Każdy student Uniwersytetu Łódzkiego może przejść szkolenie z zakresu przygotowywania i rozliczania wniosków o środki na realizację projektów naukowych oraz otrzymać finansowanie na swoje pomysły badawcze.

Jeśli chcecie nauczyć się aplikować o środki na działalność naukową oraz otrzymać do 3.500 PLN na realizację swoich badań, wyjazdów naukowych, udziału w konferencjach, publikację artykułu czy książki lub wykonanie pracy licencjackiej czy magisterskiej, zapiszcie się na bezpłatne szkolenie, a następnie złóżcie wnioski o finansowanie.

Zachęca do tego prof. Antoni Różalski, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego:
http://static.uni.lodz.pl/dso/mailing/20170303/List%20JM%20Rektora.pdf

Więcej informacji o Studenckich Grantach Badawczych UŁ:
http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/studenckie-granty