Popularyzacja i nauczanie fizyki nowym kierunkiem studiów na Uniwersytecie Łódzkim.
Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź wspiera rozwój edukacji wyższej.

Rozwijający się rynek organizacji popularyzujących osiągnięcia nauki, techniki i kultury, upowszechniających nowoczesne metody kształcenia oraz wspierających komunikację naukową to perspektywa powstawania miejsc pracy dla przyszłych edukatorów i popularyzatorów nauki. Jednak od specjalistów ds. popularyzacji nauki wymagany będzie nowy zasób wiedzy, umiejętności, a nawet styl pracy – mówili w sobotę na konferencji prasowej w Centrum Nauki i Techniki EC1 prof. Sławomir Cieślak, Prorektor UŁ ds. kształcenia i Błażej Moder, Dyrektor EC1 Łódź.

Współpraca Uniwersytetu Łódzkiego i EC1 dotyczy nowo powstałego kierunku studiów Popularyzacja i nauczanie fizyki na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej. Studia przygotowują do profesjonalnego realizowania działań zawodowych popularyzatora i nauczyciela fizyki. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje umożliwiające podejmowanie działalności zawodowej nauczyciela fizyki w szkołach podstawowych oraz podejmowanie działalności popularyzatora nauki w dynamicznie rozwijających się, w Polsce i na świecie, centrach nauki, eksploratoriach, mediach, coraz bardziej popularnych mediatekach, a także innych instytucjach i stowarzyszeniach prowadzących działalność popularyzacyjną.

Chociaż na uczelniach wyższych nie brakuje oferty studiów przygotowujących nauczycieli różnych przedmiotów i wspomagających edukatorów w zakresie fizyki, chemii, czy biologii, jednak, jak tłumaczy Błażej Moder, od nowoczesnych popularyzatorów nauki oczekuje się szerszego wachlarza umiejętności komunikacyjnych, prowadzenia ciekawych i angażujących spotkań, czy też prezentowania i wyjaśniania zjawisk przyrody bardzo szerokiemu audytorium. Kluczową kompetencją jest także znajomość nowoczesnych narzędzi multimedialnych i korzystanie z rozwiązań technologii informacyjnych.

Program nowego kierunku uwzględnia potrzeby rynku pracy, jak również standardy międzynarodowe dotyczące przygotowania do działań popularyzacyjnych, komunikacji naukowej oraz samego nauczania. EC1, które w grudniu tego roku uruchomi największe w Polsce Centrum Nauki i Techniki, uczestniczyło w konsultacjach oraz opracowywaniu programu studiów, jako potencjalny pracodawca dla absolwentów tego kierunku, będzie także miejscem realizacji praktyk zawodowych studentów.

-Ciekawość świata, chęć dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz pasja poznawania i odkrywania nauki to niezbędne cechy dla kandydatów na studia Popularyzacja i nauczanie fizyki – tłumaczy prof. dr hab. Sławomir Cieślak. -Studia pozwolą młodym ludziom na nabycie wiedzy w zakresie fizyki i matematyki, ale także dostarczą kompetencji, takich jak tworzenie tekstów popularnonaukowych, opracowywania scenariuszy działań i wydarzeń popularyzatorskich, czy upowszechniania wyników nauki poprzez nowe media.

W założeniach nowego kierunku zaproponowano innowacyjne rozwiązania w zakresie procesu kształcenia studentów. Uwzględniono indywidualną i zespołową pracę studentów, system zajęć warsztatowych i pracowni, włączanie studentów w proces projektowania i realizowania samodzielnych projektów edukacyjnych i popularyzacyjnych, a także stwarzanie studiującym możliwości analizowania przebiegu i efektów procesu swojego studiowania i kształtowania kompetencji zawodowych.
Powołanie kierunku Popularyzacja i nauczanie fizyki, jak dodaje prof. Sławomir Cieślak, wpisuje Uniwersytet Łódzki do grona liderów podejmujących w Polsce kształcenie profesjonalnej kadry dla realizowania zadań popularyzowania fizyki.

Na zdjęciu: (od lewej) prof. Sławomir Cieślak i Błażej Moder w trakcie konferencji prasowej w Centrum Nauki i Techniki EC1

Foto: Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ