Kazimierską-Jerzyk

Inga Iwasiów opisuje w najnowszej powieści „Na krótko” krajobraz po reformie szkolnictwa wyższego: kontrolowanie prcesu dydaktycznego na wyższych uczelniach za pomocą Krajowych Ram Kwalifikacji i wtłoczenie naukowców w listy filadelfijskie. W książce Iwasiów pracownicy uniwersytetu zużywają energię głównie na pisanie raportów. O „rzeczpospolitej urzędasów” mówiła też niedawno prof. Ewa Nawrocka z Uniwersytetu Gdańskiego.

Dużo w tym prawdy. Reforma wniosła biurokrację i urzędniczy żargon, które sprawiają, że pracuje nam się trudniej. Zwłaszcza humanistom, bo opisywanie kierunków pod kątem efektów kształcenia jest łatwiejsze w przypadku nauk ścisłych. Można też odnieść wrażenie, że reforma sprzyja obniżeniu poziomu nauczania, gdyż zalecenia są takie, żeby dostosować program do przeciętnego studenta, a i osób wykształconych w Unii Europejskiej ma być coraz więcej. (…)

Prezes PZU Andrzej Klesyk oskarżył niedawno uczelnie, że są fabrykami bezrobotnych. Sugerował, że nikt nie uczy studentów selekcjonowania informacji, analizowania i weryfikowania, a myślących samodzielnie i odważnych szkoła nie wypuszcza.

Taka retoryka nie bardzo mi się podoba. Motywuje strasznie roszczeniową postawę maturzystów wobec uczelni, a później studentów wobec pracodawców. Z filozoficznego punktu widzenia „produkowanie pracownika” jest, najdelikatniej mówiąc, rodzajem uprzedmiotowienia – taka argumentacja najbardziej trafia do osób najmniej samodzielnych. Zamiast motywować do zmian, stawia się sprawę następująco: idziesz na studia, więc ktoś ci musi coś dać. A przecież studiowanie polega też na samodzielnym zdobywaniu wiedzy. (…)

Cały artykuł:
„Gazeta Wyborcza Łódź”, 13 lipca 2012 r. str. 6


80 zagranicznych studentów i wykładowców w Szkole Letniej w Łodzi

Onet.wiadomości

Prawie 80 studentów i wykładowców z Ameryki Południowej, Azji i Europy bierze udział rozpoczętej we wtorek 8. edycji Szkoły Letniej,
organizowanej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Studenci z trzech kontynentów przez dwa tygodnie uczyć się będą o ekonomii i globalizacji. W tym roku uczestnikami Szkoły Letniej są wykładowcy i
studenci z Brazylii, Rosji, Ukrainy, Chile, Ekwadoru, a także po raz pierwszy goście z Kazachstanu i Chin – poinformowała PAP pełnomocniczka
rektora ds. promocji uczelni, dr Julita Czernecka.

Cały artykuł:
http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/lodz/80-zagranicznych-studentow-i-wykladowcow-w-szkole-,1,5185075,region-wiadomosc.html


Młodzież wybiera prestiż, nie zawód

RZECZPOSPOLITA

Prawo, psychologia, dziennikarstwo – to najbardziej oblegane kierunki studiów. Kandydaci nie boją się nowości.

Dużym zainteresowaniem tegorocznych maturzystów cieszą się kierunki zamawiane przez państwo. Ale kierunki humanistyczne, po których trudno znaleźć pracę, wciąż są najbardziej popularne.

(…) Na innych uniwersytetach najbardziej oblegane są jednak kierunki typowo humanistyczne, m.in. psychologia, dziennikarstwo, nauki polityczne, a także filologie. Na prowadzeniu jest filologia angielska – 11,4 kandydata na jedno miejsce – informuje Tomasz Boruszczak, rzecznik Uniwersytetu Łódzkiego. Niezwykle popularne na UŁ są też prawo (aż 1727 chętnych) oraz psychologia (zapisało się1170 osób) (…)

Cały artykuł:
http://www.rp.pl/artykul/910882.html

 

Internetowy portal ma pomóc w ożywieniu Piotrkowskiej

Onet.wiadomości

Ruszył system internetowy – nasza.piotrkowska.pl – oferujący użytkownikom rabaty w sklepach, księgarniach, kawiarniach i restauracjach działających
przy najbardziej znanej łódzkiej ulicy – Piotrkowskiej. To inicjatywa mająca pomóc w przywróceniu dawnej świetności deptakowi.

Nasza.piotrkowska.pl jest inicjatywą Uniwersytetu Łódzkiego i Fundacji Ulicy Piotrkowskiej. Jest to rozwinięcie portalu kultura.uni.lodz.pl – serwisu adresowanego do studentów i kadry Uniwersytetu, a oferującego zniżki na wydarzenia kulturalne.

Cały artykuł:
http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/lodz/internetowy-portal-ma-pomoc-w-ozywieniu-piotrkowsk,1,5184080,region-wiadomosc.html


Nowy Uniwersytet Łódzki za ponad 100 mln zł.

Ponad 102 mln zł kosztowała budowa i modernizacja wydziałów biologii, chemii i fizyki Uniwersytetu Łódzkiego. Był to największy w ostatnich
latach projekt modernizacyjny realizowany przez łódzką uczelnię; większość środków pochodziło z UE.

Cały artykuł:

http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/lodz/nowy-uniwersytet-lodzki-za-ponad-100-mln-zl,1,5175538,region-wiadomosc.html


Rektor Uniwersytetu Łódzkiego wiceprzewodniczącym KRUP:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/606387,rektor-uniwersytetu-lodzkiego-wiceprzewodniczacym-krup,id,t.html

Łódzkie uczelnie laureatami ogólnopolskiego konkursu:
http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35136,12027280,Lodzkie_uczelnie_laureatami_ogolnopolskiego_konkursu.html


Biblioteka Uniwersytetu czynna w nocy.

„Dziennik Łódzki”, 12 czerwca 2012 r. Maciej Kałach

„BUŁ-a”, czyli Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, w nocy z poniedziałku na wtorek po raz pierwszy w historii zaprosiła studentów na „nocne
zakuwanie”. Studiujący mogą korzystać z księgozbiorów uczelni aż do północy. Tak będzie do 22 czerwca – w dniach od poniedziałku do piątku.

Cały artykuł + zdjęcia:

http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/595149,biblioteka-uniwersytetu-czynna-w-nocy-zdjecia,id,t.html


W „Sekretnej Łodzi” – o filologii.

Relacja z placu budowy najnowszej inwestycji UŁ w TV TOYA.

W „Sekretnej Łodzi” – o filologii.

W najbliższy piątek, 15 czerwca 2012 r. o godz. 16:55 na antenie TV TOYA można będzie zobaczyć kolejny odcinek cyklicznego programu pod redakcją
Marka Machwitza „Sekretna Łódź”. Tym razem ekipa TV TOYA odwiedziła plac budowy największej i najnowszej inwestycji Uniwersytetu Łódzkiego czyli
gmachu Wydziału Filologii. W programie będzie można zobaczyć stan zaawansowania prowadzonych prac i wysłuchać informacji o specyfice realizacji tej inwestycji.

15 czerwca 2012 r. piątek, TV TOYA, godz. 16:55


Nasi tłumacze gotowi do EURO

Łodzianie tłumaczyli prawa osadzonych. Policjantom pomagają studenci filologii

„Dziennik Łódzki”, 4 czerwca 2012 r., Maciej Kałach

Jeśli podczas piłkarskich mistrzostw Europy obcokrajowiec zostanie doprowadzony do dowolnego komisariatu w Polsce, dostanie do ręki regulaminy pobytu, przetłumaczone przez pracowników Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmowali się tym fachowcy ze Studium Języków Obcych UŁ.
– Policja zwróciła się do nas z uwagi na świetną opinię o łódzkim studium – mówi Stanisław Hibner, dyrektor SJO. – Nie dawno zmieniło się rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych o pokojach dla zatrzymanych. Tłumaczyliśmy nowe regulaminy pomieszczeń przejściowych na angielski, niemiecki, rosyjski i francuski. (…)

Podczas mistrzostw nie będą próżnować także studenci Wydziału Filologicznego UŁ. W Komendzie Miejskiej Policji już od 21 maja dyżury w wyznaczonych godzinach pełni ponad trzydziestu studentów, władających
angielskim, rosyjskim, albo niemieckim. Jeśli obcokrajowiec zadzwoni w Łodzi pod numer 112, a zasób słów policjanta okaże się niewystarczający, do rozmowy dołącza się wychowanek uniwerku. (…)

Cały artykuł:
„Dziennik Łódzki”, 4 czerwca 2012 r., str. 7


Kto powinien decydować, jaki ma być absolwent?

„Gazeta Wyborcza -Biznes, Ludzie, Pieniądze . Łódź”, 4 czerwca 2012 r.

Andrzej Klesyk, prezes PZU S.A., wywołał ogólnopolską debatę na temat jakości edukacji. Na łamach „Gazety” zarzucił uczelniom produkowanie bezrobotnych. – Wszystkiego trzeba uczyć ich od nowa – mówił. Wszyscy
przyjmują, że o ocenie jakości polskich absolwentów decydować mają wyłącznie pracodawcy. A co, jeśli nie mają oni racji? – pyta dr Rafał Majda (kanclerz UŁ).

Polscy pracodawcy narzekają na absolwentów polskich uczelni – tak brzmi w wielkim uproszczeniu początek tezy pana Andrzeja Klesyka. Dalej jest tylko gorzej: polskie uczelnie źle kształcą, wypuszczają na rynek ludzi, którzy nie dają sobie rady jako pracownicy, nie potrafią – już po rozpoczęciu pracy – radzić sobie z problemami, nie umieją współpracować z grupą. Słowem, bez korporacyjnej obróbki są bezużyteczni.

Dyskusja toczy się wokół tych słów przy założeniu ich prawdziwości. A ja twierdzę, że prawdziwość tych stwierdzeń można podać w wątpliwość i to bez wielkiego trudu. W umyśle czytelnika rodzi się kilka pytań: czy wszyscy pracodawcy tak uważają? Czy wszyscy absolwenci odpowiadają temu opisowi? A co najważniejsze: czy pan Andrzej Klesyk, a za nim inni pracodawcy mają rację? Jak dotąd nikt nie zadał tego ostatniego pytania.
(…)

Cały artykuł:

„Gazeta Wyborcza – Łódź”, 4 czerwca 2012 r., str. 12


Przyznano nagrody IPN Kustosz Pamięci Narodowej
Profesor honorowy UŁ Dieter Schenk- wyróżniony

http://wyborcza.pl/1,91446,11825670,Przyznano_nagrody_IPN_Kustosz_Pamieci_Narodowej.html


Wybitny chemik doktorem h. c. UŁ

„Dziennik Łódzki”, 29 maja 2012 r. Paweł Patora

Prof. Tadeusz Marek Krygowski, jeden z najwybitniejszych polskich chemików otrzymał wczoraj tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu
Łódzkiego. T. M. Krygowski jest specjalistą od chemii strukturalnej, krystalografii, elektrochemii i fizykochemii organicznej. Jego prace były
6900 razy cytowane w publikacjach naukowych. Jako profesor Uniwersytetu Warszawskiego prawie pół wieku współpracował z chemikami z UŁ.

Dodatkowo relacja z uroczystości w „Wydarzeniach” TV TOYA, 28 maja 2012 r.
http://moya.toya.net.pl/


Uniwersytet Łódzki kusi olimpijczyków
„Gazeta Wyborcza Łódź”, 26-27 maja 2012 r. Marcin Markowski

Łódzka uczelnia chce ściągnąć do siebie najlepszych absolwentów szkół średnich. Da im stypendia – tysiąc złotych miesięcznie.

„Z radością informujemy, że Uniwersytet Łódzki przyzna każdemu laureatowi olimpiady przedmiotowej stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie od października do czerwca” – taka informacja pojawiła się na uczelnianej stronie. W olimpiadach startują uczniowie liceów i techników. Uniwersytet proponuje stypendia najlepszym. Tym, którzy zdobyli tytuły laureatów. Oczywiście pod warunkiem, że po maturze będą studiować w UŁ.

-W rekrutacji zgłasza się do nas wielu laureatów, ale spora część ostatecznie wybiera inne uczelnie. Chcemy ich w Łodzi zatrzymać. Stypendium jest zachętą – mówi Tomasz Boruszczak, rzecznik UŁ. Stypendium – zwane rektorskim – będzie wypłacane tylko na pierwszym roku. Wtedy gdy najlepsi studenci nie otrzymują jeszcze stypendium za dobre wyniki w nauce, bo w indeksach nie mają jeszcze żadnych ocen. (…)

Cały artykuł:
„Gazeta Wyborcza Łódź”, 26-27 maja, str. 4


Uczelnia kusi olimpijczyków

„Dziennik Łódzki”, 26-27 maja 2012, Maciej Kałach

Tysiąc złotych comiesięcznego stypendium dla każdego laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej, który zdecyduje się na studia na Uniwersytecie Łódzkim. W ten sposób największa uczelnia w regionie chce przyciągnąć najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. O pomyśle uniwerku poinformował Tomasz Boruszczak, rzecznik prasowy UŁ.

– Stypendium będą otrzymywać olimpijczycy przez pierwszy rok studiów od października do czerwca – mówi Boruszczak. W bieżącym roku akademickim, gdy „olimpijczycy” na tysiąc złotych liczyć jeszcze nie mogli, studia na pierwszym roku UŁ rozpoczęło 8 kandydatów. (…)

Cały artykuł:
„Dziennik Łódzki”, 26-27 maja 2012 r. str. 4


Moda to biznes. Dla rzetelnych mrówek, nie gwiazd.
„Gazeta Wyborcza Łódź”, 27 maja 2012 r.

Dlaczego blogerzy siadają na pokazach mody w pierwszych rzędach? Bo to oni mają „lajki” na Facebooku. Praktycy opowiadali wczoraj studentom Uniwersytetu Łódzkiego, jak działa w Polsce branża mody.

Konferencję „Fashion Management – zarządzanie modą” zorganizowano na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ.
-Interesujemy się modą, niektórzy z nas są wolontariuszami na Fashion Week – wyjaśnia Artur Modliński, pomysłodawca.

Studenci zaprosili m.in. Jacka Kłaka, szefa Fashion Week Poland. (…) Fotograf Bartosz Szmigulski opowiadał o związku mody i fotografii, ale i o roli blogerów w przemyśle modowym. (…) Studenci zaprosili też pracowników łódzkiej firmy REDAN.

Cały artykuł:
„Gazeta Wyborcza Łódź”, 27 kwietnia 2012 r. str. 4POCZET ŁÓDZKICH PROFESORÓW
Piękno obyczajów języka

Polszczyzna nie ma przed nim żadnych tajemnic – o profesorze Marku Cybulskim, znakomitym językoznawcy z Uniwersytetu Łódzkiego, który lubi „Pamiętniki” Jana Chryzostoma Paska i muzykę poważną, pisze Joanna Leszczyńska.

„Polska Dziennik Łódzki”, 4 maja 2012 r.

Jego książka „Obyczaje językowe dawnych Polaków” zaciekawia naukowców, jak i przeciętnego czytelnika, bez filologicznego przygotowania. Prof. Cybulski zajmuje się w niej językiem Polaków, żyjących od XVI do XVIII wieku. -Na podstawie ich języka można było wnioskować, jaki był wówczas świat wartości, jaka mentalność, zwyczaje, co wolno było mówić, a co nie – twierdzi prof. Cybulski.(…)

Wychował się na Bałutach, ale śmieje się, że nie jest tzw. bałuciarzem. -Moja rodzina przyjechała do Łodzi z północnej Małopolski, czyli kielecczyzny – mówi prof. Marek Cybulski. – Trochę się różniłem od moich kolegów w szkole podstawowej, bo dla nich było oczywiste, że babcia i dziadek mieszkają na wsi. A ja dziadków na wsi nie miałem. Moja rodzina to inteligenci od kilku pokoleń. Meżczyźni przeważnie byli urzędnikami, a kobiety często pracowały jako nauczycielki. (…)

Dlaczego wybrał polonistykę? Trochę dziwna sprawa, bo lekcje języka polskiego w XXVIII LO na Bałutach w Łodzi nie porywały go. – Nasza polonistka na literaturę patrzyła politycznie. Była to dla niej rozpisana na głosy historia Polski. Rozważała z nami takie sprawy jak to, czy jakaś rewolucja, opisana w utworze literackim była proletariacka czy burżuazyjna. (…)

Jednak wybrał polonistykę. (…) W 1967 roku został przyjęty na polonistykę na Uniwersytecie Łódzkim. -Na studiach szybko zrozumiałem, że najbliższe jest mi językoznawstwo. Moi koledzy na studiach podchodzili do tych przedmiotów jak pies do jeża, a mnie to właśnie najbardziej interesowało. (…)

Cały artykuł:
„Polska Dziennik Łódzki”, 4 maja 2012 r.

Uczniowie badali cząstki elementarne

„Polska Dziennik Łódzki”, 13 marca 2012 r. Maciej Kałach

Blisko stu uczniów z Łodzi i regionu połączyło się wczoraj z naukowcami z CERN – czyli z Europejskim Centrum Badań Jądrowych w Szwajcarii. Kontakt z pracownikami obsługującymi Wielki Zderzacz Hadronów był możliwy za sprawą wideokonferencji, która wczoraj odbyła się na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego.

W internetowym spotkaniu wzięły także udział podobne grupy uczniów z Padwy, Splitu, Genewy i Triestu. Wideokonferencję poprzedziły warsztaty na uniwersytecie.

-Badaliśmy m. in. jak rozpadają się cząsteczki oraz wyliczaliśmy ich masę – opowiadała Magda Kowalska, uczennica Liceum Ogólnokształcącego Ojców Salezjanów w Łodzi.

Aż 17 uczniów przywiozła ze sobą Irena Błaszkowska, nauczycielka fizyki z I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie. Jesienią wybrała się ze swoimi podopiecznymi na wycieczkę do CERN i od tamtej pory zainteresowanie cząstkami elementarnymi w tomaszowskiej szkole nie słabnie.

-Spotkaliśmy pracujących tam Polaków, chciałbym kiedyś do nich dołączyć – mówi Dawid Seliga, jeden z uczniów Ireny Błaszkowskiej.

W Łodzi organizatorem warsztatów i wideokonferencji jest dr Jacek Szabelski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych i Zakładu Fizyki Promieniowania Kosmicznego.


Pozbądź się starej komórki

Fundacja Krwinka i Uniwersytet Łódzki organizują akcję zbierania starych telefonów komórkowych. Aparaty, nawet zepsute, można wrzucać do ustawionych na uczelni pudeł. Dochód z ich sprzedaży pójdzie na pomoc dzieciom z chorobami nowotworowymi.

-Współpracujemy z firmą, która utylizuje telefony. Firma je zabiera, wycenia, a dochód przekazuje na fundację. Do tej pory zachęcaliśmy ludzi, by je oddawali we własnym zakresie. Potem pojawił się pomysł, żeby zrobić podobną akcję we współpracy z firmami. Najlepszą firmą, z jaką współpracowaliśmy, jest UŁ, dlatego to właśnie tam startujemy – mówi Maria Kaczmarska z fundacji Krwinka.

Pudła, do których można wrzucać telefony, stoją już na wydziałach: Ekonomiczno-Socjologicznym, Zarządzania, Biologii i Ochrony Środowiska, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Filologicznym oraz w rektoracie, Bibliotece UŁ i Centrum Obsługi Studenta.

„Gazeta Wyborcza Łódź”, 13 marca 2012 r.


Atomowe studia w Łodzi

Na Uniwersytecie Łódzkim od października ruszają studia z informatyki w energetyce jądrowej. Mają przygotować ludzi, którzy w przyszłej polskiej elektrowni jądrowej będą zajmować się m.in. obsługą reaktora, analizą zachodzących w nim procesów i bezpieczeństwem pracującego tam personelu.

„Gazeta Wyborcza – Łódź”, 8 marca 2012 r.

Nowe studia skierowane są do ludzi po kierunkach związanych z informatyką i fizyką. Zajęcia będą prowadzone w dwóch blokach programowych. Więcej informatyki dla fizyków i więcej fizyki dla informatyków. Na staże studenci pojadą do Narodowego Centrum Badań Jądrowych, gdzie działa eksperymentalny reaktor.

– Nasz absolwent będzie miał wykształcenie pozwalające uczestniczyć w kursach organizowanych przez dostawców technologii jądrowych, którzy wydają certyfikaty uprawniające do sterowania reaktorami – mówi dr Janusz Skubalski z UŁ.

Po ukończeniu studiów będzie można zajmować się także systemem monitoringu obiektów jądrowych.(…)

Cały artykuł:
„Gazeta Wyborcza – Łódź”, 8 marca 2012, str. 4


Centrum Łodzi jest najbardziej kreatywne

Łódzka studentka przebadała przemysły kreatywne w Łodzi. Okazało się, że liczba firm związanych z tym sektorem rośnie w naszym mieście. Najwięcej kreatywnych firm jest w centrum Łodzi. Katarzyna Chmielewska.

„Polska Dziennik Łódzki, Kocham Łódź”, 2 marca 2012 r.

W Łodzi co roku powstaje blisko 400 firm związanych z filmowaniem, fotografią i sztuką. Te branże to nasza łódzka specjalność – wynika z badań Patrycji Pożyckiej, studentki gospodarki przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.
Choć Łódź już od roku promuje się jako centrum przemysłów kreatywnych, do tej pory nikt nie zbadał ile firm związanych z tą branżą jest w mieście. Zrobiła to Patrycja Pożycka. Jej badania urząd miasta wykorzysta do wspierania rozwoju branży kreatywnej.
Firmy kreatywne to takie, których działalność opiera się na telencie i umiejętnościach, na unikalnych pomysłach, a nie na zwykłym wytwórstwie.

– Łódź porównałam z innymi miastami walczącymi o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Okazało się, że projektowanie, sztuka i fotografia to blisko 40 % wszystkich kreatywnych firm w Łodzi. To więcej niż w innych miastach, a w dodatku ciągle powstają nowe. Ilość tego typu firm między 2000 a 2010 rokiem wzrosła o 160 %. Podczas gdy ilość firm w innych branżach nierzadko w tych latach spadała – tłumaczy Patrycja Pożycka.

Cały artykuł:

„Polska Dziennik Łódzki, Kocham Łódź”, 2 marca 2012 r. str. 4


Uczniowie z Łódzkiego polubili matematykę

Relacje:
http://wyborcza.pl/1,91446,11198064,Lodzkie__Final_konkursu__Matematyka___moja_pasja_.html

http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/matematyka-moja-pasja-znamy-zwiciezce,1,5033465,region-wiadomosc.html

http://lodzkie.naszemiasto.pl/artykul/1289931,final-konkursu-matematyka-moja-pasja,id,t.htmlFilolodzy UŁ wnioskują o doktorat honoris causa dla Amosa Oza

Senat uczelni zdecydował o powołaniu recenzentów i promotora w procesie przyznawania honorowego doktoratu. 20 lutego 2012 r. Senat UŁ postanowił przychylić się do wniosku Rady Wydziału Filologicznego UŁ i zdecydował o rozpoczęciu procesu przyznania tytułu doktora h. c. Amosowi Ozowi. …

Relacje:
http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35136,11197197,Kandydat_do_Nobla_dostanie_doktorat_honoris_causa.html

http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/513445,izraelski-pisarz-z-tytulem-doktora-honoris-causa-ul,id,t.html

http://expressilustrowany.pl/honorowy-doktorat-dla-amosa-oza,artykul.html?material_id=4f4398f19a22dd3e43000000


POCZET PROFESORÓW ŁÓDZKICH
Imię niezłomne jak charakter

Nosi imię niezłomnej litewskiej bohaterki. Choć drobna i krucha jest silna jak tamta Biruta – o prof. Birucie Lewaszkiewicz -Petrykowskiej pisze Joanna Leszczyńska.

„Polska Dziennik Łódzki, Kocham Łódź”, 27 stycznia 2012 r.

Jest wybitną cywilistką o międzynarodowej renomie. Była dziekanem wydziału prawa Uniwersytetu Łódzkiego, a także sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Wykładała na Międzynarodowym Wydziale Prawa Porównawczego w Strasburgu. Studenci, którzy studiowali na początku lat 80., pamiętają jej niezłomną postawę w czasie strajku okupacyjnego na wydziale prawa, a wszyscy, że dużo wymagała.

Prof. Biruta Lewaszkiewicz – Petrykowska nosi imię bohaterki litewskiej, córki bojara litewskiego, żony Kiejstuta, która kierowała obroną grodu na Żmudzi przed Krzyżakami. Takie imię wybrała jej mama. – Ksiądz podczas chrztu sobie zażartował: Biruta, czy Boruta. To tak pachnie diabłem – śmieje się prof. Lewaszkiewicz- Petrykowska. (…)

Maturę zdała w 1944 roku na tajnych kompletach w Częstochowie. Jako żołnierz Armii Krajowej brała udział w ruchu oporu. Okupacyjne doświadczenia, przydały jej się …w późniejszym życiu w PRL.

Chciała studiować medycynę, ale lista chętnych była zamknięta. Zapisała się zatem na prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia zaczęła w październiku 1945 roku. Rozpiętość wieku studentów była ogromna. Była najmłodsza na roku. Najstarszy student zbliżał się do sześćdziesiątki. (…)

Magisterium zrobiła w 1949 roku. W tym samym roku od profesora Adama Szpunara dostała propozycję pracy naukowej na powstałym w 1945 roku Uniwersytecie Łódzkim, w katedrze prawa cywilnego. Profesor Szpunar został bowiem przeniesiony tam z UJ. – Kiedy po raz pierwszy weszłam do Katedry Prawa Cywilnego, to prawie się rozpłakałam – wspomina prof. Lewaszkiewicz – Petrykowska. Było tylko sześć książek. (…)

Wydział prawa mieścił się wtedy na Kopernika 55, tam gdzie potem było Studium Wojskowe. Nauczyciele akademiccy musieli nauczyć się wykładać głośno i wyraźnie, by nie zagłuszał ich hałas z ulicy. (…)

Była dziekanem Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego (1981-1984 i 1993 – 1996). Kiedy ją wybrano w 1981 roku na dziekana wydziału prawa, były to pierwsze wybory, oparte na nowych, demokratycznych zasadach, wywalczonych przez łódzkich studentów podczas lutowego strajku. (…)

Jak godziła intensywną pracę naukową i dydaktyczną z wychowaniem jedynej córki? -Jak umiałam – śmieje się – Kiedyś rozmawiałam w domu z przyjaciółką na tematy zawodowe, a moja wtedy 4,5 – letnia Ligia, bawiąca się na podłodze, podniosła głowę i zawołała: „Nie cierpię, nienawidzę tej matki cywilistki!”

Cały artykuł:
„Polska Dziennik Łódzki, Kocham Łódź”, 27 stycznia 2012 r. str. 9


Badacz z dużą wrażliwością

Od lat zajmuje się problemami biedy i wykluczenia społecznego – o prof. Wielisławie Warzywodzie Kruszyńskiej z UŁ pisze Joanna Leszczyńska.

„Polska Dziennik Łódzki” „Kocham Łódź”, 9 grudnia 2011 r.

Trudno uwierzyć, ale jedna z najbardziej cenionych i znanych łódzkich socjolożek, początkowo traktowała studia jako „przechowalnię”. Razem z przyjaciółką, Dzidką Smelą (obecnie Kawką), chciały zdawać na germanistykę, na Uniwersytet Wrocławski, ponieważ w latach 60. na Uniwersytecie Łódzkim nie było tego kierunku. (…)

Nie miały pojęcia, że walka o indeks na socjologii nie będzie łatwa. Tego roku maturzyści zaczęli szturmować ten kierunek. Na jedno miejsce przypadało dwudziestu kandydatów. Szczęśliwie obie się dostały.

– Choć zajęcia na socjologii okazały się pasjonujące, jeszcze po drugim roku miałam zamiar studiować germanistykę, głównie dlatego, że pojawiła się oferta studiowania jej za granicą – wspomina prof. Warzywoda- Kruszyńska. (…)

Kiedy w 1989 roku rozpoczęła się transformacja, uznała za zasadne postawienie pytania o wpływ przemian makrospołecznych na strukturę społeczną miasta. Łódź jako pierwsze duże miasto doznała negatywnych jej skutków.

Cały wywiad w:
„Polska Dziennik Łódzki” „Kocham Łódź”, 9 grudnia 2011 r. str. 10


O prof. Witoldzie Kuleszy, wybitnym prawniku, byłym szefie pionu śledczego IPN i miłośniku kotów – pisze Joanna Leszczyńska.
„Polska Dziennik Łódzki”, „Kocham Łódź”, 28 października 2011 r.

Na podwórku kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej 145 bawił się z chłopakami w wojnę. -Pamiętam karabiny wystrugane z drewna i to, że nikt z nas nie chciał być Niemcem – wspomina prof. Witold Kulesza – Byliśmy przekonani, że nie było klęski wrześniowej 1939 roku, że Polacy od początku wygrali tę wojnę.

Tak się złożyło, że problematyka drugiej wojny światowej towarzyszy mu przez całe życie zawodowe, chociaż oczywiście nie można szukać inspiracji w chłopięcych zabawach, ale raczej w spotkaniach z wybitnymi ludźmi, wspartymi zainteresowaniami. (…)

Studia prawnicze Witold Kulesza zaczął w październiku 1968 roku, kilka miesięcy po wydarzeniach marcowych. W programie nauczania pojawiły się obowiązkowe wykłady z filozofii marksistowskiej i nauk politycznych, pokrywające się tematycznie, których głównym zadaniem była indoktrynacja socjalistyczna studentów, w tym przekonywanie ich o wyższości naszego prawa. Na tych wykładach prowadziło się życie towarzyskie. Ale na uczelni byli wykładowcy, którzy mrugali jednym okiem do studentów, żeby nie traktowali poważnie tej indoktrynacji. Np. prof. Jan Waszczyński, późniejszy mistrz prof. Kuleszy.
– Kiedy na egzaminie mówiłem o pełnej niezawisłości sędziów w Polsce, profesor Waszczyński zapytał, czy wiem, co na ten temat mówi Radio Wolna Europa. Powiedziałem, że wiem. A ona na to: „To dobrze, że pan wie”. I dostałem piątkę.(…)

Całość rozmowy w:

„Polska Dziennik Łódzki”, „Kocham Łódź”, 28 października 2011 r.

Akademicka nagroda dla dziennikarzy

Relacje:

  1. http://www.dzienniklodzki.pl/tag/honor-academicus.html
  2. http://natablicy.pl/nagrody-dla-dziennikarzy-od-lodzi-akademickiej,artykul.html?material_id=4e9bb31e9a22ddeb23000000

Łódź się zmienia” to nowa akcja „Dziennika Łódzkiego”
W Łodzi też jest ładnie
„Polska Dziennik Łódzki”, 20 września 2011 r. Katarzyna Chmielewska

Aby oryginalny budynek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego był lepiej widoczny, trzeba było wyburzyć cztery stare kamienice przy ul. Pomorskiej. W jednej mieściła się kiedyś bursa. Uczelnia przejęła ją od miasta, oddając inną nieruchomość. Dzięki temu zabiegowi dziś oko cieszy nowoczesny budynek w kształcie paragrafu, a także uroczy skwer z fontaną i małą zielenią.

Dodatkowo udało się wygospodarować miejsce na parking dla studentów. Paragraf jest dziś dumą władz uczelni i robi wrażenie na przyszłych prawnikach.
– Budynek jest bardzo oryginalny. Fajna jest metalowa rzeźba paragrafu i fontanna przed wejściem – mówi Aleksandra, która dostała się na prawo i w październiku rozpocznie naukę w Paragrafie.

Skwerek służy nie tylko studentom, którzy spacerują tam w przerwach między zajęciami. Jest jednym z ulubionych miejsc fotografów amatorów oraz okolicznych mieszkańców, którzy przychodzą tu na spacery. (…)

„Polska Dziennik Łódzki”, 20 września 2011, str. 6


Światowej sławy matematycy przyjadą do Łodzi
http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=stronaGlowna&dep=384521&data=&lang=PL&_CheckSum=-1851819762

Ponad 300 uczonych z 24 krajów weźmie udział w Izraelsko-Polskim Zjeździe Matematycznym, który między 11 a 15 września odbędzie się w Łodzi. Jest to największa taka impreza organizowana w Łodzi w ostatnich 20 latach i najważniejsza konferencja poświęcona królowej nauk organizowana w Polsce w tym roku.

Spotkanie jest wspólną inicjatywą Polskiego Towarzystwa Matematycznego (PTM) i Izraelskiej Unii Matematycznej (IMU), organizowane przez całe łódzkie środowisko matematyczne z Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej.

„Powierzenie UŁ i łódzkim matematykom realizacji tak prestiżowego zadania jest uznaniem znaczenia łódzkiego środowiska matematycznego, a także wielką szansą na zaprezentowanie Łodzi jako silnego ośrodka uniwersyteckiego o międzynarodowym znaczeniu” – podkreśla rzecznik Uniwersytetu Łódzkiego Tomasz Boruszczak.

Jak informuje, w obradach weźmie udział ponad 300 uczestników z ponad 100 ośrodków naukowych, reprezentujących 24 kraje i 5 kontynentów.”

Pozostałe relacje:
http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35136,10277203,300_matematykow_i_20_tys__zl_za_analizowanie_krzaczkow.html

http://www.dzienniklodzki.pl/aktualnosci/449634,izraelsko-polski-zjazd-matematyczny-w-lodzi,id,t.html?cookie=1


Ku Stanom Europy
„Gazeta Wyborcza – Łódź”, 12 września 2011 r.

– W Polsce brakuje instytucji, ludzi i chęci do rozwijania działań wokół sztuki nowych mediów. Polscy artyści zyskują uznanie dopiero po wyjeździe z kraju – mówi Ryszard W. Kluszczyński. Podczas Europejskiego Kongresu Kultury uczestniczył w panelu „Bajki robotów – nowa kultura, nowe media, nowa estetyka”.

Rozmowa z prof. Ryszardem W. Kluszczyńskim (medio i kulturoznawca, specjalista od sztuki interaktywnej i mediów elektronicznych, kurator. Kierownik Zakładu Mediów Elektronicznych w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca łódzkiej ASP)

Jędrzej Słodkowski: Jaki sens mają dyskusje panelowe? Czy nie prowadzą aby donikąd?

Prof. Ryszard W. Kluszczyński: -One nie mają doprowadzić do czegoś konkretnego. Chodzi o to, by grupa ludzi przyjeżdżających z różnych stron Europy porozmawiała o danym problemie. (…) Na Kongresie mówi się o nowych mediach, wzrastającej roli nauki w sztuce, ekonomizacji kultury, recyklingu kultury i wikipedyczności.

Podczas panelu opowiadał Pan o wystawie „United States of Europe”. Co to za wystawa?

– Realizuje ją Goethe Institut w Paryżu, jestem jednym z trojga jej kuratorów. Zaprosiliśmy 14 artystów z 12 krajów europejskich. Wystawa będzie podróżować po Europie a zostanie otwarta w listopadzie, w kilku łódzkich galeriach. (…) W badaniach poproszono obywateli państw Unii Europejskiej by jakoś się określili. Wymieniali narodowość, płeć, wskazywali religię czy zainteresowania, ale prawie nikt nie wspomniał o tym, że jest Europejczykiem. (…)

Na kongresie mówił pan, że nie powinniśmy się bać sztuki nowych mediów. (…) Szkoły nie uczą odbioru tradycyjnej sztuki, a co dopiero mówić o sztuce nowych mediów.

– Nie jestem pewien czy edukacja jest największym problemem. Niechęć bierze się z tradycjonalistycznego nastawienia artystów, teoretyków i tych, którzy uważają się za inteligentów. Część z nich nie potrafi rozstać się z wyobrażeniami na temat tego, czym jest sztuka i dzieło sztuki, kim jest artysta, jakie funkcje społeczne sztuka ma spełniać. (…)

Cała rozmowa w „Gazecie Wyborczej – Łódź”, 12 września 2011, str. 6


UŁ rozpoczął współpracę z Fundacją „Tygodnika Powszechnego
Nauka w Polsce – serwis PAP

„Uniwersytet Łódzki rozpoczął współpracę z Fundacją Tygodnika Powszechnego. W środę w rektoracie uczelni podpisano umowę na wspólną organizację społecznej akcji „Lekcje czytania z +Tygodnikiem Powszechnym+”.

Dzięki umowie UŁ zyskał status „partnera akcji”, w ramach której od września do czerwca 2012 roku ma być przeprowadzonych przynajmniej 10 lekcji czytania. Pierwsza ma się odbyć w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym UŁ.

Rektor UŁ prof. Włodzimierz Nykiel na konferencji prasowej zorganizowanej z okazji podpisania umowy powiedział m.in., że każda lekcja to dla jej uczestników okazja do spotkania z pisarzami, refleksji nad literaturą, wymiany stanowisk i myślenia na nowych płaszczyznach.

Przewodniczący Rady „Tygodnika Powszechnego” KS. Adam Boniecki podkreślił natomiast, że akcja ma celu „rozbudzenie i chronienie przed zanikiem zmysłu, który pozwala odczuć rozkosz duchowej czynności odczytywania treści zawartej w symbolach, jakimi są litery”.

„Akcja ma u swoich podstaw pewną filozofię i głębszy sens. Kultura dzisiaj pcha człowieka w kierunku inwolucji. Homo sapiens powoli przemienia się w homo videns. Homo sapiens to ten, który ze znaków potrafi odczytać inteligentne treści, natomiast homo videns jak małpa pochłania to, co widzi. Dla niego istnieje tylko to, co zobaczy. Człowiek, który dzięki wysiłkowi wyabstrahowania symbolu potrafi odczytać głębsze treści zdaje się zanikać. Co będziemy robić, jeżeli będą już tylko obrazki, a słowo pisane pójdzie do archiwum? Wierzymy, że homo sapiens wytrzyma ten napór kultury obrazkowej i, że też do tego się przyczyniamy” – powiedział Boniecki.

„Lekcje czytania z +Tygodnikiem Powszechnym+” odbywają się od blisko dwóch lat. Pierwsza odbyła się podczas Międzynarodowego Festiwalu Literackiego im. Josepha Conrada, który odbył się w dniach 2-7 listopada 2009 roku w Krakowie.

W każdej lekcji uczestniczy grupa 30-40 uczniów szkół średnich. Czytane są przede wszystkim utwory spoza kanonu lektur szkolnych. Prowadzący zajęcia pisarze, profesorowie literatury i krytycy literaccy proponują nieduże teksty, nowele lub fragmenty większej całości, które uczestnicy lekcji dostają w postaci kopii. Czytają je bezpośrednio przed lekcją a potem spotykają się i próbują znaleźć sedno tego, co przeczytali.

„To nie jest tak, że prowadzący wygłasza swój wywód na temat tego, co autor miał na myśli lub co młodzież przeczytała. To są czasem kłótnie między młodymi ludźmi, którzy wyczytali zupełnie co innego niż profesor. Lekcje są bardzo żywe” – powiedział PAP prezes Fundacji Tygodnika Powszechnego Aleksander Kardyś.

PAP – Nauka w Polsce

duk/ abe/bsz”

http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=stronaGlowna&dep=384548&data=&lang=PL&_CheckSum=-743782935


Złoci siatkarze Uniwersytetu
„Polska Dziennik Łódzki”, Sport, 25 sierpnia 2011 r. Dariusz Kuczmera

W Niechorzu odbył się finał mistrzostw Polski w siatkówce plażowej. Zawodnicy Uniwersytetu Łódzkiego zajęli pierwsze miejsce i wywalczyli złote medale.

Najlepszymi siatkarzami okazali się Sebastian Sobczak i Piotr Janiak. Druga para naszego Uniwersytetu Łódzkiego Tomasz Sińczak, Rafał Matusiak, zajęła 7 miejsce. (…)

Złota para z Uniwersytetu Łódzkiego w drodze do finału pokonała osiem zespołów, doznając tylko jednej porażki. (…) Trenerem łódzkich par jest Piotr Jaworowicz. (…)

Turniej stał na wysokim poziomie. Zbliża się koniec wakacji, o czym świadczy też to, że opisywany przez nas turniej w Niechorzu był ostatnim z cyklu Beach Ball Tour 2011. Trzeba pogratulować medalistom. Mamy w Łodzi mistrzów i wicemistrzów Polski, jesteśmy stolicą siatkówki plażowej.


Kto, kiedy i za ile wybuduje filologię
„Gazeta Wyborcza”, Łódź, 19 sierpnia 2011 r.

Uniwersytet Łódzki ogłosił przetarg na budowę nowej siedziby Wydziału Filologicznego. Marzy, by gmach był gotowy za dwa lata, ale wykonawcy daje czas do roku 2015.

Wedle opublikowanego na stronie UŁ ogłoszenia, budowa ma się rozpocząć we wrześniu. Uczelnia nie ujawnia, ile firm chce wznieść nową siedzibę filologii ani czy prace wystartują przed początkiem roku akademickiego. Z
dokumentacji przetargowej wynika, że mają się zakończyć w sierpniu 2015 r. Wcześniej Jan Rydz, zastępca kanclerza UŁ, marzył o finiszu w 2013 r. Tomasz Boruszczak, rzecznik uczelni, zapewnił wczoraj, że marzenia są
aktualne. – Może uda się zakończyć budowę wcześniej, tak jak w przypadku prawniczego Paragrafu – powiedział Boruszczak.

Gmach powstanie przy ul. Pomorskiej 171 – w pobliżu osiedla akademickiego, wzdłuż ul. Konstytucyjnej. (…)

„Gazeta Wyborcza”, Łódź, 19 sierpnia 2011 r.


Muszą śledzić absolwenta
„Polska Dziennik Łódzki”, 18 sierpnia 2011 r. Maciej Kałach

Właśnie skończyłeś studia i odebrałeś dyplom? Przygotuj się, że Twoja uczelnia jeszcze z tobą nie skończyła.

Od tego roku szkoły wyższe w Polsce mają obowiązek śledzenia losów swoich absolwentów – taki wymóg przewiduje reforma Barbary Dudryckiej, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Według nowego prawa, uczelnia musi śledzić kariery absolwentów „w szczególności po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów.” Wyniki tych badań mają być wykorzystywane przy dostosowywaniu programów nauki do potrzeb pracodawców.

Większość uczelni w województwie dopiero pracuje nad swoim systemem śledzenia. Uniwersytet Łódzki, największa uczelnia w regionie, uruchomienie wersji testowej swojego monitoringu przewiduje na
październik 2011.

Absolwenci uniwerku otrzymają zaproszenia do wypełnienia ankiety w internecie. Namiary na byłych studentów ustali Biuro Karier UŁ. Jeśli absolwenci w zdecydowanej większości nie zechcą się „przebadać” uczelnia rozważy ankiety telefoniczne. (…)

– Uczelnie powinny badać losy absolwentów, jednak w ustawie brakuje wskazania jasnych kryteriów. Obawiam się, że systemy różnych szkół nie będą się pokrywać i przez to próby porównań osiągnięć absolwentów różnych uczelni mogą być trudne – uważa Agnieszka Ciszewska z Biura Karier UŁ.
(…)

„Polska Dziennik Łódzki”, 18 sierpnia 2011 r.


Umowa o współpracy UŁ i IPJ zawarta

http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=technikatechnologia&dep=383338&data=&lang=PL&_CheckSum=-1162769172

http://www.halolodz.pl/wiadomosci/artykul,6402,1,1.html


http://www.tvp.pl/lodz/informacja/lwd/wideo/11072011-1830/4873160


Cudzoziemcy zakończyli rok szkolny
Wakacje w Wieży Babel

„Express Ilustrowany”, 11 czerwca 2011 r.

450 słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego, zwanego Wieżą Babel, zakończyło rok szkolny. Przed nimi jeszcze egzaminy z języka polskiego i przedmiotów kierunkowych. Potem
będą mogli wyjechać na wakacje. Od października rozpoczną studia na polskich uczelniach. Choć nie potrafią jeszcze powiedzieć „Chrząszcz brzmi w trzcinie” swobodnie można się z nimi porozumieć w języku polskim.
(…)
– Najtrudniej było nauczyć się polskiej odmiany – mówi Yinyin Niu z Chin, która chce studiować zarządzanie. (…)
Łódzkie Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców powstało w 1952 r. Jest najstarszym w kraju ośrodkiem przygotowującym cudzoziemców do studiów.

„Express Ilustrowany”, 11 czerwca 2011 r. str. 7


Chińczyków nie trzeba się bać...
Z prof. Zofią Wysokińską, prorektorem UŁ, rozmawia Piotr Brzózka
„Polska Dziennik Łódzki”, 18 maja 2011 r.

Czemu boimy się Chińczyków? Kiedy wygrali kontrakt na budowę autostrady A2, nie chciały z nimi pracować polskie firmy. Gdy ściągnęli w związku z tym swoich pracowników z Chin, też nie wszystkim się to podoba…

Na pewno nie można generalizować, mówić że Polacy się boją Chińczyków. Może najwyżej obawiają się jakiejś grupy interesu – o konkurencję, o miejsca pracy. Ale uważam, że Chińczyków bać się w ogóle nie należy. Żyjemy w globalnym świecie. Jeśli pozyskujemy chińską firmę, a ona stawia na chińskich pracowników, dzięki czemu szybciej i taniej wybudujemy autostradę – to warto. Przy okazji zaznaczmy, że w Polsce chińscy pracownicy wcale nie są tak tani, jak w swoim kraju, gdzie przeciętna stawka za dzień pracy wynosi 1-1,5 dolara. U nas koszty życia są dużo wyższe.

Dlaczego warto stawiać na Chińczyków? I czy my jesteśmy dla nich atrakcyjni?

Chiny są dziś drugim po Unii Europejskiej eksporterem, wytwarzają 6 procent światowego PKB, mają 1,3 miliarda ludzi, są wielką gospodarką. Ale i my jesteśmy dla nich bardzo interesujący – jako największy z nowych krajów Unii. (…)

Cały wywiad w „Polska Dziennik Łódzki” z 18 maja 2011 r. str. 10


„Polska Dziennik Łódzki”, 10 maja 2011 r. Paweł Patora
Zmieniaj świat!

Pracuj ciężko, baw się, kiedy jest na to czas i zmieniaj świat – takie przesłanie przekazał wczoraj studentom Sławomir Lachowski, twórca mBanku i MultiBanku, były prezes BRE Banku.

Zdaniem Lachowskiego trzeba zacząć od ciężkiej pracy na studiach po to, by być przygotowanym na wykorzystanie szansy, kiedy taka się pojawi. A szansą może być np. możliwość pracy w firmie, która stosuje przełomowe innowacje. (…)

Spotkanie zorganizowało studenckie koło naukowe PROGRESS, działające przy Instytucie Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń UŁ.


Łódź. Wystawa i seminarium o postaci i roli Willy’ego Brandta

Więcej… http://wyborcza.pl/1,91446,9260993,Lodz__Wystawa_i_seminarium_o_postaci_i_roli_Willy_ego.html#ixzz1GrhZgVHw

Obchody 30. rocznicy strajków studenckich

Wiadomości 24

TVP