17 i 18 marca 2017 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ przy ul. Rogowskiej 26 w Łodzi odbędzie się konferencja edukacyjna skierowana głównie do studentów i doktorantów niepełnosprawnych. Konferencję organizują Pełnomocnik Rektora UŁ ds. Osób Niepełnosprawnych i Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień UŁ.

Uczestnicy konferencji poznają zasady programu Erasmus i pomocy materialnej. Wezmą udział w warsztatach z autoprezentacji czy doradztwa zawodowego.

Zapisy (do 6 marca) pod adresem: niepełnosprawni@uni.lodz.pl