Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na kolejne spotkanie naukowe z cyklu „Dyskusje Miejskie”. Tym razem poświęcone zagadnieniu bezdomności.

“Bezdomność jako problem badawczy i wyzwanie współczesnych polityk miejskich” – tego tematu dotyczyć będą wystąpienia prelegentów podczas otwartego seminarium, które odbędzie się w środę, 15 marca w godz. 17:00-19:00 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, w Auli T-401 przy ul. Rewolucji 1905 r. 41/43.

W spotkaniu wezmą udział dr hab. Inga B. Kuźma z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, mgr Łucja Lange z Instytutu Socjologii oraz dr Tomasz Majda z Towarzystwa Urbanistów Polskich i SGGW w Warszawie. Po wystąpieniach prelegentów przewidziano czas na dyskusję. W ramach seminarium zaplanowano również promocję książki „Bezdomność w Łodzi” pod redakcją Ingi B. Kuźmy i Ł. Lange.