Nowy program Uniwersytetu Łódzkiego dla uczniów.

Dyrektorzy kilkudziesięciu szkół ponadgimnazjalnych spotkali się w Rektoracie UŁ z prof. Tomaszem Cieślakiem, prorektorem ds. studenckich, który przedstawił założenia nowego programu edukacyjnego. Chodzi o bezpośrednią współpracę nauczycieli i ich najlepszych uczniów z pracownikami naukowymi UŁ różnych dyscyplin.

– Chcemy umożliwić najlepszym, najzdolniejszym i najbardziej aktywnym uczniom świadomy wybór dalszej drogi edukacji w oparciu o ich wcześniejszy kontakt z naukowcami Uniwersytetu Łódzkiego. Chodzi także o to, aby młodzi ludzie zapoznali się wcześniej z zasadami studiowania, co może im ułatwić start w życie akademickie po maturze – powiedział prof. Tomasz Cieślak.

Celem programu jest poszerzanie pasji naukowych i zainteresowań uczniów poprzez ich indywidualne, cykliczne konsultacje z pracownikami UŁ oraz udział w odpowiednich zajęciach i badaniach prowadzonych na UŁ. W planach jest także umożliwienie biorącym w programie uczniom i nauczycielom bezpłatnego korzystania z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.

Dalszymi zachętami do uczestnictwa w programie Zdolny uczeń – świetny student może być dla tych uczniów, którzy po maturze podejmą studia na UŁ, m. in. Indywidualny Program Studiów już od II semestru, realizowanie projektów naukowych w ramach Studenckich Grantów Badawczych, jeden z najlepszych w Polsce systemów stypendialnych, ulgi w opłatach za zakwaterowanie w akademikach UŁ.

Foto: Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ